The beginnings and early stages of food production in Southern Transdanubia, between Lake Balaton and the Danube valley  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
61935
Type K
Principal investigator Bánffy, Eszter
Title in Hungarian Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között
Title in English The beginnings and early stages of food production in Southern Transdanubia, between Lake Balaton and the Danube valley
Keywords in Hungarian késő mezolithikum, kora és középső neolithikum, településhálózat, kulturális és cserekapcsolatok
Keywords in English Late Mesolithic, Early and Middle Neolithic, prehistoric archaeology, settlement pattern, exchange and cultural connections
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Kustár, Rozália
Marton, Tibor
Oross, Krisztián
Starting date 2006-02-01
Closing date 2011-01-31
Funding (in million HUF) 11.496
FTE (full time equivalent) 2.36
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás előzményei és okai: 1. A Kapos és Koppány folyók völgyére, valamint a Duna Kalocsától délre eső szakaszára már Kalicz N. felhívta a figyelmet, aki a Kr. e. 6 évezredi alakuló újkőkor fontos lelőhelyeit találta meg itt. Helyi lakosságnak ugyanakkor nem lelte nyomát. 2. A környezettörténeti vizsgálatok és a Dunántúl nyugati részén végzett részletes elemzés (Bánffy Eszter 2004) alapján bizonyos, hogy volt mezolit alaplakosság! 3. Marton T. a Kapos-völgy két lelőhelyén is azonosított középső kőkori eszközöket. 4. A Duna-parti Fajsz-Garadomb és Fajsz-Kovácshalom lelőhelyeken Bánffy Eszter és munkatársai elővizsgálatokat végzett, és gazdag korai és középső újkőkori telepek nyomát találta. A lelőhelyeket végül 2004-ben sikerült a KÖH segítségével védetté nyilvánítani.

Mindezekből folyik, hogy tervezett kutatásainknak kettős célja van. Egyrészt szeretnénk a dunántúli mezolit népesség jelenlétét közvetlen régészeti leletekkel is bizonyítani és szerepüket az élelemtermelő társadalom kialakulásában tisztázni. Másrészt a helyi és a balkáni eredetű népesség egymásrahatását a találkozási zóna magterületén vizsgálhatnánk. Ennek következtében hiteles adatokkal rendelkeznénk az egész Dunántúl neolithikus átalakulásáról és, mivel erről a vidékről Párizsig terjedő civilizáció indult ki, az egész közép-európai térség élelemtermelésének kezdeti fázisairól.
Summary
The reason of the planned research lies in he fact that the region to be investigated belongs to the key areas of the neolithic transition. Traces of local late mesolithic foragers have been identified in the course of environmental analyses, as well as in the course of the similar work in Western Transdnubia (E. Bánffy, 2004). T. Marton has now found verified mesolithic tools in the Kapos valley.

As to the other factors, the early Balkan immigrants played a decisive role in the formation of the food productive society, their impacts are immense, e.g. in the two twin-sites involved in the program: Fajsz-Garadomb and Fajsz-Kovácshalom.

With the help of comparative studies concerning late mesolithic, early Balkan groups and their participation in the early neolithic Linear Pottery culture, which spread from Transdanubia to the Paris Basin, we could answer a series of questions about when and how these processes happened: what were the roots of a civilisation that defined the prehistory of Central Europe for two millennia. The Kapos-Koppány and the Danube valley is crucial in solving this problem.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink a letelepedett és élelemtermelő életmód kezdeteivel foglalkoztak a Duna dél-magyarországi szakaszán és a kacsolódó dunántúli dombvidéken: ez a terület kulcsszerepet jászhatott a balkáni neolit kulturális és genetikai hatások közvetítésében Közép-Európa felé. A mezolitikum, a kora és a középső újkőkor egy-egy lelőhelyét vizsgáltuk: Regölyön, Fajsz-Garadombon ásatásokat folytattunk, terepbejárások és egy régebbi kora neolit ásatás feldolgozása (Szakmár-Kisülés) pedig kiegészítette a munkát. Az első eredmények megerősítik, hogy több hullámban érték délkeleti hatások a vidéket: a kora újkőkorban dél felől a Starcevo- délkelet felőle a Körös-kultúra, a korai vonaldíszes fázisok idején erőteljes Vinca-hatás, végül a középső újkőkor végén a Sopot-kultúra megjelenése, amely fontos szerepet játszott a Lengyel-kultúra kialakulásában és terjedésében Közép-Európa tekintélyes részében. A feldolgozás folyamatban van.
Results in English
The research program targeted to learn about the beginnings of sedentary life in a region that has been supposed to play a crucial role in the transition of neolithic genetic and cultural impacts from the Northern Balkans towards Central Europe. This area lies along both Danube banks in Southern Hungary, as well as adjacent hilly areas in Southern Transdanubia. Our work concentrated on three major questions: to late mesolithic, early and middle neolithic settlement patterns. Thus, field work was done at the mesolithic site Regöly, also, surveys and the proceeding of a Körös site at the left Danube banks and a larger excavation at Fajsz, a site of the Körös, LBK and Sopot cultures. According to the first results, major currents can be detected coming from the South, and probably mingling with local groups. 1. Starcevo occupation and interaction with local late mesolithic foragers, as well as a South Eastern group of the Körös culture, reaching the Danubian alluvial land; 2. At the time of LBK phases a fairly strong and pure Vinca impact; 3. At the advent of the Carpathian Late Neolithic, the Sopot culture appears in Transdanubia. According to our present knowledge, in its clearest form along the Danube, differing from those groups that crossed the Drava river, in S and SW-Transdanubia. The Sopot impact must have played a crucial role in the transformation of late LBK groups into the Lengyel culture, spreading on a vast region in Central Europe.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61935
Decision
Yes

 

List of publications

 
Eszter Bánffy: On Neolithic frontiers in the Carpathian Basin. Tanulmány. Raczky Pál születésnapi kötetébe. Szerk.: Anders A. – Kulcsár G.. Megjelenik: 2011. június, Budapest, 2010
Eszter Bánffy: The Main zones of the Körös culture. 3.4. South Western. A Körös-kultúra megtelepedése a Duna-Tisza-közén. In: Kozlowski, J. - Raczky, P. (eds): The Early Neolihtic in Europe. BAR, Oxford, Archaeopress, 2011
Bánffy Eszter-Sümegi Pál: The early neolithic agro-ecological barrier in the Carpathian Basin: a zone for interaction, Festschrift für E. Jerem, Archaeoolingua, 2012
Eszter Bánffy: Eastern and Western Hungary – variations of neolithisation models, Documenta Praehistorica, Ljubljana, 2006
Bánffy, E. – Eichmann, W. J. – Marton, T. 2007 (2008): Mesolithic foragers and the spread of agriculture in Western Hungary. pp. 53-82, Kozlowski,J. – Nowak, M. (eds): Mesolithic-Neolithic interactions in the Balkans and in the Middle Danube Basin. Proceedings of the XV World Congress (Lisbon, 4-9 Septemb, 2007
Eszter Bánffy: Variations on the neolithic transition in Eastern and Western Hungary. In: D. Gheorghiu (ed.): Early Farmers, Late Foragers, and Ceramic Traditions: On the Beginning of P, Newcastle, 2009
Marton, T. - Oross, K.: Marton – Oross 2009: Marton, T. – Oross, K.: Reconstructing space in familiar world: the formation of late LBK settlements in Central Transdanubia. In: J. Kozlowski (ed.), Cracow, 2009
Back »