Folklórtörténet II  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62246
típus K
Vezető kutató Ujváry Zoltán
magyar cím Folklórtörténet II
Angol cím Folklore History II
magyar kulcsszavak Folklór, életrajzok, életművek, kritikai értékelés
angol kulcsszavak Folklore, biography, oeuvre, critical reception
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Néprajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.963
FTE (kutatóév egyenérték) 0.95
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A következő kutatási periódusban szeretném tovább folytatni az előző négy évben megkezdett munkát a XIX. századi folklór történetéről. Vizsgálatom kiterjeszkedik a megelőző századra, számos vonatkozásban a korábbi periódusra is, különösképpen a forrásokat illetően.

A XIX. századból eddig 20 jelentős személy életpályáját, munkásságát tekintettem át, a róluk szóló írásaim nyolc kiadványban jelentek meg. Egybefoglalva idén várható kiadásuk. A további vizsgálatokhoz példaként néhány nevet említek: Arany László, Ballagi Mór, Barna Ferdinánd, Dugonics András, Csaplár Benedek, Kecskeméti Csapó Dániel, Kelecsényi József, Török Károly. Különös figyelmet kívánok fordítani az irodalom és a folklór kapcsolatára (Arany János, Petőfi Sándor, Tompa Mihály és mások).

Az eddigi vizsgálatok is jól mutatják a folklór fontos szerepét a XVIII-XIX. században mind az irodalomban, mind pedig a tudományban. Az ide vonatkozó eredmények személyeken keresztül jeleníthetőek meg elsősorban. Munkásságomat ebbe az irányba kívánom folytatni.
angol összefoglaló
In the next period I would like to proceed the research in the history of the XIX.th century’s folklore, I started in the past four years. My examination expands to the previous century, in many aspects to the former period, especially regarding sources.

So far I overviewed 20 significant persons from the XIX. century, my works about them were published is eight publications. I mention only a few names for example, who I continue my examinations with: László Arany, Mór Ballagi, Ferdinánd Barna, András Dugonics, Benedek Csaplár, Dániel Kecskeméti Csapó, József Kelcsényi, Károly Török. I am paying great attention to the relationship of the litearature and the folklore (Arany János, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, etc.).

