A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folymataokkal  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61943
típus F
Vezető kutató Németh Dezső
magyar cím A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folymataokkal
Angol cím Non-declarative and declarative memory systems behind language
magyar kulcsszavak mentális nyelvtan, mentális lexikon, procedurális rendszer, Huntington-kór, Alzheimer-kór
angol kulcsszavak mental grammar, mental lexicon, procedural system, Huntington disease, Alzheimer's disease
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 2.469
FTE (kutatóév egyenérték) 1.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, hogy a modern emlékezetkutatás és a kísérleti pszicholingvisztika eszköztára segítségével feltérképezze a nyelvi folyamatok és emlékezeti rendszerek kapcsolatát. A deklaratív (explicit) és nem-deklaratív (implicit) emlékezeti rendszerek különbözőképpen vannak hatással a nyelvi folyamatokat. A mentális lexikon hátterében a deklaratív emlékezeti rendszereket feltételezzük, a mentális nyelvtan hátterében pedig a nem-deklaratív rendszereket. A feltételezés tesztelése 3 úton történne: 1) egészséges kontrol személyeken vizsgálnánk a nem-deklaratív rendszerek és mentális nyelvtan kapcsolatát. 2) Nem-deklaratív emlékezeti leépülésben szenvedő klinikai betegcsoporton (Huntington-kór) vizsgálnánk a mentális nyelvtan és a mentális lexikon szerveződését. 3) Deklaratív emlékezet általános leromlása esetén (Alzheimer-kór) vizsgálnánk a nyelvi folyamatokat. A különböző típusú emlékezeti patológiák vizsgálata alkalmas arra, hogy el tudjuk különíteni a különböző nyelvi folyamatok (lexikon, nyelvtan) emlékezeti hátterét. A modern, részletes nyelvi elemzés nagy segítséget nyújthat az emlékezeti patológiák klinikai diagnosztikájában.
angol összefoglaló
The aim of the research is to explore the relationship between memory system and language. The declarative (explicit) and non-declarative (implicit) memory systems have effect on language in separate ways. According to declarative/procedural model the mental lexicon depends on the declarative memory. This memory system is responsible for storing facts and events as well as for word stem, suffixes and phrases that are stored as one element. The mental grammar -that depends on the non-declarative-systems (procedural) system- combines the elements of lexicon with the help of rule based mechanisms to more complex representations. The research will control this model by examination of language properties of normal subjects and subjects with Huntington disease (pathology of non-declarative systems) and Alzheimer’s disease (pathology of declarative systems). The analysis of language and memory in these patient groups can be useful to work out new clinical diagnostic methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 3 éves kutatási projekt fő kérdése az volt, hogy feltárja a deklaratív és nem-deklaratív emlékezeti rendszerek szerepét a nyelvi folyamatokra, különös tekintettel a nyelvtani működésre. Sikerült kimutatni, hogy a nyelvtani működés szoros kapcsolatban van az implicit/procedurális rendszerrel, amit a kettős terheléses vizsgálatok bizonyítanak. Kimutattuk az Alzheimer kóros személyek lexikonhoz való hozzáférésének nehézségét. Huntington-kóros személyeknél kimutattunk nyelvtani (morfológiai) problémákat és a procedurális tanulás alulműködését. A fenti eredmények rávilágítanak a kéregalatti struktúrák és nyelvi működés kapcsolatára; továbbá a kidolgozott módszereknek szerepe lehet a neuropszichológiai diagnosztikában is.