Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62032
típus K
Vezető kutató Adamik Béla
magyar cím Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa
Angol cím Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of Imperial Age
magyar kulcsszavak feliratok, latin, nyelvtörténet, nyelvföldrajz, adatbázis
angol kulcsszavak Latin, inscriptions, historical linguistics, dialect geography, Data Base
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barta Andrea
Kiss Sándor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.891
FTE (kutatóév egyenérték) 2.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A "Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa" c. projekt fő célja egy olyan, a Római Birodalom meghatározott európai provinciacsoportja (a szélesebb értelemben vett Illyricum, Gallia és Britannia) latin feliratainak vulgáris latin nyelvi anyagát felölelő és feldolgozó alapvető számítógépes (hazai és nemzetközi viszonylatban is hiánypótló) nyelvtörténeti adattár létrehozása és digitális publikálása, amely egyrészt lehetővé teszi a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának az eddiginél alaposabb megismerését, és így akár egy majdani nyelvatlasz megalkotását, másrészt alapul szolgálhat olyan nemzetközi együttműködés későbbi kialakításához, amely a számítógépes nyelvtörténeti adatbázis és az erre épülő nyelvatlasz további munkálatait részben már nemzetközi kooperációban végezheti el. Az adatgyűjtő, adatrögzítő munkát egy 8 fős team végzi (témavezető, két résztvevő kutató, 5 hallgatói adatgyűjtő) egy erre a célra kifejlesztetett adatrögzítő programmal. A projekt eredményeképpen létrejövő adatbázis digitális formában kerül publikálásra (CD-Rom-on és/vagy internetes honlapon).
angol összefoglaló
The aim of the project entitled „Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of the Imperial Age” is to develop and digitally publish a fundamental computerized historical linguistic data base that incorporates and treats the Vulgar Latin material of the Latin inscriptions from a specific group of the European provinces of the Roman Empire (Illyricum in the wider sense, Gallia and Britannia). This will, on the one hand, allow for a more thorough study of the regional changes and differentiations of the Latin language of the Imperial Age. Further, it could also serve as a basis for subsequent international cooperation, in the course of which further work on the computerized historical linguistical data base resp. the future dialect atlas may be executed. The collection and recording of the data will be carried out by a team of eight colleagues, with a software developed specially for the project. The data base will be published digitally (on a website and/or in CD-ROM form).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” c. (K 62032 ny. sz., 2006-2009) OTKA Projekt munkálatainak eredményeképpen kifejlesztettünk egy a Római birodalom meghatározott provinciacsoportjának feliratairól gyűjtött (alapvetően vulgáris latin nyelvi) adatok rögzítésére és kezelésére szolgáló Adatbázis-szoftvert, amelyet a http://lldb.elte.hu/ oldalra telepítettünk. E szoftver segítségével az adatgyűjtést végző résztvevő kutatók (3) és adatgyűjtő munkatársak (7) a projekt záró dátumáig összesen 6113 digitális adatlapot rögzítettek az Adatbázisban, amely így egyre gazdagodva, fokozatosan alkalmassá válik arra, hogy az eddiginél alaposabban megismerjük és feltérképezzük a császárkori latin nyelv területi változásait és nyelvföldrajzi tagolódását. A Projekt időtartama alatt lépéseket tettünk a projekt nemzetközi megismertetésére is, egyrészt a Projekt munkatársainak külföldi konferencia-részvételeivel, kutatóútjaival, másrészt egy a Projekt munkálatait bemutató (egyben Herman József emléke előtt tisztelgő) budapesti szimpózium megszervezésével, és az ott elhangzó előadásoknak a (nemzetközileg referált Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49. 2009-es évfolyamának 1. számában megtörtént) publikációjával. Így az immár angol és magyar felülettel is rendelkező (és vendégfelhasználói internetes hozzáférése révén bárki számára hozzáférhető) Adatbázis-szoftver a jövőbeni nemzetközi együttműködés potenciális eszközévé vált.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of the works within the framework of the project entitled “Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age” we developed a new Database-software (installed on the site http://lldb.elte.hu/) to record and manage the vulgar Latin data collected from inscriptions of a specific group of the European provinces of the Roman Empire. With the help of this software, the team of ten collaborators (3 participant researchers and 7 data collectors) recorded 6113 digital data forms in the Database till the closing date of the project. Thus the Database is gradually becoming more and more appropriate for a more thorough study of the regional changes and differentiation of the Latin language of the Imperial Age. In the meantime, we advertised the Project on the international level as well by attending international conferences, by research journeys of the project’s collaborators, by organizing an international symposium (dedicated to the memory of József Herman) in Budapest to present the Project, and by having the papers of the symposium published in a separate fascicle of the 49th volume (2009) of the periodical Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. The Database-software has also English and Hungarian interface as well as a free guest access, this way it has become a potential tool for subsequent international co-operation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62032
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Adamik, Béla: Bonae memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial”. Symposium zur sprachwissenschaft der lateinischen inschriften. Eötvös-Loránd-Universität Budapest, 11.–12. 09. 2008., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 1-9, 2009
Adamik, Béla: In memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of the Imperial Age., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 11-22., 2009
Adamik, Béla: In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. (közlésre elfogadva)., Biville, Fr. (ed.) et al. Latin vulgaire - latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Lyon., 2010
Adamik, Béla: In memoriam Herman József: A Későlatin Nyelvtörténeti Adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig (közlésre benyújva)., Antik Tanulmányok 54 (2010), 2010
Barta, Andrea: The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia. A New Curse Tablet from Aquincum., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 23-29., 2009
Fodor, Krisztina: The Romanization of Aquitania., Laetae Segetes Iterum. Ed. by I. Radova, Brno, 2008. 306-310., 2008
Fodor, Krisztina: Changes Of The Latin Language In Aquitaine As Reflected By The Inscriptions., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 39-50., 2009
Kiss, Sándor: Tendances évolutives du latin tardif dans la Britannia romaine (d’après les inscriptions)., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 69-75., 2009
Ötvös, Zsuzsanna: The Latin of the Inscriptions in Narbonensis: Some Phonetic Characteristics., Acta Ant. Hung. 49 (2009) 95-105, 2009
vissza »