A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62188
típus NI
Vezető kutató Szegedy-Maszák Mihály
magyar cím A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban
Angol cím The chances of national cultures in the era of globalization
magyar kulcsszavak irodalomtörténet, emlékezet, ideológia, önazonosság
angol kulcsszavak literary history, memory, ideology, identity
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Hites Sándor Balázs
Jeney Éva
Peremiczky Szilvia
Scheibner Tamás
Tóth Péter
Varga Tünde Mariann
Vincze Ferenc
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-08-31
aktuális összeg (MFt) 45.000
FTE (kutatóév egyenérték) 17.88
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban

Kutatásunk során a nemzeti kultúra és nemzeti önazonosság meghatározásának globalizációban betöltött szerepét kívánjuk megfogalmazni, rámutatván a nemzeti művelődés lehetőségeire az egységesülő világban. Vizsgálódásunk központi kérdése, hogyan befolyásolja az egységesülés folyamata térségünk létező, hagyományosnak mondott kulturális mintáit, valamint azt, hogyan fogalmazhatók újra ezek a minták a régió művelődési sajátosságainak megtartása, megóvása érdekében. Megpróbálunk rámutatni a nemzeti-kulturális örökség fennmaradásának lehetőségeire. Megkíséreljük újraértelmezni a nemzetiesség eszmerendszerét, és a nemzet fogalmát szélesebb, interdiszciplináris összefüggésbe kívánjuk helyezni annak érdekében, hogy újravizsgálhassuk a jelentésképződések és az önazonosságalakítások távlatából.
Interdiszciplináris vizsgálódásaink magukban foglalják a fordítás és fordíthatóság, a történelmi regény mint a művelődéstörténet narratívájának kérdéskörét, társadalmi és történeti meghatározottságának kontextusában, a látás kultúrtörténetének többoldalú megközelítését, a látás modalitásainak feltárását, annak vizuális reprezentációkra gyakorolt hatását. Végezetül a zenére összpontosítunk, mint a kultúraközi kommunikáció közegére, különös tekintettel a zsidó kultúra magyar zenére gyakorolt hatására.
angol összefoglaló
The Chances of National Culture and Cultivation in the Age of Globalisation
This is project concentrates on the possibilities of designating and defining the role of national culture and national identities in the age of globalisation. The central problem of our interdisciplinary study is to research how globalization influences the existing cultural patterns in Central and Eastern Europe, and how these patterns can be reformulated according to the region’s need for sheltering national culture. We try to find answers to how they can contribute to developing new identity-formations which could respond to the challenge of standardizing tendencies of globalisation and of recent developments in the humanities
The project will be carried out within an interdisciplinary framework. It entails the re-examination of culture from the aspect of translation. Namely, the possibilities of cultural transmission as translation. The problem of the novel as the narration of cultural history in the context of its social and historical determination. The cultural history of vision from an interdisciplinary approach so as to highlight the modalities of vision and its affect on the accepted modes of visual representation. Finally, it will also focus on music as the media of intercultural communication, and particularly on the role of the Jewish culture in the alteration of Hungarian music.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport munkája azoknak a hazai művelődési jelenségeknek az összegzésére irányult, amelyek az elmúlt 200 évben valamilyen formában kapcsolatba voltak hozhatóak a nemzeti hagyományt érintő egységesülési folyamatokkal. A kutatás határait a modern nemzet fogalmának 18-19. századi kialakulásánál jelöljük ki, hiszen ez az az alaphelyzet, amely vagy a legérzékenyebben reagált az illető jelenségekre, vagy ami miatt a nemzeti, kulturális kolonializáció más formációkat elnyomni akaró különféle hatásai az adott korban életbe léptek (pl. nemzeti kisebbségek). A kutatócsoport minden tagja részt vett az anyag egy évig tartó kiválasztásában. Ennek során megpróbáltuk a lehető legnagyobb mértékben áttekinteni az időszak ismert és kevésbé ismert kiadványait, egészen 1817-től, a Tudományos Gyűjtemény első számától kezdve az 1990-es évek elejéig. Az alapkutatás eredménye egy olyan releváns írásokkal teli kötet, melyek többségükben a nagyközönség, sőt a szakmai olvasók számára is ismeretlenek voltak ("Nemzeti művelődés az egységesülő világban"). A megelőző időszak anyaggyűjtése és elrendezése alatt szerzett ismereteinket megpróbáltuk egy olyan nemzetközi konferencia keretei között párbeszédbe állítani, ahová meghívtuk a kérdés jelentős hazai és határon túli szakembereit. Az azóta elkészült előadások szerkesztett változata az idei év legvégén, vagy a jövő év legelején jelenik meg ("Nemzeti művelődés – egységesülő világ"), amely a három és féléves kutatás összegezése.
