A Coquand Gyűjtemény kréta cephalopodáinak komplex őslénytani revíziója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62063
típus K
Vezető kutató Szives Ottilia
magyar cím A Coquand Gyűjtemény kréta cephalopodáinak komplex őslénytani revíziója
Angol cím Revision of the Cretaceous cephalopods of the Coquand Collection
magyar kulcsszavak kréta, ammonitesz, Coquand Gyűjtemény
angol kulcsszavak Cretaceous, cephalopods
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Főzy István
projekt kezdete 2006-04-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 2.468
FTE (kutatóév egyenérték) 1.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az Henri Coquand francia paleontológus által főként Észak-Afrikában és Spanyolországban gyűjtött, mintegy harmincezer(!) ősmaradványból álló kollekciót Semsey Andor, korának ismert arisztokrata mecénása vásárolta meg 1892-ben és a Magyarhoni Földtani Társulatnak adományozta. A Coquand Gyűjteményként ismert nagy múltú, híres összehasonlító anyag az elmúlt évszázad viharai alatt részekre szakadt, felaprózódott, szétszóródott. A több tucat holo- és paratípus példányt tartalmazó anyag felkutatása, összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele nem csak tudományos feladat, de muzeológusi kötelesség is, hiszen külföldi kollégák rendszeresen kérnek felvilágosítást az anyagról.
Célom, hogy az összes példány leltári számmal együtt egy korszerű elektronikus katalógusban, minden érdeklődő kutató által elérhetően szerepeljen. Az őslénytani revizió eredményét angol nyelvű monográfiában kívánom megjelentetni. A feldolgozott anyag kiállításra kerülhetne a Magyar Állami Földtani Intézet Országos Geológiai Múzeumában. Jelen munka jól illeszkedik a Coquand Gyűjtemény teljes anyagának felkutatását, összegyűjtését és a téma szakértői által más kutatási projektek keretén belül feldolgozását célzó együttműködésbe.
A Coquand Gyűjtemény méltó helyre kerülése és bemutatása a magyar paleontológia nagy adóssága. Ennek első lépéseként szeretném a gyűjtemény kréta ammoniteszeit felkutatni, összegyűjteni és feldolgozni, melyhez kérem a tisztelt OTKA Bizottság támogatását.
angol összefoglaló
Henri Coquand (1831-1881) collected a world famous fossil material included almost 30.000 (!) specimens mainly from Southern France and Spain. Andor Semsey, a well-known Hungarian scientific maecenas had bought the collection of fossils in 1892 for the Hungarian Geological Institute. The material known as Coquand Collection was split and partly disappeared during the last century.
The present project is aimed to find and collect together the whole cephalopod material, all specimens marked with depository numbers. A complete paleontologial revision and an electronic catalogue is also will done in English and preferred to be publish as a monograph. The whole cephalopod material is wished to place in the Hungarian Geological Museum.
The work would cover three years. In the first year (2006) the maint point is the finding and collecting of the material. In the second year (2007) a full paleontological revision would be done with a help of foreign researchers. Three abroad trips are also wished. In the last year of the project (2008) hte complete work would be finished, the monograph on the cephalopod material organized and an electronic catalogue would done, probably in the home page of the Hungarian Geological Institute.
The paleontologic description and the emplacement of the Coquand Collection is a great debt of the Hungarian paleontology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás témája a Coquand Gyűjtemény kréta cephalopodáinak komplex őslénytani revíziója, célja pedig a típusok összegyűjtése és az anyag dokumentálása volt. Az idén zárult kutatás célja megvalósult, két társszerző - M. Company, Universidad de Granada és W. J. Kennedy, Oxford University Museum - közreműködésével. A munkához kapcsolódóan 2007-ben meglátogattam prof. Kennedy-t Oxfordban, 2009 nyarán pedig TéT pályázati finanszírozásból a közös munka befejezésére dr. Company Budapestre érkezett. Az elkészült őslénytani munka jelenleg 300 oldal terjedelmű. A rövid történeti bevezetés után két nagy egységre tagolódik - az első a Coquand által leírt fajok revíziója és katalógusa, a második pedig a járulékos anyag revízióját tartalmazza példányonként. Mindkét rész két földrajzi egységre, az algériai, illetve a franciaországi részre különül el, melyek követik Coquand eredeti gyűjteményi felosztását és publikálási rendjét. Az új fajként megjelöltek közül 51 faj típuspéldányát sikerült azonosítani, a többi érvénytelen névnek bizonyult. Az addicionális anyag kb. 300 példányát leírtuk és 10.5GB terjedelemben fotókkal dokumentáltuk. Jelenleg az alsó-kréta anyag, melyet M. Company-val dolgoztam fel, teljesen elkészült. A felső-kréta anyagot elküldtem prof. Kennedy-nek átnézésre. A fotótáblák elkészítése ez után kezdődhet meg, mivel rendszertani sorrendben kell összeállítani a képeket. A szöveget formázás után a Special Papers in Palaeontology című monográfia-sorozatba küldjük.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the present project was a complex, monographic paleontological revision and the preparation of the type catalogue together with the photographic documentation of the full material. The recently closed project was succesfull, all the planned work was done, partly under publishing and the preparation of the monograph is almost complete. The two co-authors, dr. M. Company (Universidad de Granada) and prof. W. J. Kennedy (Oxford University Museum) are the top of the pops, both were visited or were here to complete the ongoing work. For the purpose of travelling we include other fundings, namely TéT grant to sponsore the visit of M. Company. We have followed the structure of the original publishing of Coquand, even he described these ammonites in several separate papers and monographs together with other type of fossils. The monographic work is of 300 pages and approx. 420 photographs of 10.5GB size are done. 51 types were found and fully redescribed, together with the 91 specimens of "nomina nuda" species and the approx. 300 specimens of the additional material. Some important types are seem to be lost but it is not our fault. After a short historic introduction there are two parts: the type and the additional material, and both two main parts are divided geographically into the Algerian and the French specimens. I believe that in these three and a half years of the project we did managed and completed the purpose we described in the project proposal.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62063
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szives Ottilia: Preliminary report on the revision of the Cretaceous ammonites of the Coquand Collection, 7th International Symposium on Cephalopods, abstract volume, 2007
Szives Ottilia: Előzetes jelentés a Coquand Gyűjtemény kréta ammoniteszek komplex őslénytani revíziójáról, Magyar Őslénytani Vándorgyűlés abstract volume, 2008
Miguel Company, Szives Ottilia: Revision of the most problematic Early Cretaceous ammonoid species described by H. Coquand: Holcodiscus metamorphicus (Coquand, 1880), Holcodiscus diversecostatus (Coquand, 1880), Curiolites heinzi (Coquand, 1880) and Psilotissotia mazuca (Coquand, 1880), Cretaceous Research, 2010
vissza »