Újkori múmiák interdiszciplináris vizsgálata II. - Néhány betegségre hajlamosító gén vizsgálata egy, a drogterápia előtt élt, XVIII-XIX. századi népességnél  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61155
típus K
Vezető kutató PAP Ildikó
magyar cím Újkori múmiák interdiszciplináris vizsgálata II. - Néhány betegségre hajlamosító gén vizsgálata egy, a drogterápia előtt élt, XVIII-XIX. századi népességnél
Angol cím Interdisciplinary mummy project II. - Study on some disease susceptibility genes in an 18-19th centuries population lived before the drogtherapy era
magyar kulcsszavak MBL, immundeficiencia, múmia, XVIII-XIX. század, DNS, paleopatológia, paleomikrobiológia, igazságügyi antropológia, Magyarország
angol kulcsszavak MBL, immunodeficiency, mummy, 18-19th century, DNA, paleopathology, paleomicrobiology, forensic anthropology, Hungary
megadott besorolás
Immunológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Embertani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Blaskó Bernadett
Donoghue Helen
Forrai Gábor
Guba Zsuzsanna
Józsa László
Kustár Ágnes
Laki Judit
Nagy Károly
Pálfi György
Pamjav Horolma
Prohászka Zoltán
Schrettné dr. Major Ágnes
Spigelman Mark
Susa Éva
Szikossy Ildikó
Tóth Miklós
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.928
FTE (kutatóév egyenérték) 1.72
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A fertőző megbetegedések paleopatológiai rekonstrukciója az utóbbi évtizedek kiemelt jelentőségű kutatási irányvonala volt mind a magyarországi, mind a nemzetközi paleopatológiai kutatásban. A kutatások anyaga a váci Fehérek templomának kriptájából feltárt 265 természetesen mumifikálódott emberi maradvány. A korábbi vizsgálatok igazolták a tervezett antropológiai, biometriai, patológiai, laparoszkópiás, radiológiai, valamint archaikus DNS vizsgálatok kivitelezhetőségét.
Célunk, hogy egy ősi, a gyógyszerek és a modern orvosi működés hatásától mentes populáció esetében végezzünk vizsgálatokat több betegségre hajlamosító polimorfizmus, ill. néhány krónikus betegségben szenvedőkben halmozottan előforduló patogén tekintetében. A multidiszciplináris pályázat egyedülálló abban a tekintetben, hogy egy viszonylag rövid időszak népességét reprezentálja meglehetősen nagy egyedszámmal (n=265). A kutatás magába foglalja a népesség paleoepidemiológiai érintettségét a kiválasztott virális és bakteriális fertőzöttség tekintetében, a fertőzöttségre való hajlamosságot csökkentő enzimpolimorfizmusok vizsgálatát és a populáció általános populációgenetikai elemzését.
Az alábbi kérdéskörök molekuláris genetikai vizsgálatát tervezzük:
-A mannóz-kötő fehérje polimorfizmus szintjének vizsgálata archaikus és modern mintákban.
-CCR5 HIV coreceptor gén polimorfizmus vizsgálata.
-A Kaposi sarcomában etiológiai szerepet játszó humán herpeszvírus 8 specifikus DNS kimutatása.
-A szifilisz nyomainak kimutatása T. pallidum specifikus molekuláris eljárással.
-A humán mitokondriális DNS hipervariábilis régióinak szekvenciaszintű meghatározása és az egyedek mitokondriális haplotípusainak meghatározása a múmiák fog illetve csontszövetéből nyert DNS extraktumban.
-Az Y kromoszóma markereinek vizsgálata a múmiák fog illetve csontszövetéből nyert DNS extraktumban.
Lényeges, hogy a modern orvosi ellátás miatti szelekció nem érvényesült a vizsgálandó csoportnál, így a betegségek (ma már nem vizsgálható) természetes lefolyást mutatták, teret engedve a genetikai és környezeti tényezők közötti „valódi” kölcsönhatásnak. Munkánk emiatt az orvos-biológiai kutatásokban nóvum.
A résztvevő kutatók publikációiban is tükröződő gyakorlati tapasztalat biztosítja, hogy a tervezett kutatás korrekt kivitelezésre alkalmas. Az infrastrukturális háttér biztosított, a pályázott összeg részben a vegyszerekre és reagensekre fordítandó.
angol összefoglaló
One of the key topics of the worlds’ leading palaeopathological researches has been the reconstruction of past epidemics. We propose a multidisciplinary study of 256 naturally mummified bodies came to light in the Dominican Church of Vác, Hungary. Previous studies have shown the usability of laparoscopic, X-ray, CT and aDNA studies on them.
With the study of a population lived before the era of extensive use of antibiotics and modern medicines, we aim to learn about polymorphism related to disease susceptibilities and some pathogens frequently occur in chronically ill patients. Our project is unique in focusing on a fairly large population restricted to a rather short period, incorporating its degree of infection by the selected microorganisms, detection of enzyme polymorphisms related to disease susceptibilities, and population genetic studies.
With isolation of the archaic mummy sample’s ancient DNA content, topics include:
- Level of mannose binding lectin (MBL) polymorphism,
- Level of CCR5 HIV coreceptor gene polymorphism,
- Isolation of HHV8 specific DNA, which has a role in Kaposi Sarcoma,
- Isolation of T.pallidum specific DNA, the causative agent in syphilis,
- Sequencing of HVR I- II of human mtDNA and haplotyping human mtDNA,
- Study of human Y-chromosomal STR markers.
