Antimonformák terepi elválasztása és atomspektrometriás meghatározása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61699
típus F
Vezető kutató Zihné Perényi Katalin
magyar cím Antimonformák terepi elválasztása és atomspektrometriás meghatározása
Angol cím On-site separation and atomspectrometric determination of antimony species
magyar kulcsszavak GFAAS, ICP-MS, környezeti minták, hidridképzés, fékbetét
angol kulcsszavak GFAAS, ICP-MS, environmental, hydrid generation, brake pad
megadott besorolás
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.824
FTE (kutatóév egyenérték) 1.13
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az antimont az ipar széles körben használja, külön kiemelendő lánggátló adalékként és fékbetétekben történő felhasználása. Mivel az egyes antimon-formák toxicitása eltérő, igény van oxidációs állapotának, szerves és szervetlen kötésben lévő formáinak kvantitatív ismeretére. A különböző formák mennyiségét elválasztásuk után elemszelektív atomspektrometriás módszerekkel (grafitkemencés atomabszorpciós spektrometria (GFAAS), induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS)) határozzuk meg, az előbbi érzékenységét hidridképzés révén javítva. Természetes vizek esetén az elválasztás magában foglalja a szerves formák szilárd fázisú extrakcióját és a két oxidációs forma megkötését újonnan előállított és ismert kelátképző cellulózokon. A terepi on-line frakcionálás csökkenti a szállításból adódó hibalehetőségeket. Aeroszolok fékporból származó Sb-tartalmát szelektív kioldással tervezzük elválasztani. A szükséges előkísérletek is az analitikai módszekidolgozás részét képezik.
angol összefoglaló
Antimony is frequently used by the industry, especially as flame retardant additive and brake lining. As the toxicity of the individual antimony forms is different, there is a need of quantitative determination of antimony in the two oxidation state, and in organic-inorganic complex forms. The amount of the different forms would be analyzed by the element selective detectors: graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS), inductively coupled plasma –mass spectrometry (ICP-MS), proving the sensitivity of the former by hydride generation. In case of natural waters the separation includes the solid phase extraction of organic forms and sorption of the species in the two oxidation state on new and known chelating celluloses. The on-site on-line fractionation procedure reduce the error associated with the transport and storage. It is planned to isolate the antimony content of aerosols derived from brake lining by selective leaching. The required pretests belong also to the analytical method development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az antimont az ipar széles körben használja, külön kiemelendő égésgátló adalékként és fékbetétekben történő felhasználása. Mivel az egyes antimon-formák toxicitása eltérő, igény van oxidációs állapotának, különböző kötésben lévő formáinak kvantitatív ismeretére. Oldatok (természetes és palackozott vizek, üdítők, vízoldható termékek) szervetlen Sb-formáinak (Sb(III) és Sb(V)) elválasztására többféle módszert dolgoztunk ki. A leghatékonyabb eljárással egy lépésben sikerült mindkét formát elkülöníteni, dúsítani, érzékenyen és szelektíven meghatározni. Jelentősebb mennyiségű antimont csak foszfáttartalmú gyógyszerekben találtunk, a kevésbé toxikus +5 oxidációs állapotban. Az oxidációs formák átalakulásának megelőzésére terepen végezhető elválasztási módszert fejlesztettünk ki. Ilyen módon karsztvízből is csak az Sb(V) formát tudtuk igazolni, egészségügyi határérték alatti koncentrációban. Megoldottuk a közlekedési eredetű Sb-formák szelektív elválasztását és meghatározását is. A városi ülepedő por elég nagy, 10-30 μg/g mennyiségben tartalmaz Sb vegyületeket, felerészben veszélyes Sb2O3-ként.
