Geno-and phenotypic characterisation of antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
61665
Type F
Principal investigator Dobay, Orsolya
Title in Hungarian Streptococcus pneumoniae antibiotikum rezisztenciájának geno- és fenotípusos felmérése
Title in English Geno-and phenotypic characterisation of antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae
Keywords in Hungarian Streptococcus pneumoniae, rezisztencia, hordozás, invazív törzsek, vakcina, genotipizálás
Keywords in English Streptococcus pneumoniae, resistance, carriage, invasive strains, vaccine, genotyping
Discipline
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Dept. of Medical Microbiology (Semmelweis University)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 9.000
FTE (full time equivalent) 1.65
state closed project
Summary in Hungarian
A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) az egyik leggyakoribb Gram + légúti patogén, amely nagy morbiditással és mortalitással járó, elsősorban területen szerzett invazív és nem-invazív megbetegedéseket okoz. A pneumococcusoknál is az antibiotikum (ab) rezisztencia jelenti a legfőbb problémát, ami egyrészt sikeres klónok terjedésével, másrészt a rezisztenciagének horizontális transzferjével jön létre.

Célunk hazai pneumococcus izolátumok epidemiológiai vizsgálata, a törzsek rezisztenciájának és virulenciájának fenotípusos és molekuláris szinten történő alaposabb megismerése, valamint a rezisztens törzsek klonális eredetének vizsgálata, ezáltal elősegítve a jobb infekciókontrollt.

Gyermekközösségekben nagy jelentőségű a nasopharyngeális hordozás, ezért egészséges óvodások izolátumait vizsgálnánk. Különös figyelmet fordítanánk az invazív törzsekre, és ezek szero-, illetve genotípusainak meghatározásával javaslatot tennénk egy esetleges konjugált vakcina kidolgozására - a leggyakrabban fertőződő 2 év alatti gyermekek esetében egyedül ez hatásos. Országosan nyomon követnénk a (főleg makrolid-, penicillin- és fluoroquinolon-) rezisztenciát, annak terjedését és molekuláris mechanizmusait, és az eredményeket összevetve a hazai ab-felhasználási adatokkal, ajánlásokat tehetnénk a feltételezett pneumococcus fertőzésekben alkalmazandó antibiotikum politikára, a már nem adequát szerek túlzott fogyasztásának visszafogására, valamint a fontosabb rezisztenciagének szűrésére.
Summary
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a widely disseminated Gram + respiratory tract pathogen, causing usually community acquired invasive and non-invasive infections, with high morbidity and mortality. The antibiotic resistance is a great problem also for pneumococci. It can occur either by dissemination of successful clones, or by horizontal transfer of resistance genes.

Our aim is the epidemiological investigation of Hungarian pneumococci, the better understanding of their resistance and virulence at molecular and phenotypic level, as well as establishing the clonal origin of resistant isolates, in order to support a better infection control.

The nasopharyngeal carriage plays an important role in children communities, so we would examine isolates of healthy children attending day care centres. We would also focus on invasive isolates, and by determining their sero- and genotypes, we could make suggestions for designing a conjugate vaccine – the only effective vaccine for the most burdened children under 2 years. We would follow nationwide the dissemination and molecular mechanisms of (mainly macrolide-, penicillin- and fluoroquinolone-) resistance, and coupling the results with the antibiotic consumption data, we could give recommendations for an adequate antibiotic policy in presumed pneumococcal infections, for controlling the use of inadequate drugs and screening for resistance genes.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A legfontosabb projekt az invazív pneumococcusok epidemiológiai felmérése volt. Ez az anyag majdnem teljesen készen áll, utolsó simítások után már csak a cikk megírása van hátra. Egy másik komoly projektbe is belekezdtünk, az óvodások orrában hordozott pneumococcusok epidemiológiai felmérésébe, mivel ilyen jellegű felmérés Magyarországon még nem történt, viszont a hordozók jelentik a fertőzés fő forrását. Mindkét téma szorosan összefügg a Prevenar védőoltás hazai bevezetésével (2005) és 2 év alatti gyerekek számára ingyenessé válásával (2008 október). A törzsek szerotipizálását egy általunk továbbfejlesztett protokol alapján végeztük, amelyben ötvözzük a hagyományos savós módszert egy PCR alapúval. A törzseknek kb. ¾-ét sikerült így szerotipizálnunk, ami nagyon jó arány. A kapott eredmények szerint a Prevenar hazánkban a pneumococcus fertőzések kb. 53%-át védené csak ki, de ez is sokkal jobb, mintha egyáltalán nem lenne oltás. Még jobb lesz a két jövőbeni konjugált vakcina. A fluoroquinolon rezisztencia vizsgálatát során megállapítottuk, hogy egyelőre ugyan a rezisztencia kismértékű, de több jel is arra mutat, hogy ennek kiugrása várható. Érdemes lenne visszafogni a fluoroquinolonok légúti fertőzésekben való széleskörű használatát. Ezenkívül néhány metodikai fejlesztést is végeztünk, mint pl. a PFGE optimalizációja, a PFGE és MLST módszerek összehasonlítása, vagy az aktív szén tartalmú táptalajok használata, ami mind a labormunkát könnyíti meg.
Results in English
The most important project was the epidemiological survey of invasive pneumococci. This is nearly completed now, only the puplication is left. We have started another big project: the epidemiological survey of pneumococci isolated from the nose of healthy children attending day-care centres. Such study has not been done in Hungary before, despite that carriers are the main source of an infection. Both projects are strictly linked with the introduction of Prevenar vaccine, and its free availability for children <2 years since October 2008. Serotyping of the strains was performed with the combination of the conventional method with antisera and PCR, developed by us. We managed to determine the serotype of about ¾ of all isolates, which is a very good ratio. Our results show that the coverage of Prevenar is only about 53% for invasive infections, which is not too high, but still much better than having no vaccination at all. The two new conjugate vaccines will have better coverage rates. We have also thoroughly examined the fluoroquinolon resistance, and concluded that although resistance is still at low levels, but several signs point towards a possible sharp increase in the future. It would be advisable to suppress the wide usage of fluoroquinolones in respiratory tract infections. A few methodological studies, such as optimisation of PFGE, comparison of PFGE and MLST, or mixing charcoal into pneumococcal media can help in the everyday laboratory work.
Full text http://real.mtak.hu/2058/
Decision
Yes