As the selective effect of modern medical treatments did not affected this population, unlike today the natural progress of diseases can be postulated, which makes possible to study the “real” interaction of genetic and environmental factors. That means a novelty in medical biological studies.
The rather large number of contributors and their extensive experiences reflected in their publications gives a proof of the implementation of the designed experimental work, so does the availability of the infrastructural background.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fertőző megbetegedések paleopatológiai rekonstrukciója az utóbbi évtizedek kiemelt jelentőségű kutatási irányvonala volt mind a magyarországi, mind a nemzetközi paleopatológiai kutatásban. A kutatásokat a váci Fehérek templomának kriptájából feltárt természetesen mumifikálódott emberi maradványon végeztük. A kutatás anyaga egyedülálló lehetőséget biztosított abban a tekintetben, hogy egy viszonylag rövid időszak népességét reprezentálja, meglehetősen nagy egyedszámmal (n=265). Fontos kiemelni, hogy a modern orvosi ellátás miatti szelekció nem érvényesült a vizsgált népességcsoportnál. A kutatás során egy ősi, a gyógyszerek és a modern orvosi működés hatásától mentes populáció esetében végeztünk vizsgálatokat több, betegségre hajlamosító polimorfizmus, ill. néhány krónikus betegségben szenvedőkben halmozottan előforduló patogén tekintetében. Ugyancsak célunk volt a népességcsoport multidiszciplináris, mikro-történeti, biológiai-patológiai rekonstrukciója, egészségügyi helyzetének feltérképezése.
kutatási eredmények (angolul)
One of the key topics of the worlds’ leading palaeopathological researches has been the reconstruction of past epidemics. The multidisciplinary research was done on the naturally mummified bodies came to light in the Dominican Church of Vác, Hungary. With the study of a population lived before the era of extensive use of antibiotics and modern medicines, we aimed to learn about polymorphism related to disease susceptibilities and some pathogens frequently occur in ill patients. Our research is unique in focusing on a fairly large population (n=265) restricted to a rather short period, incorporating its degree of infection by the selected microorganisms, detection of enzyme polymorphisms related to disease susceptibilities, and population genetic studies. We aimed to make micro-historical, biological-pathological reconstruction of the 18th century population, to figure out their health conditions with multidisciplinary approach.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61155
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
GUBA, ZS., HADADI, É., MAJOR, Á., FURKA, T., JUHÁSZ, E., KÓS, J., NAGY, K. & ZEKE, T.:: HVS-I polymorphism screening of ancient human mitochondrial DNA provides evidence for N9a discontinuity and East Asian haplogroups in the Neolithic Hungary., Journal of Human Genetics, 2011, 15 Sept, 1-13., 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I., PAP, I.: Az ajakpír antropo-dermatológiai vizsgálata. Megfigyelések a Vácon megtalált múmiákon. IV. rész, Bőrgyógyász Infó 7(5): 137-139., 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Spontán mumifikálódott embertársaink nemi szerveinek vizsgálata. Megfigyelések a Vácon megtalált múmiákon. II. rész, Bőrgyógyász Infó 7(3):88-89., 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Lécrajzolatok spontán mumifikálódott váci embertársaink kezén és lábán. Megfigyelések a Vácon megtalált múmiákon. III. rész, Bőrgyógyász Infó 7(4): 110-113., 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Naevus haemangiomatosus (haemangioma cavernosum) 267 éves múmián. Megfigyelések a Vácon megtalált múmiákon. I. rész, Bőrgyógyász Infó 7(2): 60-61., 2011
SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A. & PAP, I.: Mummies found int he Dominican Church in Vác, Hungary., In: WIECZOREK, A. E & ROSENDHAL, W. (eds) MUMMIES of the World. American Exhibition, Reiss-Engelhorn-Museum, Mann, 2010
NAGY K., JUHÁSZ E., GUBA ZS., GHIDÁN Á., PAP I.: Miért némák a múmiák?, A Népegészségügyi Tudományos Társaság Konferenciája, Pécs, 2008. április 17-19.. előadás, 2008
PAP, I., SUSA, É., JÓZSA, L., BERNERT, ZS., KRISTÓF, L.A., PÁLFI, GY. & SZIKOSSY, I.: Mummies and mummified corps from churches of Hungary 16th-18th, Geschichte und Tradition der Mumifizierung in Europa / History and Tradition of Mummification in Europe, 2010
SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A. & PAP, I: Palaeographic studies in the death registers of Vác, Hungary (1722-1812)., Geschichte und Tradition der Mumifizierung in Europa / History and Tradition of Mummification, 2010
