Autoimmun betegségekben szerepet játszó új, diagnosztikus epitópok, valamint Fc receptorhoz kötődő és effektor funkciót kiváltó IgG Fc peptidkimérák azonosítása, szintézise és funkcionális jellemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61518
típus K
Vezető kutató Uray Katalin
magyar cím Autoimmun betegségekben szerepet játszó új, diagnosztikus epitópok, valamint Fc receptorhoz kötődő és effektor funkciót kiváltó IgG Fc peptidkimérák azonosítása, szintézise és funkcionális jellemzése
Angol cím Identification, synthesis and functional characterisation of new, diagnostic epitopes in autoimmune diseases, and of IgG Fc peptide chimeras binding to Fc receptor and triggering effector function
magyar kulcsszavak Autoantigén – autoantitest, peptidszintézis tűhegyen, peptidkiméra, peptid - ellenanyag kölcsönhatás, IgG - receptor kölcsönhatás
angol kulcsszavak Autoantigen - autoantibody, Peptide synthesis on pins, Chimeric peptides, Peptide - antibody interaction, IgG - receptor interaction
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 2
Kutatóhely ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bartos Ádám
Bősze Szilvia
Deckerné dr. Majer Zsuzsanna
Horváti Kata
Medgyesi Dávid
Németh Péter
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2011-02-28
aktuális összeg (MFt) 11.200
FTE (kutatóév egyenérték) 7.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az autoimmun betegségek olyan kórképek (reumatoid artritisz, I típusú diabetesz mellitusz, szisztémás lupusz eritematózusz, stb), amelyekben az immunrendszer a saját struktúrák (szervek, szövetek) ellen fordul. Autoimmun betegségekben olyan autoantitestek jelennek meg, amelyek azonosítása diagnosztikus értékű lehet. Az autoantitestek konzervatív szerkezetű molekulák ellen termelődnek (pl. hősokkfehérjék, hormonreceptorok, mitokondrium belsőmembrán enzimek, DNS). Az IgG típusú autoantitestek az autoantigénhez való kötődés után az Fc gamma receptorokhoz való kötődés útján fejtik ki káros hatásukat; egy lehetőség ennek megakadályozására az autoantitestek specifikus gátlása.
Célunk a) a természetes autoantitestek epitópspecifitásának megkülönböztetése az autoimmun betegségekben keletkező „patológiás” autoantitestek epitópspecifitásától, b) az új, diagnosztikai jelentőségű autoantigén epitóppeptidek azonosítása; c) Olyan Fc receptorhoz kötődő és effektor funkciót kiváltó IgG Fc peptidkimérák előállítása, amelyek az IgG-hez hasonló affinitással kötődnek az FcγR-hoz, d) mitokondrium belsőmembrán enzimeket, illetve az IgG Fc-t reprezentáló peptidek oldhatóságának növelése oligoetilénglikol származékok segítségével.
angol összefoglaló
A common feature of autoimmune diseases (e.g. rheumatoid arthritis, type I diabetes mellitus, systemic lupus erythematosus) that the immune system turns against self structures (organs, tissues). The identification of auto-antibodies present in autoimmune diseases can have diagnostic value. Auto-antibodies are produced against highly conserved molecules such as heat shock proteins, hormone receptors, mitochondrial inner membrane enzymes, or DNA. After binding the auto-antigen, IgG type auto-antibodies induce their harmful effects (e.g. inflammation) via the Fc gamma receptors; a possible solution to prevent this is the specific inhibition of the auto-antibodies.
The aims of our present proposal are a) to differentiate between the epitope specificity of physiologic and pathologic auto-antibodies, b) to identify the new (pathologic) epitopes which have diagnostic value, c) to prepare chimeric IgG Fc peptides which are able to bind to Fc gamma receptor, and also to induce effector function, d) to enhance the solubility of mitochondrial inner membrane enzyme and IgG Fc peptides by attaching oligo(ethylene glycol) derivatives.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Autoimmun hólyagos bőrbetegségekre jellemző B- és T-sejt epitóppeptideket szintetizáltunk szilárdfázisú peptidszintézissel, Fmoc/tBu stratégiával. A peptideket tisztítottuk, azonosítottuk. Autoantigén B-sejt epitópok azonosítására módosított ELISA módszerrel tűhegyen korábban szintetizált átlapoló desmoglein 1 és 3 peptideken hat pemphigus foliaceusban (PF), egy pemphigus vulgarisban (PV) szenvedő beteg és egészséges donor szérumát vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az egészséges kontrollhoz képest a betegszérumok desmoglein specifikus autoellenanyag-tartalma általában kicsit magasabb, ezen belül öt olyan epitóprégiót találtunk, amelyeket hét beteg közül legalább öt szérum-ellenanyagai szignifikánsan erősebben ismertek fel. Megkezdtük ezen epitóprégiók szintézisét egyedi peptidek formájában, Cys-nel meghosszabbítva, későbbi, makromolekulás hordozóhoz vagy funkcionalizált ELISA lemezhez való konjugálás céljából. Desmoglein 3 autoantigén T-sejt epitóp vizsgálata pemphigus vulgarisban Két PV-ben szenvedő és két egészséges donor perifériás vér monomorfonukleáris sejtjeit (PBMC) izoláltuk, majd egy desmoglein 3 T-sejt epitóppeptid rövidített, átlapoló változataival inkubáltuk. A sejtek felülúszóiból szendvics ELISÁ-val mutattuk ki a termelődött interferon-gammát. A betegek PBMC-i szignifikánsan nagyobb mértékben termeltek IFN-gamma citokint, mint az egészséges donorok sejtjei. Leghatékonyabban a T-sejt epitóppeptid középső szakasza stimulálta a sejteket.
