Középkori magyar zenekultúra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61617
típus NI
Vezető kutató Szendrei Janka
magyar cím Középkori magyar zenekultúra
Angol cím Music Culture in Medieval Hungary
magyar kulcsszavak Hungarica európai összefüggésben, középkori zene- és liturgiatörténet, gregorián zene, forráskutatás
angol kulcsszavak Hungarica in European background; medieval history of music and liturgy; Gregorian Chant; source studies
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Zenetudományi Intézet
résztvevők Dobszay László
Fehér Judit
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 35.400
FTE (kutatóév egyenérték) 5.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat a) négy nemzetközi jelentőségű projekt folytatását ill. befejezését, és b) jól képzett fiatal kutatók pályán tartását szolgálja.
1. A középkori liturgikus énekrepertoár legdíszesebb műfajának, a responzóriumnak kiadása magyarországi forrásokból, a művek eredetét megmutató zenei osztályozásban, kritikai jegyzetekkel.
2. A Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae elnevezésű számítógépes repertoárbázis folytatása Várad-Erdély és a kalocsai tartomány hagyományának bemutatásával.
3. A középkori hagyományt folytató retrospektív forrásaink közül az Újhelyi Pálos Gradualének, mint az újítás és hagyományőrzés egyedülálló kombinációjának elemzése és facsimile kiadása.
4. Az esztergomi offíciumnak, mint középkori kultúránk kiemelkedő, de eddig ismeretlen emlékének rekonstrukciója és kiadásának megkezdése.
Az egyes programpontok elágazásai:
1. A magyarországi repertoár európai összefüggéseinek elemzése.
2. A mikrofilmek beszerzésével és digitalizálásával Közép-Európa legnagyobb elektronikus forrástárának bővítése.
3. Bekapcsolódás a késői gregorián kutatásának ma Európa-szerte előtérbe került trendjébe.
4. A magyar zenei múlt első emlékeinek előkészítése gyakorlati felhasználásra a zenei előadóművészet, pedagógia és liturgikus gyakorlat számára.

Valamennyi programpont magában foglalja az előző évek alatt fiatal kutatók kinevelésére tett törekvés folytatását, az eddig már munkába állított fiatalok távozásának megakadályozását.
angol összefoglaló
Aims: a) continue and complete four projets, b) save well-trained young scholars for research.
1. The responsory, this most elaborated genre of medieval chant is to be published from Hungarian sources, arranged in musical classes revealing their origins.
2. To the computerized database of analysed chant repertories (series Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae), two more volumes are to be added presenting the characteristic traditions of Várad-Erdély and the Kalocsa province.
3. Of the “retrospective” sources, the Graduale of the Újhely Paulites, a book combining innovation and traditions in a particular way, is to be analysed and published in facsimile.
4. We start the reconstruction and publication of the Esztergom Office, the eminent, but almost unknown relics of medieval culture in Hungary.

Included aims:
1. To analyse and demonstrate the relationship between the chant tradition of Hungary and that of Europe.
2. To increase the biggest electronic source collection of Central Europe by digitalizing the used microfilms.
3. To contribute to one of the current trends of international Chant research, i.e. the study of late developents.
4. To prepare the first compositions of the musical past of Hungary for practical use in music performance, education and liturgy.

All items include the continuous efforts to prevent the leave of well-trained young scholars already working in these fields.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a középkori magyar zenekultúra négy területén ért el eredményeket: 1. Zenei vizsgálat: a dallamanyag kiemelkedő műfajának a responzóriumnak összkiadása két meghatározó, magyarországi hagyomány (Esztergom, ferencesek) alapján. A kiadás (1100 tétel, kritikai jegyzetek, bevezető tanulmány, kommentárok, indexek) elkészült, jelenleg a kiadónál. 2. Repertoárvizsgálat: karkönyveink és énekszövegeket tartalmazó egyéb könyvtípusok összes énektételének szisztematikus jegyzéke, a tipikus elrendezések és a variánsok feltüntetésével. A projekt időszakában elkészült 5 kötet. 3. Forráskiadás: Elkészült a 17. századi magyar zenetörténet egy különösen érdekes, retrospektív forrásának, a sátoraljaújhelyi pálos graduálénak közreadása. A bevezető tanulmány a történelmi hátteret mutatja be, majd tételről tételre haladva elemzi a kompozíciós módszert. 4. Az Officium Strigoniense interdiszciplináris kutatása: A középkori magyar kultúra egyik legmonumentálisabb alkotásának korábbi, részletekre irányuló kutatását folytatva megindítottuk a rekonstrukció munkálatait. Elkészült a Psalterium, nagy részben a Lectionarium, megjelent egyes kiválasztott napok teljes offíciumának közreadása. A projektet elősegítő tevékenységként folytattuk a középkori források digitalizálását (eddig 380 tétel), és eredményes forrásfeltáró hazai és külföldi tanulmányutakat tettünk. A munkába bevontunk négy fiatal doktorandusz ill. posztdoktor kollégát.
