A Caskin fehérje szerepének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61555
típus K
Vezető kutató Buday László
magyar cím A Caskin fehérje szerepének vizsgálata
Angol cím Investigation of the role of Caskin protein
magyar kulcsszavak Caskin, SH3 domén, PC12 sejt, állvány fehérje, fehérje-fehérje interakció
angol kulcsszavak Caskin, SH3 domain, PC12 cells, scaffold protein, protein-protein interactions
megadott besorolás
Molekuláris Biológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Molekuláris Biológiai Tanszék (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Balázs Annamária
Bögel Gábor
Illés András
Lukács Melinda
Tamás Péter
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 12.13
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Napjainkra általánosan elfogadottá vált, hogy a sejt működésének szabályozásában a fehérje-fehérje asszociációknak kitüntetett szerepe van. Munkacsoportunk a sejtek mozgásában kulcsszerepet játszó cortactin fehérjét vizsgálva azonosította az egyik kötő-partnerét, a caskin fehérjét. A caskin kizárólag az idegrendszerben expresszálódó fehérje, melynek nincsen semmilyen enzimaktivitása, viszont számos olyan fehérje szerkezeti egységet tartalmaz, mely a fehérjék egymáshoz kötődésében nélkülözhetetlen. Vizsgálni kívánjuk a caskin szerepét az idegsejtekben olyan módon, hogy azonosítani kívánjuk a caskinhoz kötődni képes fehérjéket. Előkísérleteinkben megklónoztuk a fehérje génjét, ellenanyagot szintetizáltunk a caskin ellen, valamint élesztő két-hibrid rendszerben expressziós emberi agy cDNS könyvtár felhasználásával számos asszociálódó fehérjét azonosítottunk. Az OTKA pályázat keretében tovább szeretnénk vinni az ígéretes előkísérleteket és megfejteni, hogy a caskinnak mi lehet a pontos feladata az idegsejtekben.
angol összefoglaló
It has been widely excepted that protein-protein interaction may play an important role in the regulation of cell function. Our laboratory focuses on the cortactin protein playing an essential role in cell migration. We have recently identified a binding partner of cortactin as caskin. Caskin that is expressed exclusively in the central nervous system does not contain any catalytic center. Instead, it consists of several domains implicated in protein-protein interactions. We wish to investigate the function of caskin in neuron cells by indentifying its binding partners. In our preliminary expreiments the cDNA of caskin has been cloned, antibody has been produced agains it, finally, novel interacting proteins have been identified in a yeast two-hybrid system using human brain cDNA library. We would like to continue our promissing preliminary experiment with the support of OTKA and discover the exact role of caskin in neurons.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk munkatervében vállaltuk, hogy tanulmányozzuk a Caskin fehérjecsalád szerepét. Élesztő két-hibrid eljárással számos fehérje interakcióját mutattuk ki a Caskin1-gyel, melyek közül több esetben független módszerekkel is igazoltuk a kölcsönhatást. Így bizonyítottuk, hogy az Abi2 kapcsoló fehérje SH3/prolinban-gazdag domén interakcióval kötődik a Caskin1-hez. Tompa Péter munkacsoportjával együttműködésben kimutattuk, hogy a Caskin1 teljes C-terminális fele rendezetlen fehérje-szerkezetű. Azonosítottunk a Caskin1 C-terminálisán olyan új foszforilációs helyeket, melyeket a protein kináz A és C képes foszforiláni. Foszfospecifikus ellenanyagok segítségével bizonyítottunk, hogy ezek a helyek in vivo is foszforilálódnak fiziológiás stimulusok hatására. Végezetül kimutattuk, hogy a Caskin1 képes az Nck kapcsoló fehérjén keresztül asszociálódni az EphB1 receptor tirozin kinázzal, mely képes a Caskin1-et foszforilálni.
kutatási eredmények (angolul)
In the project proposal of our grant we suggested to investigate the role of Caskin protein family. By the means of yeast two-hybrid technique we identified several binding partners of Caskin1. In some cases, the protein interactions were confirmed by independent techniques, such as co-immunoprecipitation. Studying the interaction of Caskin1 by Abi2, SH3/proline-rich domain-dependent association was revealed. In cooperation with Peter Tompa’s laboratory, we demonstrated that the C-terminal part of Caskins1 is fully disordered. Moreover, novel phosphorylation sites were identified in the Caskin1 C-terminal which were phosphorylated by protein kinase A and C. Using phosphospecific antibodies, in vivo phosphorylations of these sites were proved in response to physiological stimuli. Finally, interaction of Caskin1 with the EphB1 receptor tyrosine kinase was shown through the aadaptor protein Nck. We proved that Caskin1 is a substrate of the tyrosine kinase.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61555
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Buday, L, Downward, J.: Many faces of Ras activation, PubMed, 2008
Buday, L, Downward, J.: Roles of Cortactin in tumor pathogenesis, PubMed, 2007
Balázs A, Czizmók V, Buday L, Rakács M, Kiss R, Bokor M, Udupa R, Tompa K, Tompa P.: High levels of structural disorder in scaffold proteins as exemplified by a novel neuronal protein, CASK-interactive protein1, PubMed, 2009
Hegyi H, Buday L, Tompa P.: Intrinsic structural disorder confers cellular viability on oncogenic fusion proteins, PubMed, 2009
Oh M, Choi S, Lee M, Choi M, Lee S, Ko W, Cance W, Oh E, Buday L, Kim S, Lee J.: Specific tyrosine phosphorylation of focal adhesion kinase mediated by Fer tyrosine kinase in suspended hepatocytes, PubMed, 2009
vissza »