Végeselemes modellezés az anyagtudományban és az anyagtechnológiákban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61724
típus NI
Vezető kutató Tisza Miklós
magyar cím Végeselemes modellezés az anyagtudományban és az anyagtechnológiákban
Angol cím Finite Element Modelling in Materials Science and Materials Processing Technologies
magyar kulcsszavak anyagtudomány, hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás, végeselemes modellezés
angol kulcsszavak materials science, welding, heat-treatment, metal forming, FEM
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Balogh Gábor
Dobi Balázs
Kaulics Nikoletta
Kovács Péter Zoltán
Lukács Zsolt
Polák Helga
Rowshan Reza
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 36.674
FTE (kutatóév egyenérték) 7.96
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az anyagtudomány és az anyagtechnológiák (a hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás) különböző területein az anyagszerkezeti, a mechanikai és termikus folyamatok elemzése a napjainkban rendelkezésre álló informatikai lehetőségekkel reális kutatási feladattá vált. E folyamatok összetettsége, a technológiai eljárások bonyolultsága a befolyásoló paraméterek olyan komplexitását eredményezi, amely csak rendkívül költséges kísérletekkel elemezhető.

Napjainkra a folyamatok matematikai modellezésének olyan eljárásai alakultak ki, amelyek a technológiai folyamatok során lejátszódó anyagszerkezeti, mechanikai és termikus folyamatok elemzését, számítógéppel segített, virtuális környezetben reális számítási idő mellett, reprodukálható módon lehetővé teszik. Az utóbbi 15 évben a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén a tervezett projekt vezetőjének irányításával fiatal kutatókból álló, elismert kutatócsoport jött létre.

A tervezett kutatási programban a felsorolt anyagtechnológiai eljárások anyagtudományi, anyagszerkezeti, mechanikai folyamatait, mint komplex rendszert kívánjuk elemezni. A kutatási program megvalósításával a hegesztés, hőkezelés és képlékenyalakítás területén olyan alapvető új eredményeket várunk, amely közelebb visz a technológiai folyamatok során lejátszódó anyagszerkezeti jelenségek jobb megértéséhez és ezáltal is hozzájárul gazdaságosabb, a komplex hatásokat figyelembe vevő számítógépes technológiai tervezőrendszerek kidolgozásához és a későbbiekben a kutatási program folytatásaként ipari alkalmazás-szintű továbbfejlesztéséhez.
angol összefoglaló
Due to recent developments in information sciences, the complex investigation of materials science aspects, as well as the analysis of mechanical and thermal processes in materials processing technologies (material forming, heat-treatment and welding) has become a realistic research target. The complexity of the above-mentioned technological processes results in combined interactions between the factors influencing these processes, therefore, the experimental investigation of these phenomena requires extremely high costs.

In the recent years, significant development in mathematical modelling of technological processes has been achieved that make possible the computer aided analysis of microstructural, mechanical and thermal processes in a virtual (computer aided) environment with reasonable time and acceptable reproducibility at significantly less cost. In the last 15 years, an internationally acknowledged research centre has been created in finite element modelling at the Department of Mechanical Engineering (by the team-leader of this project) together with young scientists.

