Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban - 1990-2004.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61486
típus NI
Vezető kutató Gergely Jenő
magyar cím Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban - 1990-2004.
Angol cím Chamber autonomies in Hungary and the European Union between 1990 and 2004
magyar kulcsszavak autonómia, érdekképviselet, önigazgatás, érdekérvényesítés, regionalitás és szubszidiaritás, EU
angol kulcsszavak autonomy, self-government, chambers, lobbyist organizations, subsidiarity, EU, Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Magyar Mezőgazdasági Múzeum
résztvevők Gergely Gábor
Horváth Ildikó
Ignácz Károly
Izsák Lajos
Kardos József
Kengyel Ákos
Laczkó András
Strausz Péter
Zachar Péter Krisztián
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 21.888
FTE (kutatóév egyenérték) 12.47
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban 1990–2004
Rövid összefoglaló


A 2003-2005 között folytatott „Autonómiák Magyarországon 1848–1998” című OTKA-kutatás eredményeire, eszközeire és részben résztvevő gárdájára támaszkodó pályázat célja a rendszerváltozás utáni magyar és európai uniós kamarai szervezetek felépítésének és működésének összehasonlító, elemző vizsgálata. Az itthoni és külföldi szakirodalom valamint forrásanyag felhasználásával végig kívánjuk tekinteni a Magyarország, az egyes uniós tagállamok és a közösség szakmai érdekképviseleteivel kapcsolatos fontosabb kérdéseket. A hatékonyabb munka érdekében az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola kutatásban részt vállaló professzorai mellett Kengyel Ákosnak, a Corvinus Egyetem uniós kérdésekkel foglalkozó munkatársának és Laczkó Andrásnak, a Magyar Agrárkamara tudományos főtanácsadójának együttműködésére is számítunk.
A kétévesre tervezett futamidő végére egy monografikus jellegű munka elkészítését tervezzük. Célunk az, hogy a tudományos szakma, a kamarák és a szélesebb olvasóközönség is olyan jellegű művet vehessen a kezébe, amelynek segítségével egyrészt kiismerheti magát a néha nehezen átlátható magyar és uniós érdekképviseleti rendszerben, másrészt pedig az EU „régibb” tagállamainak ezirányú tapasztalatait megismerve az itthoni szakmai autonómiák hatékonyabbá tehessék működésüket.
angol összefoglaló
Chamber autonomies in Hungary and in the European Union between 1990 and 2004
Summary

The competition based on tools, results and partly participants of the research called „Autonomies in Hungary between 1848 and 1998” aims to study, compare and analyse the system and functioning of chambers in Hungary and in the EU after 1990. By applying the Hungarian and foreign bibliography and sources we want to examine the main questions of professional lobbying organizations in Hungary and the Union. For the sake of effective work we want to cooperate not only with the professors of PhD-course in ELTE, but with Ákos Kengyel, the reader of Corvinus University. Kengyel is one of the most noted EU-experts in Hungary. András Laczkó, the councilor of the Hungarian Agricultural Chamber will also take part in our work.
In the end of the two-year-long planned duration we want to write a monography on this issue. We aim to produce a work which – by collecting experiences of the ’old’ member states – can be usable in the one hand for the Hungarian chambers to make their functioning more effective and on the other hand for the lay readership.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatócsoportunk a kutatás ideje alatt a szakirodalmi és primér forrásállományok feldolgozása mellett aktív kapcsolatokat épített ki külföldi tudományos műhelyekkel, mind a hazai, mind külföldi kamarai vezetőkkel. A pályázat ideje alatt két teljes időben foglalkoztatott doktorandusz és posztdoktor, valamint egy félállásban dolgozó kutató, továbbá egy egyetemi hallgató segítségével végezte munkáját. Az ő segítségükkel került megszervezésre 2007 márciusában egy nemzetközi konferencia, melyen nemcsak munkatársaink, hanem a magyar és nemzetközi kamarai és tudományos élet meghatározó személyiségei is részt vettek. A rendezvényen elhangzott előadások szerkesztett, lábjegyzetelt változatát tanulmánykötetben kiadtuk. „A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban” című, Gergely Jenő főszerkesztésében, a munkacsoport kutatói által szerkesztett tanulmánykötetben összesen 9 tanulmány, 3 forráspublikáció és egy kerekasztal-beszélgetés lejegyzett szövege, valamint ezek angol és német nyelvű összefoglalása kapott helyet. A kutatás futamidejének végére annak végeredményeként jelent meg a „Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban” címet viselő, több mint háromszáz oldalas záró monográfiánk, valamint a „Kamarák a két világháború között Magyarországon” című, kétszáz oldalas kötetünk is. A tudományos művek használhatóságát növeli, hogy igen terjedelmes angol és német nyelvű rezümét tartalmaznak, illetve CD-ROM változatban is napvilágot láttak.