 

List of publications

 
O. Dobay, K. Nagy, S. Amyes, F. Rozgonyi: Serotyping of Streptococcus pneumoniae by PCR - expansion of the method to identify the Hungarian serotypes, ECCMID +ICC, München, April 2007, Clinical Microbiology and Infection, 2007, 13(s1):S398.  Int. J. Antimicr. Ag. 2007, 29(Suppl. 2):S398., 2007
Judit Szabó, Orsolya Dobay, Melinda Erdős, Ágnes Borbély, Ferenc Rozgonyi, László Maródi: Recurrent infection with genetically identical pneumococcal isolates in a patient with interleukin-1 receptor-asociated kinase-4 deficiency, Journal of Medical Microbiology, 56:863-865., 2007
Orsolya Dobay, Sebastian G.B. Amyes, Károly Nagy: The effect of the 7-valent conjugate vaccine (PCV7) on pneumococcal infections world-wide, Reviews in Medical Microbiology (közlésre elfogadva), 2009
Orsolya Dobay, Ferenc Rozgonyi, Ágoston Ghidán, Mária Matuz, Károly Nagy, Sebastian G.B. Amyes: The first steps towards fluoroquinolone resistance in Hungarian pneumococci, Journal of Chemotherapy 18:624-627., 2006
O. Dobay, Á. Ungvári, J. Szabó, E. Hajdú, F. Rozgonyi, S.G.B. Amyes, K. Nagy: Epidemiological survey of invasive pneumococci in Hungary, 18th Eur Congress of Clin Microbiol and Infect Dis (ECCMID), Barcelona, April 2008, Clinical Microbiology and Infection, 2008, 14(s7):S496., 2008
O. Dobay, A. Tóthpál, Sz. Kardos, E. Hajdú, E. Nagy, S.G.B. Amyes, K. Nagy: Epidemiological analysis of pneumococcal carriage in Hungarian children from a day-care centre, 19th Eur Congress of Clin Microbiol and Infect Dis (ECCMID), Helsinki, May 2009 (poszter elfogadva), 2009
O. Dobay, F. Rozgonyi, S.G.B. Amyes, K. Nagy: Serotyping of Streptococcus pneumoniae by PCR - expansion of the method to identify the Hungarian serotypes, 3rd Conference on New Frontiers in Microbiology and Infection (CNFMI), Villars-sur-Ollon, Svájc, October 2007, 2007
Dobay Orsolya: Egy védőoltás előélete, Élet és Tudomány 48:1517-1519., 2008
Orsolya Dobay: Molecular characterisation, antibiotic sensitivity and serotyping of Hungarian Streptococcus pneumoniae isolates, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55:395-407., 2008
O. Dobay, F. Rozgonyi, F. Walsh, M. Diggle, K. Nagy, S.G.B. Amyes: Comparison of Pulsed-field Gel Electrophoresis (PFGE) and Multilocus Sequence Typing (MLST), ECCMID + ICC, München, April 2007. Clinical Microbiology and Infection, 2007, 13(s1):S530.  Int. J. Antimicr. Ag. 2007, 29(Suppl. 2):S530., 2007
Judit Szabó, Orsolya Dobay, Zsuzsa Dombrádi, Piroska Orosi, József Kónya, Károly Nagy, Ferenc Rozgonyi: Phenotypic and genetic characterisation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from the university hospitals of Debrecen, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 28:129-136., 2009
Back »