Natural philosophy in the history of science  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62098
Type K
Principal investigator Szegedi, Péter
Title in Hungarian A tudománytörténet természetfilozófiai dimenziója
Title in English Natural philosophy in the history of science
Keywords in Hungarian tudománytörténet, természettudomány, természetfilozófia, tudósok
Keywords in English history of science, natural philosophy, scientists
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel History
Department or equivalent Department of Ethology (Eötvös Loránd University)
Participants Ropolyi, László
Starting date 2006-02-01
Closing date 2011-01-31
Funding (in million HUF) 3.904
FTE (full time equivalent) 0.42
state closed project
Summary in Hungarian
A természettudományok és a matematika kialakulásában és fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a különféle filozófiai rendszerek, tradíciók, iskolák és gondolatmenetek. A tudományos gondolkodás történetében világosan megmutatkozik ez az összefüggés. Így például jól ismert, hogy a fizika legalább a XVII-XVIII. századig valójában olyan tudományos aktivitást jelentett, amit ma sokkal inkább természetfilozófiának mondanánk. Illusztrációként talán elég Arisztotelész – sok évszázadon keresztül meghatározó művére –, Fizikájára, vagy a XVII. században a helyébe lépő newtoni Principia-ra utalni. Más tudományterületek történetét végiggondolva ugyancsak hasonló eredményt kapunk.
A nagy teljesítményeket felmutató természettudósok közül sokan érezték szükségét annak, hogy világraszóló tudományos eredményeiket (esetenként kudarcaikat) valamilyen tágabb intellektuális környezetbe illesztve bemutassák saját tevékenységük filozófiai előfeltevéseit és következményeit, hogy értelmezzék és magyarázzák tudományterületük világnézeti problémáit és összefüggéseit is.
Kutatási célunk – a részletesebb munkatervben megjelölt – néhány tudós ilyen irányú munkásságának áttekintése, a filozófiai előfeltevéseknek és a tudomány történetében betöltött szerepüknek a feltárása, elemzése. A kutatómunka eredményeként kiválogatjuk és – megfelelő kísérő tanulmányokkal és jegyzetekkel ellátva – megjelentetjük az e szempontból legfontosabb forrásokat.
Summary
The different philosophical systems, traditions, schools and ideas have played a determining role in the birth and development of natural sciences and mathematics. This relationship is clearly manifested in the history of scientific thinking. Well known, that physics for instance was such kind of activity until the 17th-18th centuries, which recently can be called as natural philosophy. As an illustration we can mention Aristotle’s Physics or from the 17th century the Newtonian Principia. In other disciplines we can get similar results, too.
Many of the greatest natural scientist had motivations to show their own famous scientific results (or mistakes) in the frame of a wider intellectual environment, to analyze their philosophical presuppositions and consequences, to understand and explain the philosophical problems and relationships of their research area.
Our aim in this research is to review some of these scientists’ work on this subject, to reveal their presuppositions and the role of these ideas in the history of science. As a result of this research we shall select and publish their most important writings, with correspondent survey articles.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka révén ismételten bizonyítottuk – ezúttal elsősorban, de nem kizárólag a XX. századi fizika történetének vizsgálata révén – hogy a természettudományok fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a filozófiai rendszerek, tradíciók, iskolák és gondolatmenetek. Az általunk tárgyalt – nagy teljesítményeket felmutató – tudósok, így Ludwig Boltzmann, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Fényes Imre, Jánossy Lajos és Alan Turing szükségét érezték annak, hogy tudományos eredményeiket (esetenként kudarcaikat) valamilyen tágabb intellektuális környezetbe illesztve is bemutassák, illetve, hogy saját tevékenységük filozófiai előfeltevéseit és következményeit is számba vegyék, hogy értelmezzék és magyarázzák tudományterületük világnézeti problémáit és összefüggéseit. A kutatás folyamán áttekintettük ezeknek a tudósoknak az ilyen irányú munkásságát, feltártuk természetfilozófiai előfeltevéseiket és azoknak a tudomány történetében betöltött szerepét, ezáltal bemutattuk a tudománytörténet természetfilozófiai dimenzióját. A kutatómunka eredményeként kiválogattuk az e szempontból legfontosabb forrásokat, és azokat – bevezető tanulmányokkal ellátva – a közeljövőben meg fogjuk jelentetni.
Results in English
As the result of the project we demonstrated again – this time mainly, but not exclusively, through the examination of the 20th century history of physics – that the different philosophical systems, traditions, schools and ideas have played a determining role in the development of natural sciences. Ludwig Boltzmann, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Imre Fényes, Lajos Jánossy, and Alan Turing – like the other greatest scientists – had motivations to show their own famous scientific results (or even mistakes) in the frame of a wider intellectual environment, to analyze their philosophical presuppositions and consequences, to understand and explain the philosophical problems and relationships of their research area. During the project we have reviewed these scientists’ work on this subject, have revealed their presuppositions and the role of these ideas in the history of science, showing the philosophical dimension of history of science. As a result of this research we selected their most important writings, and we shall publish the texts with correspondent survey articles in the near future.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62098
Decision
Yes

