Sejtbiológiai, immunológiai és genomikai kutatások pikkelysömörben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62007
típus NI
Vezető kutató Dobozy Attila
magyar cím Sejtbiológiai, immunológiai és genomikai kutatások pikkelysömörben
Angol cím Cell Biology, Immunology and Genomics Studies in Psoriasis
magyar kulcsszavak pikkelysömör, a sejtciklus szabályozása, T reg sejtek, pikkelysömörre hajlamosító genetikai faktorok
angol kulcsszavak psoriasis, regulation of cell cycle, T reg cells, psoriasis susceptibility
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bata-Csörgő Zsuzsanna
Belső Nóra
Garaczi Edina
Gyulai Rolland
Kemény Lajos
Nagy Nikoletta
Szabó Kornélia
Szegedi Krisztina
Széll Márta
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2009-02-28
aktuális összeg (MFt) 45.000
FTE (kutatóév egyenérték) 7.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pikkelysömör a lakosság megközelítőleg 2%-át érintő, gyulladásos tünetekkel járó multifaktoriális bőrbetegség, a tünetek megjelenésében örökletes genetikai faktorok és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. A betegség pathomechanizmusa mindeddig nem ismert pontosan, az elmúlt évtizedek intenzív kutatásainak eredményei azonban arra utalnak, hogy a betegség pathogenezisében egyaránt fontos szerepet játszanak a pikkelysömörös betegek inherensen kóros hámsejtjei és immunsejtjei.
Jelenlegi munkatervünkben célunk az, hogy olyan hajlamosító faktorokat azonosítsunk, amelyek hozzájárulnak a betegség tüneteinek kialakulásához. Egyrészt sejtbiológiai vizsgálatokat végzünk, melyekben összehasonlítjuk a pikkelysömörös tünetmentes epidermiszből és egészséges epidermiszből izolált keratinociták sejtciklus szabályozási folyamatait, mind a fiziológiás, mind stressz körülmények között. Genomikai vizsgálataink során nagy skálájú génexpressziós vizsgálatokat végzünk, amelyben pikkelysömörös tünetmentes és egészséges epidermisz génexpressziós mintázatát hasonlítjuk össze, az azonosított gének elsődleges jellemzését követően azok szerepét fogjuk vizsgálni a pikkelysömörre való hajlam kialakításában, valamint a pikkelysömörös tünetek megjelenésében.
A pikkelysömörre hajlamosító örökletes faktorok azonosítása lehetőséget nyújt új diagnosztikus eszközök, valamint preventív terápiás megoldások kidolgozására.
angol összefoglaló
Psoriasis is a common polygenic inflammatory/hyperproliferative skin disease, thought to be of autoimmune origin. The pathogenesis of psoriasis is not fully understood, but defects in both psoriatic keratinocytes and immune cells are likely to contribute to the development of the disease. Based on previous studies we propose that non-lesional psoriatic skin possess inherent characteristics which renders its susceptible for disease development upon insults.
We are going to identify diffences between psoriatic non-lesional and normal keratinocytes cell cycle regulation and differentiation under steady state and under stressed condition. Gene expression differences between non-lesional and normal epidermis will be determined and the functional relevance of certain differentially expressed genes in psoriasis susceptibility will be checked. By uncovering specific susceptibility factors in psoriasis, new diagnostic tools and preventive therapies can be developed for the disease.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sejtbiológiai vizsgálataink középpontjában a D-típusú ciklinek, az alfa5 integrin, valamint a KGF növekedési faktor és receptorának keratinocita proliferációban és pikkelysömör pathogenezisben betöltött vizsgálata állt. Eredményeink arra utalnak, hogy a fenti molekulák a keratinocita proliferáció szabályozó faktorai, és pikkelysömörben tapasztalható gén- és fehérje expressziós eltéréseik hozzájárulnak a betegség kialakulásához. A pikkelysömör immunológiai aspektusainak kutatása során elsősorban a regulátoros T-sejtek betegség pathogeneziséban betöltött szerepére összpontosítottunk. Elsősorban az ARTS (aminopeptidase regulator of tumor necrosis factor receptor 1 shedding), és az IL1, IL1RN, IL1R1 ill. IL1R2 gének expresszióját vizsgáltuk pikkelysömörös betegek véréből szeperált regulátoros T-sejteken. Eredményeink arra utalnak, hogy a regulátoros T sejtek az IL-1 proinflammatorikus hatásainak semlegesítése érdekében képesek szolubilis és sejtfelszíni IL-1 antagonista molekulák jelentős mértékű kifejezésére, feltételezzük, hogy ezen folyamatok kóros regulációja szerepet játszik a pikkelysömör pathogenezisében. Molekuláris biológiai vizsgálataink középpontjában a pikkelysömörös tünetmentes epidermiszben magasan kifejeződő PRINS nem-kódoló RNS gén vizsgálata állt. Megállapítottuk, hogy a PRINS RNS feltehetően fizikai kapcsolatban van a GRP94 és nucleophosmin chaperone fehérjékkel, és részt vesz az anti-apoptotikus hatású G1P3 fehérjét kódoló gén expressziójának szabályozásában.
