Yugoslav Documents on Hungary 1918-1941  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62052
Type F
Principal investigator Hornyák, Árpád
Title in Hungarian Délszláv levéltári források Magyarországról 1918-1941
Title in English Yugoslav Documents on Hungary 1918-1941
Keywords in Hungarian Levéltár, iratok, Magyarország, délszláv
Keywords in English Yugoslav, documents, archives, Hungary
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel History
Department or equivalent Department of Modern History (University of Pécs)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-06-30
Funding (in million HUF) 2.695
FTE (full time equivalent) 0.70
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja, hogy primer levéltári források alapján segítse elő Magyarország déli szmszádjával való kapcsolatainak megismerését. A cél összegyűjteni, lefordítani, mqgyarázó jegyzetekkel ellátni, egyszóval közlésre kész állapotba rendezni a két világháború közötti korszk legfontosabb magyar vonatkozású jugoszláv forrásait. A célkitűzés nem csupán az, hogy gazdasági, politikai, kisebbségpolitikai vonatkozású forrásokat közöljön, hanem, hogy a délszlávok magyarságképénak alakulását is bemutassa. Arra nem vállakozik, hogy a magyar levéltári forrásokat a délszláv iratok mellé állítsa, de a tevezett terjedelemes előtanulmányban a MOL forrásai is hasznosítva lesznek. A kutatandó levéltárak: fontossági sorrendben:a belgrádi Országos Levéltár, a Hadtörténeit Intézet Levéltára (Belgrád) Újvidéki Történeti Levéltár, Horvát Központi Levéltár (Zágráb)
Summary
In this project I intend to collect and translate and to prepare the most relevant documentary sources from the most important archives of former Yugoslavia to be published in Hungarian. By doing so the real role of Hungary in Yugoslav plans will be revealed in the interwar period, and hopefully an official “picture“ of Hungary and Hungarians will be outlined. This documentary sourcebook could help better understanding of policy of Yugoslav government and the Yugoslavs towards Hungary and the Hungarian minority in Yugoslavia. The archival materials I want to look up for are mainly economical and political characters.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt során fontos kiegészítő kutatásokat végeztem Belgrádban és Zágrábban, további dokumentumokat tárva fel. Számos tanulmányt készítettem, illetve tucatnyi konferencián mutattam be az elért eredményeket. A legfontosabb eredmény azonban az, hogy a projekt magvalósulásának határidő módosításával végül sikerült a kitűzött időre elkészítenem a „Délszláv levéltári források Magyarországról 1918-1941” című dokumentumkötet kéziratát. Az előszóval, bevezető tanulmánnyal, bőséges jegyzetapparátussal és névmutatóval ellátott közel 300 oldalas kézirat megjelenése 2010 októbere.
Results in English
I made important and necessary supplementary researches in the archives in Belgrade and Zagreb revealing many important documents. The achievements and results of the project were introduced to the wider profession in several published articles and studies and also at more than a dozen conferences. However, the main achievement is that by the modification of the project's deadline I managed to finish the manuscript of a nearly 300 page documentary sourcebook "The Yugoslavian archival sources on Hungary 1918-1941". The volume will be published in October 2010.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62052
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hornyák Árpád: Szántó Gábor és a jugoszláviai magyar hűségmozgalom, Aracs IX. évf. 2. sz. 23-32., 2009
Hornyák Árpád: Južnoslovenski teritorialni zahtevi i planovi za posleratno uređenje posle drugog svetskog rata,, Casopis za suvremenu povijest 2009/3, 2010
Hornyák Árpád: Adalékok az 1924. évi népszövetségi kölcsön angol es jugoszláv vonatkozásaihoz, Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. sz. első felében szerk. Rab Virág , Dévényi Anna, 2007
Hornyák Árpád: A kettős birtokosság intézménye a magyar-jugoszláv kapcsolatokban a két világháború között, Megjelenik a Debrecenben 2007. 11. 15-16-án megrendezett konferencia eloadásaitartalmazó kötetben, 2008
Hornyák Árpád: A jugoszláviai magyar kisebbség szerepe a két világháború közötti magyar-jugoszláv kapcsolatokban, Szerb-magyar kapcsolatok a történelem során c. konferencia eloadásaitartalmazó kötetben, 2008, 2008
Hornyák Árpád: A Balkán-összefogás gondolatának történeti fejlődése a 19. század második és a 20. század első felében., Limes 2008/4. 7-27. o., 2008
Hornyák Árpád: Hungary, Hungarians and the Establishment of Yugoslavia, Jugoslavija v casu Ljubljana, 227-232.o., 2008
Back »