PAP, I.: Paleopathology in Europe: The State of the Art, Hungary., Workshop Organized by Unitat d’Antropologia biològica. Facultat de Biociències. Universitat Autònoma de Barcelona, Invited speaker, előadás, 2011
CSEPLÁK, GY., PAP, I. & SZIKOSSY, I.: Kötszerek minősége és a ragtapasz őse., Kézirat, 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Fertőző betegségek nyomai a múmiák testfelszínén (Vác, Magyarország), Kézirat, 2011
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: A vizsgálható testfelszín méretének becslése múmiákon a Berkow sémával., Kézirat, 2011
SZIKOSSY, I. KRISTÓF, L. A. & PAP, I.: Mummies found in the Dominican Church of Vác, Hungary., In: WIECZOREK, A. E & ROSENDHAL, W. (eds) MUMMIES of the World. American Exhibition, Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim/Prestel/Munich/Berlin/London/New York. pp. 355-356., 2010
SZIKOSSY, I. , KRISTÓF, L.A. & PAP, I.: Palaeographic studies in the death registers of Vác, Hungary (1722-1812), Geschichte und Tradition der Mumifizierung in Europa /History and Tradition of Mummification in Europe Conference, 16.-18.04.2010. Kassel, Germany, 2010
PAP, I. & SZIKOSSY, I.: A Magyar Természettudományi Múzeum múmiái külföldi kiállításokon., MBT Embertani Szakosztály, előadás, 2010
SZIKOSSY, I., HORÁNYI, I., JÓZSA, L, RIEDL,E., SZABÓ, T. PAP, I.: Halál utáni beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon., MBT Embertani Szakosztály, előadás, 2010
PAP, I., SUSA, É., JÓZSA, L., BERNERT, ZS., KRISTÓF, L.A., PÁLFI, GY. & SZIKOSSY, I.: Mummies and mummified corps from churches of Hungary 16th-18th April 2010, Kassel, Germany, Geschichte und Tradition der Mumifizierung in Europa /History and Tradition of Mummification in Europe Conference, 16.-18.04.2010. Kassel, Germany, 2010
CSEPLÁK, GY., PAP, I. & SZIKOSSY, I.: Mi látható a váci múmiák bőrén?, V. Magyar Magánbőrgyógyász Kongresszus. 2010. március 19-21. Siófok, 2010
PAP, I. SZIKOSSY, I.: A Magyar Természettudományi Múzeum múmiái külföldi kiállításokon, MBT Embertani Szakosztály ülése, 2010
NAGY K., PAP I.: A váci múmiák mikrobiológiai és genetikai feldolgozása, Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézet, Budapest, 2010. dec. 2. Referáló előadás, 2010
CSEPLÁK, GY., PAP, I. & SZIKOSSY, I.: Húgyúti fertőzés és annak következményei újkori múmiákon., Kézirat, 2011
JÓZSA, L. PAP, I.: Vesekő előfordulása 18. századi múmián., kézirat, 2011
SPIGELMAN, M.: Paleopathology and disease of the Past: a look at how modern day science uses can use ancient tissues to help understand modern disease., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, pp 16-26., 2010
LEMMA, E., LEV-MAOR, G., KAHILA BAR-GAL, G., NASEREDDIN, A., SPIGELMAN, M., ZINK, A. & GREENBLATT, C.: Paleopathology and disease of the Past: a look at how modern day science uses can use ancient tissues to help understand modern disease., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, pp 16-26., 2010
LEMMA, E., LEV-MAOR, G., KAHILA BAR-GAL, G., NASEREDDIN, A., SPIGELMAN, M., ZINK, A. & GREENBLATT, C.: Spolygotypes of ancient Mycobacterium tuberculosis: Development of a data bank., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, pp 131-144., 2010
ZYLBER, M.I. SPIGELMAN, M. & GREENBLATT, C.: Specific and non-specific infestation of archeological artifacts., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, pp 155-164., 2010
SPIGELMAN, M., ABDEEN, Z. NERLICH, A.: The future directions pf paleomicrobiological reserach., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, p 204., 2010
ZYLBER, M.I., COLLINS, M.J., GREENBALTT, C.L., SPIGELMAN, M., PENKMAN, K. KOHN, H.E.: A comparative study of bone protein taphonomy., GREENBLATT, CL, SPIGELMAN. M et al. (eds) Proc 8th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 2006. Giannini Editore, ADNA 2010, Munich, pp 255-262., 2010
DONOGHUE, H.D.: The role of paleomicrobiology in elucidating the epidemiology and evolution of tuberculosis and leprosy., Programme and Abstracts 10th Int Conf on Ancient DNA & Associated Biomolecules. Munich, 2010, Giannini Editore, Napoli, ADNA 2010, Munich, p. 36., 2010
KUSTÁR, Á., VÉGVÁRI, ZS., PAP, I., SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A. & PÁLFI, GY.: Pathological investigation of an 18th century nun from Hungary, using 3D virtual reconstruction., Programm and Abstracts. 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, p. 31., 2009
PAP, I.: Recovery, curation and caring of anthropological material. Collections with human remains in Hungary., Prospect of ancient human sample collection in Korea. South National University, Korea, Szöul, 2009. október, 2009
