Thermochemistry of Organometallic Compounds Using Photoionization Techniques  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
61153
Type F
Principal investigator Sztáray, Bálint
Title in Hungarian Fémorganikus vegyületek termokémiai vizsgálata fotoionizációs módszerekkel
Title in English Thermochemistry of Organometallic Compounds Using Photoionization Techniques
Keywords in Hungarian fémorganikus, termokémia, kvantumkémia, fotoelektron-spektroszkópia, fotoelektron-fotoion-koincidenciaspektroszkópia, fotoionizáció, szolvatáció
Keywords in English organometallics, thermochemistry, quantum chemistry, photoelectron spectroscopy, photoelectron photoion coincidence spectroscopy, photoionization, solvation
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Chemistry (Eötvös Loránd University)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 3.999
FTE (full time equivalent) 1.19
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatási tervem fémorganikus vegyületek termokémiai vizsgálata gázfázisú fotoionizációs módszerekkel, illetve kvantumkémiai számítások segítségével. A két – egymással rokon – kísérleti módszer a fotoelektron-fotoion koincidencia-spektroszkópia (PEPICO), illetve az UV fotoelelektron-spektroszkópia (UPS). Ezek együttes használatával kívánok új, nagy pontosságú, a fémorganikus kémiában fontos termokémiai adatokat meghatározni fémorganikus vegyületek energetikájával kapcsolatban, illetve ezeket értelmezni a rendszerek elektron- és térszerkezete függvényében.
A fent említett módszerekkel az alábbi anyagi rendszerek termokémiáját, illetve a termokémia és a kötésszerkezet összefüggését kívánom vizsgálni:
• foszfán-szubsztituált átmenetifém-karbonil vegyületek
• átmenetifém-karbonilok hidrid-, alkil-, illetve acil-származékai
• a foszfán szubsztituens összehasonlítása a 15. csoport más trialkil származékaival
• kalkokarbonil komplexek
• nemstabilis részecskék előállítása fémorganikus vegyületek pirolízisével
Summary
I propose to investigate the thermochemistry of organometallic complexes using gas-phase photoionization methods and quantum chemical calculations. The two – related – experimental techniques are ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS) and threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy (TPEPICO). By a combination of these two methods along with quantum chemical calculations, my plan is to obtain highly accurate thermochemical information about the energetics of organometallic complexes and to interpret these numbers on the basis of the geometry and the electronic structure of these compounds.
I wish to investigate the thermochemistry of and the relation of thermochemical information to the bonding in the following systems:
• phosphine-substituted transition metal carbonyls
• methyl, alkyl, and acyl derivatives of transition metal carbonyls
• phosphine substituents versus other group 15 trialkyl derivatives
• chalcocarbonyl complexes
• unstable species generated with gas-phase pyrolysis of organometallic complexes

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink alapvetően fémorganikus vegyületek termokémiai vizsgálatát foglalták magukban gázfázisú fotoionizációs módszerekkel, illetve kvantumkémiai számítások segítségével. A két – egymással rokon – kísérleti módszer a fotoelektron-fotoion koincidencia-spektroszkópia (PEPICO), illetve az UV fotoelelektron-spektroszkópia (UPS). Ezek együttes használatával határoztunk meg új, nagy pontosságú, a fémorganikus kémiában fontos termokémiai adatokat fémorganikus vegyületek energetikájával kapcsolatban, illetve ezeket értelmeztük a rendszerek elektron- és térszerkezete függvényében. Többek között a következő rendszereket vizsgáltuk: metilfoszfánok, tio- és szelenokarbonil mangán komplexek, primer aminok, mangán pentakarbonil hidrid és metil származék, kobalt izonitril komplex, diszulfid-hidak egyszerű szerves vegyületekben, arzán- és stibán szubsztituált komplexek, valamint metallocének.