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research project is to explore the relationship between memory system (declarative and non-declarative) and language (mental grammar and mental lexicon). Our dual-task experiments show that mental grammar is connected to procedural system. The hesitation ratio of speech production in Alzheimer’s disease (impairment of declarative memory) was higher compared to healthy control due to the impaired lexical access. We found impaired production of functional morphology and implicit sequence learning in patients with early and pre-symptomatic Huntington’s disease. These results may help to understand the role of sub-cortical structures in language and memory. The experimental tasks invented by our research group may have future diagnostic value in clinical neuropsychology.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61943
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nemeth D, Klivényi P, Tamás S, Vécsei L, Háden G, Dániel D, Aczél B, Ambrus G.: Implicit learning, sentence processing and sub-cortical regions, ICOM-4 - The 4th International Conference on Memory, July 16 – 21, 2006, Sydney, 2006
Nemeth D., Ivady R., Mihaltz M., Racsmany M., Lukacs A., Halacsy P., Pleh Cs.: Short-term recall of morphologically complex words, EWOMS-3 - 3rd European Working Memory Symposium, June 7-9, 2006. Genoa (Italy), 2006
Krajcsi A, Lukacs A, Nemeth D.: Procedural processing in number transcription, ICOM-4 - The 4th International Conference on Memory, July 16 – 21, 2006, Sydney, 2006
Hoffmann I, Nemeth D, Kálmán J, & Pákáski M.: Comparison of the temporal properties of spontaneous speech in aphasia and Alzheimer’s disease, ICOM-4 - The 4th International Conference on Memory, July 16 – 21, 2006, Sydney, 2006
Hoffmann I., Németh D., Pákáski M., Kálmán J.: Az afázia és az alzheimer-kór nyelvi összefüggései, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, 2006. február 1-4. Budapest, 2006
Lukács Ágnes, Krajcsi Attila, Németh Dezső, Kas Bence és Pléh Csaba: Implicit szekvenciatanulás a nyelvi fejlődés zavarában, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, 2006. május 25 – 29, Budapest, 2006
Csupor É., Kothencz Zs., Németh D.: Mondatmegértés és verbális munkamemória, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, 2006. május 25 – 29, Budapest, 2006
Németh D., Sefcsik T., Hoffmann I., Gönci D., Aczél B., Háden G., Ambrus G. G.: Tudatos és nem tudatos folyamatok a nyelvfeldolgozásban, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, 2006. május 25 – 29, Budapest, 2006
Janacsek K., Mészáros T., Tánczos T., Németh D.: A listening span teszt magyar verziója, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, 2006. május 25 – 29, Budapest, 2006
Németh D.: A nyelvi és az emlékezeti folyamatok kapcsolata – Neuropszichológia és diagnosztika, X. Magyar Alzheimer-kór Konferencia, 2006. szeptember 20-22., Szeged, 2006
Lukács Á., Krajcsi A., Németh D., Kemény F.: mplicit learning of sequences and language impairment, Cognition at Christmas VI - Symposium on Statistical Learning and Language Acquisition, 21 December 2006, Budapest, 2006
Sefcsik T., Németh D., Háden G., Hoffmann I., Klivényi P., Vécsei L: Kognitív funkciók vizsgálata spinocerebellaris ataxia 2 típusában, A Magyar Tudományos Parkinson Társaság 2006. évi Tudományos Ülése, 2006. május 19 – 20, Budapest, 2006
Németh D., Krajcsi A., Szokolszky Á: Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, JGYTF Kiadó, Szeged, 2007
Németh D., Krajcsi A., Szokolszky Á: Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, JGYTF Kiadó, Szeged, 2007
Mészáros T., Tánczos T., Janacsek K., Németh D.: A Listening Span teszt magyar nyelvű változatának alapjai, Németh D., Krajcsi A., Szokolszky Á. (szerk.): Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, 2007
Csupor É., Kothencz Zs., Németh D.: Mondatmegértés és munkamemória, Németh D., Krajcsi A., Szokolszky Á. (szerk.): Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, 2007
