Triász és jura lejtőfáciesek jelentősége a Neotethys ÉNy-i végének geodinamikai értelmezésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61872
típus K
Vezető kutató Haas János
magyar cím Triász és jura lejtőfáciesek jelentősége a Neotethys ÉNy-i végének geodinamikai értelmezésében
Angol cím Importance of Triassic and Jurassic slope facies in the geodynamic reconstruction of the NW termination of the Neotethys
magyar kulcsszavak triász, jura, lejtőfácies, geodinamika, Neotethys
angol kulcsszavak Triassic, Jurassic, slope facies, geodynamics, Neotethys
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Brezsnyánszky Károly
Fodor László
Görög Ágnes
Hips Kinga
Kovács Sándor
Kövér Szilvia
Németh Norbert
Ozsvárt Péter
Pelikán Pál
Péró Csaba
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2010-08-31
aktuális összeg (MFt) 11.608
FTE (kutatóév egyenérték) 0.43
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Pannon medence aljzatát különböző eredetű kéregfragmentumok (terrénumok) építik fel. A terrénumok eredeti helyzetének rekonstruálása alapvető jelentőségű az egész Alpi-Kárpáti-Dinári régió geodinamikájának, fejlődéstörténetének megértésében. A Pannon-medence aljzatának északi részét az Adriai mikrolemez töredékeiből felépülő Alcapa egység képezi, amelynek triász és jura kőzetei a felnyíló Neotethys fokozatosan kivékonyodó peremein képződtek. A Mátra aljzatában és a Bükk Ny-i részén, a Darnói – Szarvaskői egységben, olyan kéregfragmentumok találhatók, amelyek a Dinaridák belső övezetéből származtathatók, és a Neotethys (Vardar) óceán akkréciós komplexumához tartozhattak. A Bükk az Adriai mikrolemezről vált le, míg az Aggtelek-Rudabányai egység kőzetei az európai lemez óceán felöli peremén képződtek. A terrénumok helyzetének rekonstrukciója szempontjából kiemelkedő a jelentőségük a lejtő fáciesű rétegsoroknak mivel rendkívül fontos információkat adhatnak a lejtőüledékek forrásterületének felépítésére, a lejtő jellegére, valamint a lejtőn szállított üledék lerakódásának környezetére nézve is.Ezt figyelembe véve a kutatási program elsődleges célja az Alcapa terrén észak-magyarországi részének triász-jura képződményeiben található lejtőüledékek beható tanulmányozása és ennek alapján a terrén-rekonstrukciók és a régió kora-mezozoos fejlődéstörténetének pontosítása.
angol összefoglaló
Basement of the Pannonian basin is made up crustal fragments (terranes) of various origin. Reconstruction of the original setting of the terranes is of fundamental importance in the understanding of the geodynamics and history of the whole Alpine-Carpathian-Dinaridic region. The northern part of the Pannonian basin is the Alcapa unit that is made up of fragments of Adriatic microplate. Triassic and Jurassic formations of these units were formed on the gradually attenuated margins of the Neotethys. In the basement the Mátra Mts and at the western part of the Bükk Mts crustal fragments of inner Dinaridic origin (Darnó-Szarvaskő unit) an be found which may belong to the accretional complex of the Neotethys (Vardar ocean). Bükk unit broke off from the Adriatic microplate whereas the rocks of the Aggtelek-Rudabánya unit were found on the oceanward margin of the European plate. As to the reconstruction of the original settings of the terranes the slope deposits have outstanding importance since they provide crucial information on the source area, nature of the slopes and the depositional environment. Taking into account this, the aim of the project is to study the Triassic-Jurassic slope deposits of the northern Hungarian part of the Alcapa terran, and to improve the terran reconstruction and our knowledge of the early Mesozoic history of the region.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program célja az észak-magyarországi triász és jura medence- és lejtőfáciesek szedimentológiai és rétegtani vizsgálata volt új fejlődéstörténeti szintézis kidolgozása érdekében, és azért, hogy lehetővé váljon a korreláció a Dinaridák és a Hellenidák hasonló korú és kifejlődésű képződményeivel. A kutatásokat a Bükkben, a darnói területen, a Mátrában mélyített fúrások anyagán és a Rudabányai-hegységben végeztük. Az összehasonlító elemzés érdekében terepi megfigyeléseket és vizsgálatokat végeztünk a Dinaridákban, a Hellenidákban, a Keleti- Alpokban és a Nyugati-Kárpátokban. A Neotethys akkréciós komplexumának részét képező bükki, továbbá a Mátra aljzatát alkotó és a Darnó környéki képződmények alapvető jellegei jól megfeleltethetők a Dinaridákban ismertekkel, és ennél fogva képződési körülményeik is levezethetőek a Dinaridákra a közelmúltban kidolgozott modellekből. A Rudabányai-hegységben megismert olisztosztrómák törmelékanyaga mutat ugyan összetételbeli eltéréseket a bükkiekhez és a mátraiakhoz képest, de fontos összekapcsoló bélyegeket is felismertünk. Az Északi Mészkőalpokban megfigyelt szubdukcióhoz köthető jelenségek szedimentológiai jellege és időbeli lefolyása jó korrelációt mutat a Bükkben megismerthez, de a medencékben felhalmozódott törmelékben lényeges eltérések vannak. Ez az akkréciós komplexum törmelékanyagának zömét szolgáltató felső, kontinentális lemez felépítésének különbségére vezethető vissza. Az eredmények alátámasztják a bükki, a mátrai-darnói és a rudabányai mezozoos összleteknek a Dinaridákhoz kapcsolódó eredeti helyzetét.