PAP, I.: Physical anthropological collections and research in Hungary., Société d’Anthropologie de Paris Réunion Annuelle 1835ème Séance. Bruxelles, Január 27-30. Invited speaker, 2010
PAP, I.: Anthropological studies in Hungary, First Conference on DNA and Paleopathology, South National University, Korea, Szöul, 2009. október., 2009
PAP, I.: Recovery, curation and caring of anthropological material. Collections with human remains in Hungary., First Conference on DNA and Paleopathology, South National University, Korea, Szöul, 2009. október., 2009
PAP, I., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & BAJZÁTH, J.: Behind the Curtain: Secrets, Fates, MUMMIES – Temporary Exhibition of the Hungarian Natural History Museum, Budapest., WIECZOREK, A., ROSENDAHL, W. & WIEGAND, H. (eds), Mumien und Museen. Kolloquium zur Ausstellung MUMIEN – Der Traum vom ewigen Leben. REM 2, Mannheim, pp. pp. 57-60., 2009
PAP, I., KUSTÁR, Á., GUBA, ZS. & SZIKOSSY, I.: Facial reconstructions of the 18th Century mummies from Vác, Hungary., In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp 487-493., 2008
DONOGHUE, H.D. & SPIGELMAN, M.: Pathogenic microbial ancient DNA: a problem or an opportunity?, Proc. R. Soc. B 273: 641-642., 2006
LEMMA, E., ZIMHONY, O., GREENBLATT, CH.L., KOLTUNOV, V., ZYLBER, M.I., VERNON, K. & SPIGELMAN, M.: Attempts to revive Mycobacterium tuberculosis from 300-year-old human mummies., FEMS Microbiol Lett 283: 54-61., 2008
DONOGHUE, H.D.: Human tuberculosis: an ancient disease, as elucidated by ancient microbial biomolecules., Microbes and Infection, 11 (14-15). pp. 1156-1162., 2009
NAGY K.: Miért némák a múmiák? Öreg DNS nehezen adja magát (A váci múmiák komplex mikrobiológiai vizsgálata „Új kihívások, új technikák”., Kvalitex molekuláris biológiai Symposium, Budapest, 2006. március 21., 2006
HORVÁTH, G., SUHAI, B., BERNÁTH, B., GERICS, B., CSORBA, G., GASPARIK, M., ÉVINGER, S. & PAP, I.: Milyen a teherbíró de könnyű csöves csont szerkezete? A biomechanikai optimum vizsgálata állati és emberi végtagcsontokon., Fizikai Szemle, 2006(3): 82-86., 2006
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I., PAP, I.: A XVIII. századi haj- és szőrszálak vizsgálata. Megfigyelések a Vácon megtalált múmiákon. V. rész, Bőrgyógyász Infó 7(6): 160-163., 2011
SPIGELMAN, M., PAP, I. & DONOGHUE, H.D.: A death from Langerhans cell histiocytosis and tuberculosis in 18th century Hungary – what palaeopathology can tell us today., Leukemia 20: 740-742, 2006
SZIKOSSY, I., PAP, I. & VÁSÁRHELYI, T.: Múmiák. Kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban, Lege Artis Medicinae 16(8-9): 800-802., 2006
SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Mortui viventes docent – A halál tanítja az élőket., Kharón. Thanatológiai Szemle 10(1-2): 104-111., 2006
NAGY K.: Complex microbiological investigations in 18-19 century mummies., Inst.Virology Seminars, University of Leipzig, Németország, 2006. május 26. előadás, 2006
GUBA, ZS., PATKOVITS, G., SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L., A., KUSTÁR, Á., PÁLFI, GY. & PAP, I: A váci XVIII-XIX. századi múmia leletegyüttes interdiszciplináris vizsgálata., In: KÁZMÉR, M. (szerk.), Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 2: A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói, Hantken Kiadó, Bpest, pp. 65-66., 2006
HORVÁTH, G., SUHAI, B., BERNÁTH, B., GERICS, B., CSORBA, G., GASPARIK, M., ÉVINGER, S. & PAP, I.: Állati és emberi csöves végtagcsontok biomechanikailag optimális szerkezetének kísérleti vizsgálata., MBFT XXII. Kongresszusa. Előadás, 2006
NAGY K. JUHÁSZ E., GUBA ZS., PAPP I.: Kaposi sarcomához társult herpeszvírus és HIV coreceptor DNS vizsgálatok 18. sz.-i múmiákban., A Magyar Dermatológiai Társaság Nagygyűlése, 2006.december 14-16., Budapest. Előadás, 2006
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: Facial reconstructions of the 18th Century mummies from Vác, Hungary., 6th World Congress on Mummy Studies. February 20-24, 2007, Teguise. Program and Abstracts. p.191., 2007
CSEPLÁK, GY., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Beszámoló a Vácon, a Fehérek Temploma alatt talált, mumifikálódott embertársaink orvosi, antropodermatológiai vizsgálatáról., MBT Embertani Szakosztály, előadás, 2011
PAP, I.: Különleges állagvédelmi esetek: múmiák védelme., Természettudományos Muzeológusok XXIV. Találkozója. Szolnok–Tiszaföldvár, 2006. szeptember 6. Előadás, 2006
GUBA, ZS. & PAP, I.: Initial analysis of DNA from mummified and Neolithic human remains., Anthrop. Közl. 48: 153-160., 2007
