Konvergenciák és divergenciák az emberi erőforrás menedzsmentben Magyarországon és Európában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62169
típus K
Vezető kutató Farkas Ferenc
magyar cím Konvergenciák és divergenciák az emberi erőforrás menedzsmentben Magyarországon és Európában
Angol cím Convergences and divergences in Hungarian and European Human Resource Management
magyar kulcsszavak emberi erőforrások; menedzsment; nemzetközi összehasonlítások; versenyképesség javítása
angol kulcsszavak management; human resources; banchmarking; improving competitiveness
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Karoliny Mártonné
Poór József
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.757
FTE (kutatóév egyenérték) 2.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás alapvető célja, hogy nemzetközi érvényességű mutatószámokat (benchmark mutatókat) határozzunk meg az emberi erőforrás menedzsment (EEM) hazai gyakorlatára.

A Pécsi Tudományegyetem Szervezés és Vezetés tanszékének kutatói egy hosszú távú kutatási projektet kezdeményeznek külföldi partnereikkel, amely
 a Magyarországon megtelepülő multinacionális vállalatok (MNV) leányvállalatainak,
 a nemzetköziesedő hazai cégek
 és más kis és középméretű vállalatok (KKV-ék)
EEM funkcióit és gyakorlati alkalmazásait, valamint mindezek történeti fejlődését vizsgálja.

A jelentős hazai kutatási előzmények után most arra keressük a választ, hogy ezek a funkciók és a gyakorlati alkalmazások hogyan alkalmazkodtak az elmúlt évek rohanó gazdasági változásaihoz. A kutatásunk során összehasonlítjuk a hazai vállalataink EEM gyakorlatát a Magyarországon megtelepült nemzetközi vállalatokéval. Vizsgáljuk, hogy mennyire mutat konvergens, illetve divergens képet a hazai EEM, összehasonlítva a CRANET európai EEM kutatás tendenciáival.

A kutatás nagy segítséget jelent a magyarországi emberi erőforrás menedzsment - tevékenység örökségének megértésében. A kutatási eredményei hozzájárulhatnak a magyarországi HR professzionalizmusának javulásához és EEM tevékenységének világszintű versenyképességéhez, valamint ez által elősegítheti Magyarország gazdasági fejlődését és jobb beilleszkedését a világgazdaságba.
angol összefoglaló
The aim of the proposed research is to create an internationally valid index numbers (benchmark indexes) in the domestic use of human resource management.

The researchers of the Organization and Leading department of the University of Pécs are taking the lead to start a long term research project with their foreign partners that will analyze the function, practical adaptation, and history of the Human research management at:

 Multinational companies in Hungary
 Internationalized local companies
 And other small and middle sized companies

Following the significant local researches, now we are searching how these functions and adaptations are used in the last years’ sweeping change of economy. During our research we will compare the practice of HRM of local companies and the international companies in Hungary. We will study how convergent, and divergent is the local HRM comparing with the CRANET European research tendency.