kutatási eredmények (angolul)
The project focused on those cultural phenomena that have been related to the globalization of the Hungarian national tradition (or parallel traditions), and could be interpreted as a challange to the latter. We defined the invention of modern national frameworks as a starting point of the research, because since the 18th and 19th century cultural globalization sharply confronted with such a competitive cultural project that created a culturally homogeneous sphere with various techniques, such as cultural colonization or assimilation of minority cultures. The project was based on basic research. This phase lasted one year, and included browsing possibily all the significant publications of the period from the first edition of the journal ’Tudományos Gyűjtemény’ in 1817 to the beginning of the 1990s. The outcome of the research was a volume of relevant studies, mostly unknown to both the wider and professional audience (’National Cultures in a Globalizing Age’). The results of our research in form of several case studies and more general historical studies were presented at an international conference that fostered further dialogue between the participants. The outcome of this professional exchange is a volume of studies which collects the study versions of the conference speeches and which is about to appear very soon at Napkút Publishing House (’National Cultures – Globalizing World’), and is intended to be a summary of the three year research project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62188
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Peremiczky Szilvia: Egy arckép a magyar irodalom mikrotörténetéből: Nil – Rozsnyayné Dapsy Gizella, Alföld, 2009/11., 2009
Scheibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc szerk.: Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, Napkút Kiadó, Budapest, 2010
Zákány Tóth Péter: „A Jókai-írógép”, Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, szerk. Scheibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010
Varga Tünde: Határátlépők: médiaművészet és tömegkultúra, Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, szerk. Shceibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010
Peremiczky Szilvia: A zsidó-keresztény Európa és a multikulturalizmus, Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, szerk. Scheibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010
Vincze Ferenc: Az erdélyi szász, a bánsági sváb és a romániai német irodalom: Az (irodalmi) egységesülés „lehetősége” egy szocialista képződményben, Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, szerk. Scheibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010
Scheibner Tamás: Nemzeti jelleg és avantgárd: a Forbáth-vita, Nemzeti művelődés – egységesülő világ: Tanulmányok, szerk. Scheibner Tamás, Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter és Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010
Vincze Ferenc: Egy (irodalom)történet-írás buktatói, Korunk, 2008/11., 2008
Peremiczky Szilvia: Antiszemitizmus és irodalom, A kultúra átváltozásai, Szerkesztette: Jeney Éva és Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Balassi Kiadó, 2006
Peremiczky Szilvia: Korok és kultúrák metszéspontja - a szefárd zsidó folklór műfajai, Palimpszeszt, 2006
Peremiczky Szilvia: Az emancipáció utáni fin de siecle Budapest és Mahler, Budapesti Negyed, 2006
Peremiczky Szilvia: Los israelitas espanoles - avagy a szefárdok egy története, Palimpszeszt, 2006
Zákány Tóth Péter: 1826: megjelenik az Élet és Litartúra, A magyar irodalom történetei, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, 2006
Hites Sándor: A szerző igen korai halála (Karátson Endre első novelláskötetéről), Új Forrás, 2006/4, 89-103, 2006
Varga Tünde: Vizuális? Populáris? Kultúra?, A kultúra átváltozásai, Szerk.: Jeney Éva és Szegedy Maszák Mihály, Budapest, Balassi, 2006
Szegedy-Maszák Mihály és Zákány Tóth Péter szerk.: Nemzeti művelődések az egységesülő világban. Szöveggyűjtemény, Ráció Kiadó, 2007
Varga Tünde: The Reveries of Flight: Popular Media and the Policy of Vision in Romantic Culture, Akadémiai Kiadó, 2007

 

Projekt eseményei

 
2009-03-09 16:10:29
Résztvevők változása
vissza »