Kora Tudor hitviták (1525-1535)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62008
típus K
Vezető kutató Fabiny Tibor
magyar cím Kora Tudor hitviták (1525-1535)
Angol cím Early Modern Religious Controversies (1525-1535)
magyar kulcsszavak Tudor, hitviták, Morus, Tyndale, Frith
angol kulcsszavak Tudor, religious controversies, More, Tyndale, Frith
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Angol - Amerikai Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Tóta Péter Benedek
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 10.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kora Tudor hitviták (1525-1535)

A pályázat a korai angol reformáció legkiemelkedőbb polémikus írásait kívánja kutatni: elsősorban Sir Thomas More és William Tyndale, valamint More és John Frith vitájának dokumentumait.
Ezek a szövegek – More, Dialogue Concerning Heresies (1529; 1531), Tyndale, An Answer unto Sir Thomas More’s Dialogue (1531) More, The Confutation of Tyndale’s Answer (1532-33); Frith, A Christian Sentence (1532/33), More, Letter against Frith (1533), Frith, A boke … answeringe vnto M mores lettur (1533) – követik előző OTKA pályázatunk (T-33116) egyes forrásainak anyagát: a Tyndale-től származó bibliafordítási előszók (1525-26), és More-nak a Dorphoz írt levelében (1515) található bibliai-teológiai filológia szempontjait.
Előző pályázatunk folytatásaként tehát (1) vitatott bibliai-teológiai-filológiai fogalmak kerülnek a középpontba, amelyek (2) vitatható egyháztani kérdéseket vetnek fel, amelyek pedig (3) az egyházközösség szentségtani lényegét, az eucharisztiát vitatják. A Morus értekező prózájában található (4) kisepikai betétek az angol széppróza fejlődése miatt érdekesek. A magyar hitviták világával összemérési lehetőséget kínál (5) a törökök jelenléte, akiknek korabeli jelentősége Morus Bátorító párbeszéd (1534-35) című munkájában érte el csúcsát, amely előző pályázatunkban szerepelt.
Ez a pályázatunk úgy is folytatja az előzőt, hogy elmélyíti az akkor kialakított kapcsolatainkat a Moreanum intézettel (Université Catholique de l’Ouest, Angers, Franciaország), a Tyndale-projekttel (Catholic University of America, Washington DC, USA, illetve Tyndale Society, UK), és a Tudor Symposiummal (University of Newcastle, UK), amelynek következő konferenciájára a mi kutatóhelyünkön kerül sor 2006-ban.
angol összefoglaló
Early Tudor Religious Controversy (1525 and 1535)

The project aims at researching the documents of the most significant polemics of the period as it is reflected in the debate between Sir Thomas More and William Tyndale, and More and John Frith.
These texts – More, Dialogue Concerning Heresies (1529; 1531), Tyndale, An Answer unto Sir Thomas More’s Dialogue (1531) More, The Confutation of Tyndale’s Answer (1532-33); Frith, A Christian Sentence (1532/33), More, Letter against Frith (1533), Frith, A boke … answeringe vnto M mores lettur (1533) – follow the topics of biblical-theological philology raised by some of the sources in our previous OTKA project (T-33116): Tyndale’s prefaces to his Bible translations (1525-26), and More’s letter to Dorp (1515).
Thus, following our previous project, (1) we focus upon some disputed notions of biblical-theological-philological issues, which (2) result in disputable ecclesiological aspects, which again (3) argue about the Eucharist, the sacramental essence of the church or congregation. In More’s treatises (4) minor epic passages are of interest from the point of view of the development of English prose. As for the Hungarian religious polemics, an opportunity of comparison and contrast is provided by (5) the presence of the Turks, whose contemporary significance was emphasised in More’s Dialogue of Comfort (1534-35), which was included in our previous project.