kutatási eredmények (angolul)
The primary aim of our studies was the investigation of the role of D-type cyclins, the alpha5 integrin and the keratinocyte growth factor receptor (KGFR) in the keratinocyte proliferation and thus in the pathogenesis of psoriasis using cell biology studies. Our results suggest that these factors are important regulators of cell proliferation, and their abnormal mRNA and protein expression play an important role in the etiology of psoriasis. We have been also investigating the immunologic aspects of the disease by studying the role of regulatory T-cells. We were investigating the mRNA expression of ARTS (aminopeptidase regulator of tumor necrosis factor receptor 1 shedding), the IL-1, IL1RN, IL1R1 and IL1R2 in regulatory T-cells separated from psoriasis patients. Our results suggests that in order to overcome the pro-inflammatory effects of IL-1, these cells are capable of the expression of soluble and membrane associated IL-1 antagonist molecules, and the abnormal regulation of all these factors are key events of psoriasis pathogenesis. Our molecular biology studies focused on the role of a non-coding RNA named PRINS that is expresses at high level in psoriatic uninvolved epidermis. We showed that PRINS might interact physically with the GRP94 and nucleophosmin chaperone proteins, and plays an important role in the regulation of the G1P3 gene expression encoding an anti-apoptotic protein.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62007
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csoma Zs, Koreck A, Ignácz F, Bor Zs, Szabó G, Bodai L, Dobozy A, Kemény L: PUVA treatment of the nasal cavity improves the clinical symptoms of allergic rhinitis and inhibits the immediate-type hypersensitivity reaction in the skin., J Photochem Photobiol B. 83: 21-26, 2006
Dallos A, Kiss M, Polyánka H, Dobozy A, Kemény L, Husz S: Galanin receptor expression in cultured human keratinocytes and in normal human skin., J Peripher Nerv Syst 11: 156-64, 2006
Gyulai R, Kemény L: A pikkelysömör immunológiája: az alapkutatástól a betegágyig., Orv Hetil 147: 2213-2220, 2006
Kemény L, Kinyó Á, Baltás E, Csoma Zs, Dósa P, Gyulai R, Bata Zs, Dobozy A: A 308 nm-es excimer lézer a psoriasis kezelésében. 308 nm excimer laser for the treatment of psoriasis., Bőrgyógy Vener Szle 82: 67-71, 2006
Kemény L: New developments and applications in phototherapy., Eur Dermatol Rev 2-4, 2006
Koreck A, Kis K, Szegedi K, Panescu V, Cioaca R, Olariu R, Kemény L, Dobozy A, Széll M: TLR2 and TLR4 polymorphysms are not associated with acne vulgaris., Dermatology, 213: 267-9, 2006
Gyulai R, Kiss Csaba Gy: Psoriasis – arthritis psoriatica. In: Klinikai immunológia. (Szerk: Czirják L), Klinikai immunológia. (Szerk: Czirják L) Budapest, 2006, Medicina Könyvkiadó Zrt, 350-363. p, 2006
Kemény L: Atopiás dermatitis. In: Klinikai immunológia. (Szerk: Czirják L), Klinikai immunológia. (Szerk: Czirják L) Budapest, 2006, Medicina Könyvkiadó Zrt, 446-454. p, 2006
Kiss M, Husz S, Dobozy A: Az in vitro allergológiai vizsgálatok. In: Klinikai immunológia (Szerk: Czirják L), Klinikai immunológia. (Szerk: Czirják L) Budapest, 2006, Medicina Könyvkiadó Zrt,, 2006
Széll M, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Szegedi K, Nagy N, Polyánka H, Pivarcsi A, bari L, Dobozy A, Kemény L: Identification and characterization of a novel, psoriasis-susceptibility-related non-coding RNA gene, PRINS., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.223., 2006
Szegedi K, Sonkoly E, Nagy N, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Functional analysis of a non-coding RNA, prins, by gene specific silencing and cDNA microarray., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.345., 2006