kutatási eredmények (angolul)
The project brought results on four fields of medieval music culture: 1. Music: The complete edition of an outstanding genre (responsory) based on the material of two mainstream traditions (Esztergom, Franciscans). The edition (1100 music items, critical notas, introductory study, commentaries, indexes) is ready and submitted to the editor. 2. Repertory: A systematic list of all office chants as found in choirbooks and other book types containing chant texts. Both the typical arrangment and the individual variants are displayed. The five volumes produced in the period covers the tradition of Esztergom, Kalocsa, Transylvania. 3. Source edition: A specific retrospective source of the 17th-century Hungarian music history, the Gradual of the Sátoraljaújhely Paulites has been prepared for edition. The introductory study describe the historical background and offer an piece by piece by item analysis of the compositorial procedure. 4. Interdisciplinary research: The Esztergom Office is one of the most monumental product of our medieval culture; earlier studies aimed at the details, now the work of a full reconstraction started. The Psalterium, the major part of the lectionary has been made, full office of selected days were published. The work was helped by digitazing medieval sources (380 sources); by successful study trips in the country and abroad. Four young doctor-students/postdoctors has been involved.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61617
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobszay László: Historia de Noe, Sine Musica nulla disciplina... Studi in Onore di Giulio Cattin. Il Poligrafo, Venezia, 137-162, 2006
Dobszay László: The Antiphon, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bp. 164 o., 2006
Dobszay László: Apostolünnepek zsolozsmája, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Bp. 120 o., 2006
Dobszay László: A zenei emlékezet változásai és a latin cantus planus őstörténete, Magyar Egyházzene XCIII/3, 213-221., 2006
Dobszay László: A crudelitastól a credulitasig. Szent István király verses zsolozsmájáról., Praeconia. Liturgikus szakfolyóirat 1, 65-73., 2006
Dobszay László: Tres vidit et unum adoravit, Memoriae Tradere. Mikes Kiadó, Bp. 441-454, 2006
Dobszay László: A ritus és a cantus Romanus klasszicitása, Magyar Egyházzene XII, 371-375, 2006
Dobszay László: Kay Brainerd Slocum, Liturgies in Honour of Thomas Becket, Speculum, Medieval Academy of America, 2006, 2006
Dobszay László: Two paradigms of orality: the office and the mass, Music in Medieval Europe. Ashgate, Aldershot–Nurlington, 1-10., 2006
Dobszay László: The Histories of the Pre-Lenten Period, Cantus Planus, Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 565-581, 2006
Dobszay László-Szendrei Janka: Der Kardinal Albrecht von Brandenburg, Naxos, 2006. 8.551255, 2006
Dobszay László-Szendrei Janka: Old Roman Liturgical Chants, Hungaroton, HCD 32358, 2006
Gilányi Gabriella: "Lamentabatur Jacob, Occurrerunt Maria et Martha". Unique Responsories in the Lenten Office of Medieval Aquielia, Cantus Planus Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28. Budapest, 583-593, 2006
Földváry Miklós István: Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 156, 2006
Földváry Miklós István: ''Mózes szarva''. Melyik latin a liturgia nyelve:, Inter sollicitudines... Budapest, MTA-TKI Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem... Budapest, 153-170, 2006
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae V/B: Esztergom/Strigonium (Sanctorale), MTA Zenetudományi Intézet, 479, 2006
Kovács Andrea: A halotti mise története a 17. századig – Tomás Luis da Victoria: Officium Defunctorum, MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája – LFZE, Budapest, 198, 2006
Szendrei Janka: A Szent István zsolozsma legrégibb énekei, Memoriae Tradere, Budapest, 559–565, 2006
Szendrei Janka: Új adat a magyar Te Deum kérdéséhez, Magyar EGyházzene XIII/1-2, 13-20, 2006
