Futóbogár közösségek változása egy urbanizációs élőhelygradiens mentén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61651
típus F
Vezető kutató Magura Tibor György
magyar cím Futóbogár közösségek változása egy urbanizációs élőhelygradiens mentén
Angol cím Changes in carabid assemblages along an urbanisation gradient
magyar kulcsszavak futóbogarak, városiasodás, emberi zavarás, fajgazdagság
angol kulcsszavak carabid beetles, urbanisation, human disturbance, species richness
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 2.223
FTE (kutatóév egyenérték) 0.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás során a futóbogarak közösségi jellemzőit leíró változók (összfajszám, erdei élőhelyekre, nyílt élőhelyekre jellemző fajok száma, generalista fajok száma, továbbá az erdei élőhelyekre, a nyílt élőhelyekre jellemző és a generalista fajok összfajszámhoz viszonyított aránya), valamint az adott együttes testméreteloszlását leíró függvények (ferdeség, robosztus ferdeség, Gini koefficiens, Lorenz aszimmetria koefficiens) összehasonlítása történne meg a Debreceni Nagyerdőben egy városon kívüli-külvárosi-városi élőhelygradiens mentén. A kutatás elemezné továbbá azt is, hogy melyek azok a legfontosabb környezeti változók, amelyek a közösség szerkezetében bekövetkezett változásokat okozhatják. A kutatás során a következő predikciók tesztelése valósulna meg: (1) Az erdei élőhelyekre jellemző futóbogarak közösségbeli száma és részesedése növekszik, míg a generalista és nyílt élőhelyekre jellemző futóbogarak közösségbeli száma és részesedése csökken az erőteljesen zavart városi élőhelytől a kevésé zavart városon kívüli élőhely felé haladva. (2) A közösségi jellemzőkben bekövetkezett változások szoros kapcsolatban állnak az élőhely stabilitását és zavartalanságát jellemző környezeti változókkal. (3) Az erőteljesen zavart városi élőhelyen a futóbogarak testméreteloszlása egyenetlenebb, mint a kevéssé zavart városon kívüli élőhelyen és a városi élőhelyen tapasztalható egyenetlenséget leginkább a zavart élőhelyeket gyorsan kolonizáló, kisebb testméretű egyedek okozzák.
angol összefoglaló
During the analysis the changes in the variables describing the community structures of carabid beetles (overall species richness, species richness of forest, open-habitat and generalist carabids, moreover the ratio of the forest species, the open-habitat species and the generalist species to the overall species richness), furthermore the changes in the functions characterising body size distribution of the carabid assemblages (skewness, robust skewness, Gini coefficient, Lorenz asymmetry coefficient) will be studied along a rural-suburban-urban gradient in the Nagyerdő Forest Reserve. The most important environmental factors that may cause changes in the community structure will be also studied. During the analysis the following predictions will be tested: (1) The number and the ratio of the forest carabid species should increase, while the number and the ratio of both the generalist carabid species and the open-habitat carabid species should decrease from the more disturbed urban area to the less disturbed rural one. (2) The changes in the community structure should be in strong relation with the environmental factors characterising the stable and less disturbed areas. (3) The body size inequality of carabid assemblages should be more pronounced in the more disturbed urban area than in the less disturbed rural one suggesting that small-sized species capable of flying may invade the disturbed urban area.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A debreceni Nagyerdő idős homoki tölgyes állományaiban egy urbanizációs gradiens mentén (enyhén zavart városon kívüli, mérsékelten zavart külvárosi és erősen zavart városi élőhely) vizsgáltuk a futóbogarakat (Coleoptera: Carabidae). Az erdei élőhelyekre jellemző futóbogarak csapdánkénti fajszáma szignifikánsan csökkent a városon kívüli élőhelytől a városi élőhely felé haladva. A nyílt élőhelyekre jellemző futóbogarak csapdánkénti fajszáma szignifikánsan magasabb volt a városi élőhelyen. Az erdei élőhelyekre jellemző futóbogarak fajszámának összfajszámhoz viszonyított aránya a városon kívüli és a külvárosi élőhelyen szignifikánsan magasabb volt a városi élőhelyen tapasztalt értéknél. A nyílt élőhelyekre jellemző futóbogarak fajszámának összfajszámhoz viszonyított aránya a városi élőhelyen szignifikánsan magasabb volt, mint a másik két élőhelyen. Eredményeink szerint a közösségi jellemzőkben bekövetkezett változások szoros kapcsolatban állnak az élőhely stabilitását és zavartalanságát jellemző környezeti változókkal. A közösséget alkotó fajok egyedeinek testméret-eloszlásának vizsgálata során megállapítható, hogy a Lorenz aszimmetria koefficiens értéke szignifikánsan nagyobb az enyhén zavart városon kívüli, mint a másik két élőhelyen, jelezve a testméret-eloszlásban tapasztalható jelentős egyenetlenségeket és/vagy aszimmetriákat a gradiens mentén. A kimutatott szignifikáns különbséget elsősorban a városon kívüli élőhelyen tenyésző több, nagyobb méretű futóbogár okozza.
