A kötvény- és devizapiacok kölcsönhatásának szerepe a rugalmas devizaárfolyamok alakulásának értelmezésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61221
típus K
Vezető kutató Schepp Zoltán
magyar cím A kötvény- és devizapiacok kölcsönhatásának szerepe a rugalmas devizaárfolyamok alakulásának értelmezésében
Angol cím The role of the interaction between foreign exchange and fixed income markets in understanding exchange rate behavior
magyar kulcsszavak fedezetlen kamatparitás, forward-rejtély, a hozamgörbe várakozási hipotézise, hozamparitás
angol kulcsszavak UIP, forward discount bias, EHTS, yield parity
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely KTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Darvas Zsolt
Rappai Gábor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.569
FTE (kutatóév egyenérték) 2.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunkkal a kötvény- és devizapiacok kapcsolatrendszerének eddig fel nem tárt elemeire kívánunk rámutatni, s így hozzájárulni a rugalmas árfolyamokat mozgató összefüggésrendszer alapjainak tisztázáshoz. A cél érdekében meglévő, a szakirodalomból ismerthez képest teljesen új elméleti alapvetésünket („hozamparitás megközelítés”) kívánjuk kiegészíteni és letisztázni, továbbá ígéretes empirikus eredményeinket bővíteni. A pályázott támogatás 80%-a közvetlenül a tervbe vett 3 „A” kategóriás nemzetközi publikáció, 3 széles körben elérhető angol nyelvű working paper és a 3 vezető hazai szakfolyóiratban elhelyezni szánt tanulmány megjelentetését, ill. annak közvetlen előkészítését (külföldi konferencia előadások, adatok és feldolgozásukhoz szükséges eszközök beszerzése) szolgálja. A fennmaradó 20% a kutatást lezáró, a rokon témában dolgozó külföldi és hazai kutatók részvételével tervezett konferencia megrendezését, és a hozzá kapcsolódó tematikus tanulmánykötet kiadását fedezné.
angol összefoglaló
Our research proposal studies the interaction between foreign exchange and fixed income markets in order to contribute to the understanding of the behavior of floating exchange rates of major and emerging markets’ currencies. The proposed research projects aim to extend and clarify our new concept of ‘yield parity approach’ in theory, and to augment the already promising results by using new econometric techniques on the one hand, and studying further currencies on the other. 80% of our proposed budget would serve research and dissemination (data and equipment purchase, foreign conference participation) leading to our ultimate goal of planned publications, namely the three category “A” international publications, three widely distributed English language working papers, and three Hungarian journal publications. The remaining 20% of the proposed budget would be used to organize an international conference in Hungary at the end of the research project and the publication of a conference proceedings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink három főbb vonalon hoztak eredményeket: 1) A devizapiac és a hozamgörbe várakozási hipotéziseinek együttes feltevéséből kiinduló elméleti megközelítésünkben rámutattunk, hogy a kötvény- és devizapiacok sokkjai között szimultán összefüggés valósul meg. Szimulációs vizsgálataink szerint a hozamgörbe hosszú végének sokkjai a gyakorlatban megfigyelt jelenségekkel összhangban transzformálódhatnak a devizaárfolyamok mozgásaiba. 2) Elméleti megközelítésünkkel összefüggésben felfedeztünk egy eddig nem vizsgált empirikus tényt: a vezető devizák határidős devizaárfolyamainak perzisztenciája a lejárat növelésével csökken. Hosszú (5-10 éves) lejáratoknál a stacionaritás lehetőségét sem vetik el a formális tesztek. 3) A hosszú lejáratú határidős devizaárfolyamok stacionaritását vélelmező hibakorrekciós modellek lehetővé teszik az azonnali árfolyamok mintán kívüli előrejelzését: a) 20 éves mintán kívüli előrejelzési időszakot vizsgáltunk havi frekvencián; b) Az amerikai dollár 9 legfontosabb árfolyamát vizsgáltuk (a devizapiac 75%-a!); c) A mintán kívüli előrejelzések szignifikanciáját bootstrap-teszttel ellenőriztük; d) Valamennyi esetben szignifkánsan jobb mintán kívüli előrejelzést adtunk, mint a benchmark martingál hipotézis (véletlen bolyongás), ill. az alternatív modellek. e) Bár eredményeink a világgazdasági válság 2008 őszi kirobbanását követően minimálisan romlottak, alapvető következtetéseink továbbra sem módosultak.
kutatási eredmények (angolul)
Our research has reached delivered new findings in the following three main topics: 1) Our model combining the expectation hypotheses of the FOREX market and the term structure of interest rates has revealed the interconnection of shocks to FOREX and fixed income markets. We showed that shocks to the term structure could explain the behaviour of the nominal exchange rate including its volatility and the failure of regressions to provide evidence in favour of the hypothesis of short horizon uncovered interest rate parity. 2) In connection to our theoretical model, we have discovered a strikingly new empirical observation: long maturity (e.g. 5/10 years) forward rates between major currencies are less persistent than spot exchanges rate and even many of them are found to be stationary by a large number of unit root and stationarity tests. 3) Our error correction models assuming that long-maturity forward rates are stationary provide extraordinary forecasting results. These models outperform the random walk (and many alternative models) in out-of-sample forecasting at forecasting horizons mostly above one year, for US dollar exchange rates against nine industrial countries’ currencies, using a 20-year long period (1990-2009) for evaluating out-of-sample forecasts. The improvement in forecast accuracy of our models is economically significant for most of the exchange rate series and statistically significant according to a bootstrap test.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61221
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Darvas Zsolt, Rappai Gábor, Schepp Zoltán: Uncovering Yield Parity: A New Insight into the UIP Puzzle through the Stationarity of Long Maturity Forward Rates., Working paper 98-2006. De Nederlandsche Bank. pp.1-59., 2006
Darvas Zsolt, Schepp Zoltán: Forecasting exchange rates of major currencies with long maturity forward rates., BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék Tanszéki Tanulmányok 2007/5,, 2007
Darvas Zsolt, Schepp Zoltán: Kelet-közép európai devizaárfolyamok előrejelzése határidős árfolyamok segítségével, Közgazdasági Szemle, 54. 501-528.o., 2007
Schepp Zoltán: A hozamgörbe várakozási hipotézisén alapuló előrejelzésekről, Egy életpálya három dimenziója: Tanulmánykötet Pintér József emlékére 306-320.o. PTE KTK, 2007
Schepp Zoltán: A változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatai. Hitelintézeti Szemle, 7. 67-90.o., Hitelintézeti Szemle, 7. 67-90.o., 2008
Darvas Zsolt: Leveraged carry trade portfolios, Journal of Banking and Finance, 33 (2009) 944–957.o., 2009
Darvas Zsolt, Schepp Zoltán: Long Maturity Forward Rates of Major Currencies Are Stationary, Applied Economics Letters 16. 1175-1181.o., 2009
Pitz Mónika Schepp Zoltán: Kockázati mutatók érvényessége Magyarországon a hitelpiaci válság időszakában., Az iskolateremtő. Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére 183-195.o. PTE KTK, 2009

 

Projekt eseményei

 
2021-02-08 09:33:52
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: KTK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem).
vissza »