Munkakörnyezet és kormányzati felelősség (ISSP RoG)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61949
típus IN
Vezető kutató Róbert Péter
magyar cím Munkakörnyezet és kormányzati felelősség (ISSP RoG)
Angol cím Work environment and governmental responsibility (ISSP RoG)
magyar kulcsszavak közvélemény-kutatás, attitűd és érték vizsgálat, kormányzati munka
angol kulcsszavak public opinion research, attitude and value study, governmental activity
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nemzetközi együttműködési bizottság
Kutatóhely Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
projekt kezdete 2006-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás az International Social Survey Programme (ISSP) keretében megvalósítandó, országos reprezentatív mintán végzett, lakossági felvételre irányul. A kutatás azt vizsgálja, hogy az emberek milyen felelősségvállalást várnak el a kormányzattól a munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban. A kutatás idevágó fő területei: a kormány szerepe a munkahelyek biztosításában, védelmében, új munkaalkalmak létrehozásában, a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos kiadások mértéke (más kormányzati kiadásokhoz képest), a kormány felelőssége abban, hogy a munkanélkülieknek tisztes megélhetést biztosítson. Az adatfelvételt 2006 őszén kívánjuk lebonyolítani. A kutatás kiegészítő tudást nyújt azokhoz az ismeretekhez, amelyek szintén az International Social Survey Programme (ISSP) keretében 2005 őszén elvégzett országos reprezentatív közvélemény kutatásunkból származnak és a munkavállalással és munkavégzéssel kapcsolatos orientációkra, illetve attitűdökre vonatkoznak.
angol összefoglaló
The research aims a public opinion survey on random sample of the population, in the framework of the International Social Survey Programme (ISSP). The study investigates what kind of responsibility people expect from the government with respect to work related issues. In this respect, the main fields of the research are the government’s role in protecting and creating jobs, the spending on unemployment benefits (in relationship to other governmental spending), the government's responsibility to provide a decent standard of living to the unemployed. The survey is scheduled for the Fall of 2006. The research will provide complementary information on our knowledge that are based on the previous public opinion research focusing on work related orientations and attitudes, we carried out in the Fall of 2005, on random sample of the population, also in the framework of the International Social Survey Programme (ISSP).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA által támogatott T 61949 számú kutatás az International Social Survey Programme (ISSP) keretében 2006-ban megvalósított, országos reprezentatív mintán végzett, lakossági felvételre irányult. A kutatás azt vizsgálta, hogy az emberek a kormányzattól milyen mértékű felelősségvállalást várnak el a munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban. A kutatás valójában egy másik nemzetközi összehasonlító vizsgálat (Munkaattitűdök időbeli változása és nemzetközi összehasonlítása) kiegészítéseként valósult meg. A kutatás alapján a kormányzat munkájának általános megítélése kapcsán a lakosság erősen megosztott. A válaszolók több min ötöde szerint helyes az, amit a kormány tesz, miközben harmada ezzel nem ért egyet. Nemzetközileg Magyarországon relatíve alacsony a kormány munkáját kedvezően értékelők aránya. A nagy többség úgy látja, hogy a kormány felelőssége munkát biztosítani mindenkinek, de ez kevésbé áll fenn arra, hogy a kormány a munkanélkülieknek is biztosítsa a megélhetést. A munkát az emberek elsöprő többsége szerint a kormány leginkább úgy biztosíthatja, ha támogatja új munkahelyek létrehozását. A többség azzal is egyetért, hogy a kormány akár a válságban lévő iparágakat is támogassa, hogy megvédje a munkahelyeket. Ugyanakkor a munkaidő csökkentése, azért hogy több embernek jusson munka, nem találkozik a lakosság támogatásával.
kutatási eredmények (angolul)
The research supported by OTKA (Ref. No. T 61949) targeted a survey in the framework of the International Social Survey Programme (ISSP). The survey has been carried out in 2006 on a nationwide representative random sample of the Hungarian population. The survey aimed to investigate what responsibility people expect from the government regarding attitudes towards work. In fact, the research has been related to another comparative survey (Temporal changes and international comparison of work attitudes) and was supported as its supplement. According to the research, people have quite diverse opinions about the general evaluation of the work of the government. About one-fifth of the respondents say that it is alright what the government does, while about one-third disagree with this opinion. In a comparative perspective, the proportion of those who evaluate the work of the government positively is relatively low. The far majority of the respondents believes that it is the government’s responsibility to provide job to everyone, but this does not hold that the government should ensure the decent living of the unemployed. The far majority says that jobs can be guaranteed if the government support to create new job opportunities. The majority also agrees with that government can even support the declining industries in order to protect jobs. However, the idea of reducing the working hours for providing work to more people is not supported by the respondents.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61949
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sági Matild: A rendetlenség okai és következményei a közvéleménykutatási adatok tükrében, TÁRKI, 2007
TÁRKI Adatfelvétel: TÁRKI - ISSP: TÁRKI - Omnibusz 2006 januári kérdőív, TÁRKI Adatbank Kérdőívek, 2006
TÁRKI Adatfelvétel: TÁRKI - Omnibusz 2006 január - Dokumentációkötet, TÁRKI Adatfelvétel / Adatbank, 2006
Tóth István György: Tolerance for inequalities and the demand for redistribution in Hungary, 1987-2005, 29th IARIW General Conference, Joensuu, Finland 20 - 26 August, 2006., 2006
vissza »