kutatási eredmények (angolul)
Carabid (Coleoptera: Carabidae) assemblages were studied along an urbanisation gradient (lightly disturbed rural area, moderately disturbed suburban area and heavily disturbed urban area) in lowland oak forest patches in and near the city of Debrecen. The average number of forest specialist carabid species decreased significantly from the rural area towards the urban one. The average number of open-habitat carabid species was significantly higher in the urban area than in the two other areas. The proportion of forest specialist species was significantly higher in the rural and suburban areas than in the urban one. The relative number of open-habitat species was significantly higher in the urban area than in the suburban and rural ones. Regression analyses showed that a significant proportion of the variation in species richness and in the proportion of carabids with different habitat affinity was associated with selected habitat factors. The Lorenz asymmetry coefficient was significantly higher in the rural area compared to the suburban and urban areas indicating that there was a significant difference in inequality and/ or asymmetry of body size across the gradient. This difference was primarily due to more individuals with larger body size in rural area.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61651
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mizser Sz; Magura T; Tóthmérész B: Urbanizáció futóbogarakra gyakorolt hatásának vizsgálata a GlobeNet project keretében, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói, 144. oldal, 2006
Magura T; Tóthmérész B; Elek Z: Changes in carabid beetle assemblages as Norway spruce plantations age, Community Ecology 7: 1-12, 2006
Elek Z; Magura T; Tóthmérész B; Lövei G: Futóbogár együttesek (Coleoptera: Carabidae) változása urbanizációs gradiens mentén Dániában és Magyarországon, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói, 54. oldal, 2006
Tóthmérész B; Magura T: Affinity indices for species-based environmental assessment using carabids, 1st European Congress of Conservation Biology, Book of Abstracts, p. 82, 2006
Magura T; Tóthmérész B; Lövei G L: Futóbogarak testméret-eloszlásának változása egy urbanizációs gradiens mentén, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói, 137. oldal, 2006
Tóthmérész B; Magura T: Habitat-affinitási indexek ökológiai alkalmazása, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói, 211. oldal, 2006
Báldi A; Magura T; Horváth R: Human land use practices can hide natural patterns, 21st Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Abstracts, CD, 2007
Déri E;, Lengyel Sz; Horváth R; Ködöböcz V; Lontay L; Magura T; Nagy G G; Tóthmérész B: Szántók visszagyepesítésének nagyon rövid távú hatásai a gerinctelenek és a madarak fajgazdagságára, IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Előadások és poszterek összefoglalói, 25. oldal, 2007
Elek Z; Magura T; Tóthmérész B: Futóbogár együttesek térbeli eloszlása egy gyep-erdő transzekt mentén a Zempléni-hegységben (Coleoptera: Carabidae), A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának előadóülése, 2007
Horváth R; Magura T; Tóthmérész B; Szinetár Cs: Az urbanizáció hatása talajlakó pókokra alföldi erdőfoltokban, 3. Szünzoológiai Szimpózium, Előadások és poszterek összefoglalói, 23. oldal, 2007
Jordán F; Magura T; Tóthmérész B; Vasas V; Ködöböcz V: Carabids (Coleoptera: Carabidae) in a forest patchwork: a connectivity analysis of the Bereg Plain landscape graph, LANDSCAPE ECOL 22: 1527-1539, 2007
Magura T: A tudományos igényű monitorozás alapvető kritériumai – Esettanulmányok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, 3. Szünzoológiai Szimpózium, Előadások és poszterek összefoglalói, 36. oldal, 2007
Magura T; Ködöböcz V: Fajszám-terület összefüggés megbízható kimutatása - Futóbogarakra vonatkozó esettanulmány, IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Előadások és poszterek összefoglalói, 30. oldal, 2007
Magura T; Máthé I; Balázs E; Tóthmérész B: New site on the scene: GLOBENET project in Transylvania (Romania), XIIIth European Carabidologists’ Meeting, Abstract Volume, pp. 40-41, 2007
Magura T; Tóthmérész B; Hornung E: Changes of ground beetle and isopod assemblages along an urbanisation gradient in Hungary, 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book, p. 40, 2007
