Korszerű diagnosztikai és terápiás eljárások alkalmazása a speciális szükségeletű, sajátos nevelési igényű súlyosan, halmozottan sérült személyek szociális adaptációjának és inklúziójának támogatására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61463
típus K
Vezető kutató Gereben Ferencné
magyar cím Korszerű diagnosztikai és terápiás eljárások alkalmazása a speciális szükségeletű, sajátos nevelési igényű súlyosan, halmozottan sérült személyek szociális adaptációjának és inklúziójának támogatására
Angol cím Implementation of modern diagnostic and remedial approaches among individuals with special needs and serious, multiple impairments
magyar kulcsszavak halmozott sérülés, sajátos nevelési igény, szociális adaptáció, alternatív kommunikáció, rehabilitáció, gyógypedagógia, gyógypedagógiai pszichológia
angol kulcsszavak multiple impairment, special needs education, social adaptation, alternative communication, rehabilitation, special education, special educational psychology
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csákvári Judit
Csiky Erzsébet
Erdélyi Andrea
Prónay Beáta
Radványi Katalin
Szabó Ildikó
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 13.112
FTE (kutatóév egyenérték) 0.35
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat elméleti felvetése, hogy a súlyosan halmozottan sérült személyek társadalmi beilleszkedése alapvetően akadályozott. Ennek okai – többek között – hogy nem állnak rendelkezésre olyan eszközök, melyek az ő problémáik feltárásához készültek, valamint hiányoznak a szükséges technikák a hatékony kommunikációhoz.
A pályázat célja a súlyosan, halmozottan sérült csoport számára új vizsgálati eszközök, eljárások és kommunikációs technika meghonosítása és elterjesztése.
A kutatás eredményeként vizsgálati protokollt állítunk össze és a gesztus nyelv használatának tapasztalatait tesszük közzé. A kutatása a súlyosan és halmozottan sérült személyekre vonatkozó új gyógypedagógiai tudományos ismereteket eredményez.
angol összefoglaló
The theoretical basis of the Research is that the social inclusion of seriously multiply handicapped individuals is hindered. The reasons for this among others are the absence of relevant assessment material, which were designed for the specialities of this certain group as well as the need for appropriate, effective communication techniques.
The aim of the research is the naturalisation and dissemination of new diagnostic batteries, approaches and communication technique in Hungary.
The outcome of the research will be the development of a new assessment protocol and the disclosure of the gesture language. The research will produce new special educational scientific knowledge as a result in the field of seriously multiply handicapped people.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA K-61 463. sz. kutatása 2006-2009/2010 között a súlyosan, halmozottan sérült (SHS) populáció sajátosságainak megismerése és megsegítése szempontjából nagy jelentőségű, példa nélküli a hazai gyógypedagógia tudományban, a gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika területén. A komponens: új diagnosztikus eljárások SHS személyek különböző csoportjainál; a B-komponens: a gesztus-nyelv, nyelvi-kommunikációs terápiás eljárás használata. Megvett tesztek: Battelle Developmental Inventory – 2nd. (BDI-2); Scales of Independent Behaviour – Revised Full Early(SIB-R); SIB-R for Visual Impairment (SIB-R VI); Parenting Stress Index (PSI-III); Stress Index for Parents of Adolescence (SIPA); Support Intensity Scale (SIS); a Bielefeld Observation Scales for Blind Infants and Preschoolers (BOS-BLIND); Göttinger Entwicklungstest der Taktil-kinaesthetischen Wahrnehmung, Diagnostischer Elternfragebogen zur Taktil-Kinaesthetischen Responsivitaet im frühen Kindesalter, Marburger Sprachverstaendnistest für Kinder, Kinderdiagnostik System-2 (Geistige Behinderung). A 466 fős 0-3, 6-8, 8-20 éves korúakra és felnőttekre kialakított almintákon az empirikus eredmények alátámasztották a vizsgálóeljárások alkalmasságát az SHS személyekre. B-komponens elterjesztette a gesztus nyelvet. A kutatás sikere hozzájárult az SHS személyek állapotfeltárásához és az egyéni életminőséget pozitívan befolyásoló terápiás technika elterjedéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Research 2006-2009/2010 had proven to identify & support seriously multiply impaired (SMI) individuals. Research aims were without precedent in special education science, psychology & psycho-diagnostics. Axis of A component: to use new diagnostic methods. Axis of B: implementation, evaluation of “gesture language” as a new language-communication therapeutic approach. Tests used: Battelle Developmental Inventory – 2nd Ed.; Scales of Independent Behaviour – Revised Full (SIB-R), SIB-R Visual Impairment, Parenting Stress Index; a Stress Index for Parents of Adolescence; Support Intensity Scale; Bielefeld Observation Scales for Blind Infants & Preschoolers and Göttinger Entwicklungstest der Taktil-Kinästhetischen Wahrnehmung, Diagnostischer Elternfragebogen zur Taktil-Kinästhetischen Responsivität im frühen Kindesalter, Marburger Sprachverständnistest für Kinder, Kinderdiagnostik System-2 (Geistige Behinderung). Results: 552 records of 464 subjects, age groups of 0-3, 6-8, 8-20+. B evaluated effects of “gesture language”. During the K-61463 research new diagnostic methods were adapted which are indispensable for diagnostics of SMI individuals & the permeation of therapeutic techniques & methods to influence positively the individual quality of life. The results have their effect on the education of the future professionals, facilitates the reformation of the special education psychology & psycho-diagnostic, theoretical & empirical approach in the diagnostics of SMI population.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61463
