A hazai holocén homokmozgási periódusok, valamint a laboratóriumi és terepi mérésekkel meghatározott szélerózió veszélye a védekezési lehetőségek tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61878
típus K
Vezető kutató Lóki József
magyar cím A hazai holocén homokmozgási periódusok, valamint a laboratóriumi és terepi mérésekkel meghatározott szélerózió veszélye a védekezési lehetőségek tükrében
Angol cím Study on periods of Holocene sand movement, and on wind erosional hazard and the possible ways of protection determined by laboratory and field measurements
magyar kulcsszavak kormeghatározás, szélerózió, természeti veszélyek, környezetkímélő védekezés
angol kulcsszavak dating techniques, wind erosion, natural hazards, green protection
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Kiss Tímea
Mezosi Gábor
Négyesi Gábor
Patakné dr. Félegyházi Eniko
Szabó Gergely
Szabó József
Szatmári József
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 11.983
FTE (kutatóév egyenérték) 3.41
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelenleg tervezett kutatás a szegedi és debreceni egyetem szélerózióval foglalkozó geográfusainak olyan közös kutatására, amelyet a jelenleg futó, de ez év végén záruló OTKA folytatásának tekintjük. A négy évre tervezett geomorfológia és szélerózió témakörökbe sorolható kutatásainkat laboratóriumokban és terepen végezzük.
A geomorfológiai, fejlődéstörténeti kutatások keretében új (OSL) és hagyományos (14C, palynológiai) kormeghatározási módszerek alkalmazásával a Nyírségben és a Duna-Tisza közén kiválasztott mintaterületeken olyan új adatokat nyerünk, amelyekkel a holocén homokmozgási periódusok meghatározása pontosabbá tehető. Az így nyert adatok várhatóan lehetőséget nyújtanak egy tájfejlődési prognózisra, illetve a szélerózió veszélyére vonatkozóan.
A szélerózió és az ellene való környezetkímélő védekezés témakörébe tartozó laboratóriumi és terepi kísérletek keretében a laboratóriumi és a terepi mérések összehasonlító elemzése, az új műszerekkel végzett kísérletek, továbbá az új módszerek alkalmazása jelenti az elméleti eredmények bővülését. A kutatás gyakorlati jelentősége elsősorban a szélerózió elleni védekezésnél, illetve a védekezés tervezésénél mutatkozik. A globális klímaváltozással várhatóan együttjáró szárazodási folyamat – különösen a Duna-Tisza közén – a szélerózió mértékének növekedését idézheti elő, ezért ezeket a kutatásokat kiemelten fontosnak tartjuk.
angol összefoglaló
The planned research is the common study of those researchers from Szeged and Debrecen Universities, who had already started a research founded by the OTKA. Therefore, this study can be considered as the continuation of the former one.
The geomorphological and wind erosional investigation will be carried out in the field and in laboratories. In the frame of the geomorphological investigation new (OSL) and classical dating methods (14C, palynology) will be used in order to determine the exact age of Holocene sand movements on tests sites in the Nyírség an Danube Tisza Interfluve. This part of the investigation will provide enough data to project the possible ways of future landscape development and wind erosional hazard.