Szendrei Janka: Zenei tipológia és a motu Proprio megvalósíthatósága, Inter sollicitudines. Budapest, 389–400, 2006
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Centralis Europae VI/A Kalocsa–Zagreb (Temporale), Budapest, Zenetudományi Intézet, 2008
Szendrei Janka: Crucem sanctam. Ein ungarisches (?) Proprium für die Heilig-Kreuz-Messe, Cantus Planus Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23–28. Budapest, 607–620, 2006
Fehér Judit: Rendek és régiók (himnusztanulmányok), Inter sollicitudines. MTA-TKI, Budapest, 129-143., 2006
Fehér Judit: The After-life of Medieval Hymns in Hungary, Studii de Imnologie, vol. III, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 119-129., 2006
Fehér Judit: Himnuszok dallamválasztása a domonokos és a német lovagrendi liturgiában, MTA-TKI, Budapest, 188 oldal, 2006
Czagány Zsuzsa: A középkori magyarországi Demeter-kultusz zenei emlékei., In: Szent Demeter – Magyarország elfeledett védőszentje. Szerk. Tóth Péter. Budapest, Balassi Kiadó. 137–157., 2007
Kiss Gábor: A revíziók értelmezése a középkori gregorián forrásokban, Inter sollicitudines, MTA-TKI, BUdapest, 241-257., 2006
Dobszay László: The secular liturgical use of Regensburg – two new sources, Ars Musica – Ars Sacra (herausgegeben von David Hiley), 2007
Szendrei Janka (et al.): Mittelalterliche Lateinische Handschriften-Fragmente in Sopron, Akadémiai Kiadó, 2007
Szendrei Janka, David Hiley: Ein wenig bekanntes Graduale mit Sequenziar aus St. Emmeram, Regensburg: Handschrift 109 (olim 1056) der Stiftsbibliothek Melk (14.-15. Jhdt.), Ars Musica – Musica Sacra. Herausgegeben von David. Hiley. Tutzing: 99-126., 2007
Szendrei Janka: Ardua spes mundi: régió, regnum, locus találkozása egy középkori költeménybe, Zenetudományi Dolgozatok (MTA Zenetudományi Intézet), 2007
Szendrei Janka: Egy responzórium hagyományának elágazásai, Magyar Egyházzene XIV/3: 243-257., 2007
Dobszay László: A pálos zsolozsma múltja és jövője, Magyar Egyházzene XIV/1-2: 17-39, 2007
Dobszay László: A lamentáció a népi gyakorlatban, Zenetudományi Dolgozatok (MTA Zenetudományi Intézet), 2007
Dobszay László: Tätigkeitsbereich und Ausbildung – historische Modelle des Kirchenmusikerberufes, Singende Kirche 54/14-18., 2007
Dobszay László: Proprium Missae: Unity, Variety, and Rupture in the Roman Rite, Sacred Music 134/1: 16-32., 2007
Jurij Snoj, Gilányi Gabriella: Antiphonarium Ecclesiae Parochialis Urbis Kranj, Musicalia Danubiana 23. MTA Zenetudományi Intézet, 2007
Gilányi Gabriella: Dallamokon innen és túl – A középkori gregorián zsolozsmarítusok zenei vizsgálatának módszerei, interdiszciplináris tanulságok, Diszciplinák határai innen és túl. MTA Társdadalomkutató Központ, 2007
Dobszay László: The Responsory: Type and Modulation, Studia Musicologica XLVIII, 2007
Dobszay László: "Tres vidit et unum adoravit", Studies in Medieval Chant and Liturgy (Ed. by T. Bailey and L. Dobszay): 133-148., 2007
Szendrei Janka: 'Altius canuntur?' Durandus on the Performance of the Te deum, Studies in Medieval Chant and Liturgy (Ed. by T. Bailey and L. Dobszay): 413-424., 2007
(Földváry Miklós): Officium Romano-Strigoniense ad Usum Laicorum, Kraziai, 2007
Czagány Zsuzsa: Historia sancti Mathiae apostoli – Wege eines spätmittelalterlichen Reihenoffiziums zwischen Prag und Trier., In: CANTUS PLANUS 2006. Budapest, Institute for Musicology. 143–157., 2009
László Dobszay: The Histories of the Pre-Lenten Period, Papers Read at the 12th Meeting of the IMS Study Group CANTUS PLANUS, Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23.–28.Budapest, Institute for Musicology, 2006
Terence Bailey, László Dobszay (ed.): Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley, Budapest, Institute for Musicology, Ottawa, Canada, The Institute of Medieval Music, 2007
David Hiley, Gábor Kiss (ed.): Dies est leticie. Essays on CHant in Honour of Janka Szendrei, Budapest, Institute for Musicology, Regensburg, Institute für Musikwissenschaft, Ottawa, Canada, The Institute of Medieval Music, 2008