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gereben Ferencné, Dr.: A fejlesztésdiagnosztika változása: gyermek/személy-környezet analízis, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Dr. Csiky Erzsébet: Idegrendszerileg súlyosan sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek észlelés terápiája, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Csákvári Judit: Az önálló életvezetés vizsgálatának lehetőségei súlyosan halmozottan sérült személyek körében, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Csákvári Judit: Fejlődési mutatók és szülői stressz kapcsolata súlyosan halmozottan sérült gyermeket nevelő családokban, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Csákvári Judit, Bérdi Márk: Új fejlődésvizsgáló eljárás alkalmazása tipikusan fejlődő és atipikus, súlyosan halmozottan sérült gyermekek vizsgálatában, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008
Szaffner Gyula: Így is lehet, ELTE BGGYK Video-tár, Budapest, 2010
Csákvári Judit: Fejlődés, fejlesztés, vizsgálat (BDI-2), ELTE BGGYK Video-tár, Budapest, 2010
Csákvári Judit: Önállóság (SIB-R), ELTE BGGYK Video-tár, Budapest, 2010
Forián-Szabó Anna: A szülő stressz szint összehasonlító vizsgálata 4-6 éves koraszülött látássérült és koraszülött látó gyermeket nevelő családokban. Szakdolgozat. Témavezető: Csákvári Judit, ELTE BGGYK Könyvtár, 2010
Istokovics Miléna: Támogatási szükségletek felmérése értelmileg akadályozott személyek körében. Szakdolgozat témavezető: Csákvári Judit, ELTE BGGYK Könyvtár, 2010
Buday Boglárka: zülői stressz-szint vizsgálata látássérült gyermeket nevelő családokban. Szakdolgozat témavezető: Csákvári Judit, ELTE BGGYK Könyvtár, 2009
Etler Dóra: Súlyosan, halmozottan sérült személyek pszichológiai sajátosságai 6-9 éves látássérült gyermekek vizsgálata SIB-R teszttel. Szakdolgozat, témavezető Csákvári Judit, ELTE BGGYK Könyvtár, 2008
Sigmund Ágnes: A beszédmegértés vizsgálatának egy újabb módszere. A Marburger Sprachverstaendnistest für Kinder bemutatása. Szakdolgozat, témavezető Gereben Ferencné, Dr., ELTE BGGYK Könyvtár, 2010
Szélig Ágnes: Súlyosan-halmozottan sérült látássérült fiatal felnőttek vizsgálata SIB-R teszttel. Szakdolgozat, témavezető Prónay Beáta, ELTE BGGYK Könyvtár, 2009
Prónay Beáta, Csákvári Judit: Fejlődési sajátosságok - látássérülés és csatlakozó problémák. Poszter., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit: Súlyosan, halmozottan sérült személyek adaptív viselkedése. Poszter., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Bérdi Márk, Csákvári Judit: Battelle Fejlődési Leltár: új mérőeszköz tipikusan fejlődő és atipikus, súlyosan halmozottan sérült gyermekek vizsgálatára. Poszter, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza, 2008
Prónay Beáta: A korai életkor vizsgálati módszerei látássérült gyermekek esetén, Gereben Ferencné, Radványi K. szerk: A gyógypedagógiai pszichológia aktuális kérdései (előkészületben), 2010
Prónay Beáta, Csákvári Judit: Beszámoló az OTKA K-61463 kutatással kapcsolatban kialakított nemzetközi kapcsolatokról, Gyógypedagógiai Szemle 2010/3 (közlésre elfogadva), 2010
Erdélyi Andrea: Az értelmileg akadályozott és halmozottan sérült egyének számára kidolgozott gesztusnyelv kommunikációelméleti alapozása, Pécsi Tudományegyetem, 2006
Csákvári Judit, Bérdi Márk, Gereben Ferencné, Dr.: Új vizsgálóeljárások adaptációja a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikában, ELTE GYFK (közlésre elfogadva), 2009
Sigmund Ágnes, Gereben Ferencné, Dr.: A beszédértés vizsgálatának egy újabb lehetősége, a MSVT, Gyógypedagógiai Szemle 2010/4 (közlés alatt), 2010
Gereben Ferencné, Dr., Radványi Katalin: A gyógypedagógiai pszichológia aktuális kérdései, ELTE BGGYK (előkészületben), 2011
Csákvári Judit: Intellektuális képességzavar és adaptív viselkedés – a mérés lehetőségei, Gereben Ferencné, Radványi K. szerk: A gyógypedagógiai pszichológia aktuális kérdései (előkészületben), 2010
Gereben Ferencné: A klinikai gyógypedagógia szemlélet kérdései, Gereben Ferencné, Radványi K. szerk: A gyógypedagógiai pszichológia aktuális kérdései (előkészületben), 2010
Gereben Ferencné, Dr., Csákvári Judit, Prónay Beáta: A fejlesztési diagnosztika változásai, Gereben Ferencné, Radványi K. szerk: A gyógypedagógiai pszichológia aktuális kérdései (előkészületben), 2010
Pronay Beata: Introduction to the results of the Oregon Project as a part of a complex research (OTKA K- 61463) run in Hungary 2006-2010., European Conference on Psychology and Visual Impairment, Vilnius, 2010
Csakvari Judit: Experiences of a Research – Some Results. Implementation of modern diagnostic and remedial approaches among Individuals with special needs and serious, multiple impairments, European Conference on Psychology and Visual Impairment, Vilnius, 2010
Prónay Beáta: Az Oregon Projekt és a Bielefeld Observation Scale alkalmazási tapasztalatai - különösen halmozottan sérült- vak gyermekek korai vizsgálatában, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
Gereben Ferencné, Dr.: Lehetőség a taktilis-kinesztetikus észlelés zavarának diagnosztizálására: a TAKIWA, Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010
vissza »