A fokozottan védett vidra több szempontú post mortem vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62216
típus K
Vezető kutató Lanszki József
magyar cím A fokozottan védett vidra több szempontú post mortem vizsgálata
Angol cím Complex post mortem analysis of the strictly protected otter
magyar kulcsszavak vidravédelem és megőrzés, nehéz fémek, PCB-k, genetika, szaporodásbiológia
angol kulcsszavak otter conservation, heavy metals, PCBs, genetics, reproduction biology
megadott besorolás
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Sugár László
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vidra (Lutra lutra) természetvédelmi és gazdasági szempontból ellentmondásos megítélésű csúcsragadozó. A részletes post mortem vizsgálattal, más módon nem hozzáférhető, sokoldalú populációs tulajdonság mérhető. A két éves kutatás fő célja, a vizes élőhelyeken aktuálisan veszélyeztetett vidra hazai fajmegőrzési programjának elősegítése és tényszerű alátámasztása. A vizsgálatban a Nemzeti Park Igazgatóságok által begyűjtött (elgázoltan talált, és fagyasztva megőrzött) vidrákat használjuk fel (KvVM engedéllyel). A post mortem vizsgálatban mérjük a külső és belső morfológiai tulajdonságokat, feljegyezzük a sérüléseket, vizsgáljuk a kondíciót, a reprodukciós állapotot (pl. placenta heg számlálás, gonado-szomatikus indexek), az elhullási okot, az életkort, az egészségi állapotot, a parazita fertőzöttséget. A vizsgálatokat a belső szervekből (elsősorban májból) vett és fagyasztva tárolt minták legfontosabb nehézfém (ólom, cink, réz, higany és kadmium) és összPCB szöveti akkumulációjának a laboratóriumi vizsgálatával tervezzük. A szövetmintákból molekuláris genetikai vizsgálatot (genetikai diverzitás mérést) végzünk, a meglevő kilenc Lut mikroszatellit primer alkalmazásával. Az adatokat többváltozós módszerekkel értékeljük. A várható eredmények felhasználhatók a fajmegőrzésben, a természetvédelmi élőhely kezelési gyakorlatban, a fenntartható halgazdálkodásban. Az eredményeket nemzetközi és hazai lektorált lapokban, ismeretterjesztő közleményekben, konferenciákon is közöljük.
angol összefoglaló
The otter (Lutra lutra) is an ambiguous top predator from the viewpoint of nature conservation and economic aspects. Using the detailed post mortem analysis, various population parameters are measurable that are not available via other methods. The main aim of this two-year study is to improve the Hungarian conservation programme of the actually threatened otter. We examine dead and frozen-stored otter bodies collected by the staff of National Parks. In the post mortem examination we record morphologic data of the body, measure the size and weight of the internal organs, register the different types of wounds, score the fat deposition, the reproduction status (e.g. placenta scars, gonado-somatic indices), examine the mortality causes, age, the health status and infection with parasites. We plan to quantify the accumulation of important heavy metals (Pb, Zn, Cu, Hg, Cd) and total PCBs, from frozen stored inner organs, mainly liver tissue samples by chemical analysis. From the samples we plan to analyse the genetic diversity of otter population in Hungary with the application of a molecular genetic method, applying nine, existing Lut microsatellite primers. We compute data with multifactor analyses. The expected results are applicable in the otter conservation, in the practice of the management of aquatic habitats and also in the sustainable fish farming. We plan to publish results in international and national journals, in popular scientific reports and on conferences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fokozottan védett vidra (Lutra lutra) biológiai tulajdonságait 1999-2007 között gyűjtött tetemeken vizsgáltuk (82 hím, 65 nőstény, 3 ismeretlen). A hímivar átlagsúlya és kondícióindexe (KI) (8,7 kg és KI=1,3) nagyobb volt, mint a nőstényeké (6,1 kg és KI=1,0). A KI nem különbözött az évszakok között. A vizsgált vidrák egészségi állapota összességében kedvező volt. A legtöbb vizsgált vidra (90%) forgalom áldozatává vált. Előfordult orvvadászat, kutyatámadás, ritkán mérgezés, varsába fulladás, vidratámadás, betegség. Az elütött vidrák KI értéke nagyobb volt, mint a többié. A méhszarvakban a placenta hegek száma átlagosan 2,2 volt. Kölykezés (elütött fiatalok, és embriók kora alapján) egész évben előfordult (nem évszakfüggő szaporodás). A hímivarra (GSI alapján) szintén nem jellemző szezonális szaporodás. A gyomortartalom súlya nem különbözött az évszakok között. A szervsúly indexek a nőivarban voltak nagyobbak. Nem volt ivartól függő eltérés a májban mért fémkoncentrációkban (átlagértékek: Hg=1,3, Cu=7,8, Zn=32,4, Pb=0,07, Cd=0,05 mg/kg, nedves súly). A Duna és a Tisza régiójából származó vidrákban volt a legmagasabb a Hg, Cu és Zn koncentráció. A vizsgált szennyezőanyagok hazai átlagértékei alacsonyak, vagy közepesek európai összevetésben. A Magyarországi vidraállományt, 9 mikroszatellit lókusz elemzése alapján, nagy genetikai változatosság jellemzi. Az OTKA kutatásból nyert hiánypótló új eredmények a vidra fajmegőrzésében és a vizes élőhelyek kezelésében hasznosulhatnak.