Te wind erosion and the sustainable ways of protection will be in the focal point of field and laboratory experiments. New methods and equipment will be used in the study, therefore, the results provided will be more exact than before. The newly developed protection methods and plans against wind erosion are the practical importance of the study. As the consequence of the increasing aridification resulted by global climate change – especially in the Danube Tisza Interfluve – the risk of aeolian activity is increasing, therefore, we believe that our study has high priority.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A geomorfológiai, fejlődéstörténeti kutatások keretében új (OSL) és hagyományos (14C, palynológiai) kormeghatározási módszerek alkalmazásával a Nyírségben és a Duna-Tisza közén kiválasztott mintaterületeken olyan új adatokat nyertünk, amelyekkel a holocén homokmozgási periódusokat pontosítottuk. Megállapítottuk, hogy a preboreális, boreális fázisokban és az atlantikus szárazabb időszakaiban mindkét területen volt homokmozgás. A holocén második felében a szélerózió már egyértelműen emberi tevékenységhez köthető, amint azt a kor- és régészeti adatok is mutatják. A két terület homokmozgási időszakaiból kitűnik, hogy a Duna-Tisza közén jóval többször mozgott a homok, ami az eltérő csapadékával, növényzetével és az antropogén hatással magyarázhatunk. A szélerózió és az ellene való környezetkímélő védekezés témakörébe tartozó kutatásainkat laboratóriumban és terepen végeztük. Meghatároztuk a kiválasztott mintaterületek eltérő textúrájú talajainak a kritikus indító sebességét, és erodálhatóságukat. Potenciális széleróziós térképeket szerkesztettünk, és jelentősen bővítettük a hazai Széleróziós Információs Rendszer adatbankját. Meghatároztuk a különböző talajok víztartó képességét és a felszínen kialakult kérgek jellemzőit, illetve védő hatását. A mezővédő erdősávokat geoinformatikai és terepi módszerekkel felmértük és értékeltük. A kutatásnak elsősorban a szélerózió elleni védekezésnél, illetve a védekezés tervezésénél van gyakorlati jelentősége.
kutatási eredmények (angolul)
Based on the results of the geomorphological and sedimentological investigations (OSL, 14C and palynology) new data were published on the Holocene development phases and aeolian activity on the study areas in the Nyírség and Danube-Tisza Interfluve. During the Preboreal, Boreal Phases and in the drier periods of the Atlantic blown-sand movement was typical in both regions. In the second half of the Holocene the aeolian activity was in close relationship with the human activity as it was proven by the age of the samples any the archaeological findings. In the Danube-Tisza Interfluve sand movement was more frequent, which can be explained by the lower precipitation, sparser vegetation and more intensive human impact in the region. The measurements on wind erosion and the possible ways against it were made on natural parcels and in wind tunnel. The threshold velocity and erodibility of soils with different texture was determined. The potential wind erosion map of Hungary was created, building it into the National Wind Risk Information System. The water preserving capacity of the soils was also determined, as well as the characteristics of the soil crusts. Shelter-belts were mapped and analysed applying GIS. The results of the research could be applied in practice during the planning process of the protection against wind erosion.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61878
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Szatmári: Investigation of wind erosion and dust pollution in the Danube-Tisza Interfluve., In: From villages to cyberspace (Ed.: Kovács, Cs.) Szeged. pp. 429-438, 2007
Szatmári J.: Homokmozgás mérése mikrofonos szemcsebecsapódás-számlálóval., In: Kiss T., Mezősi G. (szerk.) Recens Geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. Földrajzi Tanulmányok Vol.2. Szegedi Egyetemi Kiadó, pp. 195-204, 2008