KRISTÓF, L.A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Egy XVIII. században élt apáca élettörténetének rekonstrukciója., – In: KORSÓS, Z. et al. (szerk.): V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Társaság, Budapest, pp. 135-144., 2007
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: Vier gesichtsrekonstruktionen der mumienvon Vác, Ungarn, aus dem 18. Jahrhundert., – In: A. WIECZOREK, M. TELLENBACH, W. ROSENDAHL (eds.) Mumien – Der Traum der ewigen Leben. Mannheim, pp 167-171., 2007
PAP, I., KUSTÁR, Á., KRISTÓF, L.A: & SZIKOSSY, I.: Das Geheimnis der Gruft., Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte, 2007(4): 23-28. Verlag Philipp von Zabern, 2007
SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á., GUBA, Zs., KRISTÓF, L.A. & PAP, I.: Natürlich mumifizierte Leichname aus der Dominikanerkirche von Vác, Ungarn., – In: A. WIECZOREK, M. TELLENBACH, W. ROSENDAHL (eds.) Mumien – Der Traum der ewigen Leben. Mannheim, pp 155-166., 2007
SZIKOSSY, I., PAP, I., VARJASSY, P., HORÁNYI, I., KRISTÓF, L. A., & RIEDL, E.: Sectio caesarea post mortem matris – egy XVIII. századi eset Vácott., Anthrop. Közl., 48: 161-168., 2007
VARJASSY, P., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Az egyik legkorábban elvégzett császármetszés hazánkban – sectio caesarea Vácott, 1794-ben., Orv Hetil., 148(44): 2101-2105., 2007
!!!GUBA, ZS., KUSTÁR, Á., SZIKOSSY, I., MAJOR, Á., NAGY, K., PAP, I. & ZEKE, T.: Amplification of DNA fragments from Neolithic and mummified remains., 15th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology. July 8-20, 2007. Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. Előadás, 2007
KRISTÓF, L.A., RIEDL, E., LAKI A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Radiology in the historical anthropology., 6th World Congress on Mummy Studies. February 20-24, 2007, Teguise. Program and Abstracts. p. 181., 2007
KRISTÓF, L.A., RIEDL, E., LAKI A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Radiology in the historical anthropology., Proceedings of the VI.World Congress on Mummy Studies, Lanzarote, Spain, 2007
JUHÁSZ E., NAGY K.: Megszólalnak a múmiák – a 18.sz. váci múmiák genetikai vizsgálatai, Kutatók Éjszakája-Semmelweis Egyetem 2010. szept. 24. Budapest, előadás, 2010
KRISTÓF, L.A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Baroness Antonia Tauber. The reconstructed life-story of a nun in the Habsburg Empire in the 18th century., Proceedings of the VI.World Congress on Mummy Studies, Lanzarote, Spain, 2007
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: Facial reconstructions of the 18th Century mummies from Vác, Hungary., In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp 487-493., 2008
KRISTÓF, L.A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Egy 18. században élt apáca élettörténetének rekonstrukciója., MBT, V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Előadás, 2007
KUSTÁR, Á., ÁRPÁS K. & SKULTÉTY GY.: Facial reconstruction methods and the rewiew of the facial reconstruction work in Hungary., Workshop on Facial Reconstruction Methodology, Infopark, Budapest, Organized by IST, PBN & BME. Előadás, 2007
KUSTÁR, Á.: Problems, questions and results on the methodology of the facial reconstruction., Workshop on Facial Reconstruction Methodology, Infopark, Budapest, Organized by IST, PBN & BME. Előadás, 2007, 2007
SZIKOSSY, I., PAP, I. & KRISTÓF, L. A.: Szemelvények a 18. századi váci halotti anyakönyvekből., A Magyar Biológiai Társaság 356. Embertani Szakosztályülése, Budapest. - Előadás, 2007
SZIKOSSY, I., PAP, I., VARJASSY, P., HORÁNYI, I., KRISTÓF, L. A., & RIEDL, E.: Postmortem császármetszés egy 18. századi váci múmián., A Magyar Biológiai Társaság 355. Embertani Szakosztályülése, Budapest. Előadás, 2007
GUBA, ZS., KUSTÁR, Á., SZIKOSSY, I., MAJOR, Á., NAGY, K., PAP, I. & ZEKE, T.: Amplification of DNA fragments from Neolithic and mummified remains., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 54 (Suppl. 1: Abstracts of the 15th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, July 18–20) p. 41., 2007
LAKI, A., RIEDL, E., KRISTOF, L.A., SZIKOSSY, I., PAP, I. & FORRAI, G.: Paleoradiology: Methods and possibilities., ECR (European Congress of Radiology, March 9-13, Wienna, Ausztria) 2007, Book of Abstracts. Suppl 1 to Vol. 17/European Radiology Supplements/February, C812 (Springer), 2007
JUHÁSZ, E., BÉRES, J., KEMÉNY, B. & NAGY, K.: Egy alapító effektus nyomai hazai oláh cigány populációban –a CCR5 HIV-koreceptor gén polymorphismus vizsgálat eredményei., VII. Magyar Genetikai Kongresszus, 2007. április 15-17., Balatonfüred, Előadás, 2007
NAGY, K.: Múmia Genomika (A váci múmiák komplex mikrobiológiai vizsgálata.), A SE Genomikai Hálózat előadás (Sorozat szervező: Prof. Falus András), Budapest, 2007.május 3. Előadás, 2007