The former researches shows the importance of the folklore in the XVIII.th-XIX.th centuries in literature as well as in science. The concerning resoults can be showed especially across persons. I would like to proceed my examinations in this direction.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az pályázati ciklusban a XIX. századi folklórtörténet jeles személyiségeinek a munkásságát dolgoztam fel. Az anyag a „Magyar folklórtörténet I.” cím alatt jelent meg. A kötet kiegészítéséül egy nagyobb terjedelmű (közel 500 oldal) kresztomátiát állítottam össze. Nehezen elérhető vagy ma már ritka művekből, periodikákból. Ez az anyag 2008-ban a magyar folklórtörténet második köteteként napvilágot látott. Ezt követően hozzákezdtem a folklórtörténet és irodalomtörténet egyik kiemelkedő személyiségének Dugonics András fontos, a néprajztudomány számára legfontosabb művének, a „Magyar példa beszédek és jeles mondások” nagy gyűjteményének a feldolgozásához. A kétkötetes mű proverbiumainak változatait és a kapcsolódó jegyzetbeli mondák, anekdoták, szokások párhuzamait gyűjtöttem össze. A feldolgozáshoz a XVIII. századi és XIX. századi irodalom összeszedésére volt szükség. Az ide vonatkozó irodalom gyakorlatilag nagy utánajárással volt elérhető. Majdcsaknem másfél évig gyűjtöttem az adatokat, amelyeket folyamatosan feldolgoztam. Az anyag 2009 közepére nyomdakész állapotba került. Több mint 600 oldal terjedelembe megjelent. Így a vállalt feladatomat bevégeztem. Valamint, egy 350 oldalas kötet Dugonics anyagára építve (Száz kis írás. Mondák, anekdoták, szólások) „melléktermékként” nyomdában még megjelenésre vár.
kutatási eredmények (angolul)
I have worked out the history of the eminent personalities of Folkore history of in nineteenth century. There was published in the title of "Magyar folklórtörténet I". The volume is a supplement to a larger scale (around 500 pages) Chrestomtia was compiled. Now rare or difficult to access works, wich was the Magyar folklórtörténet II.” published. Subsequently I have started an outstanding personality of literature and Folk history, András Dugonics’s works. It is important to Folklore the "Hungarian excellent example of speeches and saying" a large collection of the process. I have collected in two-volume work proverbs versions and related legends in the footnotes, anecdotes, habits, similarities. The processing of the eighteenth and nineteenth centuries. The relevant literatures were almost unreachable. The one and a half years, I collected the data, which are constantly being processed. The material was in mid-2009 print mode. There was more than 600 pages published. Thus, the company had finished my task. Also, a 350-page volume Dugonics material (A Hundred Small Writings. Legends, Anecdotes, Phrases) "by-" waiting for printing yet to appear.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62246
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ujváry Zoltán: A ''Nem úgy van az mint volt régen'' kezdetű dal szerzője. Terhes Sámuel (1783-1863), Ethnica, VIII: 104-105, 2006
Ujváry Zoltán: Gondolatok az identitás vizsgálatáról, Debreceni Szemle XIV. p. 124-128, 2006
Ujváry Zoltán: Két történeti monda irodalmi feldolgozása, pp. 200-206. in: G. Jakó M;Veres l; Viga Gy. Levéltári Évkönyv, XIV., 2006
Ujváry Zoltán: Egy karcagi népköltészeti gyűjtő a XIX. században, pp. 406-410 In:Batho E ; Ujváry Z. Jászok és kunok a magyarok között., 2006
Ujváry Zoltán: Egy tudós egri pap értekezése a proverbiumokról. Szvorényi József (1816-1892), pp. 463-473. in: Petercsák T; Veres G. Agria, XLII, XIV., 2006
Ujváry Zoltán: A folklór egyik írott forrása: a ponyva., pp. 146-150. in:Selmeczi Kovács A. Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Laczkovics Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006
Ujváry Zoltán: A király, a drótos és az alispán., Ethnica, VIII: p. 105., 2006
Ujváry Zoltán: Sárkányhúzás Csökmőn és Szebellében., Ethnica, VIII: p. 105-106., 2006
Ujváry Zoltán: Szigligeti Ede népdalgyűjtése., Ethnica, VIII: p. 109-110., 2006
Ujváry Zoltán: Okos, mint a kecskeméti szélmalom., Ethnica, VIII: p. 106-107., 2006
Ujváry Zoltán: Görög anya szülte Kinizsi Pált, Ethnica, VIII: p. 108., 2006
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet, X. - Néprajz egyetemi hallgatóknak. 33., Debrecen, p. 148., 2006
Ujváry Zoltán: Kultusz, színjáték, hiedelem, Miskolc. 982p., 2007
Ujváry Zoltán: Folklórtörténet I., Debrecen. 560p., 2007
Ujváry Zoltán: Műdalok alászállása, Ethnica IX. évf. 1. sz. 26., 2007
Ujváry Zoltán: A Micbán monda két népi és egy ponyvai változata, az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, Agria XLIII. 303-308, 2007
Ujváry Zoltán: Magyar Folklórtörténet III., Debrecen, 2008. 483.p, 2008
Ujváry Zoltán: Gondolatok az identitás vizsgálatáról., Acta Hungarica, XVIII. Ungvár, 2008. 34-39., 2008
Ujváry Zoltán: Háromlegenda Szent Péterről, Múzeumőr, VI. 3.szám, 30., 2008
Ujváry Zoltán: Műveltségi elemek vándorlása., Tradicionális kereskedelem az Alföldön. (szerk. Novák L. F.). Nagykőrös, 2008. 559-562., 2008
Ujváry Zoltán: Szemelvények Dugonics András proverbiumgyűjteményéből., Tisicium. A Jász-Nagykun Szolnok megyei Múzeumok Évkünyve XVII. Szolnok, 2008. 433-438., 2008
Ujváry Zoltán: Diogenész anekdoták Dugonics példabeszédeiben., Ethnica X. 2008. 81-88., 2008
Ujváry Zoltán: A bakonszegi Kádár-domb névadó hősének balladája., A vitéz, aki két kézzel harcolt (szerk. Kocsis Csaba), Berettyóújfalu, 2008. 43-55, 2008
Ujváry Zoltán: Meztelen törökök egy Mátyás-mondában., Ethnica, 2008. 27., 2008
Ujváry Zoltán: Egy téves Gyöngyösi idézet., Ethnica, 2008. 29., 2008
Ujváry Zoltán: Gyöngyösi István és a Vénusz ~ Vén hús., Ethnica, 2008. 29., 2008
Ujváry Zoltán: Petőfi dalok és mondák a folklórban., Múzeumőr, VI. 2008. 4. szám. 1-4., 2008
Ujváry Zoltán: Petőfi dalok és mondák a folklórban., Múzeumőr, VI. 2008. 4. szám. 1-4., 2008
Ujváry Zoltán: Petőfi dalok és mondák a folklórban., Múzeumőr, VI. 2008. 4. szám. 1-4., 2008
Ujváry Zoltán: Tatár-török munkák Dugonics proverbiumgyűjteményében., Ethnica, X. 2008. 119-120., 2008
Ujváry Zoltán: Konferencia megnyitó, Tradicionális kereskedelem az Alföldön. (szerk. Novák László Ferenc.) Nagykőrös, 2008. 559-562., 2008
Ujváry Zoltán: Néhány monda Hunyadi Jánosról, Életút írások. Szilágyi Miklós tiszteletére, 2009
Ujváry Zoltán: Mondák Magyar Balázsról és fogadott fiáról Kinizsi Pálról, Tisicum, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. 352-358, 2009
Ujváry Zoltán: Dugonics András példabeszédei, Magyar Néprajzi Könyvtár, 2009
Ujváry Zoltán: "Az Isten igazságának tükörei", Ethnica, XI. 7-10., 2009
Ujváry Zoltán: A megnyúzott varga, Ethnica, XI. 54-55., 2009
Ujváry Zoltán: A megnyúzott varga, Ethnica, XI. 54-55., 2009
vissza »