A vállalatok finanszírozási rendszere vizsgálatának módszertani kérdései, különös tekintettel az agrárgazdaság termelési folyamatainak sajátosságaira  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61156
típus K
Vezető kutató Pupos Tibor
magyar cím A vállalatok finanszírozási rendszere vizsgálatának módszertani kérdései, különös tekintettel az agrárgazdaság termelési folyamatainak sajátosságaira
Angol cím Methodological aspects of the financing system of businesses woth special regard to the specialities of agricultural production
magyar kulcsszavak finanszírozás, forgótőke, nettó forgótőke, forgótőke körforgása, működési ciklus, pénzügyi ciklus, forgóeszközök hatékonysága, forgóeszközök hatékonyságának mutatószámai,
angol kulcsszavak financing, working capital, net working capital, the circulation of working capital, opertaion cycle, financial cycle, efficiency of current assets, the indicators of the effeciency of current assets
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Bacsi Zsuzsanna
Demeter Gyozo
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-01-31
aktuális összeg (MFt) 1.778
FTE (kutatóév egyenérték) 0.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vállalatokban zajló reál és nominál folyamatok összhangjának biztosítása – az időbeliség elvének megfelelően – elengedhetetlen feltételét képezi a vállalatok hosszú távú pénzügyi stabilitásának. A kapcsolódó szakmai döntések megalapozottsága, nem nélkülözheti azokat az elemzési módszereket, a gazdálkodás hatékonyságát stb. kifejező naturális és pénzügyi mutatószámokat, amelyek megalapozott következtetések levonását teszik lehetővé. Nem lehet azt állítani, hogy szűkében lennénk a mutatószámoknak, a különböző módszereknek. Azt viszont igen, hogy a kapcsolódó fogalmak, mutatószámok képzése és értelmezése, a javasolt módszerek alkalmazása, azok szakmai megalapozottsága és egységes értelmezésének hiánya már több problémát is felvet. A szakirodalomban nagyon sok esetben találkozhatunk – ugyanazon fogalomra vonatkozóan – eléggé sajátos értelmezésekkel, egyes mutatók mechanikus alkalmazásával. A kutatás az egyik legproblémásabbnak ítélt területtel, a forgóeszközök hatékonyságával, a forgóeszközökben lekötött tőke értelmezésével és számszerűsítésével kapcsolatos kérdések tudományos igényű vizsgálatát öleli fel. Kitér a kutatás a mezőgazdasági termelés sajátosságai és a tárgyalt területek kapcsolatának viszonyára is.
angol összefoglaló
The maintenance of the balance between real and nominal processes of a business enterprise, in accordance with the principle of timeliness, is an essential condition of long term financial stability. To provide solid foundation for the decision-making in the enterprise it is necessary to have relevant analytical methods and natural and financial indicators which describe the efficiency of business management. The range of methods and indicators cannot be claimed to be narrow. We may claim, however, that the definition and explanation of related terms and indicators, as well as the application of relevant methods, the professional background behind them, and the lack of unity in their interpretation, raises serious problems to resolve. The relevant literature frequently presents rather individual ways of interpretation or application of mechanical concepts. The research covers scientificaly demanding issues related to one of the most problematic areas: the efficiency of current assets and the meaning and quantification of the capital tied up in current assets. The research also deals with the relationship between the characteristics of the agricultural production and the topics described above.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kapcsolódó fogalmak elméleti megalapozottsága és definiálása céljából bizonyítást nyert, hogy ; A forgóeszközök fogalom tágabb kategória, mint a forgótőke. A forgóeszközök körforgásának az értékpapírok nem elemei. A forgóeszközök körforgásának folyamata képezi azt az elméleti alapot, amely alapján definiálásra kerültek az alábbi fogalmak: A forgótőke Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök. A forgó befektetés A rejtett forgóeszköz elemek A forgótőke - sajátosságai miatt - a mezőgazdasági vállalatok esetében csak vállalati szinten, és évek viszonylatában értelmezhető és igaz. Értékének számszerűsítése egy adott időpontra vonatkoztatva kell, hogy történjen. Ez az időpont a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalatoknál – a termelési szerkezettől függetlenül – a fordulónap, azaz december 31. A kapcsolódó fogalmak definíciója alapján az alábbi pénzügyi mutatószámok korrekcióját el kell végezni, illetve új mutatószámok alkalmazását látjuk indokoltnak. Likviditási mutatók: Likviditás I. II. (A forgóeszközök egyes tételeit korrigálni kell az állomány forgótőke hányadával) Jövedelmezőségi mutató: ROI (A lekötött tőkét a Befektetett eszközök és a Forgótőke együttes értéke adja) Új mutatószámok: Abszolút/PPT/ likviditás (A forgóeszközök értékét a forgótőke hányaddal korrigálni kell), Nettó forgótőke arány
kutatási eredmények (angolul)
To confirm the theoretical validation and the related definitions it has been proved that the definition of current assets is a larger category than the working capital. securities do not take part in the circulation of current assets. the process of current assets circulation constitutes the theoretical basis for determining the following definitions: working capital seasonally appearing current assets working investment latent current assets constituents working capital, due to its characteristics, can only be defined at corporate level and in relation to different years in the case of agricultural companies. The value should be quantified at a given point of time. In the case of agricultural companies it is the turning day, namely, December 31, regardless of the production structure. On the basis of the related definitions the following financial indicators must be corrected and new indicators must be applied respectively. Liquidity indicators: Liquidity I. II. (certain constituents of working capital must be corrected with the working capital ratio of the stock) Profitability indicator: ROI (the tied up capital is given by the overall value of the invested assets and the working capital) New indicators: Total liquidity (PPT) (the value of working assets must be corrected with the working capital ratio), net working capital ratio.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2057/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pupos T. - Péter Zs.- Veszelka M.: A forgótőke menedzsment problémái a növénytermesztésben, XI. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, 2008
Pupos T. - Péter Zs.: Forgótőke, nettó forgótőke és a likviditás, AVA 3 Nemzetközi konferencia Debrecen, 2007
Pupos T. - Péter Zs.: A vállalatok pénzügyi helyzete vizsgálatának módszertani kérdései az éves beszámoló adatbázisán, Debreceni Egytem AC AVK, Elszámolási célok, feladatok, módszrek és a számvitel oktatása 119-124.oldal, 2007
Pupos T. - Péter Zs.: A forgótőke menedzsment problémái, II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2007
Pupos T. - Péter Zs.: A forgótőke és a pénzügyi stabilitás összefüggései, XLIX. Georgikon napok, Keszthely, 2007
Pupos T. - Péter Zs. - Horváth G.: Methodological issues of capital needs, Small Business Finance & Banking Services in Developing Countries. University of Glamorgan, 2007
Pupos T. - Péter Zs. - Horváth G.: Determining the capital needed for a business enterprise., Journal of African Business (közlésre elfogadva), 2007
Pupos T.: A forgóeszközök, Pupos T.- Nábrádi A. - Takácsné György K. szerk. (2008): Mezőgazdasági üzemtan. Debreceni Egyetem AC AVK. (Megjelenés alatt), 2008
Pupos T. - Péter Zs. - Veszelka M.: Az állattenyésztési ágazatok forgótőke szükségletének meghatározása, I. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok 2008. ápr. 11-12. (közlésre elfogadva), 2008

 

Projekt eseményei

 
2018-02-05 08:27:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék (Pannon Egyetem), Új kutatóhely: Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék (Pannon Egyetem).
vissza »