NAGY, K.: Genetikai vizsgálatok 18.sz.- i múmiákban: HIV coreceptor gén polymorfizmus., Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet, Szeminárium (sorozatszervező: Sipos László) 2007. május 16. Szeged. Előadás, 2007
PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., MARCSIK, A., FÓTHI, E.& PAP, I.: Mycobacterialis fertőzések paleopatológiája Magyarországon., A Magyar Biológiai Társaság 357. Embertani Szakosztályülése, Budapest. - Előadás, 2007
PATKOVITS, G.: A váci Fehérek templomában feltárt XVIII-XIX. századi múmia leletegyüttesdentál antropológiai vizsgálata., Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Huméánbiológiai Tanszék. - Szakdolgozat, 2007
NAGY K.: A váci múmiák átka: DNS izolálás nehézségei 18.sz.-i fosszilis mintákból, Tankó Béla Biokémiai Szeminárium, DEOEC Biokémiai Intézet, Debrecen, 2009.április 23, előadás, 2009
KRISTÓF, L.A., KERÉNYI, T., POHÁRNOK, L., KOZMA, I., KARDOS, K., HARGITTAI, P., ISTÓK, R., GLASZ, T., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á., TÓTH, G., RIEDL, E. & PAP, I.: Széchényi Pál múmiájának természettudományos vizsgálata., Pannon Tudományos Napok, Nagykanizsa, 2007. október 10., 2007
KRISTÓF, L.A: Paleoradiológiai vizsgálatok interdiszciplináris keretek között., Fiatal PhD-sok bemutatkozó előadásai. Szombathely, 2007. november 15. Előadás, 2007
PAP, I.: Multidisciplinary research on the 18th century mummies from Vác, Hungary., Congreso Nacional Paleopatologia XI, Andorra la Vella, Andorra. Invited speaker, előadás, 2011
PAP, I.: Anthropological studies in Hungary, Seoul International Conference on Ancient DNA and Paleopathology. Szöul, 2009. okt. 20., invited speaker, előadás, 2009
!!!POHÁRNOK, L.: Széchényi Pál múmiájának szövettani vizsgálata., Széchényi Pál múmiájának interdiszciplináris vizsgálata. Nagycenk, 2007. szeptember 29. Előadás, 2007
KUSTÁR, Á., PAP I., VÉGVÁRI, ZS., KRISTÓF L.A., PÁLFI, GY., KARLINGER, K. KOVÁCS, B. & SZIKOSSY, I.: Tauber Antónia, 18. századi váci apáca múmiájának patológiai vizsgálata és arcrekonstrukciója, 3D rekonstrukciós módszerek alkalmazásával., Anthrop. Közl. 52: 5-15., 2011
KRISTÓF, L. A., RIEDL, E., LAKI A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Mummies and face reconstruction. The skull CT examination and 3D printing of baroness Antonia Tauber’s and the archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi’s mummies., In: Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest. pp. 113-138., 2008
KRISTÓF, L. A., RIEDL, E., LAKI A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Radiology in the historical anthropology, In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp 453-461., 2008
KRISTÓF, L.A., RIEDL, E., PAP, I., BARTA, H. M., LAKI A., POLÁNYI, A., SZIKOSSY, I., KERÉNYI, T., FORRAI, G., KUSTÁR, Á., TÓTH, E., RÁBAI E. & PÁLFI, GY.: Paleopathology and paleoradiology., A Környezettörténet 2006 Konferencia, 2006. február 8. - Előadás, 2008
KRISTÓF, L. A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Baroness Antonia Tauber. The reconstructed life-story of a nun in the Habsburg Empire in the 18th century., In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp 55-61., 2008
GUBA, ZS.: Az archaikus DNS vizsgálatok lehetőségei és nehézségei., A magyarság és a Kelet. II. Őstörténeti Konferencia. Természettudományi Szekció, Populációgenetika és embertan. pp. 99-100., 2008
KRISTÓF, L.A., PÁLFI, GY., PAP, I., TÓTH, G., ÉGVÁRI, ZS., FAZEKAS, F., SZIKOSSY, I., POHÁRNOK, L., RIEDL, E. & KUSTÁR, Á.: 3D printing from the CT. Skull data and facial reconstruction of two Mummies: Baroness Antonia Tauber and the Archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi., Abstract of the Biomedical Sciences in Archaeology Conference, Hearklion-Greece, p. 38., 2008
KRISTÓF, L. A., TÓTH, G., RIEDL, E., VÉGVÁRI, ZS., POHÁRNOK, L. & KUSTÁR. Á.: Mummies and face reconstruction. The skull CT examination and 3D printing of baroness Antonia Tauber’s and the archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi’s mummies., Third Hungarian Conference On Biomechanics. Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2008
KUSTÁR, Á.: A Kárpát-medence történeti népeinek arca – Arcrekonstrukció Magyarországon., Magyar Biológiai Társaság XVII. Vándorgyűlés Előadások összefoglalói. Budapest, pp 7-14., 2008
KUSTÁR, Á.: A Kárpát-medence történeti népeinek arcai - A Kárpát-medence történeti népeinek arca – Arcrekonstrukció Magyarországon., Magyar Biológiai Társaság XVII. Vándorgyűlés, Budapest, Plenáris előadás, 2008