Our present project follows the previous one in that way too, that it furthers our connections with Moreanum (Université Catholique de l’Ouest, Angers, France), the Tyndale-project (Catholic University of America, Washington DC, USA; Tyndale Society, UK), and the Tudor Symposium (University of Newcastle, UK), whose next conference will be held at our university in 2006.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Kora Tudor Hitviták c. kutatás a hazai anglisztikában eddig feltáratlan területet vizsgált. 2006: A kutatók tanulmányozták Morus eretnekségekről írt munkáját és Tyndale válaszát. Fabiny Tibor 2 angol és 2 magyar tanulmányt írt, és előadott Tyndale-ről Lichfieldben. Tóta Péter Benedek 1 angol tanulmányt írt, részt vett a dallasi Morus-központ konferenciáján, és megválasztották a Moreana vezetőségébe. 2007: FT 1 hetet kutatott Skóciában és előadott a dallasi Morus-központ konferenciáján TPB-vel együtt, aki Amherstben is tartott előadást. 2008: Megjelent a kutatás keretében elindított Kora Tudor Irodalom és Vallás sorozat 1. kötete. FT előadott a liverpooli Tyndale/More-konferencián, és dallasi előadása elektronikus formában megjelent. TPB dallasi előadása szintén megjelent, s még 1 angol, ill. 1 magyar tanulmányt írt. 2009: FT előadott Tyndale-ről Bécsben, valamint Tyndale teológiájáról a Wesley Főiskolán. TPB előadott a londoni VIII. Henrik-konferencián. A HUSSE 9 konferencián a kutatócsoport külön szekcióban ismertette a kutatást. 2010: FT Londonban kutatott, illetve előadott az MTA terminológia-konferenciáján Tyndale-ről. TPB a Leuvenben, illetve Londonban kutatott, és írt egy tanulmányt Morusról. 2011. januárjában FT Londonban kutatott, és előadott a HUSSE 10 konferencián, s folytatja hitvitával foglalkozó tanulmányainak sajtó alá rendezését. TPB folytatja Morus-tanulmányainak sajtó alá rendezését. Megjelent a Kora Tudor Irodalom és Vallás sorozat 2. kötete.
kutatási eredmények (angolul)
The Early Tudor Religious Controversies Project explored an unknown field in English Studies in Hungary. 2006: The researchers studied More’s work on heresies and Tyndale’s answer. Fabiny Tibor published 2 studies in English and 2 in Hungarian; gave a paper on Tyndale in Lichfield. Tóta Péter Benedek published an article in Hungarian, attended a conference at the More Center in Dallas (MCD), and was elected into the Board of Directors of Moreana. 2007: FT did research for a week in Scotland; gave a paper at MCD. TPB also gave a paper at MCD and another one in Amherst. 2008: The 1st vol. of “Kora Tudor Irodalom és Vallás” was published. FT gave a paper at the Liverpool Tyndale/More-conference; his MCD-paper was published in electronic format together with TPB’s paper. TPB published a paper in English and one in Hungarian. 2009: FT gave a paper on Tyndale in Vienna, and one on Tyndale’s theology at the Wesley College. TPB gave a paper at the conference on Henry VIII in London. At the HUSSE 9 Conference they presented their project in a special session. 2010: FT did research in London; gave a paper on Tyndale’s terminology at the Hungarian Academy. TPB did research in Leuven and London; published a paper on More. January 2011: FT did research in London, gave a paper at the HUSSE 10 conference; started preparing his Tyndale-articles for publication in Hungarian. TPB also started collecting his papers on More for publication. The 2nd vol. of “Kora Tudor Irodalom és Vallás” was published.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62008
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fabiny Tibor és Tóta Péter Benedek: Kora Tudor Irodalomés Vallás 1.: Martin Luthe és William Tyndale Pál Rómaiakhoz írt leveléről, Piliscsaba: PPKE, BTK, 2008