Szabó K, Nagy I, Kemény L: Studying the role and the expression of beta-defensins in human keratinocytes., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.330., 2006
Nagy N, Bata-Csörgő Zs, Szolnoky Gy, Szabad G, Dobozy A, Kemény L, Széll M: The role of fibroblast growth factor receptor 2 gene in the pathogenesis of venous leg ulcer., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.392., 2006
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Széll M, Nagy F, Kemény L: Gene and protein expression profiles in COP1 silenced human keratinocytes after UVB irradiation., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.342., 2006
Belső N, Széll M, Pivarcsi A, Polyánka H, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Cell cycle regulation in psoriasis., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.348., 2006
Kis K, Koreck A, Diószegi Cs, Szegedi K, Paunescu V, Cioaca R, Olariu R, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Polymorphism of interleukin-1 receptor antagonist gene (IL-1RN) in patients with acne., International Conference of Immunogenomics and Immunomics. October 8-12, 2006 Budapest, Hungary, Abstract Book p.334., 2006
Dallos A, Kiss M, Polyánka H, Dobozy A, Kemény L, Husz S: Galanin receptorok azonosítása humán keratinocitákon és humán bőrben, Bőrgyógy Vener Szle 82: 167-170, 2006
Szabad G, Kormos B, Pivarcsi A, Széll M, Kis K, Kenderessy Szabó A, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Z: Human adult epidermal melanocytes cultured without chemical mitogens express the EGF receptor and respond to EGF., Arch Dermatol Res. 299: 191-200, 2007
Szentpáli K, Széll M, Paszt A, Wolfárd A, Dobozy A, Németh I, Tiszlavicz L, Iván L, Boros M: Simultaneous adeno- and squamous cell carcinoma with different phenotypic profiles in a rat model of chronic gastroesophageal reflux, Dis Esophag 20:305-10, 2007
Balogh K, Széll M, Dobozy A, Kemény L, Oláh J: Detection of the homozygous proline-48-threonine mutation of p16 in a hungarian multiple primary melanoma patient with unaffected heterozygous family members., 37th Annual European Society for Dermatological Research Meeting, Zürich, 2007. szeptember 5-8. J Invest Dermatol 127 Suppl 2: S51, 2007
Bebes A, Kis K, Nagy N, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: The ABCC4 and ABCG2 transporter genes are expressed in a proliferation dependent manner in human keratinocytes., 37th Annual European Society for Dermatological Research Meeting, Zürich, 2007. szeptember 5-8. J Invest Dermatol 127 Suppl 2: S79, 2007
Belső N, Kormos B, Széll M, Pivarcsi A, Kenderessy Szabó A, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: D1 but not D2 and D3 cyclin is overexpressed in psoriatic lesional skin., 37th Annual European Society for Dermatological Research Meeting, Zürich, 2007. szeptember 5-8. J Invest Dermatol 127 Suppl 2: S8, 2007
Szegedi K, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Németh I, Dobozy A, Kemény L, Széll M: The interferon-inducible, anti-apoptotic G1P3 protein is under the control of the non-coding RNA, PRINS and is highly upregulated in psoriasis., 37th Annual European Society for Dermatological Research Meeting, Zürich, 2007. szeptember 5-8. J Invest Dermatol 127 Suppl 2: S79, 2007
Széll M, Szegedi K, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Németh I, Dobozy A, Kemény L:: The interferon-inducible, anti-apoptotic G1P3 protein is under the control of the non-coding RNA, PRINS and is highly upregulated in psoriasis., 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 2007. szeptember 30 - október 5., 2007