KUSTÁR, Á.: Arcok a múltból – A Kárpát-medence történeti népeinek arcrekonstrukciói, In: Honlevél Szerkesztősége (szerk.). A magyarság és a Kelet. II. Őstörténeti Konferencia. A Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei, I. MVSZ. kiadványa, pp. 133-135., 2008
KUSTÁR, Á., PAP, I., SZIKOSSY, I., RIEDL, E., TÓTH, G., KRISTÓF, L.A: Arcok a múltból – A Kárpát-medence történeti népeinek arcrekonstrukciói, In: Honlevél Szerkesztősége (szerk.)A magyarság és a Kelet. II. Őstörténeti Konferencia. A Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei, I. MVSZ. kiadványa, pp. 133-135., 2008
KUSTÁR, Á., PAP, I., SZIKOSSY, I., RIEDL, E., TÓTH, G., KRISTÓF, L.A: Facial Reconstruction of a Mummified Nun from the 18th Century Vác, by the 3D Printed Skull Derived from CT Data., In: Symposium Mumien und Museen, Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim, Németország,, 2008
NAGY, K., JUHÁSZ, E., GUBA, ZS., GHIDÁN, Á. & PAP, I: Populációgenetikai vizsgálatok XVIII. századi hazai múmiákban, In: A magyarság és a Kelet. II. Őstörténeti Konferencia. Természettudományi Szekció. Budapest, pp. 25-26., 2008
NAGY, K., JUHÁSZ, E., GUBA, ZS., GHIDÁN, Á. & PAP, I.: Miért némák a múmiák? – XVIII. sz.-i múmiák genetikai elemzése., Magyar epidemiológia, 2008/5, Supplementum, p. 72, 2008
PAP, I.: Treatment and Care of Ancient and Historic Human Remains in Hungary, Session on Ethics and the Treatment and Care of Ancient Human Remains, EAA Congress, 2008, Odense, Denmark., 2008
PAP, I., SPIGELMAN, M., SZIKOSSY, I., FLETCHER, H.A. & DONOGHUE, H.D.: Tuberculosis in a 18th century population of Vác, Hungary, In: Programme and Abstracts of 17th European Meeting of the Paleopathology Association, Copenhagen, p. 79, 2008
POHÁRNOK, L., KERÉNYI, T., SZIKOSSY, I., PAP, I., ISTÓK, R., HARGITTAI, P., RIEDL, E., GLASZ, T., TÓTH, G., PÁLFI, GY., & KRISTÓF, L.A.: Paleoradiological and other non-invasive examinations of the late Archbishop of Kalocsa, Pál Széchényi’s mummy., In: Biomedical Sciences in Archeology Conference, Abstracts, p. 39, 2008
SPIGELMAN, M., PAP, I., SZIKOSSY, I. & DONOGHUE, H.D. DL, E., GLASZ, T., TÓTH, G., PÁLFI, GY., & KRISTÓF, L.A.: A case of Langerhans' cell histiocytosis and tuberculosis of an infant from the 18th century Hungary., 17th European Meeting of the Paleopathology Association, Copenhagen, Denmark. Előadás, 2008
SZIKOSSY, I., VARJASSY, P., HORÁNYI, I., KRISTÓF, L.A., RIEDL, E. & PAP, I.: Sectio caesarea post mortem matris – a case from the 18th century, Vác, Hungary., 17th European Meeting of the Paleopathology Association, Copenhagen, Denmark. Előadás, 2008
KRISTÓF, L.A., RIEDL, E., PAP, I., BARTA, H. M., LAKI A., POLÁNYI, A., SZIKOSSY, I., KERÉNYI, T., FORRAI, G., KUSTÁR, Á., TÓTH, E., RÁBAI E. & PÁLFI, GY.: Paleopathology and paleoradiology, In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp 655-658., 2008
KRISTÓF, L. A., RIEDL, E., LAKI A., BARTA, H. M., POLÁNYI, A., TÓTH, E., FORRAI, G., PÁLFI, GY., SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á. & PAP, I.: Paleopathology and paleoradiology., In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds.) Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp. 655-659, 2008
NAGY, K., JUHÁSZ, E., GUBA, ZS., GHIDÁN, Á. & PAP, I.: A HIV coreceptor gene polymorphysm in 18th century European mummies., XVII International AIDS Conference, 3-8 August 2008, Mexico City, Mexico, Proceedings, p. 54., 2008
KRISTÓF, L.A., SZIKOSSY, I., FORRAI, G., BARTA, H. M., RIEDL, E., POLÁNYI, A., PÁLFI, GY. & PAP, I.: Baroness Antonia Tauber. The reconstructed life-story of a nun in the Habsburg Empire in the 18th century., In: ATOCHE, P., RODRIGUEZ, C. & RAMIREZ, M.A. (eds.), Mummies and science. World mummies research. Proceedings of of the VI. World congress on mummy studies. pp. 55-61., 2008
PAP, I., KUSTÁR, Á., GUBA, ZS. & SZIKOSSY, I.: Face to face with the long passed relatives. – Research on the Vác Mummies., WIECZOREK, A., ROSENDAHL, W. & WIEGAND, H. (eds), Mumien und Museen. Kolloquium zur Ausstellung MUMIEN – Der Traum vom ewigen Leben. REM 2, Mannheim, pp. 105-112., 2009
GUBA, ZS., PAP, I. & ZEKE, T.: Mitochondrial DNA polymorphisms from human Neolithic sites in the Carpathian Basin., Anthropologie, 47(1-2): 57-67., 2009
KUSTÁR, Á., PAP, I., VÉGVÁRI, ZS., KRISTÓF, L.A., PÁLFI, GY., KARLINGER, K., KOVÁCS, B. & SZIKOSSY, I.: Use of 3D virtual reconstruction for pathological investigation and facial reconstruction of an 18th century mummified nun from Hungary., Yearbook of Mummy Studies 1: 83-93., 2011
NAGY K.: Molekuláris régészet – HIV koreceptor plymorfizmus 1770-2008, Jubileumi Előadás 2008. szept. 29. Budapest, előadás, 2008