 

List of publications

 
P. Szegedi: Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science, pp. 83-91 in: Baccarini E. Relativism [1. Biennial of Quadrilateral]. MMSU, Rijeka, 2006
Ropolyi L.: Demokratizmus és relativizmus, Kuhn és a relativizmus, Budapest 2006. szept. 11-12. Program és az előadások tartalmi kivonata, BME, 2006
L. Ropolyi: Ideological presuppositions in dynamical theories, Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, Budapest, pp. 135-136., 2007
L. Ropolyi: Playing with reality, Let’s Play Conference, Vancouver, p. 68., 2007
Szegedi P.: Tudósok kontra filozófusok a tudomány relativitásáról, Binzberger V.-Fehér M.-Zemplén G. (szerk.): Kuhn és a relativizmus, L'Harmattan, Budapest, 36-46. o., 2007
L. Ropolyi: Interpretation as a Fundamental Tool in the Construction of Science, European Association for the Study of Science and Technology, Rotterdam, 2008
L. Ropolyi: Controversies in Thermodynamics, Book of Abstracts & List of Participants, XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context, Budapest, p. 736., 2009
L. Ropolyi: Crisis and Complexity, Book of Abstracts, Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities. NATO Advanced Research Workshop. Zagreb, pp. 37-38., 2009
L. Ropolyi: Social relations in the historical versions of dynamical theories, Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, Budapest, pp. 190-193., 2009
L. Ropolyi: Hermeneutics as a philosophy of information, Abstracts. 2nd International Symposium on Open World Hermeneutics, Visegrád, 2010, p. 7., 2010
Ropolyi L. (szerk.): Neumann János válogatott írásai (harmadik kiadás), Typotex, Budapest, 2010
Szegedi P.: Alfred North Whitehead: A természet fogalma, BUKSZ 2010. tavasz 42-45. o., 2010
Szegedi P. (szerk.): Newton válogatott írásai (második kiadás), Typotex, Budapest, 2010
Szegedi P. (szerk.): Planck válogatott írásai (második kiadás), Typotex, Budapest, 2010
P. Szegedi: Philosophy of Science in Hungary, Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse. University Press of America, Lanham, 2011
Ropolyi L., Szegedi P. (szerk.): Fényes Imre válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Ropolyi L. (szerk.): Boltzmann válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Ropolyi L. (szerk.): Turing válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Szegedi P., Székely L. (szerk.): Jánossy Lajos válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Szegedi P. (szerk.): Bohr válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Szegedi P. (szerk.): Louis de Broglie válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011
Szegedi P. (szerk.): Schrödinger válogatott írásai, Typotex, Budapest, 2011

 

Events of the project

 
2017-02-06 09:58:31
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »