Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61947
típus K
Vezető kutató Sipos Lajos
magyar cím Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése
Angol cím Critical Publishing of The Works of Mihály Babits
magyar kulcsszavak Babits-kutatás, kritikai kiadás
angol kulcsszavak Research of Babits, Critical Publishing
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csokonai-Illés Sándor
Kenyeres Zoltán
Némedi Dénesné
Szántó Gábor
Vilcsek Béla
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.642
FTE (kutatóév egyenérték) 3.83
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás
„Babits Mihály Műveinek Kritikai Kiadásá”-nak, a „Babits Könyvtár”-nak és a „Babits Kiskönyvtár”-nak sajtó alá rendezése
OTKA-kódja: 61947
Textológiai kutatás: a „Babits Mihály Műveinek Kritikai Kiadása”-sorozatban, a szerző prózai és drámai műveinek, tanulmányainak, esszéinek, kritikáinak és levelezésének szöveghű, jegyzetelt formában való, sajtó alá rendezési munkálatainak folytatása.
Történeti kutatás: a textológiai munka hátteréül szolgáló levelek, iratok, kéziratos és egyéb formátumú források elemző feldolgozása; a Babits-recepció, a Babits-ikonográfia, a Babits-dokumentáció kutatása, s a kutatások eredményeit feldolgozó munkák sajtó alá rendezése, a „Babits Könyvtár” című sorozatban való megjelenésének előkészítése céljából.
Elméleti kutatás: Babits „Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom” című regénye és „Amor Sanctus” című fordításkötete monográfikus elemzésének elkészítése és sajtó alá rendezése; továbbá „A drámaíró Babits” című tanulmánykötet elkészítése és sajtó alá rendezése, a „Babits Kiskönyvtár” című sorozatban való megjelenésének előkészítése céljából.
angol összefoglaló
Summary
Editing of „Critical Publishing of The Works of Mihály Babits”, „Babits Library”, „Babits Study Library”.
Code of OTKA: 61947
Textological Research: Continuation of the accurate edit with notes of the author’s works prose and plays, studies, essays, reviews and correspondence.
Historical research: Analysing elaboration of letters, documents, manuscripts and other sources concerning the background of textological research of Babits receptions, Babits iconography, Babits documents, editing of the elaborating works concerning the results of the research in order to prepare them for the publishing in „Babits Library”.
Theoretical research: Monographical analysing and editing of „Elza the pilot
or The perfect society” and the translation of the book „Amor Sanctus”. Study and editing of the book „Babits the playwright” in order to prepare them for the publishing in „Babits Study Library”.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1985-ben elkezdett kutató- és gyűjtőmunkát folytatva 2006–2010 közötti időben megjelentettük Babits kisprózai alkotásait (1140 oldal), az 1900–1911 között készült esszék, tanulmányok, kritikák kötetét. Folytattuk a levelezés kritikai kiadását: közreadtuk 2008-ban az 1914–1916 közötti leveleket (468 oldal), elkészítettük és kiadói szerkesztésre átadtuk az 1916–1918, az 1918–1919 és az 1919–1921 január közötti leveleket tartalmazó kéziratokat (összesen 1216 levél). A Babits Könyvtárban, 14. kötetként, megjelentettük Török Sophie naptárait (756 oldal). A Babits Kiskönyvtárban 2008-ban négy könyvünk jelent meg: Közelítések… Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján (544 oldal), Vilcsek Béla munkája, A drámaíró Babits Mihály (374 oldal), Némediné Kiss Adrien kötetét, A magyar „ördögregény”. Babits Mihály: Halálfiai (476 oldal) és – Pienták Attila gondozásában – Rába György válogatott tanulmányait (244 oldal). Csokonai-Illés Sándor Babits Mihály és Fogaras című könyve 2010-ben jelent meg. Ebben a periódusban hárman szereztek a kutatócsoportból PhD-fokozatot (Pienták Attila, Visy Beatrix, Sebők Melinda). Az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jelenleg kilenc doktorandusz dolgozik Babits-disszertáción. Eredményeink megjelennek a szakkönyvekben és a folyóiratok tanulmányaiban.
kutatási eredmények (angolul)
We published between 2006 and 2010 the Babits short stories (1140 pages), essais, critics from the period 1900-1911, the letters to and from Babits from 1914-1916. We collected and completed the Babits letters from the period 1916-1921. We published also a book about Babits’ dramas by Vilcsek Béla (374 pages), a book about the novel ’Halálfiai’ by Némediné Kiss Adrien (476 pages), the Török Sophies’ calendars (756 pages), and selected essais by Rába György (244 pages). The members of research group wrote more than 25 essais in different quarterlies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61947