Németh Dezső, Sefcsik Tamás, Kliványi Péter, Gárdián Gabriella, Háden Gábor, Hoffmann Ildikó, Vécsei László: A striátum és a kisagy kognitív neuropszichológiája, MAKOG XV. - Magyar Kognitív Tudományi Társaság XV. Konferenciája, 2007
Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Szél Laura, Kálmán János: Alzheimer-kór és munkamemória, Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, 2007. január 24-27, Miskolc, 2007
Janacsek Karolina, Mészáros Tünde, Tánczos Timea, Hoffmann Ildikó, Németh Dezső: A munkamemória neuropszichológiai diagnosztikája: a hallási mondatterjedelem teszt bevezetése Magyarországon, Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, 2007. január 24-27, Miskolc, 2007
Tisljár R., Mlinarics R., Németh D.: Darwini medicina a pszichiátriában, Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, 2007. január 24-27, Miskolc, 2007
Hoffmann I, Nemeth D, Kálmán J, Pákáski M: Temporal features of Alzheimer´s spontaneous speech, 17th Conference of Alzheimer Europe, May 9-12, 2007, Estoril, 2007
Nemeth, D., Klivenyi, P., Gardian, G., Sefcsik, T., Haden, G., Hoffmann, I., Vecsei, L.: Differential role of cerebellum and basal ganglia in cognition, IBRO 2007 - World Congress of Neuroscience, July 12-17, Melbourne, 2007
Dezso Nemeth, Rozália Ivady, Marton Mihaltz, Donald, Peckham, Attila Krajcsi, Csaba Pleh: Verbal Working Memory and Morphological Complexity, ESCOP 2007 – 15th Meeting of the European Society For Cognitive Psychology, August 29 – September 1., 2007, Marseille, 2007
Agnes Lukacs, Attila Krajcsi, Dezso Nemeth, Ferenc Kemeny: Verbal Working Memory and Morphological Complexity, Implicit Learning of Sequences and Language Impairment, 2007
Agnes Lukacs, Attila Krajcsi, Dezso Nemeth, Ferenc Kemeny: Implicit Learning of Sequences and Language Impairment, ESCOP 2007 – 15th Meeting of the European Society For Cognitive Psychology, August 29 – September 1., 2007, Marseille, 2007
Németh Dezső: The procedural system and mental grammar, Invited Talk in University of Massachusetts Boston, 2007. Október 31., 2007
Ildikó Hoffmann, Dezso Nemeth, Cristina Dye, Magdolna Pákáski, Tamás Irinyi, János Kálmán: Temporal features of spontaneous speech in Alzheimer’s Disease, International Journal of Speech-Language Pathology, 2009
Németh Dezső: A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata, Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.) (szerk.) Általános pszichológia 3. - Nyelv, tudat, gondolkodás, Osiris Kiadó, 2008 179-187. Budapest: Osiris Kiadó, 2009
Hoffmann Ildikó és Németh Dezső: Fejezetek a neurolingvisztikából. Nyelvi patológia, emlékezeti működés, JGYTF Kiadó Szeged - ISBN 963 7356 46 0, 2006
Németh Dezső: A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata, Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.). Általános pszichológia 3. - Nyelv, tudat, gondolkodás, Osiris Kiadó, 2008 179-187, 2008
Németh Dezső és Ambrus Géza Gergely: Készségtanulás és emlékezet, Szatmári Z. (szerk.)(2009) Sport, egészség, életmód. Akadémiai Kiadó, Budapest.376-385, 2009
Németh Dezső és Ambrus Géza Gergely: Az implicit tanulás és a munkamemória kapcsolata, Magyar Kognitív Tudományi Társaság Konferenciája 2008. Október 28-30, Budapest, 2008
Németh Dezső: The procedural system and mental grammar, 2007. Október 31. - University of Massachusetts, Boston, 2007
Hoffmann Ildikó, Németh Dezső: Nyelvi tünet, klinikai kórkép, Nyelvtudomány XLIV. 79-93., 2006
Németh Dezső, Sefcsik Tamás, Kliványi Péter, Gárdián Gabriella, Háden Gábor, Hoffmann Ildikó, Vécsei László: A striátum és a kisagy kognitív neuropszichológiája, MAKOG XV. - Magyar Kognitív Tudományi Társaság XV. Konferenciája, 2007
Sefcsik Tamás, Németh Dezső, KlivényiPéter, Hoffmann Ildikó, Vécsei László: A kognitív működés vizsgálata spinocerebellaris ataxia 2 típusában, A 10 éves Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság Jubileumi Tudományos Konferenciája, 2007