DONOGHUE, H.D., PAP, I., SZIKOSSY, I. & SPIGELMAN, M.: Detection and characterization of Mycobacterium tuberculosis DNA in 18th century Hungarians with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis., Yearbook of Mummy Studies 1: 51-56., 2011
MOLNÁR, E., PAP, I., SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A., DONOGHUE. H.D., SPIGELMAN, M. & PÁLFI, GY.: Paleopathological study of a naturally mummified body from the 18th century Hungary., Proceedings of the 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, submitted paper, 2010
PÁLFI, GY., PAP, I. & MARCSIK, A.: A short history of paleopathological research in Hungary., BUIKSTRA, J. & ROBERTS, CH. (eds) History of Palaeopathology, közlés alatt, 2011
SZIKOSSY, I., KUSTÁR, Á., GUBA, ZS., KRISTÓF, L.A. & PAP, I.: Naturally mummified corpses from the Dominican Church in Vác, Hungary., WIECZOREK, A., ROSENDAHL, W. (eds), MUMMIES of the World. American Exhibition, Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim/Prestel/Munich/Berlin/London/New York, pp. 160-171., 2010
SZIKOSSY, I., VARJASSY, P., HORÁNYI, I., KRISTÓF, L.A., RIEDL, E. & PAP, I: Autopsy cases from the 18th century, Vác, Hungary., Proceedings of the 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, submitted paper, 2010
GUBA, ZS., HADADI, É., FURKA, T., ZEKE, T.: Sequence analysis of Neolithic and Mummified human remains., The Sixth ISABS Conference on Human Genome Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. Split, Croatia, Split, Croatia, p. 116., 2009
GUBA, ZS., SZIKOSSY, I., PAP, I., NAGY, K. & ZEKE, T.: L’amplification de fragments d’ADN de longueur différente provenant de restes humains néolithiques et de sujets momifiés. Amplifying DNA fragments of different length from Neolithic and mummified human remains., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I. (eds) Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes, Pré-actes GPLF Colloque 2009, Hongrie. Szeged. pp. 127-128., 2009
MOLNÁR, E., PAP, I., SZIKOSSY, I., KRISTÓF, L.A., DONOGHUE. H.D., SPIGELMAN, M. & PÁLFI, GY.: Paleopathological study of a naturally mummified body from the 18th century Hungary., Proceedings of the 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, p. 36., 2009
NAGY, K., JUHASZ, E., GUBA, ZS., GHIDAN, Á. & PAP, I.: Polymorphisme génétique des corecepteurs du HIV dans les momies du XVIIIe siècle de Vác, Hongrie. HIV coreceptor gene polymorphysm in the 18th century mummies, Vác, Hungary., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I. (eds) Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes, Pré-actes GPLF Colloque 2009, Hongrie. Szeged. pp. 91-92., 2009
PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., KRISTÓF, L.A., CUVIGNY,H., BRUN, J.P., DONOGHUE, H.D., SPIGELMAN, M., SZIKOSSY, I. & PAP, I.: Etude paléopathologique de deux sujets partiellement momifiés. Paleopathological study of two partially mummified bodies., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I. (eds) Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes, Pré-actes GPLF Colloque 2009, Hongrie. Szeged. pp. 98-99., 2009
PAP, I., KARLINGER, K., KOVÁCS, B., RIEDL, E., KRISTÓF, L.A., PÁLFI, GY. & KUSTÁR, Á.:: Reconstruction d’image et reconstruction de vie. Image reconstruction and reconstruction of life., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I. (eds) Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes, Pré-actes GPLF Colloque 2009, Hongrie. Szeged. pp. 96-97., 2009
SZIKOSSY, I., HORÁNYI, I., RIEDL, E., BAJZIK, G., SZABÓ, G.T., JÓZSA, L., VARJASSY, P.& PAP, I.: La première évidence d’une césarienne post-mortem au XVIIIe siècle, à Vác, Hongrie. The first evidence of post-mortem Caesarean section, 18th century, Vác, Hungary., In: PÁLFI, GY., MOLNÁR, E., BERECZKI, ZS. & PAP, I. (eds) Des Lésions du Passé aux Diagnostics Modernes, Pré-actes GPLF Colloque 2009, Hongrie. Szeged. pp. 146-147., 2009
SZIKOSSY, I., VARJASSY, P., HORÁNYI, I., KRISTÓF, L.A., RIEDL, E. & PAP, I.: Autopsy cases from the 18th century, Vác, Hungary., Programme and Abstracts. 1st Bolzano Mummy Conference, 2009, Bolzano, Italy, EURAC – Institute for Mummies and the Iceman, p. 49., 2009
DONOGHUE, H.D.: Molecular palaeopathology of human infectious disease., In: PINHASI, R. and MAYS, S. (eds) Advances in Human Palaeopathology. John Wiley & Sons, Chichester, UK, pp. 147-176., 2007
DONOGHUE, H.D.: Palaeomicrobiology of tuberculosis., In: RAOULT, D. & DRANCOURT, M. (eds) Paleomicrobiology: past human infections. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, pp. 75-97., 2008
DONOGHUE, H.D.: Insights gained from palaeomicrobiology into ancient and modern tuberculosis., Clinical Microbiology and Infection 17/6:821-829., 2011
vissza »