Gazdasági növekedés, értékelés, stabilitás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61586
típus K
Vezető kutató Martinás Katalin
magyar cím Gazdasági növekedés, értékelés, stabilitás
Angol cím Economic growth, valuation, stability
magyar kulcsszavak mikroökonómia, makroökonómia, döntés, dinamika, gazdasági növekedés
angol kulcsszavak Microeconomics, macroeconomics, decision, dynamics, economic growth
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)25 %
Matematika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)5 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Atomfizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gilányi Zsolt
Kiss Olga
Margitay-Becht András
Meyer Dietmar
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.118
FTE (kutatóév egyenérték) 3.17
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Gazdasági növekedés, értékelés, stabilitás


A gazdasági növekedés stabilitási feltételeinek vizsgálata egy integrált modellben
Jelen kutatás célja egy olyan integrált közgazdaságtani modell megalkotása, amely a fizikai törvényszerűségeket is magában foglaló mikroökonómiai alapokon nyugvó makroökonómiai megközelítése révén az eddigieknél pontosabban, a valós gazdasági folyamatokhoz pontosabban illeszkedve írja le a makrogazdasági folyamatokat és a gazdaság fejlődésének egészét. Egy ilyen modell a gazdaság akkurátusabb leírásán keresztül komoly hatással lehet nem csak az elméleti közgazdaságtanra, hanem a gazdasági folyamatok irányítására is.
A munka eredendően interdiszciplináris jellegű, hiszen alapvetően közgazdasági problémákra a fizikában használatos ezközrendszer segítségével kíván matematikai modellt alkotni. A kutatás tehát nem csak a két, egymástól látszólag távoli közgazdasági területet (a mikro- és a makroökonómiát), hanem a fizikát és a közgazdaságtant is összekapcsolja.
angol összefoglaló
Economic growth, evaluation, stability
Evaluating the stability criterion of economic growth in an integrated model
The purpose of the current work is to create an integrated macroeconomic model that is based on an alternative microeconomic approach that incorporates the physical constraints alongside the economic rules of the decision making individual. This model will provide a more accurate description of the real economic processes and the development of the economy as a whole. Such a model is hoped to provide not only some significant contribution to theoretical economics, but also support the governmental policy making regarding the control of the economic processes.
This study is inherently interdisciplinary, since it aims to find a mathematical solutions to age-old economic problems using the methodology of theoretical thermodynamics. Thus this work will not only bridge the apparent gap between the two distinct wings of economics, micro- and macroeconomics, but also bind physics and economics together.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Témavezető neve: Dr. Martinás Katalin A téma címe: Gazdasági változás, értékelés és stabilitás A kutatás időtartama: 20011 – 2012 A gazdaság változását a gazdagság változásával jellemeztük, ahol a gazdagság a szereplő (ember, vállalat, család, intézmény) által birtokolt javak összessége. Axiomatikusan fogalmazzuk meg a a gazdasági folyamatok jellemzőit. Az axiómát az eredeti görög értelemben használjuk, azaz olyan igazság, amit mindenki elfogad, és belátja, hogy az ellenkezője nem lehet igaz. . I. Axióma: A gazdasági tevékenység célja a javak biztosítása II. Axióma: A csere (kereskedelem) szerződés a partnerek között III. axióma. A döntés eredménye T (T>0) idő múlva jelentkezik. Az eredmény a hasznosság maximalizáló Homo Economicus helyett egy nem optimalizáló Homo Sapiens Economicus gazdasági ember modell. A legfontosabb eredmény, hogy az egyensúlyi piac modell helyett a piac, mint komplex rendszer jelenik meg.
kutatási eredmények (angolul)
Katalin Martinás: Economic changes, valuation and stability This work is a continuation of the previous ones, which were summarized in the book „Reappraisal of Microeconomics” (with Robert. U. Ayres, Elgar, 2005). Economic changes are described via the wealth changes, defined as the stock of goods (including money) owned by the agents. Axiomes of economic actions: I: The role of economic activity is to provide the goods II. Exchanges are based on the contracts of agents III. Economic actions have a finite time duration Mathematical formalism to describe the axioms were formulated. The result is a new model of economic man, the Homo Sapiens Economicus. Result is a new complex system model of the market.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Martinás Katalin: NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS, INDECS, 2007
Martinás Katalin Grandpierre Attila: Thermodynamic Measure For Nonequilibrium Processes, INDECS, 2007
J. Rosenblatt, K. Martinás: Probabilistic Foundations of Economic Distributions and Inequality Indicators, Nova Science Publ., 2009
J. Rosenblatt, K. Martinás: Inequality Indicators And Distinguishability In Economics, Phyica A, 2008
Dietmar Meyer: Equity and Efficiency in Regional Policy, Periodica Mathematica Hungarica, 2008
András Margitay-Becht: A model of dissonance. Transformation in the light of Theory and and Globalization, BERG-Verlag, Bamberg, 2008
Meyer Dietmar:: Equity and efficiency in regional policy. Periodica MathematicaA model of dissonance. Transformation in the light of Theory and and Globalization, Periodica Mathematica, 2008
Katalin Martinás, Dario Matika, Armano Srbljinović: Complex Societal Dynamics - Security Challenges and Opportunities,, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics Volume 75, 2010, 2010
Katalin Martinás: Complexity and the Role of Interactions, Complex Societal Dynamics - Security Challenges and Opportunities,, 2010
Katalin Martinás, Ádám Kerényi: On the Theory of Human Decisions in the age of „beneficial globalization“, nterdisciplinary Description of Complex Systems 8(2), 70-80, 2010, 2010
Attila Grandpierre, Katalin Martinás and Noémi Medve: On the Theory of Human Decisions, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics Volume 75, 2010, 2010
Katalin Martinás: Principle of Greatest Happiness, Astronomy and Civilization in the New Enlightenment Analecta Husserliana, 2011, Volume 107, Part 5, 277-282, DOI: 10.1007/978-90-481-9748-4_28, 2011
Gilányi Zsolt: Értékelméletek versus Elszámolási rendszereken alapuló megközelítések alapjai”, (Foundations of Value Theories versus Payment System Based Approaches),, BCE Közgazdasági Kari Konferencia., 2010
Gilányi Zs.: „Néhány elméleti megfontolás a jelen pénzügyi válság kapcsán”, (Some theoretical considerations apropos of the actual financial crisis, Nemzetközi konferencia a tudomány ünnepe alkalmából, Sopron., 2009
Meyer, Dietmar ; Kola, Tonin ; Kreso, Sead ; Bexheti, Abdylmenaf; Wenzel, H.-Dieter: Government and Private Sector in Transition Economies, Berg-Verlag, Bamberg,, 2009
Martinás K.: Neumannian Economy in Multi-Agent Approach, Investigation of Stability and Instability in Economic Growth,, Models and Applications of Chaos Theory in Modern Sciences, Es. By Dr. Elhadj Zeraoulia, Science Publishers, Enfield, 2011
Martinás, K., Gilányi, Zs.: Greatest Happiness Principle in a Complex System:Maximization - versus Driving Force., INDECS 10, 103-113, 2012
Martinás, K., and Reguly, Á.: Reappraisal of Rational Choice Theory., INDECS, 11, 14-28., 2013
Gilányi Zsolt: Price Theory and Money Coupled: Some Remarks on the Ayres-Martinás Theory, INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS 11:(1) pp. 29-36. (2013), 2013
vissza »