Comparative studies on the agronomic and environmental responses of maize hybrids by methods of plant growth analysis and ecophysiological measurements in long-term experiments  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
61957
Type K
Principal investigator Berzsenyi, Zoltán
Title in Hungarian A kukoricahibridek agronómiai és környezeti reakcióinak összehasonlító vizsgálata növekedésanalízissel és ökofiziológiai mérésekkel tartamkísérletekben
Title in English Comparative studies on the agronomic and environmental responses of maize hybrids by methods of plant growth analysis and ecophysiological measurements in long-term experiments
Keywords in Hungarian növekedésanalízis, kukoricahibridek, agronómiai reakció, ökofiziológiai mutatók, tartamkísérletek
Keywords in English plant growth analysis, maize hybrids, agronomic response, ecophysiological parameters, long-term experiments
Discipline
Crop production (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Agricultural Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Dang Quoc, Lap
Micskei, Györgyi
Sugár, Eszter
Takács, Nóra
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 14.400
FTE (full time equivalent) 6.35
state closed project
Summary in Hungarian
A növekedésanalízis és az ökofiziológiai kutatás a termésképzés agronómiai és ökofiziológiai szabályozásának feltárására, a kukoricahibridek agronómiai és környezeti reakcióinak összehasonlító vizsgálatára irányul a növényállomány, a növényegyed és a növényi szerv szintjén. A vizsgálatokat két- és többtényezős szabadföldi kisparcellás kísérletekben tervezzük, melyeknek egy része több évtizedes tartamkísérlet. E kísérletekben a kezelések hatása szignifikáns terméskülönbségekben mérhető, azonban kevésbé ismerjük a terméskülönbségek kialakításának agronómiai, ökológiai és fiziológiai tényezőit és a köztük levő interakciókat. A növekedésanalízis különösen alkalmas módszer a tényezők independens és interaktív hatásának tanulmányozására és ökofiziológiai vizsgálatokkal kiegészítve az agronómiai reakciók közötti genotípusos különbségek okainak feltárására.
A kutatásokban nagy hangsúlyt helyezünk az ökofiziológiai vizsgálatokra, különösen új összefüggések feltárására a termés és a kukoricanövény növekedése; a termés és a fotoszintézis; a kukoricanövény N-ellátottsága és a fotoszintetikus produkció; valamint a PAR és a termésprodukció között. Az ökofiziológiai és növekedésanalízis vizsgálatokban jelentős szerepet kap Roderick Hunt professzorral fennálló tudományos együttműködés. A kutatási program keretében három fiatal kutató kezdi meg PhD kutatásait. A növekedésanalízis és termésképzés témakörében tudományos könyv megírását és nemzetközi publikációk elkészítését tervezzük.
Summary
Growth analysis and ecophysiological research are aimed at investigating the agronomic and ecophysiological regulation of yield formation and at comparing the agronomic and environmental responses of maize hybrids at the plant stand, individual plant, and plant organ levels. The experiments will take the form of bi- and multifactorial small-plot field trials, some of which are part of long-term experiments in progress for several decades. The effects of the treatments in these experiments result in significant differences in yield, but little is yet known of the agronomic, ecological and physiological factors that cause these differences or of the interactions between the various factors. Growth analysis is an ideal method for studying the independent and interactive effects of different factors and, when supplemented by ecophysiological analyses, for discovering the causes of genotypic differences in agronomic responses.
Great emphasis will be placed in the present project on ecophysiological analyses, especially on the investigation of correlations between the yield and the growth of maize plants, between the yield and photosynthesis, between the N supplies to maize plants and the photosynthetic yield, and between the PAR and the yield. Scientific cooperation with Prof. Roderick Hunt will play an important part in the ecophysiological studies and growth analysis. Three junior scientists will be working for their PhDs within the framework of the project. A book on growth analysis and yield formation and papers in scientific journals are planned as the result of the project.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A növekedésanalízist és az ökofiziológiai kutatásokat öt különböző kisparcellás kísérletben végeztük. Három kukoricahibrid növényszám reakcióját hat denzitásnál vizsgáltuk. A növényszám reakció komplex leírása a növényegyedek és a növényállomány produkció vizsgálatán és növekedési és ökofiziológiai paramétereken alapult. Új összefüggést találtunk a termés és a genotípusok növekedési paraméterei között. Az N műtrágyázás hatását vizsgáltuk 3 kukoricahibrid növekedésének és növekedési paramétereinek dinamikájára. Az N műtrágyázásnak szignifikáns hatása volt a szárazanyag akkumuláció és a levélterület dinamikájára. A növekedési paraméterek jól jellemezték az N stressz hatását a növekedésre és a termésképzésre. A szárazanyag akkumuláció és a növekedési paraméterek dinamikája hozzájárulhat az N műtrágya reakció időbeni változásának megértéséhez és a kukoricahibridek N hasznosításának javításához. A növekedésanalízis - ökofiziológiai mérésekkel kiegészítve - ideális módszer az agronómiai és ökológiai faktorok hatásának tanulmányozására és az agronómiai reakciók közötti genotípusos különbségek okainak feltárására. A kutatási program keretében három fiatal PhD hallgató fejezte be kutatásait.
Results in English
Growth analysis and ecophysiological measurements were carried out in five different small-plot experiments. The plant density responses of 3 maize hybrids were studied at six plant densities. Detailed sudies were made on the effect of plant density on dry matter accumulation and on plant growth rate. Complex description of the plant density responses of maize hybrids was based on the yield of individual plants and plant stands and on growth and ecophysiological parameters. New relationships were found between the yield and the growth parameters of the maize plants. The effect of N fertilisation on the dynamics of growth and growth parameter dynamics of 3 maize hybrids was investigated. N fertilisation was demonstrated to have a significant effect on the dynamics of both the dry matter accumulation and leaf area of maize plants. The growth parameters gave a good characterisation of how N stress affected maize growth and yield formation. The dynamics of dry matter accumulation and of growth parameters could contribute to an understanding of changes in the N fertiliser response over time and to improvements in the N utilisation of maize hybrids. Growth analysis is an ideal method for studying the independent and interactive effects of different factors and, when supplemented by ecophysiological measurements, for discovering the causes of genotypic differences in agronomic responses. Three junior scientists were working for their PhDs within the framework of the project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61957
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berzsenyi Z: Növekedésanalízis és alkalmazása a gyomnövény-kultúrnövény-kutatásban, Növényvédelem 42: 371-386, 2006
Berzsenyi Z; Dang QL: A növényszám hatásának vizsgálata a kukorica- (Zea mays L.) hibridek növekedésére Richards-függvénnyel, Növénytermelés 55: 87-102, 2006
Berzsenyi Z; Dang QL: A növényszám hatásának vizsgálata különböző tenyészidejű kukorica- (Zea mays L.) hibridek vegetatív és reproduktív szerveinek növekedésére Richards-függvénnyel, Növénytermelés 55: 255-275, 2006
Berzsenyi Z; Dang QL: A növényszám hatásának vizsgálata a kukorica- (Zea mays L.) hibridek növekedésére a növekedésanalízis klasszikus módszerével, Növénytermelés 55: 71-85, 2006
Berzsenyi Z; Dang QL; Micskei Gy; Takács N: Effect of sowing date and N fertilisation on grain yield and photosynthetic rates in maize (Zea mays L.), Ceral Res. Commun. 34: 409-412, 2006
Berzsenyi Z; Dang QL; Sugár E; Takács N; Micskei Gy: Dynamics of growth and growth characteristics as affected by sowing date, plant density and N-fertilisation in maize (Zea mays L.) hybrids, Abstract. # 28. XXth International Conference of the EUCARPIA Maize and Sorghum. Budapest, 20-24 June 2006, 2006
Berzsenyi Z; Q.L.Dang; Micskei Gy; Sugár E; Takács N: Effect of maize stalks and N fertilisation on the yield and yield stability of maize (Zea mays L.) grown in a monoculture in a long-term experiment, Cereal Research Communications 35: 249-252, 2007
Berzsenyi Z; Q.L.Dang: Effect of plant density on the growth of maize (Zea mays L.) hybrids using the Richards function, Acta Agronomica Hungarica 55: 417-426, 2007
Berzsenyi Z; Q.L.Dang: A vetésidő és a N-műtrágya hatása a kukorica- (Zea mays L.) hibridek termésére és termésstabilitására, Acta Agronomica Ovariensis 49: 183-191, 2007
Berzsenyi Z; Q.L.Dang; Micskei Gy; Sugár E; Takács N: Kukorica (Zea mays L.) hibridek N-műtrágyareakciójának jellemzése növekedésanalízissel, Acta Agronomica Ovariensis 49: 193-200, 2007
Berzsenyi Z: N-műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) hibridek levélterületének és növénymagasságának növekedési dinamikájára tartamkísérletben, Növénytermelés 57: 195-210, 2008
Berzsenyi Z, Dang, Q. L.: Effect of sowing date and fertilisation on the yield and yield stability of maize (Zea mays L.) hybridsin a long-term experiment, Acta Agronomica Hungarica, 56 (3): 247-264, 2008
Berzsenyi Z, Dang, Q. L.: Effect of N-fertilisation on the growth characteristics of maize (Zea mays L.) hybrids, Cereal Res. Commun., 36: 211-214, 2008
Micskei Gy., Takács N., Dang, Q. L., Berzsenyi Z.: Comparative studies on the effect of farmyard manure and mineral fertiliser on the growth parameters of maize in different years, Cereal Res. Commun., 36: 227-230, 2008
Berzsenyi, Z., Dang, Q. L.: Effect of various crop production factors on the yield and yield stability of maize in a long-term experiment, Cereal Res. Commun., 36: 167-176, 2008
Berzsenyi, Z.: Új kihívások és módszerek a növénytermesztési kutatásban, Növénytermelés, 58 (1): 77-91, 2009
Berzsenyi, Z.: A nitrogén műtrágyázás hatásának vizsgálata a kukorica (Zea mays L.) hibridek növekedésére Richards függvénnyel, Növénytermelés, 58 (2): 5-21, 2009
Berzsenyi, Z.: Studies on the effect of N fertilisation on the growth of maize (Zea mays L.) hybrids I. Dynamics of dry matter accumulation in whole plants and plant organs, Acta Agronomica Hungarica, 57 (2): 97-110, 2009
Berzsenyi, Z.: Studies on the effect of N fertilisation on the growth of maize (Zea mays L.) hybrids II. Plant growth analysis and growth parameters, Acta Agronomica Hungarica, 57 (3): Megjelenés alatt, 2009
Berzsenyi Z., Dang, Q. L.: Effect of crop production factors on the yield and yield stability of maize (Zea mays L.) hybrids, Acta Agronomica Hungarica, 54 (4). 413-424., 2006

 

Events of the project

 
2022-01-10 11:48:36
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növénytermesztési Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
Back »