kutatási eredmények (angolul)
B- and T-cell epitope peptides characteristic for autoimmune bullous skin diseases were prepared by solid phase synthesis, Fmoc/tBu strategy. The peptides were purified and characterised. To determine autoantigenic B-cell epitopes, modified ELISA was performed on formerly synthesised pin-bound desmoglein 1 and 3 peptides with the sera of six pemphigus foliaceus (PF), a pemphigus vulgaris (PV) patients and healthy donor. The serum autoantibody binding to the peptides was generally somewhat higher in case of the patients, and we could identify five epitope regions which were recognised by at least 5 out of 7 patients significantly more strongly by patients’ sera than by those of the control. We have started the synthesis of the selected regions as individual peptides, elongated by Cys, to facilitate future conjugation to ELISA plates or macromolecular carriers. To study a desmoglein 3 autoantigen T-cell epitope in PV, we have isolated the PBMC of two PV patients and two healthy donors. The cells were incubated with truncated overlapping derivatives of T-cell epitope peptide. Interferon gamma cytokine produced by the cells was determined from the supernatants by sandwich ELISA. PBMC of patients produced
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61518
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartos A., Uray K., Hudecz F.: New biotin derivatives for labelling and solubilysing IgG peptides, Biopolymers: Peptide Science 92:110-115 (2009) DOI: 10.1002/bip.21141, 2009
Bartos Á, Hudecz F, Uray K: A new water soluble 3,6,9-trioxaundecanedioic acid based linker and biotinylating reagent, Tetrahedron Letters 50: 2661-2663 (2009), 2009
Uray K, Marschalkó M, Szabados H, Blazsek A, Hudecz F, Kárpáti S, and Bősze Sz: T-Cell Epitopes in Autoimmune Bullous Skin Disorders, In Peptides 2010 (Proceedings of the 31st European Peptide Symposium), Lebl M, Meldal M, Jensen KJ, Hoeg-Jensen T(Editors) European Peptide Society, p 474-75, 2010
Szabados H, Bősze Sz, Blazsek A, Silló P, Kárpáti S, Hudecz F, and Uray K: B-Cell Epitope Mapping of Immunodominant Proteins in Pemphigus Vulgaris: Prediction, Synthesis, and Immunoserological Evaluation, In Peptides 2010 (Proceedings of the 31st European Peptide Symposium), Lebl M, Meldal M, Jensen KJ, Hoeg-Jensen T(Editors) European Peptide Society, p 474-75., 2010
Nyárády Z, Czompoly T, Bősze S, Nagy G, Petrohai A, Pál J, Hudecz F, Berki T, Németh P.: Validation of in silico prediction by in vitro immunoserological results of fine epitope mapping on citrate synthase specific autoantibodies, Molecular Immunology, 43, 830-838, 2006
Czömpöly T, Olasz K, Nyárády Z, Simon D, Bovári J, Németh P: Detailed analyses of antibodies recognizing mitochondrial antigens suggest similar or identical mechanism for production of natural antibodies and natural autoantibodies, Autoimmun Rev. 7(6):463-467, 2008
Uray K, Magyar A, Bartos Á, Sármay G, Hudecz F.: Fc-gamma receptor binding peptide chimeras and conjugates against autoimmune diseases, Drugs of the Future 33, Suppl. A, 235, 2008
Bartos A., Uray K., Hudecz F.: Biotin-derivatives with enhanced solubility for the labelling of IgG Fc peptides, In: Peptides 2006 (Ed. by K. Rolka, P Rekowski and J. Silberring), Kenes International, Israel, p 700-701., 2007
vissza »