Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század. Közköltészet II., Társasági és lakodalmi költészet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61192
típus NP
Vezető kutató Csörsz Rumen István
magyar cím Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század. Közköltészet II., Társasági és lakodalmi költészet
Angol cím Corpus of the Early Hungarian Poetry, 18th century, Popular Poetry II., Part Songs and Wedding Poetry
magyar kulcsszavak XVIII. századi közköltészet (kritikai szövegkiadás)
angol kulcsszavak Hungarian popular poetry, 18th century (critical edition)
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.222
FTE (kutatóév egyenérték) 0.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában 2000-ben egy közköltészeti alsorozat is elindult, Küllős Imola és Csörsz Rumen István szerkesztésében, a korszak közköltészetének kritikai kiadására. Az 1. kötet (MULATTATÓK) 2000-ben jelent meg, az OTKA F 029470. sz. pályázatának támogatásával pedig 2004 folyamán elkészült a 2. kötet lektorálható kézirata.

A TÁRSASÁGI ÉS LAKODALMI KÖLTÉSZET c. kötetben több mint 250 szövegcsalád olvasható, részint a társas mulatságok során énekelt dalok (bordalok, pohárköszöntő tusok, mulatónóták, táncnóták), részint pedig a lakodalmi költészet emlékei (intő-oktató énekek, házassági dicséretek, mendikáns diákok lakodalmi rigmusai, vőfélyversek). A szövegekhez az 1840 előtti összes változat felsorolása, textológiai elemzése, tárgyi jegyzetek, jelenkori népköltési változatok, illetve az 1840 előtti dallamok társulnak. Az irodalomtörténet és a folklorisztikai kutatás számára egyaránt fontos ez a gyűjtemény, mivel új összefüggéseket tártunk fel a népi és a literátus kollégiumi vers- és dalhagyomány, valamint a népszerű nyomtatványok (ponyvák, kalendáriumok) között.

A most benyújtandó NP-pályázattal a kötet megjelentetéséhez kérjük az OTKA támogatását.
angol összefoglaló
With the objective to present a critical edition of 18th century Hungarian popular poetry, Imola Küllős and Rumen István Csörsz has launched a new sub-series in the framework of the Régi magyar költők tára. XVIII. század ’Hungarian Poetry. 18th Century’, a time-honored enterprise of Hungarian philology. The first volume of the new sub-series entitled Közköltészet. Mulattatók ’Popular Poetry. Comic Poetry’ having been published in 2000, the support of the Hungarian National Research Fund (OTKA F 029470) made it possible to complete in 2004 the manuscript of Volume 2 entitled Social and Wedding Poetry.

This volume contains more than 250 textual families including songs sung at convivial gatherings (drinking songs, toasts, dancing-songs) and remnants of wedding poetry (didactic songs, eulogies on weddings, wedding verses written by mendicant students, best men’s poems). Attached to the texts are all pre-1840 data, textological analyses, explanatory notes, contemporary folk variants and pre-1840 melodies. The volume is important both for literary history and folklore, as the material presented reveals hitherto unknown relations between college and folk poetry, and also pulp prints (calendars, etc.).

In order to make the publication of the volume possible, we are hereby applying with this NP project for the support of the National Research Fund (OTKA).
vissza »