Results in English
Our research has focusod on the thermochemistry of organometallic compounds using photoionization and quantum chemical methods. The two related experimental techniques are photoelectron photoion coincidence spectroscopy (PEPICO) and photoelectron spectroscopy. Using these techniques, we were able to determine new, highly accurate thermochemical data for a number of organometallic systems. These data were then correlated to the electronic structure and geometry of these compounds. We have studied the following systems: methyl phosphanes, thio and selenocarbonyl manganese complexes, primary amines, pentacarbonyl manganese hydride and methyl complexes, a cobalt isonitrile, disulphide bridges in simple organic compounds, arsane and stibane substituted organometallic complexes, and metallocenes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61153
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nicholas S. Shuman, Melony A. Ochieng, Bálint Sztáray, and Tomas Baer: TPEPICO spectroscopy of vinyl chloride and vinyl iodide: Neutral and ionic heats of formation and bond energies, Journal of Physical Chemistry A, 112 (2008) 5647-5652, 2008
Nicholas S. Shuman, Linda Ying Zhao, Michael Boles, Tomas Baer, and Bálint Sztáray: Heats of Formation of HCCl3, HCCl2Br, HCClBr2, HCBr3, and Their Fragment Ions Studied by Threshold Photoelectron Photoion Coincidence, Journal of Physical Chemistry A, 112 (2008) 10533-10538, 2008
William Stevens, Nicholas Shuman, Bálint Sztáray, Jürgen Troe, Tomas Baer: Specific Rate Constants k(E) of the Dissociation of Halobenzene Ions: Analysis by Statistical Unimolecular Rate Theories, Journal of Physical Chemistry A, 113 (2009) 573-582, 2009
Andras Bodi, Melanie Johnson, Thomas Gerber, Zsolt Gengeliczki, Bálint Sztáray, Tomas Baer: Imaging photoelectron photoion coincidence spectroscopy with velocity focusing electron optics, Reviews of Scientific Instruments, 80 (2009) 034101, 2009
Ágnes Révész, Bálint Sztáray, Detlef Schröder,*, Klaus Franzreb, Jiří Fišer, Stephen D. Price, Jana Roithová: The diatomic dication PO2+, Physical Chemistry Chemical Physics, 11 (2009) 6192–6198, 2009
Balázs Hornung, Andras Bodi, Csaba Pongor, Zsolt Gengeliczki, Tomas Baer, Bálint Sztáray: Dissociative photoionization of X(CH3)3 (X = N, P, As, Sb, Bi): mechanism, trends and accurate energetics, Journal of Physical Chemistry A, 113 (2009) 8091–8098, 2009
Bodi, A.; Kercher, J. P.; Bond, C.; Meteesatien, P.; Sztáray, B.; Baer, T.: Photoion Photoelectron Coincidence Spectroscopy of Primary Amines RCH2NH2 (R = H, CH3, C2H5, C3H7, i-C3H7): Alkylamine and Alkyl Radical Heats of Formation by Isodesmic R, J. Phys. Chem. A 110 (2006) 13425, 2006
András L. Kiss, Balázs Hornung, Krisztina Rádi, Zsolt Gengeliczki, Bálint Sztáray, Tünde Juhász, Zoltán Szeltner, Veronika Harmat, and László Polgár: The Acylaminoacyl Peptidase from Aeropyrum pernix K1 Thought to Be an Exopeptidase Displays Endopeptidase Activity, Journal of Molecular Biology, 368 (2007) 509–520, 2007
Kercher, J. P.; Gengeliczki, Zs.; Sztáray B.; Baer, T.: Dissociation Dynamics of Sequential Ionic Reactions: Heats of Formation of Tri-, Di-, and Monoethylphosphine, J. Phys. Chem. A 111 (2007) 11, 2006
Zsolt Gengeliczki , László Szepes, Bálint Sztáray, and Tomas Baer: Photoelectron spectroscopy and thermochemistry of tert-butylisocyanide substituted cobalt tricarbonyl nitrosyl, Journal of Physical Chemistry A 111 2007 7542, 2007
Andras Bodi, Bálint Sztáray, Tomas Baer, Melanie Johnson, and Thomas Gerber: Data acquisition schemes for continuous two-particle time-of-flight coincidence experiments, Rev. Sci. Instrum 78 2007 84102, 2007
Back »