Barbara Haggh, László Dobszay (ed.): Papers Read at the 13th Meeting of the IMS Study Group CANTUS PLANUS, Niederaltaich/Germany, 2006. Aug. 29.–Sept. 4., Budapest, Institute for Musicology, Regensburg, Institute für Musikwissenschaft, Ottawa, Canada, The Institute of Medieval Music, 2009
Czagány Zsuzsa: Prágai tételek Trierben, vagy trieri tételek Prágában? Mátyás apostol középkori históriája, Zenetudományi Dolgozatok 2006–2007. Budapest, Zenetudományi Intézet. 9–17., 2007
Czagány Zsuzsa: Szent Demeter históriája a középkori magyar forrásokban, In: Inter Sollicitudines. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 31-50., 2006
Czagány Zsuzsa: Adalbert-Offizien im Mitteleuropäischen Raum, In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. Budapest-Regensburg-Ottawa. 139–157., 2008
Csomó Orsolya: Egy 18. századi zágrábi Graduale-könyv., MTA-TKI-–Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházházzenei Kutatócsoport felolvasó ülése, 2009
Dobszay László: Liturgikus anyagok a gyülekezeti énekeskönyvekben, MTA-TKI–Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport felolvasó ülése, 2006
László Dobszay: The Aesthetics of the Variants, Musica e Storia XIV/1. 183-195., 2006
László Dobszay, Judit Takács: A Sequentia – The Sequence, Budapest, LFZE EGyházzenei Kutatócsoport., 2006
Dobszay László: Liturgikus ének Magyarországon Báthory Miklós püspök korában, In: Báthory Miklós váci püspök (1474-1506) emlékezete. Szerk. Hováth Alice. Vác, 2007
Dobszay László: A living Gregorian Chant, Music and Liturgy 33/4: 224-228., 2008
Dobszay László: An Old Responsory – with a Wide Range of Variants, In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. Budapest-Regensburg-Ottawa: 159-210., 2008
Dobszay László: What does the 'Roman Rite' Denominate?, In: The Liturgical Subject. Ed. by J. G. Leachman. London, SCM-Cantenbury Press: 57-673., 2008
Dobszay László: The Responsory: Type and Modulation, Dtudia Musicologica 49: 3-33., 2008
Dobszay László-Szendrei Janka: A pálos zsolozsma múltja és jövője, Magyar Egyházzene XIV: 17-40, 2006
Dobszay László: Short Remarks about the Antiphons of Christmas Vespers, In: CANTUS PLANUS 2006. Budapest, Institute for Musicology. 183-202, 2009
Dobszay László: From crudelitas to credulitas. Comments on Saint Stephen's Historia Rhythmica, In: Political Plainchant? Music, Text and Historical COntext of Medieval Saints' Offices. Ed. R. Hankeln. Ottawa, Canada, The Institute of Mediaeval Music: 93-106., 2009
Dobszay László: The Dichotomy between Defining a Rite and Analysing an Antiphonale, In: Antiphonaria: Studien zu Quellen und Gesängen des mittelalterlichen Offiziums. Ed. D. Hiley. Tutzing, Hans Schneider Verlag: 53-58., 2009
Dobszay László: Perpsectives on an Organic Developmen of the Liturgy, Antiphon, Vol. 13. Nr. 1: 18.27., 2009
Fehér Judit: The Hymnal of the Dominicans and the Teutonic Knights, In: CANTUS PLANUS 2004. Budapest, Institute for Musicology: 657-668., 2006
Fehér Judit: A német lovagrend himnáriumának ismertetőjegyei, Zenetudományi Dolgozatok 2006-2007: 9-17., 2007
Fehér Judit: Ornate Tones? A Particular Group of Short Responsories, In: CANTUS PLANUS 2006. Budapest, Institute for Musicology, 2009
Fehér Judit: Dominican Hymnal, In: Canterbury Dictionary of Hymnology. Ed. E. Hornby. Canterbury Press, 2009
Fehér Judit: Medieval Hymns and Hymnals of Hungary, In: Canterbury Dictionary of Hymnology. Ed. E. Hornby. Canterbury Press, 2009
Földváry Miklós István: A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század előtti Magyarországonm. A Pray-kódex Micrologusa és annak környxezete., Oratoris officium Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Ed. Déri Balázs. Budapest, L'Harmattan–ELTE. 87-98., 2008
Földváry Miklós István: The Use of Esztergom, In: Missale Strigoniense 1484. ed. Déri Balázs. Budapest, Argumentum Kiadó: 9-15., 2009
Földváry Miklós István: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jelleztetességei. Bevezetés., Magyar Egyházzene XVI: 113-118., 2009
Földváry Miklós István: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jelleztetességei. 'Esztergom'., Magyar Egyházzene XVI: 131-140., 2009
