Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61554
típus PF
Vezető kutató Laczházi Gyula
magyar cím Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században
Angol cím Between passion and emotion: changes in the theory of the emotionionality in the 18th century
magyar kulcsszavak irodalom, kora újkor, érzelemelmélet
angol kulcsszavak literature, early modern, theory of the passions
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-08-31
aktuális összeg (MFt) 14.239
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatások célja a kora újkori szenvedélyelméletek magyarországi recepciójának feltárása és a szenvedélyek irodalmi reprezentációjának a korabeli elméletek kontextusában való tanulmányozása. A szenvedélyelmélet terén bekövetkezett változások tanulmányozásában a következő kérdések képeznének súlypontot: a kora újkori szenvedélyelmélet magyarországi dokumentumainak feltárása; a XVIII. századi magyarországi antropológiai irodalom kapcsolódása az európai szellemi áramlatokhoz; új érzelemkoncepciók megjelenése a XVIII. századi morálfilozófiai, orvosi, retorikai, esztétikai és politikai irodalomban; az érzelmek reprezentációjának változása a költészet médiumában; a szenvedélyelméletek gender-specifikus aspektusai; a szenvedélyelméletek szekularizációjának kérdése; a politikai elmélet és a szenvedélyelméletek közötti összefüggés vizsgálata; a rokokó költészet és a szenvedélyek dietetikus elméletének kapcsolata. A XVIII. századi szenvedélyelméletek tanulmányozása a magyar kultúra feltáratlan aspekusait tenné hozzáférhetővé, és a feltárt kontextus segítségével lehetővé tenné a magyar irodalom egyes műveinek történetileg adekvát kontextusban való értelmezését, a XVIII. századi antropológiai és irodalmi gondolkodásában megfigyelhető komplex változások jobb megértését.
angol összefoglaló
The planned research aims at investigations into the reception of early modern theories about the emotions in Hungary in the eighteenth century and at analyzes of the representation of the emotions in the context of contemporary discourses about human emotionality. The main features of the research are the following: textual research of the documents of the theory of the emotions in eighteenth-century Hungary; the connections of the Hunagrian treatises about emotions to contemporary european thought; investigations into the new concepts about the emotions in Hungarian treatises of moral philosophy, politics, medicine and aesthetics; changes in the poetical represenattion of the emotions; emotions and gender in the eighteenth century; secularization of the theory of the passions; investigations into the connection of political theory and the theory of the emotions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében végzett kutatások a munkatervnek megfelelően három fő kérdésre koncentráltak: a kora újkori szenvedélyelméletek magyarországirecepciójának filológiai vizsgálata; a szenvedélyelméletek és a fikciós jellegű irodalomi művek kapcsolatának vizsgálata; a szenvedélyelméletek antropológiai jelentőségének értelmezése. Az ezen kérdések vizsgálatában elért eredményeimet hazai és nemzetközi konferenciákon ismertettem, magyar és idegen nyelvű tanulmányokban publikáltam. A szenvedélyelméletek magyarországi recepciójának vizsgálata során behatóan foglalkoztam Apáti Miklós, Apáczai Csere János, Bethlen Miklós, Pálóczi Horváth Ádám és Bárány Péter szenvedélyekre vonatkozó reflexióival. Ennek során arra derült fény, hogy a szakirodalom eddigi megállapításai sok helyen kiegészítésre vagy felülvizsgálatra szorulnak. A szenvedélyelméletek és a fikciós jellegű irodalom kapcsolatát elsősorban Zrínyi Miklós költészetében valamint Bethlen Miklós önéletírásában vizsgáltam. A szenvedélyelmélet mindkét esetben termékeny interpretációs kontextusnak bizonyult. A kora újkori szenvedélyelméletek antropológiai jelentőségének értelmezése során sikerült rámutatni, hogy a szenvedélyelmélet olyan, a szűkebb értelemben vett lélektan határain túlmutató jelentőségű tudásterület, amely a kora újkori kultúra számos fontos elemének értelmezésében nélkülözhetetlen.
kutatási eredmények (angolul)
The investigations into the theory of the emotions in the early modern period concentrated on three main areas: textual research of the reception of early modern theories about the emotions in Hungary in the seventeenth and the eighteenth century; the interpretation of the representation of the emotions in fictional works of the early modern period; theoretical reflections on the anthropological function of the early modern theories of the passions. In the first research area philological investigations into the works of Miklós Apáti, János Apáczai Csere, Miklós Bethlen, Ádám Pálóczi Horváth and Péter Bárány could expand and modify significantly the results of previous research and contributed to the understanding of the spread of Cartesian anthropology in early modern Hungary. Investigations into the connection of theories of the passions and fictional works brought new insights into some aspects of the works of Miklós Zrínyi and Miklós Bethlen. The results of the theoretical investigations into the early modern theories of the pasions showed that the significance of the theories of the passions can not be limited to early modern psychology: these theories are interconnected with other areas of knowledge and can therefore shad new light on such other aspects of early modern culture as the ideas about the classification of knowledge or the ideas of poetic creativity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61554
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Laczházi Gyula: Hősi szenvedélyek. A heroizmus és a szenvedélyek a XVII. századi magyar epikus költészetben, Budapest, Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2009
Laczházi Gyula: Lists of Emotions in Historical Context, The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing, szerk. Lucie DOLEŽALOVA, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle., 2009
Laczházi Gyula: Apáczai Csere János mágnese, Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. szerk. CSÁSZTVAY Tünde NYERGES Judit, Bp., Balassi, 2009
Laczházi Gyula: A XVIII. század végi magyar lélektani irodalomról, Tanulmányok Horváth Iván 60. születésnapjára, 2008
Laczházi Gyula: Újabb irodalomtudományi perspektívák a 18. századi érzelemelméletek kutatásában, rec iti, 2008
Laczházi Gyula: Szenvedély, jellem és morál Bethlen Miklós önéletírásában, Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. GÁBOR Csilla, BALÁZS Mihály, Kolozsvár, 2007
Laczházi Gyula: Pokol tüze és isteni fény, avagy a diavetítő esete a metafizikával, „Kinek neve szép gyöngy”, szerk. ORLOVSZKY Géza, Bp., 2007
Laczházi Gyula: A karteziánus szenvedélyelmélet magyar recepciójáról, Kellék, 2007
Laczházi Gyula: „Mellyet Isten lölke elmémben befuja” - az isteni inspiráció Zrínyi „Szigeti veszedelmé”-ben, Irodalomtörténet, 2006
vissza »