kutatási eredmények (angolul)
Antimony is frequently used by the industry, especially as flame retardant additive and brake lining. As the toxicity of the individual antimony forms is different, there is a need of quantitative determination of antimony in the two oxidation state, and in different bounded types. Diverse ways of separation of inorganic Sb forms (Sb(III) and Sb(V)) in solutions (natural and bottled waters, soft drinks, water-soluble products) were developed. In the most efficient procedure we managed to separate, enrich, sensitively and selectively determine both forms in one single step. We found a considerable amount of antimony in phosphate containing pharmaceuticals, but in the less toxic +5 oxidation state. To prevent the transformation of the oxidation forms we developed an on-site separation method. Even with this method we could justify only Sb(V) form from karstic water, with concentration under the hygienic limit value. We managed the selective separation and determination also of the traffic related Sb forms. The urban settled dust contains Sb compounds in a relatively high quantity of 10-30 μg/g, the half of which is the dangerous Sb2O3.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61699
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros, Á. (témavezető: Zihné Perényi K): Antimon-formák szilárdfázisú extrakciójának tanulmányozása hidridfejlesztéses meghatározáshoz, Tudományos Diákköri Dolgozat, 2006
Zih-Perényi, K., Lásztity, A.: Separation of antimony species by solid phase chelating extraction, p. 45. VII European Furnace Symposium on Atomic Absorption Spectrometry, Electrothermal Vaporization and Atomization (EFS 2006) and XII SSC, St. Petersburg, Russia, 2006
Páli, N., Andrási, E., Zihné Perényi , K., Peltzné Császma, I., Molnár, Zs.,: Kontroll és Alzheimer-kóros betegek agyrészeinek antimontartalma, X. Jubileumi Alzheimer-kór konferencia, Szeged, 2006 szeptember, 2006
Mészáros, Á. (témavezető: Zihné Perényi K): Antimon-formák szilárdfázisú extrakciója és hidridfejlesztéses grafitkemencés atomabszorpciós meghatározása, Szakdolgozat, 2007
Zihné Perényi Katalin, Mészáros Ágnes, Lásztity Alexandra: Antimonformák szilárdfázisú extrakciójának tanulmányozása hidridfejlesztéses meghatározáshoz, Centenáriumi Vegyészkonferencia és 50. Spektrokémiai vándorgyűlés, 2007, Sopron, 2007
Zih-Perenyi K, Lasztity, A, Pusztai, Sz: Study of interference of pharmaceuticals with complexing characteristics in solid phase microextraction of lead on chelating celluloses, Microchemical Journal, 85: 149-156, 2007
Zih-Perenyi K, Jankovics P, Sugar E, Lasztity A: Solid phase chelating extraction and separation of inorganic antimony species in pharmaceutical and water samples for graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B, 63:445-449, 2008
Zih-Perényi K, Mészáros Á, Lásztity A, Neuróhr K:: Combination of solid phase extraction and hydride generation-GFAAS for the direct determination of inorganic antimony species in a single process, European Symposium on Atomic Spectrometry, Weimar, Germany, 2008
K. Zih-Perényi, B. Dávid, K. Neuróhr, A. Lásztity: Chemically modified celluloses as antimony-selective microcolumn fillings, European Symposium on Atomic Spectrometry, Weimar, Germany, 2008
Zih-Perényi K, Neuróhr K, Nagy G, Lásztity A: Selective leaching of different antimony forms from flying dust, European Symposium on Atomic Spectrometry, Weimar, Germany, 2008
Zih-Perényi K., Dávid B., Sugár É., Mátyási S., Lásztity A.:: On-site classification of trace elements in karstic groundwater, European Symposium on Atomic Spectrometry, Weimar, Germany, 2008
Zih-Perényi K., Lásztity A.:: New process for optimisation of solid phase extraction on chelating exchanger, European Symposium on Atomic Spectrometry, Weimar, Germany, 2008
Neuróhr K (témavezető: Zihné Perényi K): Antimonformák szelektív kioldása és meghatározása városi ülepedő porból, Tudományos Diákköri Dolgozat, 2008
Zih-Perényi K, Mészáros Á, Lásztity A, Neuróhr K:: Combination of solid phase extraction and hydride generation-GFAAS for the direct determination of inorganic antimony species in a single process, J anal atom Spectr (közlésre előkészítve), 2009
Zih-Perényi K, Neuróhr K, Nagy G, Lásztity A: Separation of traffic related antimony compounds, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI, Budapest, OL-82, 2009
Zih-Perényi K, Neuróhr K, Dávid B, Lásztity A: Traffic related antimony compounds in settled dust of Budapest, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI, Budapest, PM-20, 2009
Neuróhr K (témavezető: Zihné Perényi K): Antimon-formák szelektív kioldása és meghatározása városi ülepedő porból, Szakdolgozat, 2009
Zih-Perényi K, Lásztity A:: Optimization of solid phase extraction by chelating exchanger using equilibrium chemistry, Analytica Chimica Acta (közlésre benyújtva), 2009
Zih-Perényi K, Sugár É, Lásztity A: A simple on-site method for fractionation of metal forms in karstic groundwaters, Anal Bioanal Chem (közlésre benyújtva), 2009
Zih-Perényi K, Neuróhr K, Nagy G, Lásztity A: Separation of traffic related antimony compounds, Spectrochimica Acta Part B (közlésre előkészítve), 2009
Dávid B (supervisor: Zih-Perényi K): Preparation of antimony selective chelating celluloses, International Conference of Young Scientists, Pszczyna, Poland, 2009
vissza »