kutatási eredmények (angolul)
During the project our research group beside elaborating the sources and scientific literature created lively contacts with foreign scientific workshops, and the leaders of chambers in Hungary and foreign countries. A PhD-student and a PhD working full time, a half time employed researcher and a university student worked in our group. They organized our international conference in March of 2007, where beside our colleagues the important players and experts of Hungarian and foreign chamber and academic life gave lectures. The edited collection of these lectures with footnotes was published in a volume called A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban (The activity of chambers in Hungary and the European Union). This book edited by Gergely Jenő contains nine studies, three resource-publishing, the text of the scientific debate and its English and German resumes. At the end of our research a book called Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban(Economical and professional chambers in Hungary and the European Union) with more than 300 pages and a monography Kamarák a két világháború között Magyarországon(Chambers of Hungary in the interwar period) with more than 200 pages was published. The utility of these scientific works was increased by the fact that they contain very long English and German abstracts and were published on CD-ROM as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61486
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zachar Péter Krisztián: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a kereskedelemfejlesztés a Budapesti Nemzetközi Vásár tükrében, Tudás és versenyképesség pannon szemmel, 2006
Tóth Imre: A kereskedelmi és iparkamarák változásai Magyarországon (1980-2000), A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Dunai Péter: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi kapcsolatai, európai jelenléte, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Éger István: Az orvosi kamarai tevékenység aktuális kérdései, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
S. Szabó Péter: A kamarai működés kihívásai a XXI. század elején az ügyvédség számára Magyarországon, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Laczkó András: A Magyar Agrárkamra helye és szerepe az átalakuló magyar mezőgazdaságban, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Ulrich E. Zellenberg: Die österreichische Wirtschaftskammerorganisation im Wandel, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Ulrich E. Zellenberg: Az osztrák gazdasági kamarák szervezetének átalakulása, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Mészáros Tamás: Az Eurochambres szervezete és működése, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Rigó Balázs: A kamarai tevékenység tapasztalatai és aktuális kihívásai Magyarországon és az Európai Unióban, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PQVRQJ, 2007
Gergely Jenő (szerk.): A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban, ELTE - MMM, 2007
Strausz Péter - Zachar Péter Krisztián: Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban, L'Harmattan, 2008
Strausz Péter: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon, L'Harmattan, 2008
Strausz Péter: Hivatásrendi kamarák a két világháború közötti Magyarországon, Ahogy mi látjuk, 2007
Strausz Péter: Szakmai és közvita a kötelező kamarai tagságról Ausztriában, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Strausz Péter: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a visszatért területek reintegrációjában, Tudás és versenyképesség pannon szemmel, 2006
Strausz Péter: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezete és működése a két világháború között, A múlt feltárása – előítéletek nélkül, 2006
Zachar Péter Krisztián: A kamarák szerepe a szociális párbeszédben Ausztria és az Európai Unió példáján, A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európa Unióban, 2007
Zachar Péter Krisztián: Az osztrák gazdasági kamarák hivatal- és autonómiatörténete, KÚT - Az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa, 2006. 2-3. szám, 2006
Zachar Péter Krisztián: A civil érdekérvényesítés lehetőségei az Európai Unióban, Megújulási válság és leküzdésének lehetőségei Európában. Komárom, 2006. I. k. 88-95.o., 2006
vissza »