kutatási eredmények (angolul)
Study of sedimentological and stratigraphical characteristics of the Triassic and Jurassic basin and slope facies in North Hungary was the aim of the project. Elaboration of a new geodynamic synthesis and correlation with the coeval and genetically similar formations of the Dinarides and Hellenides were also in the focus of the project. The studies were performed in the Bükk Mts., in the Darnó area, on cores drilled in the Mátra Mts., and in the Rudabánya Hills. For comparative analyses field studies were carried out in the Dinarides, Hellenides, in the Eastern Alps and Western Carpathians. Basic characteristics of the relics of the Neotethys accretionary complexes occur in the Bükk, in the basement of the Mátra and also in the Darnó area show good correspondence with those in the Dinarides and therefore their genetic conditions can be derived from the recently elaborated genetic models for the Dinarides. Although differences were pointed out in the composition of olistostromes encountered in the Rudabánya Hills, and that in the Bükk and Mátra Mts., significant common features were also recognised. Sedimentological characteristics and timing of the subduction-related phenomena observed in the Northern Calcareous Alps can also be correlated with those in the Bükk, but there are substantial differences in the composition of the clasts. This can be explained by the differences in the upper continental plate, source of dominant part of the clasts of the accretionary complex. The results support the concept on the Dinaridic relationship of the Mesozoic complexes of the Bükk, Mátra-Darnó and Rudabánya Hills.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61872
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Haas J., Götz A.E., Pálfy J.: Late Triassic to Early Jurassic palaeogeography and eustatic history in the NW Tethyan realm: New insight from sedimentary and organic facies of the Csővár Basin (Hungary), Palaeogeograhy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010
KÖVÉR SZ., FODOR L., JUDIK K., NÉMETH T., BALOGH K., KOVÁCS S: Deformation history and nappe stacking in Rudabánya Hills (Inner Western Carpathians) unravelled by structural geological, metamorphic petrological and geochronological studies of Jurassic sediments, Geodinamica Acta, 2009
Sudar M., Perri M.C, Haas J: Conodonts across the Permian-Triassic boundary in the Bükk Mountains (NE Hungary), Geologica Carpathica, 59, 491-502, 2008
Haas J., Demény A., Hips K., Zajzon N., Weiszburg T.G., Sudar M., Pálfy J.: Biotic and environmental changes in the Permian-Triassic boundary interval recorded on a western Tethyan ramp in the Bükk Mountains, Hungary, Global and Planetary Changes, 55, 136-154, 2007
Pálfy J, Demény A., Haas J., Carter E.S., Görög Á., Halász D., Oravecz-Scheffer A., Hetényi M., Márton E., Orchard M.J., Ozsvárt P., Vető I., Zajzon N., Weiszburg T.G., Sudar M., Pálfy J.: Triassic-Jurassic events inferred from integrated stratigraphy of the Csővár section, Hungary, Global and Planetary Changes, 55, 136-154, 2007
Haas J., Pelikán P., Görög Á., Ozsvárt P., Józsa S., Kövér Sz.: Subduction related Jurassic gravity deposits in Bükk-Darnó area, Northeast Hungary, Proceedings 19th CBGA Congress Thessaloniki, 2010, 2010
Kovács S., Haas J., Szebényi, G. Józsa S., Pelikán P., Bagoly-Árgyelán G., Görög Á., Ozsvárt P., Gecse Zs., Szabó I.: Permo-mesozoic formations of the Recsk- Darnó Hill area: stratigraphy and structure of the pre-Tertiary basement of the Paleogene Recsk ore-field., GEOSCIENCES- Publications of the University of Miskolc, 73,33-56, 2008
Papanikolau D., Migiros G., Kovács S., Gulácsi Z.: Re-interpretation of the Bükk tectono-stratigraphy: from the Bükk platform to the Bükk basinand the Szarvaskő Ocean, Proceedings XVIII Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 2006