Gilányi Gabriella: Laudabilem virum, Adaperiat Dominus cor – Egy virtuális invitatórium-széria az őszi zsolozsmákban., Zenetudományi Dolgozatok 2006-2007. 27-40., 2007
Gilányi Gabriella: Retrospektív vagy már nem? Pálos introitus-dallamok a 18. századi Magyarországon, Konferencia Szendrei Janka 70. születésnapjának tiszteletére. Budapest, Zenetudományi Intézet, 2008
Gilányi Gabriella: Tridenti nyomtatványok és az új cantus romanus Magyarországon a 17-18. században, A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság emlékkonferenciája Bartha Dénes tiszteletére., 2008
Gilányi Gabriella: Against Change? Later Corrections to Responsory Melodies in the Franciscan Antiphoner H-Bu Cod. Lat. 118, 119, 121, 122., In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. Budapest, Rgeensburg, Ottawa: 243-254., 2008
Gilányi Gabriella: Usual Chant, Unique Mode – Melodic Alternatives of tempus per annum in the 15th-Century Antiphoners from Kranj, CANTUS PLANUS 2006: 233-246., 2009
Gilányi Gabriella: A gregorián ének a 18. században, In: Magyarország Zenetörténete III., 2009
Kiss Gábor: A Repetory of Mass Ordinaries in Eastern Europe – Reconsidered, CANTUS PLANUS 2004: 715-722, 2006
Kiss Gábor: Notation, Designation, Practice – Tables and Repertory of the Ordinary in Graduale CO 195, In: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei. Budapest-Regensburg-Ottawa, 2008
Kovács Andrea: Szent Erzsébet középkori liturgikus énekei Magyarországon, Magyar Egyházzene XIV: 393-410., 2007
Szendrei Janka: Il canto gregoriano tra Italia e Ungheria: un primo sondaggio, In: Antiqua habita consuetudine. Contributi per una storia della musica liturgica del Patriarcato di Aquileia. Universita di Trisete: 113-126., 2006
Szendrei Janka et al.: Mittelalterliche Latainische Handschriften-Fragmente in Sopron., Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae V. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006
Szendrei Janka: Egy középkor-végi dallamstílus jelentkezése az alleluja-műfajban, Zenetudományi Dolgozatok 2004-2005: 107-146, 2006
Szendrei Janka: Commune pro missionariis? Die ältesten Offiziumsgesänge für König Stephan, den Heiligen, In: Political Plainchant? Music, Text and Historical Context of Medieval Saints' Offices. Ed. R. Hankeln. Ottawa, Canada: 81-92., 2009
Szendrei Janka: Überlegungen zur Tradition und Melodiegestalt des Responsoriums Verbum caro factum est, CANTUS PLANUS 2006. Budapest, Zenetudományi Intézet, 2009
Szendrei Janka, Dobszay László: In Vigilia S. Egidii, Regensburg, International Musocological Socety. Fawe., 2006
Szendrei Janka, Dobszay László: Gloria Sanctorum. Gregorianische Gesänge zu ehren Heiliger aus Regensburg und Ungarn, Regensburg, International Musocological Socety. Fawe., 2006
Szendrei Janka, Dobszay László: Polyphonic Vespers for St. Michael's and St. Martin's Days (Pozsony/Bratislava), BMC CD 128, 2007
Szendrei Janka, Dobszay László: Delectamentum. Responsories and other chants for the feast of Corpus Christi, BMC CD 140, 2008
Szendrei Janka, Dobszay László: Das Gänsebuch – German Medieval Chant, Naxcos 8.557412, 2006
Szendrei Janka, Dobszay László: The Kardinal. Albrecht von Brandenburg: Liturgische Festprozessionen am Neuen Stift in Halle, Naxcos 8.551225, 2007
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Centralis Europae VI/B Kalocsa–Zagreb (Sanctorale), Budapest, Zenetudományi Intézet, 2008
Fehér Judit, Dobszay László: Corpus Antiphonalium Officii Centralis Europae I/B Salzburg (Sanctorale), Budapest, Zenetudományi Intézet, 2009
Szendrei Janka: Graduale Romanum ad usum monasterii Paulinorum de Újhely 1623, Musiicalia Danubiana vol. Budapest, Zenetudományi Intézet, 2009
Dobszay László, Szendrei Janka, Meszéna Beáta: Responsorien, Monumenta Monodica Medii Aevi. Bärenreiter Verlag., 2009
Szendrei Janka: A Medgyesi Prosarium, Zenetudományi Dolgozatok 2007-2008: 9-33., 2009
Dobszay László, Szendrei Janka, Meszéna Beata: Responsorien, Monumenta Monodica Medii Aevi. Bärenreiter Verlag, 2009
vissza »