Krisztina Szegedi, Enikő Sonkoly, Nikoletta Nagy, István Németh, Zsuzsanna Bata-Csörgő, Lajos Kemény, Attila Dobozy, Márta Széll:: The interferon-inducible, anti-apoptotic G1P3 protein is under the control of the non-coding RNA, PRINS and is highly upregulated in psoriasis., 1st World Congress on Genodermatology, Maastricht, The Netherlands, November 7-10, 2007., 2007
Nagy Nikoletta, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Szolnoky Győző, Szabad Gábor, Dobozy Attila, Kemény Lajos, Széll Márta:: Investigations of polymorphisms of genes contributing to normal wound healing ― their possible role in venous leg ulcer., Német Dermatológiai Társaság 44. Nagygyűlése (44. DDG Tagung; Drezda, Németország, 2007. április 25-28.), 2007
Nagy Nikoletta, Németh István Balázs, Szabad Gábor, Szolnoky Győző, Belső Nóra, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Dobozy Attila, Kemény Lajos, Széll Márta:: The decreased dermal expression of syndecan 4 may predispose to venous leg ulcer., Az Európai Sebgyógyulás Társaság 17. Gyűlése (17th Annual Meeting of the European Tissue Repair Society; Southampton, Anglia, 2007. szept. 26-28.), 2007
Nagy Nikoletta, Németh István Balázs, Szabad Gábor, Szolnoky Győző, Belső Nóra, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Dobozy Attila, Kemény Lajos, Széll Márta:: The decreased dermal expression of syndecan 4 may predispose to venous leg ulcer., 1st Immunomics Summer School, Catania, Italy, Aug. 24- Sept. 3, 2007., 2007
Nagy Nikoletta, Németh István Balázs, Szabad Gábor, Szolnoky Győző, Belső Nóra, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Dobozy Attila, Kemény Lajos, Széll Márta:: A dermisz csökkent syndecan 4 expressziója hozzájárulhat a lábszárfekély kialakulásáshoz., 10. Dr. Cserháti István Jubileumi Emlékülés., 2007
Balogh K, Széll M, Dobozy A, Kemény L, Oláh J: A CDKN2A gén ritka, ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedő betegben és családjában/Rare germ-line mutation of CDKN2A in a Hungarian multiple primary melanoma patient and his family., Bőrgyógy Vener Szle 84: 71-75,, 2008
Belső N, Széll M, Pivarcsi A, Kis K, Kormos B, Kenderessy Szabó A, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A D3 vitamin antipszoriatikus támadáspontjai lehetnek a pikkelysömörben kórosan kifejeződő D típusú ciklinek/D type cyclins have abnormal expression in psoriasis and may be possible targets of the antipsoriatic effect of 1,25-Dihydroxyvitamin D3., Bőrgyógy Vener Szle 84: 3-9,, 2008
Nagy N, Szolnoky Gy, Szabad G, Bata-Csörgő Zs, Balogh A, Klausz G, Györgyei J, Mándi Y, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Genetic background of venous leg ulcer development., Hung Med J 2: 391-405,, 2008
Belső N, Széll M, Bebes A, Kormos B, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: The combined silencing of D-type cyclins results in S phase blockade and aberrant mitosis in HaCaT keratinocytes., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S120,, 2008
Belső N, Széll M, Bebes A, Kormos B, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A D típusú ciklinek kombinált csendesítése S fázis blokkhoz és a mitózis zavarához vezet HaCaT keratinocitákban., Bőrgyógy Vener Szle 84: 198,, 2008
Kemény L, Csoma Zs, Koreck A: UVB-LED phototherapy for psoriasis., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S71,, 2008
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Széll M, Nagy F, Kemény L: Detection of COP1 in normal human keratinocytes and changes after UBV irradiation., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S204,, 2008
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Bebes A, Kiss M, Széll M, Nagy F, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: A COP1 a p53 negatív regulátora keratinocitákban és expresszója csökken UVB hatására., Bőrgyógy Vener Szle 84: 198,, 2008
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Bebes A, Kiss M, Széll M, Nagy F, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: Gén- és proteinexpressziós vizsgálatok COP1 csendesített humán keratinocitákban UVB besugárzás után., Biokémia, 32: 50,, 2008
Kormos B, Belső N, Szekeres Cs, Szabad G, Széll M, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: D type cyclin expression in cultured normal human adult melanocytes., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S222,, 2008
Kormos B, Belső N, Szekeres Cs, Szabad G, Széll M, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A D-típusú ciklinek kifejeződése tenyészett egészséges melanocitákban., Bőrgyógy Vener Szle 84: 186,, 2008
Nagy N, Bebes A, Németh IB, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: A neuropilin-1 a szerepének vizsgálata keratinocitákban., Bőrgyógy Vener Szle 84: 177,, 2008
Nagy N, Németh I, Szabad G, Szolnoky Gy, Belső N, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: The altered expression of syndecan 4 in the uninvolved skin of venous leg ulcer patients may predispose to venous leg ulcer., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S136,, 2008
Szabó K, Tax G, Teodorescu-Branzeu, D, Koreck A, Kemény L: TNFalpha gene polymorphisms in the pathogenesis of acne vulgaris., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S18,, 2008
Szabó K, Tax G, Theodorescu D, Koreck I, Kemény L: A TNF-alfa gén szerepe az acne vulgaris pathogenezisében., Magyar Immunol. 7: 27,, 2008
Szabó K, Tax G, Theodorescu, D, Koreck I, Kemény L: A TNF-alfa gén szabályozó régiójában található 857-es polimorfizmus az acne vulgaris patogenezisében., Bőrgyógy Vener Szle 84: 187,, 2008
Szegedi K, Antal M, Németh I, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Identification of intracellular molecules interacting with the stress-induced, psoriasis susceptibility-related non-coding RNA, PRINS., J Invest Dermatol 128: Suppl.1. S120,, 2008
Szegedi K, Antal M, Németh I, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Fehérje-kölcsönhatás vizsgálatok a PRINS nem kódoló RNS-sel., Magyar Immunol. 7: 29,, 2008
Szegedi K, Antal M, Németh I, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: A PRINS stressz-indukált nem kódoló RNS sejten belüli kölcsönhatásai chaperon funkcióval bíró molekulákkal., Bőrgyógy Vener Szle 84: 188,, 2008
Széll M, Szegedi K, Antal M, Német I, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: PRINS, the psoriasis susceptibility related noncoding gene RNA interacts with chaperone molecules and regulates the gene expression of G1P3/IF16, an antiapoptotic, interferon-inducible protein., Br J Dermatol 159: 1392,, 2008
Széll M, Szegedi K, Antal M, Németh I, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: A PRINS stresszindukált nem kódoló RNS-chaperonmolekulákkal áll kölcsönhatásban., Biokémia, 32: 47,, 2008
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Széll M, Nagy F, Kemény L: Detection of COP1 in normal human keratinocytes and its changes after UVB irradiation., EMBO Meeting – Cellular Signaling and Molecular Medicine, Cavtat, 2008. május 29 – június 04., p. 220., 2008
Kinyó Á, Kiss-László Zs, Polyánka H, Bebes A, Kiss M, Széll M, Nagy F, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: COP1 is a negative regulator of p53 in normal human keratinocytes and its expression is decreased after UVB irradiation., Német-Magyar Bőrgyógyász Kozmetológiai Kongresszus, Budapest, 2008. június 19-21., p. 32., 2008