In this research project, the above-mentioned materials processing technologies will be examined as a complex system including fundamental research investigations concerning the materials science aspects, the mechanical and thermal processes behind the manufacturing processes using finite element analysis as the most powerful numerical method. By the implementation of the planned research programme, new, fundamental scientific results are expected in the fields of welding, heat treatment and metal forming processes. Realising the main objectives of this research proposal, it will result in better understanding of the materials science background of materials processing technologies. These achievements can effectively contribute to the elaboration and further improvement of more economical computer aided process planning systems for industrial applications.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elemző tanulmányt készítettünk technológiai célrendszerekben alkalmazott anyagmodellekről; Számítógépes mérő-adatfeldolgozó rendszert dolgoztunk ki a modellezés szempontjából szükséges anyagjellemzők kísérleti meghatározására; Vizsgálati módszert és számítógépi programot dolgoztunk ki lemezanyagok anizotrópia és keményedési tényezőinek meghatározására és kiértékelésére; Komplex alakíthatósági vizsgálóberendezést építettünk ki alakíthatósági vizsgálatok elvégzésére és számítógépes kiértékelésére; Matematikai modellt dolgoztunk ki ellenállás-ponthegesztés modellezésére; Matematikai modelleket dolgoztunk ki felületötvöző hőkezelések termikus folyamatainak végeselemes modellezésére; A SysWeld végeselemes programrendszerbe integrálható számítómodulokat dolgoztunk ki lézeres felületedzés modellezésére; Elemeztük kerámia anyagok mechanikai viselkedését, matematikai modellt dolgoztunk ki keramikus anyagok törési folyamatainak vizsgálatára Elemeztük a gyorsnitridálás és az ionnitridálás disszociációs és abszorpciós folyamatait a nitridálási folyamat gyorsítása és a termokémiai eljárások gazdaságosságának növelésére; Elemeztük a nitridálás folyamata és a késztermék minősége közötti kapcsolatot, a nitridált réteg összetételének, tulajdonságainak a késztermék tulajdonságára gyakorolt hatását; Háromdimenziós matematikai modellt dolgoztunk ki lézeres felületedzés termikus és metallurgiai folyamatainak elemzésére. Meghatároztuk a lézeres felületedzés optimális paraméter-tartományait.
kutatási eredmények (angolul)
Material models applied in technological processes were studied; Computer aided measuring and evaluating system for experimental determination of material properties used in FEM systems was elaborated; Method and computer program was developed for the determination of anisotropy and hardening properties of sheet materials; Complex formability testing system was developed for sheet metal formability testing; Mathematical model was elaborated for resistance spot welding; Mathematical model was developed for finite element modeling of thermo-chemical surface treatments; Computing modules were elaborated and integrated into the SysWeld FEM package for modeling laser surface hardening; Mechanical behavior of ceramic materials was studied and mathematical model was elaborated for analyzing the fracture processes of ceramic materials; Dissociation and absorption processes of fast nitriding and ion-nitriding were analyzed to increase the effectiveness and economy of nitriding processes; The relationship between the quality of nitrided products and the nitriding process were analyzed including the effect of the composition and other properties of nitrided layer on the quality of final product; Three-dimensional mathematical model has been developed for the analysis of thermal and metallurgical processes of laser surface hardening; The optimum process parameters of laser surface hardening were determined by FEM modeling.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61724
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rowshan R; Dobi B: Process Controll in Laser Transformation Hardening of Steels, in Proc. of 22nd Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering, October 2006, Balatonfüred, 2006