Fabiny Tibor és Tóta Péter Benedek: Kora Tudor Irodalom és Vallás 2.: Tudor-kori homiliák, Piliscsaba: PPKE, BTK, 2010
Fabiny Tibor: “Scripture and /or the Church in the Debate of Sir Thomas More and William Tyndale”, Látó szívvel. Magyar Piarista Rendtartomány, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő, 2006
Tóta Péter Benedek: The shifting cities of More: the stations of a lifelong pilgrimage, Moreana 43(2006)166-167:59-81. Rpt. Moreana 44(2007)168-170:249-271, 2006
Fabiny Tibor: Church Paradigm vs. Scripture Paradigm in the Debate of Sir Thomas More and William Tyndale, Andreas Höfele, et al., Representing Religious Pluralisation in Early Modern Europe, Münster: Lit-Verlag, 2007, 15-43., 2007
Fabiny Tibor: Scripture versus Church in the Debate of More and Tyndale, Thomas More Studies 3: Dialogue Concerning Heresies (2008): 9-17, 2008
Tóta Péter Benedek: Humanist reception: barbarous proceedings (Reflections on the Battle of Mohács), Writing the other: humanism versus barbarism in Tudor England, ed. Zsolt ALmási and Mike Pincombe, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars, 2008, 177-195., 2008
Tóta Péter Benedek: III. Richárd felriad álmából: III. Richárd álomélménye Morus és Shakespeare írása szerint, Műhely, 31(2008)6:77-87., 2008
Tóta Péter Benedek: More's merry tales in re-formation: the operation of a minor epic form in Thomas More's Dialogue Concerning Heresies, Thomas More Studies (University of Dallas), 3(2008):99-106., 2008
Fabiny Tibor: A reneszánsz Bibliája és a Biblia reneszánsza, Fabiny Tibor, Szótörténések:Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, Budapest: Luther Kiadó, 2009, 111-123., 2009
Fabiny Tibor: Az "atonement" fogalma William Tyndaloe 1526-os angol bibliafordításában és irataiban, s ezek ami teológiai hatása, Hubai Péter és Majsai Tamás, szerk., A te könyvedbe mindezek béírattak. Szümpszion a Bibliáról 2009, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2010, 51-65., 2010
Tóta Péter Benedek: Kinek Se-Hol-Se-Jó? (Az Utópia abszurd dicsérete), Utópiák és ellenutópiák, szerk. Kroó Katalin és Bényei Tamás, Budapest: L'Harmattan, 2010, 19-30., 2010
Fabiny Tibor: William Tyndale bibliafordításainak (1525, 1526, 1530, 1534) terminológiai kérdései, Magyar Terminológia 4(1): 21-38., 2011
Fabiny Tibor: "Stirring" in the Cloud of Unknowing and the Works of William Tyndale, Franz Wöhrer und John Bak, Spirituality in the Literature of the Anglophone Countries, Vienna: Vienna UP,, 2011
Fabiny Tibor: Igaz tanítás. Van-e ilyen? Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza, Keresztyén Igazság, 2011, megjelenés előtt, 2011
Tóta Péter Benedek: Thomas More and Henry VIII: "moste enemyes" and "best frendys" (The register of a renaissance reletionship, Megjelenés előtt, lektorálás alatt: e-Colloquia (Pázmány University Electronic Press - Budapest ISSN 1785-6515), ed. Zsolt ALmási and Mike Pincombe, 2011
Fabiny Tibor: "At-one-ment" from Tyndale to Shakespeare, Megjelentetése tárgyalás részét képezi, 2012, 2012
Fabiny Tibor: The Process of the Text: The literal sense and typology in Tyndale's dynamic hermeneutics, Megjelentetése tárgyalás részét képezi, 2012, 2012
Fabiny Tibor: Demonising Luther: Thomas More on Martin Luther, Megjelentetése tárgyalás részét képezi, 2012, 2012
Fabiny Tibor: Literális vagy figuratív? Morus Tamás és John Frith vitája az eucharisztiáról, Megjelentetése tárgyalás részét képezi, 2012, 2012
Tóta Péter Benedek: Lóvá tett filológia? (Filológiai mintavétel a korai modern angol vita természetrajzából: John Frith és Morus Tamás), Megjelentetése tárgyalás részét képezi, 2012
Tóta Péter Benedek (ford.): Elmés nemes Balga Lovag (Szemelvények Morus Tamás vidám történeteiből az eretnekségek közegében), Megjelenés előtt, 2012
vissza »