The study will have a big help in understanding the heritage of the function in the Hungarian human resource management. The results of the research will contribute to the increase of the professionalism of HR in Hungary and the increase of a worldwide competitiveness of HRM. It will also play an important role in the development of the Hungarian economy, and its adaptation to the world economy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pécsi Emberi Erőforrás Menedzsment Kutatóműhely (Vezetés Szervezés Tanszék) korábbi eredményei után ez a kutatás nemzetközi környezetben valósult meg. Csatlakozva a Cranfield Network (CranNet) kutató csoporthoz, 32 ország empirikus adatait vizsgálhattuk. Ezen adatbázison az összehasonlító HRM koncepciója alapján erős statisztikai támogatottsággal állapítottuk meg, hogy mennyire mutat konvergens illetve divergens képet a hazai, a kelet-közép-európai és a teljes minta HR gyakorlata. A megállapítás lényege, hogy jól elkülöníthetők a kategóriák, továbbá azok a jellemzők, amelyek a közszférát elválasztják a versenyszférától. A hazai HRM alkalmazások változó jellege a vizsgált funkciókban hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a külső és belső változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A kutatási eredményeinket több nemzetközi konferencián és számos külföldi publikációval validáltuk.
kutatási eredmények (angolul)
After the previous results of the Human Resource Management Research Unit (Department of Organization and Leadership) of the University of Pécs, this research was implemented in an international environment. Cooperating with Cranfield Network (CraNet) research team, we had the opportunity to analyze the empirical data of 32 countries. Based on the conception of comparative HRM with strong statistical support we concluded how much the HR practice of Hungary, Eastern-Central Europe and the total sample is convergent or divergent. The point of the conclusion is that these categories and characteristics which separates the public sector and the competitive sector can be acutely determined. Changing nature of domestic HRM applications contributes to the increase in competitiveness and adaptation to the internal and external changes within the examined functions. Our research results have been validated with several international conferences and publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62169
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farkas Ferenc - Tóth Erika: Diversity of European Cultural Values in Business, EU Working Paper, BGF, 2007
Farkas Ferenc - Poór: Kutatási hipotézis, nincs, 2006
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: A hazai HR helyzete kelet-európai és globális adatok tükrében, Személyügyi Hírlevél, 2006
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József - Musztyné Bátfai Boróka - Pótó Zsuzsanna: Nemzetközi összehasonlító vizsgálat fókuszában a közszféra HR-je magyarországi és Kelet-európai sajátosságok, Humánpolitikai Szemle, 2008
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József - Kehl Dániel: Changes in Corporate Employment and HR Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model., HRM Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2009
Farkas Ferenc: Corporate Governance and Accountability, ISTR VIIth International Conference, 2006
Karoliny Mártonné - Poór József: Human Resource Management in Hungarian Public Sector, 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, 2007
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: Trendek és tendenciák a magyarországi HR-ben a kelet-európai és a globális adatok tükrében, 17. Országos Humánpolitikai Konferencia és Kiállítás, 2007
Poór, József-Andrew Gross-Ferenc Farkas-Mike Roberson-Martonne Karoliny-Jeffrey Susbauer: Human Resource Management in Central Europe: Policies and Practices, IBEC, San Francisco, 2007
Poór, József – Mike Roberson-Andrew Gross: Striving for Global Competitive Advantage: HR Effectiveness in Hungarian Companies in the 21st Century, International Federation of Scholarly Associations of Management, 2006
József Poór - Zsuzsa Karoliny - Ferenc Farkas: Similarities and Differences of HRM in Private and Public Sector Organisations in Light of EE and Global Comparison, Workshop on HUMAN CAPITAL MANAGEMENT, 2007
József Poór - Zsuzsa Karoliny - Ferenc Farkas: Human Resource (HR) Practices for Sustainable Employment – on the Basis of the Life-Cycle Model, 23rd Workshop on Strategic Human Resource Management, 2008
József Poór - Zsuzsa Karoliny - Ferenc Farkas: Magyarországi HR helyzete a 2008-as Cranet felmérés tükrében, Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2008
Karoliny Mártonné: Pioneers on the HR Ground - Experiences from Hungary, 21st Workshop on Strategic Human Resource Management Aston Business School, 2006
Poór József: HR mozgásban – nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben, MMPC Kiadó, Budapest, 2006
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: A hazai HR helyzete kelet-európai és globális adatok tükrében, Személyügyi Hírlevél, 2007
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: Human Resource Management in Hungary in light of Eastern European and Global Comparison, 9th International Human Resource Management Conference Proceedings, 2007
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparisons, EBS Review, 2007
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: Regionális különbségek az emberi erőforrás menedzselés gyakorlatában., Tér és Társadalom, 2008
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József- Musztyné Bátfai Boróka - Pótó Zsuzsanna: Similarities and Differences of human resource management in private and public sector organizations in the light of new public management in international comparison, Acta Oeconomica, 2008
Musztyné Boróka Bátfai – Ferenc Farkas – Zsuzsa Karoliny – József Poór – Zsuzsanna Pótó: Similarities and Differences of Human Resource Management in Private and Public Sector Organisations in Light of New Public Management in Eastern European, NPM and other Countries, ) “New Trends and Tendencies in Human Resource Management –East meets West” International Conference Proceedings, 2008
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: In focus, Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resource management – An international comparative survey, Journal for East European Management Studies, 2009
Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, CompLex Kiadó, Budapest, 2009
vissza »