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Numerical Modelling of Hot Forming Processes, pp. 15-27 in Proc. of 3rd Int. Conf. on Thermal Process Modelling, Budapest, 26-28. May 2006, Publ. IFHTSE, 2006
Tisza M: Theory and Practice of Forming Limit Diagrams in Sheet Metal Forming, pp. 133-145 in Proc. of 7th World Congress on Computational Mechanics, Los Angeles, 16-22. June 2006, Publ. University of California, 2006
Halbritter E, Tisza M, Táncsics F: Szálgyűrődés vizsgálata térfogatalakításnál végeselemes módszerrel, Tech4Auto'2006 Nemzetközi Gyártástechnológiai Tudományos Konferencia, Győr, 2006. november 7-8. pp. 11-18., 2006
Tisza M: Új eredmények az anyagtudományi és anyagtechnológiai modellezésben, MTA Tudományos Osztályülés, Budapest, 2006. november 28., 2006
Tisza M, Lukács Zs: Technológiai VEM rendszerekben alkalmazott anyagmodellek, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-36., 2006
Tisza M: Modellezés és szimuláció az alkalmazott anyagtudományban, pp. 1-8. Charles Simonyi lecture, Budapest, 2006. október 19., 2006
Rowshan R; Kocsisné B M: Finite element modelling of laser transformation hardening of steels, in Proc. of 3rd Int. Conf. on Thermal Process Modelling and Simulation, Budapest, 26-28. May 2006, Publ. IFHTSE, Elektronikus Proc. (CD), 2006
Kaulics N; Marosné B M; Dusza J: Characterization of fracture behavior of Si3N4 by instrumented impact test and fractography, in Porc. of microCAD 2006 Int. Scientific Conference, Section L: Mat. Proc. Techno., University of Miskolc, Conference Proceedings, Supplementary Volume, p8, 2006
Kaulics N; Marosné B M: Qualitative and quantitative fractographic analysis of dynamically impacted Si3N4 ceramics, Second International PhD Symposium in Engineering, Pécs, Pollack Periodica, Vol. 2. No.2. pp. 119-129 Akadémiai Kiadó, 2007
Marosné B M; Kaulics N; Dusza J: Characterization of dynamic failure process of Si3N4 ceramics, part II: Dynamic fracture toughness, Fractography of Glasses and Ceramics V., Ceramic transactions, Vol. 199. Ed: Varner, J. R., Quinn, G. D., Wightman, M., ISBN 978-0-470-09737-3 pp. 435-453., 2007
Marosné B M; Kaulics N; Arató P: Characterization of dynamic failure process of Si3N4 ceramics, part I: Test procedures, fracture energies, and fractographic analysis, Fractography of Glasses and Ceramics V., Ceramic transactions, Vol. 199. Ed: Varner, J. R., Quinn, G. D., Wightman, M., ISBN 978-0-470-09737-3 pp. 421-433., 2007
Szabó E: A nitridálás folyamata és a késztermék minősége közötti kapcsolat elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-19., 2006
Kaulics N; Marosné B M: Kerámia anyagok törési folyamatainak mechanikai modelljei, a modellek végeselemes rendszerekbe integrálhatóságának elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-23., 2006
Kaulics N; Marosné B M: Kerámia anyagok mechanikai viselkedését leíró anyagmodellek, anyagtörvények elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 49., 2006
Gál I; Tisza M: Számítógépes mérő-kiértékelő rendszer mechanikai anyagjellemzők meghatározására, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-18., 2006
Rowshan R: Felületötvöző hőkezelések termikus folyamatainak matematikai modelljei, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-32., 2006
Kovács P Z; Tisza M: Vialux AutoGrid - Optikai alakváltozás mérőrendszer, Felhasználói kézikönyv, Miskolc, pp. 1-48., 2006
Kovács P; Tisza M: Alakítási határdiagramok elmélete és kísérleti meghatározása, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-36., 2006
Lapis E; Schäffer J; Tisza M: Felületötvöző hőkezelések anyagtudományi és termokémiai alapjai, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-39., 2007
Rowshan R: A lézeres felületedzés elméleti alapjai; A szilárd állapotbeli fázisátalakulások termikus analízise, fázisátalakulási modellek, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-40., 2006
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Integrált technológiai folyamat- és szerszámtervezés a képlékeny lemezalakításban, microCAD, Miskolc, ISBN 978-963-661-742-4, pp.139-146, 2007