kutatási eredmények (angolul)
Biological parameters of the strictly protected otter (Lutra lutra) was examined on carcasses (male 82, female 65, unknown 3) collected between 1999-2007. Mean weight and condition index (KI) of adult males (8.7 kg and KI=1.3) was higher than that of females (6.1 kg and KI=1.0). KI was not changed by seasons. Health status was summarized good. Most otter carcasses (90%) were collected as road casualties. Poaching, dog attacks, rarely poisoning, drowning in fish-trap, otter attacks, disease occurred. KI of road-killed otters was better than others. In the uterine horns the mean number of placental scars was 2.2. Cubbing (by age of juvenile otters, and embryos) occured throughout the year. In adult males similarly, no seasonal reproduction was found (byGSI). In weight of stomach contents no season-dependent difference was found. The organ weight indices were greater in females, than in males. No sex-dependent difference was found in metal concentrations measured in livers (mean values: Hg=1.3, Cu=7.8, Zn=32.4, Pb=0.07, Cd=0.05 mg/kg, wet weight). In otter tissues from the region of Danube and Tiscia, highest Hg, Cu and Zn concentrations were found. Mean values of pollutants measured, were generally low or medium compared with other European studies. High genetic diversity was found in the Hungarian otter population using nine microsatellites. Suppletory, new results arisen from OTKA research are utilizable in the otter conservation programme and management of wetland habitats.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2061/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lanszki J.: A vidra post mortem vizsgálatának eredményei. 2006. évi beszámoló jelentés, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2006
Lanszki, J.: A vidra post mortem vizsgálatának eredményei. 2007. évi beszámoló jelentés, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2007
Lanszki, J.: A vidra állományának vizsgálata Dráva-menti területeken, Erdészeti Tudományos Konferencia, 2007 december 11., Sopron, 83. p., 2007
Lanszki, J.: Hazai ragadozó emlősök ökológiája. /Természetvédelmi értékek, ökológia vizsgálatok Belső-Somogyban, Magyar Állatorvosi Kamara Somogy megyei Szervezetének Bizottsági ülése. 2007. február 1., 2007
Lanszki, J.: Az eurázsiai vidra (Lutra lutra) elterjedésének felmérése és állományának monitorozása Dráva-menti területeken, Dráva-Intereco II. Workshop, Drávaszentes, 2007. december 14., 2007
Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E.: Hazai vidrák morfológiai jellemzői és elhullási okai post mortem vizsgálat alapján, Állattani Közlemények 92: 67-76., 2007
Lanszki, J., Hidas, A., Szentes, K., Révay, I, Lehoczky, I., Weiss, S.: Relative spraint density and genetic structure of otter (Lutra lutra) along the Drava River in Hungary, Mammalian Biology, 73: 40-47., 2008
Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E., Nagy D.: Biological data from post mortem analysis of otters in Hungary, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. (közlésre hivatalosan elfogadva, in press), 2008
Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E., Széles L.G.: Hazai vidrák kondíciója és táplálék-összetétele post mortem vizsgálat alapján, Halászatfejlesztés, 31: 147-153., 2006
Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E., Nagy, D., Széles, L.G.: Post mortem analysis of otters (Lutra lutra) in Hungary, Hystrix, Vol. II: 326., 2007
Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E., Nagy, D.: Hazai vidrák több szempontú post mortem vizsgálatának eredményei, alkalmazási lehetőségek, Gerinces állatfajok érdekében végzett természetvédelmi beavatkozások Magyarországon II. Szeminárium, 2007. november 16-18., Túrkeve., 2007
vissza »