Négyesi Gábor: Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken., Egyetemi doktori (PhD) értekezés, Debrecen, 2009, p.159., 2009
Lóki J.: Eolikus folyamatok vizsgálata Magyarországon., Földrajzi Tanulmányok Vol.2. Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. Szerk.: Kiss T.-Mezősi G. pp. 173-185., 2008
Lóki J.: Újabb adatok a nyírségi homokrétegekről., A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. Tanulmánykötet. Szerk.: Frisnyák Sándor – Gál András Nyíregyháza-Szerencs. pp. 307-317., 2009
Szabó J. - Lóki J.: A szélerózió és a szárazság, mint természeti veszély mérete, és kapcsolatai Magyarországon., Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Szerk.: Dr. Gál András – Dr. Hanusz Árpád Nyíregyháza – Szerencs pp. 321-329., 2009
Lóki, J. – Szabo, J.: Size and relation of wind erosion and drought as natural., Ekosystemy piaszczyste i czlowiek. Widzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego Sosnowiec pp. 135-142., 2009
Lóki J.: Holocén felszínváltozás a hazai futóhomok területeken., III. Földrajzi Konferencia. Budapest CD kiadvány. ISBN 963 9545 120 pp. 1–10., 2006
Szatmári József: A szél előfordulásának jellemzése., Vízgazdálkodási stratégia a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat Duna-Tisza közi területére. ATIKÖVIZIG. Szeged. pp. 18-23., 2006
Négyesi Gábor: Formation of soil crusts and measuring crust resistance by penetrometer, Acta Geographica silesiana 1., Sosnowiec, pp. 35-39., 2007
Szatmári József: Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban., Szeged PhD értekezés. p. 129., 2006
Nyári, D., – Kiss, T. – Sipos, G.: Investigation of Holocene blown-sand movement based on archaeological findings and OSL dating, Danube-Tisza Interfluve, Hungary., Journal of Maps Student Edition, v2007, 46-57. www.journalofmaps.com, 2007
Kiss T. – Sipos Gy.: Emberi tevékenység hatására meginduló homokmozgások a Dél-Nyírségben egy zárt buckaközi mélyedés szedimentológai elemzése alapján., Szabó J. (szerk): Földrajzi tanulmányok Lóki József 60. születésnapja alkalmából.116-126., 2006
Kiss T. – Nyári D. –Sipos Gy.: Homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben Csengele területén., In Kiss A. – Mezősi G. – Sümegi Z. (szerk): Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. 373-383., 2006
Nyári D. – Kiss T. – Sipos Gy. – Knipl I. – Wicker E.: Az emberi tevékenység tájformáló hatása: futóhomok mozgások a történelmi időkben Apostag környékén., IFüleky Gy. (szerk): A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban. 170-176., 2006
Kiss T. – Tornyánszki É.: Futóhomok területek geomorfológiai vizsgálata a Duna-Tisza közén., III. Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei, CD-kiadvány, MTA FKI, ISBN 963-9545-12-0, 2006
Nyári D. – Kiss T. – Sipos Gy.: Történeti időkben bekövetkezett futóhomok mozgások datálása lumineszcenciás módszerrel a Duna-Tisza közén., III. Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei, CD-kiadvány, MTA FKI, ISBN 963-9545-12-0, 2006
Kiss T. – Sipos Gy.: Holocene aeolian processes ont he stabilised dune field of the Southern Nyírség, Hungary., ICarpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs, Abstracts 37., 2007
Nyári D. – Rosta Sz. – Kiss T.: Multidisciplinary analysis of an archaeological site based on archaeological, geomorphological investigations and optically stimulated luminescens (OSL) dating at Kiskunh, Abstracts book, EAA 142-143 pp., 2007
Knipl I. – Wicker E. – Nyári D. – Kiss T.: Evidence of human impact on the environment: Blown sand movements in historical times according to archaeological and geomorphological investigations near Apostag, South, Abstracts book, EAA 342-343 pp., 2007
Sipos Gy. – Kiss T.: The investigation of past human impact ont he Danube-Tisza Interfluve by applying OSL and archaeological results., Human Impact ont he Landscape IAG/AIG Working Group Meeting, Pécs. Abstracts, 54., 2006
Lóki József: A szélprofilok változása a különböző fizikai talajok felett – szélcsatorna kísérletek alapján., Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig Tiszteletkötet Dr. Tar Károly 60. születésnapjára. Szerk.:Tóth Tamás és Bíróné Kircsi Andrea Debrecen pp.191-199., 2007