Kovács P; Tisza M: Komplex mérő- és kiértékelő rendszer lemezalakítási határgörbék meghatározására, microCAD’2007, Miskolc ISBN 978-963-661-742-4 pp. 45-50., 2007
Tisza M; Balogh G: Információ- és adatforgalom CAD és FEM rendszerek között, microCAD’2007, Miskolc ISBN 978-963-661-742-4, pp. 147-152., 2007
Tisza M: A végeselemes modellezés alkalmazása a képlékeny lemezalakításban, Autóipari Versenyképességi Szimpózium, Székesfehérvár,p. 1-18., 2007
Halbritter E; Tisza M; Táncsics F: Szálgyűrődési problémák vizsgálata térfogat-alakításnál végeselemes módszerrel, A Jövő Járműve, 3-4. sz. p. 41-43., 2006
Tisza M; Lukács Zs; Gál G: Integrated Process Simulation and Die Design in Sheet Metal Forming, Proc. IDDRG’07, 21-23. May 2007. Győr, pp. 407-416., 2007
Kovács P; Tisza M: A Complex Measuring and Evaluation System for Determination of Forming Limit Curves in Sheet Metal Forming, Proc. IDDRG’07, 21-23. May 2007. Győr, pp. 525-532., 2007
Balogh G; Tisza M: An Intelligent Gateway between CAD Modelling and FEM Simulation in Sheet Metal Forming, Proc. IDDRG’07, 21-23. May 2007. Győr, pp. 533-538., 2007
Kiss A; Tisza M: FEM Simulations for Diagnostic Purposes for Sheet Metal Parts, Proc. IDDRG’07, 21-23. May 2007. Győr, pp. 539-546., 2007
Tisza M: Forming the Future – Innovations in Sheet Metal Forming,, Proc. IDDRG’07, 21-23. May 2007. Győr, pp. 1-312., 2007
Tisza M: Recent Achievements in Numerical Simulation in Sheet Metal Forming, Journal of Advances in Materials and Manufacturing Engineering, v. 27. N. 1. p. 435-442, 2007
Tisza M: Application of AutoGrid Vario System for the Analysis of Forming Behaviour of a Catalytic Converter House, 5th AutoGrid Forum, Chemnitz, p. 1-8, 2007
Kovács P; Tisza M: Application of Optical Strain Measeurement in Sheet Metal Forming, 12th ICT Conference, Miskolc, p. 263-268., 2007
Kovács P; Tisza M: Optikai alakváltozás mérés alkalmazása lemezanyagok alakítási határdiagramjának meghatározására, Országos Anyagtudományi Konferencia, Siófok, pp.41-44. Budapest, 2007
Rowshan R; Kocsisné B M: Thermal and metallurgical modelling of laser transformation hardened steel parts, Materials Science Forum Vol. 537-538, pp. 599-606, 2007
Rowshan R; Kocsisné B M: Finite Element Modelling of Laser Transformation Hardening of Steels, International Journal of Microstructure and Material Properties (IJMMP) (közlésre elfogadva), 2007
Rowshan R; Kocsisné B M: Az acélok lézeres felületedzésének végeselemes modellezése, A gépipari tudományos egyesület műszaki folyóirata, GÉP, LVIII.évfolyam, 2007.vol.12. pp 29-38., 2007
Rowshan R; Kocsisné B M: Optimal Process Control during Laser Transformation Hardening of Steels, microCAD, Miskolc, ISBN 978-963-661-742-4, pp. 103-108, 2007
Marosné B M; Kuzsella L; Koncsik Zs: Experiences on pin-on-disc wear test of Si3N4 C-nanocomposites, microCAD, Miskolc, ISBN 978-963-661-742-4, pp. 37-44., 2007
Marosné B M; Kuzsella L; Koncsik Zs: Tribological Behaviour of C-derived Si3N4 Nanocomposites, Materials Science Forum Vol. 589. pp 403-408, Trans Tech Publications, Switzerland, online available at: http://www.scientific.net, 2008
Rowshan, R; Tisza M: A gyorsnitridálás és az ionnitridálás disszociációs és adszorpciós folyamatainak elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-22., 2007
Rowshan, R; Schäffer J; Tisza M: A nitridálás folyamata és a késztermék minősége közötti kapcsolat elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-28., 2007
Rowshan, R; Tisza M: Végeselemes modellek kidolgozása a lézeres felületedzés paramétereinek modellezésére, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-16., 2007
Lukács J: Fáradásos repedésterjedés nagyszilárdságú acélokban és kompozitokban, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-32., 2007
Kaulics N; Koncsik Zs; Kovács P; Lukács Zs; Marosné B M; Tisza M: Anyagjellemzők adatbázisának kidolgozása anyagteghnológiai folyamatok végeselemes modellezéséhez, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-64., 2007