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Visy Betarix: Az európai irodalom történetének elbeszélője., Költők és koruk. Szerk. N. Horváth Béla. Szekszárd, PTE, 2009
Buda Attila: "Kályhában fellobog a láng, / falon az óra elakad." Válasz vagy ellentmondás: háttérben néhány Babits-novellával, Nyugat népe. Szerk. Angyalosi Gergely és mások. PIM, 2009
Sipos Lajos: A Nyugat és a "forradalmak" kora (1918-1926), Nyugat népe. Szerk. Angyalosi Gergely és mások. PIM, 2009
Sipos Lajos: Babits Mihály pályakezdése és A Holnap irodalmi mozgalma, Kortárs, 2009/3., 2009
Tóth Máté, Majoros Györgyi, Tompa Zsófia (s. a. r.): Babits Mihály levelezése 1916-1918., Argumentum, 2010, megjelenés alatt, 2010
Sipos Lajos (s. a. r.): Babits Mihály levelezése 1918-1919, Argumentum, 2010, megjelenés alatt, 2010
Horváth Zsuzsa, Pienták Attila, Sipos Lajos (s. a. r.): Babits Mihály levelezése 1919-1921, Argumentum, 2010, megjelenés alatt, 2010
Téglás János: Az Erato kiadástörténete, Forrás, 2008/11., 2008
Nédli Balázs: Babits Mihály középkori himnuszai, Új Dunatáj, 2008/1., 2008
Sipos Lajos: „A sziget nem elég magas …”, Új Dunatáj, 2008/2-3., 2008
Sipos Lajos: „Ne mondj le semmiről!”, Nyelvünk és Kultúránk, 2008/3., 2008
Sipos Lajos: Babits Mihály és Moholy-Nagy László „találkozásai”, Tiszatáj, 2008/11., 2008
Vilcsek Béla: A modernitás alakváltozása (Babits Mihály), Új Forrás 2008/9., 2008
Buda Attila: "Nyugtalan oroszlánok kretje a világ." Keret és keretezett viszonya Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalo című regényében, Költők és koruk. Szerk. N Horhváth Béla, Szekszárd, PTE, 2009., 2009
Buda Attila: "Csak annyit mozdulok, amennyit hajt a szél". Néhány szó Babits utolsó éveiről, "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Csokonai-Illés Sándor: A képíró költő. Az induló Babits költői univerzuma, "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Papp Zoltán János: Babits-hatások és áthallások Török Sophie költészetében., "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Pienták Attila: Az esszéíró Babits pályatörése, "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Szántó Gábor András: Miért Halálfia?, "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Téglás János: "Köszönöm, hogy van a világon." Babits és Tessitori Nóra kapcsolatai., "Látni, teremteni kell". Sipos Lajos 70 születsnapjára. Szerk. Fráter Zoltán és mások. Savaria University Press, 2009
Papp Zoltán János: A nő-téma variációi Babits és József Attila korai költészetében., Költők és koruk. Szerk. N. Horváth Béla. Szekszárd, PTE, 2009
Csokonai-Illés Sándor: Babits fogarasi barátja, László Aladár, Forrás, 2008/11., 2008
Nédli Balázs: Babits fordító technikái, Parnasszus, 2007/1., 2007
Pienták Attila: Irodalom, világirodalom, költészet Babits európai irodalomtörténetében, Parnasszus, 2007/1, 2007
Sipos Lajos: Babits Mihály recepciótörténetéről, Parnasszus, 2007/1, 2007
Sipos Lajos: Moholy-Nagy László és Babits Mihály levelezése 1918-ban, In honorem Szabó B. István. ELTE, 2007
Sipos Lajos: "Mindig lesz benne felfedezni való" (A Babits-recepcióról), Forrás, 2009/6., 2009
Mátyus Norbert: Babits kiadatlan Chanson d'automne-fordítása, Parnasszus, 2007/1., 2007
Némediné Kiss Adrien: A magyar "örödögregény". Babits Mihály: Halálfia., Argumentum Kiadó, Budapest, 476 p., 2008
Fodor Tünde, Topolay Ágnes (s.a.r.): Babits Mihály levelezése 1914-1916, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 436., 2008
Nédli Balás, Pienták Attila, Sipos Lajos: Közelítések... Babits Mihály életművéről születésének 125 évfordulóján, Savaria University Press, Szombathely, 554 p., 2008
Pethes Nóra, Vilcsek Andrea (s.a.r.): Babits Mihály levelezése 1912-1914, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 418., 2007
Téglás János (szerk.): A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1941-1951, Argumentum Kiadó, Budapest, p. 713., 2007
Rába György: Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé. Babits és a százéves Nyugat költői, Argumentum Kiadó, Budapest, p. 248., 2008
Vilcsek Béla: A drámaíró Babits Mihály, Argumentum Kiadó, Budapest, p. 289., 2008

 

Projekt eseményei

 
2008-11-11 13:29:59
Résztvevők változása
vissza »