Sefcsik Tamás, Németh Dezső: A kéreg alatti struktúrák és a kisagy szerepe az emlékezeti működésben, Memória modellek: Az emlékezet neuropszichológiai zavarai - konferencia Pécs, 2007. november 8., 2007
Sefcsik Tamás, Németh Dezső, Klivényi Péter, Hoffmann Ildikó, Vécsei László: A kognitív működés vizsgálata spinocerebellaris ataxia 2 típusában, MPT 2008 - Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése 2008. Május - Nyíregyháza, 2008
Mlinarics Réka, Sefcsik Tamás, Németh Dezső, Kelemen Oguz: Kognitív funkciók és személyiségdimenziók vizsgálata alkoholfüggő betegeknél, XI. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus, Tihany 2008. Október 2-4, Tihany, 2008
Sefcsik Tamás, Németh Dezsô, Klivényi Péter, Gárdián Gabriella, Hoffmann Ildikó, Vécsei László: A kéreg alatti struktúrák és a kisagy szerepe a kognitív muködésben, MPT 2009 - Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése 2009. Január 28-31, Debrecen, 2009
Janacsek Karolina, Ujvári Kata, Fekete Regina, Gyüre Tamás, Filep Orsolya, Németh Dezső: A munkamemória neuropszichológiai diagnosztikája: sztenderdizált magyar nyelvű tesztbattéria, MPT 2009 - Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése 2009. Január 28-31, Debrecen, 2009
Janacsek Karolina, Vizi Ildikó, Németh Dezső: Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra, MPT 2009 - Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése 2009. Január 28-31, Debrecen, 2009
Németh Dezső: Az intuíció és implicit tanulás, MPT 2009 - Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése 2009. Január 28-31, Debrecen, 2009
Dezso NEMETH, Gabriella GÁRDIÁN, Péter KLIVENYI, Tamás SEFCSIK, Géza AMBRUS, Agnes LUKÁCS, László VECSEI, Michael ULLMAN: Impaired language morphology in Huntington’s disease patients, CNS 2008 – Annual Meeting of Cognitive Neuroscience Society April 12-15, 2008, San Francisco, 2008
Sztriha László, Németh Dezső, Sefcsik Tamás, Vécsei László: Carotid stenosis and the cognitive function, J NEUROL SCI, 2009
Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh CS.: A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás., Magyar Pszichológiai Szemle. 61. 2. 265-298, 2006
Németh Dezső: Mental grammar and implicit learning, 2007. Szeptember 19. - Georgetown University, Medical School, Department of Neuroscience, Washington, DC, 2007
Németh D., Gönczi D., Aczél B., Háden G., Orosz G., Ambrus G. G.: A procedurális rendszerek és a mondatmegértés kapcsolata., Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.). A láthatatlan nyelv. Gondolat 120-134, 2008
Janacsek Karolina, Tánczos Tímea, Mészáros Tünde, Németh Dezső: A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT), MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 2009
Dezso Nemeth, Peter Klivenyi, Gabriella Gardian, Tamas Sefcsik, Laszlo Vecsei: Mental Grammar, Implicit Learning, and Subcortical Region, 48th Annual Meeting of The Psychonomic Society, November 15 – November 18, 2007, Long Beach, 2007
Németh D., Sefcsik T., Klivényi P., Hoffmann I., Vécsei L.: A kisagy és a kéreg alatti struktúrák kognitív neuropszichológiája, Magyar Tudományos Parkinson Társaság 2007. évi Tudományos Ülése Budapest, 2007 június 15 – 16., 2007
Ambrus Géza Gergely, Németh Dezső: Készségek, nyelv, implicit tanulás, PEDAGÓGUSKÉPZÉS 6: (1-2) 43-54, 2008
Dezso NEMETH, Cristina DYE, Gabriella GÁRDIÁN, Péter KLIVENYI, Tamás SEFCSIK, Géza AMBRUS, Agnes LUKÁCS, László VECSEI, Zsuzsa LONDE, Michael ULLMAN: Functional morphology in pre-symptomatic Huntington’s Disease: Evidence from Hungarian, WECOL 2008 – The Thirty-Seventh Annual Western Conference on Linguistics November 21-23, 2008, Davis, California, 2008
Mlinarics Réka, Kelemen Oguz, Sefcsik Tamás, Németh Dezső: Kognitív funkciók vizsgálata alkoholfüggő betegeknél, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2009
vissza »