Kovács P; Tisza M: Lemezalakítási eljárások határállapotainak előrejelzésére alkalmas alakítási határdiagramok elméleti és kísérleti elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-36., 2007
Lukács Zs; Tisza M: Képlékenyalakító végeselemes rendszerekben alkalmazott anyagmodellek, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 1-16., 2007
Rowshan R.: Laser Transformation Hardening, PhD Thesis, ME MTT, Miskolc, pp. 1-132., 2007
Maros B M; Kállai J; Barkóczy P: Izzólámpák üvegalkatrészeinek karcvizsgálatának kiértékelése számítógépi képelemzéssel, 6th Conference of Hungarian Association for Image Processing and Pattern Recognition, Debrecen, CD Publications, p.79-85., http://www.inf.unideb.hu/~kepaf/KEPAF2007.pdf, 2007
Maros B M; Kaulics N: Evaluation of dynamic fracture toughness of Si3N4 ceramics by different methods, MicroCAD, International Scientific Conference, Miskolc, Kiadja: a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, ISBN 978-963-661-742-4 pp. 31-36., 2007
Kaulics N; Marosné B M: Si3N4 kerámiák dinamikus törési szívósságának sebességfüggése, XII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 2007. Március, Kolozsvár, pp. 101-104., 2007
Marosné B M; Kaulics N: Rate dependence of fracture toughness of Si3N4 ceramics, 7th Conference on New Trends in Fracture and Fatigue, Miskolctapolca (oral presentation and CD-publication, BAY Zoltán Foundation for Applied Research), 2007
Kaulics N: A dinamikus törési folyamat elméleti és kísérleti vizsgálata SiAlON-kerámiáknál, GÉP LVIII. Évf., 2007/5-6. Kiadja: Gépipari Tudományos Egyesület, ISSN 0016-8572, pp. 92-100., 2007
Szeghalmy Sz; Barkoczy P; Maros B M; Fazekas A; Póliska Cs: A new technique for characterization of residual stresses in glass surfaces: scratch test completed with image analysis, Material Science Forum, Vol. 589. pp 275-280. Trans Tech Publications, Switzerland, online available at: http://www.scientific.net, 2008
Maros M B; Kaulics N: Some insights into the rate dependence of dynamic fracture toughness of SiAlON ceramics, 6. Országos Anyagtudományi Konferencia, Siófok, Proceedings of the 6nd Hungarian Conference and Exhibition on Materials Science, Book of Abstracts on CD, p:2, 2007
Maros M B; Kaulics N: Qualitative and Quantitative Fractographic Analysis of Dynamically Impacted Si3N4 Ceramics, Materials Science Forum Vol. 589. pp. 73-78. Trans Tech Publications, Switzerland, online available at http://www.scientific.net, 2008
Koncsik Zs; Marosné B M; Kuzsella L: A műszerezett keménységmérés problematikája, megbízhatósága, kísérleti tapasztalatok Si3N4 C-nanokompozitokon, OTKA_NI-061724, OTKA T 046467 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, p 20., 2007
Tisza M: Developments in Sheet Metal Forming for the Automotive Industry, Proceedings of 18th International Conference on Mechanical Engineering, Bratislava, 29-30. Nov. 2007. pp.140-148., 2007
Koncsik Zs; Maros B. M.; Kuzsella L: Tribological Investigation of Si3N4 Nanocomposites, Friction, wear and wear protection 2008. Aachen, Germany, (közlésre elfogadva), 2009
Koncsik Zs; Maros B. M.; Kuzsella L: Tribológiai és egyéb mechanikai jellemzők kapcsolatának vizsgálata Si3N4/SiC/grafit kerámia kompozitokon, OTKA T 046467 tanulmány, Mechanikai Technológiai Tanszék, pp.20., 2008
Koncsik Zs; Maros B. M.; Kuzsella L: Effect of graphite additives on the tribological behaviour of Si3N4 nanocomposites, Fractography of Advaced Ceramics, Stara Lesna, Slovakia (poster presentation), 2008
Maros B. M.; Fazekas A; Barkóczy P; Szeghalmy Sz; Koncsik Zs: Qualifying glass surfaces by scratch test with integrated image processing, Trans Tech Publications, Switzerland, Key Engineering Materials Vol. 413. 2009. pp 267-274, online at http://www.scientific.net, 2009
Koncsik Zs.: Fémes és nemfémes anyagok adatainak gyűjtése, elemzése és feldolgozása a végeselemes modellező szoftverek igényeinek figyelembevételével, OTKA NI 061724 tanulmány, ME MTT pp.15, 2008
Koncsik Zs.: Inhomogén anyagszerkezetek repedéskeletkezési és repedés terjedési sajátosságainak elemzése különös tekintettel a korszerű kerámia és kompozit anyagokra, OTKA NI 061724 tanulmány, ME MTT, pp.12, 2008