Mizser Sz; Magura T; Tóthmérész B: Futóbogarak térbeli mintázata egy urbanizációs élőhelygradiens mentén, 3. Szünzoológiai Szimpózium, Előadások és poszterek összefoglalói, 41. oldal, 2007
Tóthmérész B; Lövei G; Magura T; Ködöböcz V: A mátrix és a szegélyek szerepe a futóbogarak fajgazdagságának fenntartásában a Beregi-sík erdőfolt fragmentumaiban, 3. Szünzoológiai Szimpózium, Előadások és poszterek összefoglalói, 57. oldal, 2007
Tóthmérész B; Magura T; Lövei G L: A review of the effects of urbanisation on carabids based on the published Globenet results, XIIIth European Carabidologists’ Meeting, Abstract Volume, p. 39, 2007
Magura T; Ködöböcz V: Carabid assemblages in fragmented sandy grasslands, AGR ECOSYST ENVIRON 119: 396-400, 2007
Bogyó D; Magura T; Korsós Z; Tóthmérész B: The effect of urbanization on millipedes (Diplopoda) in Debrecen (Hungary), 14 th International Congress of Myriapodology, Abstracts, p. 96., 2008
Tóthmérész B; Magura T: Carabid beetle assemblages along an urbanisation gradient (Debrecen, Hungary), 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book, p. 67., 2007
Déri E; Lengyel Sz; Lontay L; Deák B; Török P; Magura T; Horváth R; Kisfali M; Ruff G; Tóthmérész B: Természetvédelmi stratégiák alkalmazása a Hortobágyon: az egyekpusztakócsi LIFE-Nature program eredményei, V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Program és absztrakt-kötet, 48. oldal, 2008
Déri E; Magura T; Lengyel Sz; Tóthmérész B: Use of habitat affinity indices in measuring the short-term success of grassland reconstruction, EURECO-GFOE 2008 Proceedings, Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 38: 596., 2008
Lengyel Sz; Déri E; Deák B; Horváth R; Magura T; Tóthmérész B: Grassland restoration and management to increase landscape biodiversity, 22st Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Abstracts, CD, 2008
Magura T; Báldi A; Horváth R: Breakdown of the species-area relationship in exotic but not in native forest patches, Acta Oecol 33: 272-279, 2008
Magura T; Tóthmérész B; Lövei G: Az urbanizáció hatása a futóbogarakra - nemzetközi áttekintés, V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Program és absztrakt-kötet, 38. oldal, 2008
Vasas V; Magura T; Jordán F; Tóthmérész B: A Beregi-síkon tervezett autópálya becsült hatása az erdőfoltok futóbogaraira, 3. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium, Program és absztrakt kötet, 25. oldal, 2008
Vasas V; Magura T; Jordán F; Tóthmérész B: Connectivity analysis of the fragmented forest landscape of the Bereg Plain, EURECO-GFOE 2008 Proceedings, Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 38: 246., 2008
Magura T; Tóthmérész B; Hornung E: Az urbanizáció hatása talajfelszíni ízeltlábúakra, Magyar Tudomány 6: 705-708, 2006
Magura T; Tóthmérész B; Horváth R; Hornung E: Effects of urbanisation on ground dwelling invertebrates along an urban-rural forested gradient in Debrecen, eastern Hungary, 1st European Congress of Conservation Biology, Book of Abstracts, p. 48, 2006
Magura T; Tóthmérész B; Lövei G L: Body size inequality of carabids along an urbanisation gradient, Basic and Applied Ecology 7: 472-482, 2006
Hornung E; Tóthmérész B; Magura T; Vilisics F: Changes of isopod assemblages along an urban-suburban-rural gradient in Hungary, EUR J SOIL BIOL 43: 158-165, 2007
Magura T; Hornung E; Tóthmérész B: Abundance patterns of terrestrial isopods along an urbanization gradient, Community Ecol 9: 115-120, 2008
Magura T; Lövei G L; Tóthmérész B: Rearrangement of ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages by urbanisation, EURECO-GFOE 2008 Proceedings, Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 38: 256-257., 2008
Magura T; Lövei G L; Tóthmérész B: Time-consistent rearrangement of carabid beetle assemblages by an urbanisation gradient in Hungary, Acta Oecol 34: 233-243, 2008
Magura T; Tóthmérész B; Hornung E; Horváth R: Urbanisation and ground-dwelling invertebrates, In: Wagner L N (szerk.) Urbanization: 21st Century Issues and Challenges. New York: Nova Science Publishers Inc., pp. 213-225., 2008
Magura T; Tóthmérész B; Lövei G: Effects of urbanisation on carabids - International perspectives, Urban Biodiversity & Design, Third Conference of the Competence Network Urban Ecology, Book of Abstracts, p. 161., 2008
Magura T; Tóthmérész B; Molnár T: A species-level comparison of occurrence patterns in carabids along an urbanisation gradient, Landscape Urban Plan 86: 134-140, 2008
vissza »