FIATALOK ÍZLÉSE ÉS ÍZLÉSNEVELÉSE  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61405
típus F
Vezető kutató Gaul Emil
magyar cím FIATALOK ÍZLÉSE ÉS ÍZLÉSNEVELÉSE
Angol cím Taste of young and education of taste
magyar kulcsszavak nevelés, oktatás, fiatalok, serdülők, ízlés, művészeti nevelés, fogyasztói nevelés
angol kulcsszavak education, young, adolescens, teenagers, taste, art education, design education, consumer education
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.327
FTE (kutatóév egyenérték) 0.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hazai ifjúságkutatás már sok mindent feltárt a középiskolás korosztály életformájáról, de a kortárs csoportképződésben oly fontos öltözködésről még nincs képünk. Pedig ez fontos lenne a középiskolai vizuális nevelésben is, hogy a diákok ízlését a saját érdeklődésük mentén is tudjuk nevelni. A tervezett kutatásban egyetemi hallgatók bevonásával 2000 középiskolai tanuló vizuális ízlését tárnánk fel kérdőíves kikérdezéssel és fotózással. A zárótanulmányban bemutatnánk a fiatalok jellegzetes csoportjait, és életmódjukba ágyazott ízlésüket, szövegben és fotókon.
Az ifjúság vizuális ízléséhez és ízlésneveléséhez kapcsolódó experimentális esztétika, szemiotika, pedagógia és tantárgypedagógia vonatkozó szakirodalmát tárnánk fel egyetemi hallgatók és szakértők közreműködésével. Záró tanulmányunkban összefoglalnánk a szaktudományok és a tantárgypedagógia eredményeit, ami megalapozná egy ezt követő öltözködéskultúra középiskolásoknak témájú tananyagfejlesztést.
angol összefoglaló
The Hungarian research of youth opened a lot about the way of life of the age group of secondary school pupils. But we haven’t a clear picture about their dressing, which plays central role in the formation of age-groups. It would be important to know more about it, so that we could develop efficiently the taste of pupils according to their values and interests. In the planned research, we would investigate 2000 pupils taste and dresses by question forms and taking photos of them, with the contribution of 20 students. In the final report we hope demonstrate the typical groups of young and their taste embedded in their way of life, through text and pictures.
We would search for the literature of experimental aesthetics, semiotics, education and methodology, connected to the visual taste of youth and development of their taste. 20 students and some expert would contribute to the research. In our final report, we would sum up the results of our findings on the mentioned fields of sciences and methodology. On this base in a latter time, we would build a teaching material development entitled Culture of Teenagers Dresses.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Ízlésvizsgálat kutatási eredményei A magyarországi középiskolás fiatalok öltözködési csoportjainak feltérképezése és a csoportok jellemzése. 1. Az öltözködés szerint hét nagyobb és négy kisebb csoportba sorolhatók a középiskolások. 2. A minta két nagyobb részre osztható, a konformistákra, és a radikális megjelenésűekre. 3. A zenei és ruházkodási ízlés egy öltözködési csoporton belül megegyezik egymással, a csoportoké egymástól különbözik. 4. A kulturális ízlés, az emberi értékválasztás, a társasa kapcsolatok, a ruha értékének megítélésében az egyes csoportok alig különböznek egymástól, homogének mondhatók. 5. A középiskolások öltözködési csoportjai egyúttal fogyasztói csoportoknak tekinthetők. Szakirodalom kutatás Szakirodalom kutatás alapján, a köz- és szakoktatás tananyagellátását megalapozó illusztrált tanulmánygyűjtemény készült: 1. Az öltözködéskultúra területén 2. A vizuális kommunikáció területén
kutatási eredmények (angolul)
Results of the taste research Map and characterize the clothing groups of Hungarian secondary school pupils. 1. According to the clothing, pupils can be sorted into seven bigger and four smaller groups. 2. The sample can be divided into two parts: conformist and of radical appearances. 3. The taste of music and clothing are corresponding to each other in one group, while groups are different from each other in both taste. 4. The cultural taste, the choice of human values, the social connections, the valuation of the cloths the groups hardly differ, seems homogeneous. 5. The clothing groups of secondary school pupils can be considered consumer groups. Analysis of literature Due to analysis of literature illustrated collection of studies were done to serve as basis for edit textbooks in the general and vocational education. 1. In the field of clothing 2. In the field of visual communication
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61405
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Gaul E.: Appearances are deceiving. A report on the dress, tastes and values of Hungarian secondary school pupils, International Journal of Education through Art 5/1 (közlésre elfogadva), 2009
Gaul E.: Diáktükör. Milyennek látják kortársaik ízlését az iparművész-hallgatók?, Új Pedagógiai Szemle. 59/5-6 (közlésre elfogadva), 2009
Gaul E.: Ismerjük még diákjainkat? A középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése, és értékei egy országos ifjúságkutatás tükrében., Iskolakultúra, 18/11-12 p. 89-101., 2008
Gaul E.: Kennen wir unsere Schüler noch?, BÖKWE, Fachblatt der Berufsverbandes Österreichischer Kunst- und Werkerzieherinnen. Wien. No. 1. Marz, 2008. p 2-8., 2008
Gaul E.: A fiatalok ízlése, a szakirodalom kutatás eredményei. Előadás., Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest, p. 298, 2008
Gaul E.: A magyar fiatalok életformájáról és ízléséről a sziget-kutatások alapján, Kultúra és közösség. 12/1 p. 73-83., 2008
vissza »