Tisza M; Kovács P; Lukács Zs: Tool making innovations in sheet metal forming, ICTP 2008. International Conference, Gyeongju, Dél-Korea, 2008.09.07-11. pp. 792-794., 2008
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Számítógéppel segített technológiai és szerszámtervezés a lemezalakításban, Gépgyártás 48: (3) 81-85., 2008
Tisza M: Recent developments in sheet metal forming with special respect on the automotive industry, Plasticity'08. Kona, Egyesült Államok, 2008.01.03-08. pp. 143-150., 2008
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Numerical Modelling of Hot Forming Processes, International Journal of Microstructure and Materials Properties 3: (1) 21-34., 2008
Tisza M; Kovács P: Lemez alakíthatósági vizsgálatok optikai alakváltozás méréssel, Gépgyártás 48: (3) 109-113., 2008
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Integrated Process Simulation and Die Design in Sheet Metal Forming, EsaForm 2008. Lyon, Franciaország, 2008. 04.23-25. pp. 61-62., 2008
Tisza M; Gál G; Lukács Zs: Integrated Process Simulation and Die Design in Sheet Metal Forming, International Journal of Material Forming 1: (1) 141-145., 2008
Tisza M; Kovács P: A complex measuring and evaluation system for the determination of forming limit diagrams, Materials Science Forum 589: 233-238., 2008
Chenot J L; Tisza M: Virtual Intelligent Forging, VIF-CA EU 6th Framework Project, Final Report, ME MTT-CEMEF, Miskolc-Sophia Antipolis, pp 1-60., 2008
Tisza M; Kuzman K: Integral Control of Sheet Metal Forming Processes by FEM Simulations, Hungarian-Slovenian Bilateral Project, INTFEM-SLO-1/04. Final Report, ME MTT-Uni Ljubljana, Miskolc-Ljubljana, pp. 1-46., 2007
Schönbach E; Tisza M; Lukács Zs: Theoretical and Experimental Investigation of Press Forces to Enhance the Reliability of FEA Analysis, Hungarian-German Bilateral Project, Dtart-03/04. Final Report, ME MTT-AutoForm GmBH, Miskolc-Dortmund-Pfaffenhoffen, pp. 1-40., 2007
Maros B M; Helmeczy KN; Arató P; Balázsi Cs: Mechanical and fractographic analyses of monolithic Si3N4 ceramics during impact testing, Key Engineering Materials Vol. 413. pp 338-341. Trans Tech Publications, Switzerland, online at http://www.scientific.net, 2009
Kiss A; Tisza M; Kovács P. Z: Zárójelentés a hidegen hengerelt acéllemezek alakíthatóságának korszerű minősítéséről, DUNAFERR Zrt. Hideghengermű megbízásából, Miskolci Egyetem, Mech. Techn. Tsz., Miskolc, p. 125., 2007
Szabó E: A nitridálás folyamata és a késztermék minősége közötti kapcsolat elemzése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 31., 2008
Schäffer J: Gyors nitridálási és ion-nitridálási technológia kidolgozása, Igénybevétel és technológiai paraméterek optimális rendszerének meghatározása, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 29., 2008
Balogh A: A hegesztés okozta belső feszültségek elemzése hegesztett szerkezetekben, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 36., 2008
Szabó P: Az ellenállás ponthegesztés végeselemes modellezése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 25., 2006
Rowshan R: A lézeres felületedzés elméleti alapjai (Laser Transformation Hardening), OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 41., 2006
Dobi B; Tisza M: A lézeres felületkezelés végeselemes modellezésénél alkalmazott mechanikai anyagjellemzők kísérleti meghatározása, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 11., 2008
Gál I; Kiss A; Tisza M: Anyagjellemzők kísérleti meghatározása alakítástechnológiák végeselemes modellezéséhez, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 34., 2008
Komócsin M: Repedések keletkezése és terjedése acélok hegesztésekor, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 40., 2008
Dobi B; Tisza M: Ömlesztő hegesztés során hegesztett kötésekben lejátszódó jelenségek vizsgálata, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 19., 2008
Rowshan R: Lézeres felületedzés végeselemes modellezése, OTKA_NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, pp. 77., 2008
Gál I; Kiss A; Tisza M: Lemezek alakíthatóságának átfogó értékelése n-r vizsgálattal,, OTKA NI-061724 Tanulmány, ME MTT, Miskolc, p. 1-19., 2006
vissza »