Theodorescu Brinzeu, D, Szabó Kornélia, Feier, V, Herbeck, R, Olariu, R, Kemény Lajos , Koreck A: Propionibacterium acnes induces the epression os the proinflammatory chemokine CXCLB in human peripheral blood mononuclear cells and keratinocytes., 17th Congress of EADV, Párizs, 2008. szeptember 17-20., CD., 2008
Nagy N, Bata-Csörgő Zs, Belső N, Dobozy A, Kemény L, Németh R, Szabad G, Széll M: Expression studies on syndecan 4 and neuropilin 1 in venous leg ulcer., Winter Academy of Dermatology, St. Moritz and Pontresina, 2008. április 4-8., 2008
Szegedi K, Antal M, Németh I, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: A PRINS stresszindukált nem-kódoló RNS sejten belüli kölcsönhatásai chaperon funkcióval bíró molekulákkal., Magyar Humángenetikusok VII. Munkakonferenciája, Pécs, 2008. július 11-13., 2008
Széll M, Balogh K, Dobozy A, Kemény L, Oláh J: A CDKN2A gén ritka, prolin-48-threonin aminosav cserét okozó ivarsejtvonalbeli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedő magyar betegben és családjában., A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság V. Kongresszusa, Budapest, 2008. november 6-8., 2008
Széll M: Identification of two rare CDKN2A mutations in Hungarian melanoma-prone families suggests common founders either in Italy or in Hungary., Seminari di GenEtica Medica, 5 incontro, Catania, 2008. június 11., 2008
Széll M, Bata-Csörgő Z, Kemény L: The enigmatic world of mRNA-like ncRNAs: their role in human evolution and in human diseases., Semin Cancer Biol. 18:141-8., 2008
Nagy N, Szolnoky Gy, Szabad G, Bata-Csörgő Zs, Balogh A, Klausz G, Mándi Y, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Tumor Necrosis Factor-α -308 polymorphism and leg ulceration ― possible association with obesity., J Invest Dermatol. 127: 1768-9, 2007
Belső N, Széll M, Pivarcsi A, Kis K, Kormos B, Kenderessy SzA, Dobozy A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Differential expression of D-type cyclins in HaCaT keratinocytes and psoriasis., J Invest Dermatol 128:634-42, 2008
Nagy I, Pivarcsi A, Kis K, Koreck A, Bodai L, McDowell A, Seltmann H, Patrick S, Zouboulis CC, Kemény L: Propionibacterium acnes and lipopolysaccharide induce the expression of antimicrobial peptides and proinflammatory cytokines/chemokines in human sebocytes., Microbes Infect 8: 2195-205, 2006
Dallos A, Kiss M, Polyánka H, Dobozy A, Kemény L, Husz S: Effects of the neuropeptides substance P, calcitonin gene-related peptide, vasoactive intestinal polypeptide and galanin on the production of nerve growth factor and..., Neuropeptides. 40: 251-63, 2006
Nagy N, Bata-Csörgő Z, Kopasz N, Szeg C, Pivarcsi A, Koreck A, Dobozy A, Kemény L, Széll M: The expression of keratinocyte growth factor receptor (FGFR2-IIIb) correlates with the high proliferative rate of HaCaT keratinocytes., Exp Dermatol. 15: 596-605, 2006
Nagy N, Németh IB, Szabad G, Szolnoky G, Belső N, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: The altered expression of syndecan 4 in the uninvolvd skin of venous leg ulcer patients may predispose to venous leg ulcer., Wound Repair Regen. 16: 495-502,, 2008
Széll M, Balogh K, Dobozy A, Kemény L, Oláh J: First detection of the melanoma-predisposing proline-48-threonine mutation of p16 in Hungarians: was there a common founder either in Italy or in Hungary?, Melanoma Res. 17 :251-4, 2007
Széll M, Baltás E, Bodai L, Bata-Csörgő Z, Nagy N, Dallos A, Pourfarzi R, Simics E, Kondorosi I, Szalai Z, Tóth GK, Hunyadi J, Dobozy A, Kemény L: The Arg160Trp allele of melanocortin-1 receptor gene might protect against vitiligo., Photochem Photobiol. 84: 565-71., 2008
Kis K, Bodai L, Polyánka H, Eder K, Pivarcsi A, Duda E, Soós G, Bata Csörgő Zs, Kemény L: Budesonide, but not tacrolimus, affects the immune functions of normal human keratinocytes., Int Immunopharm 6: 358-68, 2006
vissza »