Sudar M., Kovács S., Haas J., Karamata S., Gaetani M., Gawlick H-J., Gradinaru E., Péró Cs., Mello J., Polák M., Tomljenovic B., Ogorelec B., Kollar-Jurkovsek: Triassic environments in the Circum-Pannonian region related to the initial Neotethyan rifting stage, Proceedings XVIII Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 2006
Haas J., Kovács S., Karamata S., Gaetani M., Gawlick H-J., Gradinaru E., Mello J., Polák M., Halamic J., Tomljenovic B., Ogorelec B: Jurassic environments in the Circum-Pannonian region, Proceedings XVIII Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 2006
Kövér Sz., Fodor L., Judik K., Ozsvárt P., Kovács S., Less Gy., Árkai P.: Tectonic position of the latest Triassic--Jurassic sequences of Rudabánya Hills. NE Hungary -- first steps in a puzzle, Geolines, 2006
Haas J., Kovács S., Karamata S., Gaetani M., Gawlick H-J., Gradinaru E., Mello J., Polák M., Halamic J., Tomljenovic B., Ogorelec B: Jurassic environments in the Circum-Pannonian region, Proceedings XVIII Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 2006
KOVÁCS, S., JÓZSA, S., MOLNÁR, F., GULÁCSI, Z., DOSZTÁLY, L., KISS, G., KÖVÉR, SZ., OZSVÁRT, P., PALINKAŠ L., SUDAR, M., JOVANOVIĆ, D., DJERIĆ, N., MIGIROS, G., PAPANIKOLAOU, D., TSELEPIDIS, V.:: Reassesment of the Mesozoic Darnó Hill ophiolite complex (NE Hungary) and comparisons with the Inner Dinarides and Inner Hellenides, Földt. Közl (in press), 2009
Kövér, Sz., Fodor, L., Judik, K., Németh, T., Árkai, P., Balogh, K., Kovács ,S.: Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (Inner Western Carpathians) in NE Hungary–a summary, International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, Oviedo (Spain), 2008
Kövér Sz., Fodor L., Kovács S: A Rudabányai-hegység jura képződményeinek szerkezeti helyzete és üledékes kapcsolata: régi koncepciók áttekintése és új munkahipotézis, MÁFI Évi Jelentése a 2006-os évről, 2008
Németh N.: A bükkzsérci Patkó-szklák kőfejtőjénekés környékének szerkezetföldtani jelenségei, Földtani Közlöny, 2008
Ozsvárt P., Dosztály L., Migiros M., Tselepisis V., Kovács S.: New radiolarian biostratigraphic data on Middle Triassic basalts and radiolarites from the Inner Hellenides (Northern Pindos and Othris Mountains, Northern Greece) and their implication for the geodynamic evolution of the early Mesozoic Neotethys., Inernational Journal of Earth Sciences (in press), 2010
Haas J.: A bükki-darnói jura ősföldrajzi helyzete és kapcsolatai, MÁFI Évi Jelentése 2006-ról, 85-95, 2007
Kövér, Sz., Fodor, L., Judik, K., Németh, T., Árkai, P., Balogh, K., Kovács ,S.: Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (Inner Western Carpathians) in NE Hungary–a summary, International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, Oviedo (Spain), 2008
Kövér Sz., Haas J., Ozsvárt P., Görög Á., Götz A.E., Józsa S.: Lithofacies and age data of the Uppermost Triassic - Jurassic foreslope and basin sediments of Rudabánya Hills, NE Hungary., Geol. Carpathica, 60/5, 351-379, 2009
Kövér, Sz., Fodor, L., Judik, K., Németh, T., Árkai, P., Balogh, K., Kovács, S.: Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism, Trabajos de Geologia, 2009
KÖVÉR, SZ., FODOR, L., JUDIK, K., BALOGH, K., ÁRKAI, P., KOVÁCS ,S.: Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (s.l. Meliata?) in NE Hungary: A summary, Proceedings and Excursion Guide CETeG 2008, Upohlav, Slovakia., 2008
Haas J, Kovács, Stevan Karamata S Sudar M, Gawlick H-J, GrĂdinaru E, Mello J, Polak M, Péró Cs., Ogorelec B, Buser S: Jurassic environments in the Circum-Pannonian region, Abhandlungen Geol Bundesanstalt (in press), 2010
Sudar M, Kovács S, Karamata S, Haas J, Gawlick H-J, Péró Cs, Gaetani M, Grǎdinaru E, Mello J, Polak M, Ogorelec B, Kollar-Jurkovsek T, Jurkovsek B, Buser S: Triassic environments in the Circum-Pannonian region, Abhandlungen Geol Bundesanstalt (in press), 2010

 

Projekt eseményei

 
2023-05-02 11:02:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
2023-05-02 09:55:26
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ELKH-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
2009-12-08 08:28:42
Résztvevők változása
vissza »