Szabó – J. Lóki – Cs. Tóth – G. Szabó: Natural hazards in Hungary. Dimensions and trends in Hungarian geography., Studies in Geography in Hungary 33, Geographical Research Inst. HAS, Eds.: Á. Kertész and Z. Kovács Budapest pp. 55-68., 2008
J. Lóki – G. Négyesi: The effect of plot size on wind erosion., University of Silesia Faculty of Earth Sciences. Landscape Parks Group of the Silesian Voivodeship In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 4. Proceeding of, 2006
Kiss T. – Nyári D. – Sipos Gy.: Történelmi idők eolikus tevékenységének vizsgálata: a Nyírség és a Duna-Tisza köze összehasonlító elemzése., Geographia generalis et specialis, 99-106, 2006
Kiss T., Sipos Gy.: Chronology of Holocene aeolian sand deposition in relation with vegetation history and human impact on the stabilized sand dune area of the Southern Nyírség, Hungary., The Holocene, reviewed, 2010
Kiss T. – Sipos Gy. –Kovács F.: Human impact on fixed sand dunes revealed by morphometric analysis., Earth Surface Processes and Landforms, 37, 700-711. DOI: 10.1002/esp.1767., 2009
Kiss T. – Sipos Gy.: Anthropogenic re-activation of eolian processes on the southern part of the Nyírség alluvial fan, Hungary., Geographica Fisica e Dinamica Quaternaria, 30. 197-202., 2007
Nyári D. – Kiss T. – Rosta Sz. – Sipos Gy. – Geiger J.: Emberi tevékenység következtében történt geomorfológiai változások vizsgálata egy Kiskunhalas melletti régészeti ásatás területén., IV. Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei, Debrecen, 52-58., 2008
Kiss T. – Nyári D. – Sipos Gy.: Történelmi idők eolikus tevékenységének vizsgálata: a Nyírség és a Duna-Tisza köze összehasonlító elemzése., Geographia generalis et specialis, 99-106., 2008
Szabó J. – Lóki J. – Tóth Cs. –Szabó G.: Természeti veszélyek Magyarországon, Földrajzi Értesítő LVI. Évf. 1-2. füzet pp. 15-37., 2007
Lóki J. – Demeter G. – Négyesi G. – Vass R. – Molnár M.: Holocén korú homokmozgások a Nyírségben., Tanulmányok a geológia tárgyköréből. Dr. Kozák Miklós tiszteletére. Debrecen. pp. 111-123., 2008
Lóki J.: A hazai széleróziós kutatások eredményei., Geographia generalis et specialis. Debrecen. pp. 93-99., 2008
J. Lóki – Cs. Cserháti: The examining quartz grains of sedimentary rocks by scanning electron microscope., Annales Geographicae XXXIX(1) Institute of Geology & Geography Lithuanian Geographical Society Vilnius pp. 42-52., 2006
Négyesi Gábor: Formation of soil crusts and measuring crust resistance by penetrometer, Acta Geographica Silesiana Sosnowietz pp. 35-39, 2007
Négyesi G. – Pálfi A.: Szélerózió veszélyeztetettség hajdúháti mintaterületeken, Geographia Generalis et specialis pp. 107-114, 2008
Négyesi G. – Szabó G.: Wind erosion mapping with GIS methods in Hungary., GISDATA konferencia Opatija, 2008
Négyesi G.: Studying the wind erosion reducing effect of irrigation on soils of the hajdúhát, Anthropogenic aspects landscape transformations 5. pp. 71-79, 2008
Kiss T. – Sipos Gy.: Holocén eolikus akkumuláció története a vegetációváltozás és emberi hatások tükrében a Dél-Nyírség féligkötött futóhomok területén., Kiss T. – Mezősi G. (szerk): Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. Földrajzi Tanulmányok, 2, Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 185-195., 2009
Sipos Gy. – Kiss T. – Nyári D.: Kormeghatározás optikai lumineszcenciával: homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben Csengele területén, Kázmér M. (szerk): Környezettörténet. Hantken Kiadó, Budapest, 409-420., 2009
Nyári D. – Knipl I. – Kiss T. – Wicker E.: Természet és ember találkozása: futóhomok-mozgások az elmúlt 2000 évben Apostag környékén, Tisicum 19, 447-455., 2009
Szatmári, J.: Wind erosion and dust dynamics on the southern part of the Great Hungarian Plain., Abstracts of General Assembly of European Geosciences Union, Wien. http://www.cosis.net/abstracts/EGU2007/08772/EGU2007-J-08772.pdf, 2007
vissza »