A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült EU keleti perifériáin  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62277
típus K
Vezető kutató Süli-Zakar István
magyar cím A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült EU keleti perifériáin
Angol cím The role of borders and cross-border co-operations in the eastern peripheries of the European Union
magyar kulcsszavak határok, határon átnyúló kapcsolatok, EU perifériák
angol kulcsszavak borders, cross-border cooperations, EU peripheries
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Regionális Tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bujdosó Zoltán
Katona Péter
Komádi Mónika
Kovács Krisztina
Kozma Gábor
Molnár Ernő
Pénzes János
Radics Zsolt Mihály
Szilágyiné Czimre Klára
Teperics Károly
Tóth Antal
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.500
FTE (kutatóév egyenérték) 6.84
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás részeként összegyűjtjük és elemezzük a kibővült EU keleti perifériáinak (elsősorban a Kárpátok Eurorégió működési terének) terület- és településfejlesztési erőforrásait, a határon átnyúló kapcsolatok állapotát, sikereit és nehézségeit. Különleges figyelemben részesítjük a Magyarországgal szomszédos területeken élő magyar nemzetrészek szociálgeográfiai adatainak, s az interetnikus kapcsolatainak alakulását. Ismertetjük és összehasonlítjuk az érintett országok (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország) keleti régióinak, illetve Románia, Ukrajna szomszédos régióinak területfejlesztési eredményeit, s meghatározzuk a vizsgált régiók – speciális – országon belüli helyzetét és feladatait. Korábbi kutatásainkkal bizonyítottuk a kiválasztott régióknak a nyolcvanas évek elejétől egyre romló státuszát az illető országok gyorsan változó térszerkezetén belül. A vizsgált régiók társadalmi-gazdasági elmaradása az elmúlt 10-15 évben jellegében megváltozott. A periférikus térségek közeledéséről nem, inkább a centrumtérségektől való további eltávolodásról tanúskodtak kutatásaink. Úgy véljük, meg kell ismerni a kialakuló új helyzetet és ezt ismertetni szükséges az érintett önkormányzatokkal és közvéleménnyel. A vizsgált régiók határmenti területeinek társadalmi-gazdasági felemelkedését csak az általunk vizsgált határon átnyúló kapcsolatok élénkülésétől, a határok merev elzáró és elválasztó szerepének csökkentésétől és az INTERREG források megszerzésétől remélhetjük.
angol összefoglaló
In our research, we will collect and analyse the regional and settlement resources, the successes and difficulties of the cross-border relations in the eastern peripheries of the European Union (focusing especially on the operative area of the Carpathian Euroregion). We pay special attention to the social geographic data of the Hungarian nationalities living in the regions neighbouring Hungary. We shall provide information and compare the results and successes of regional development in the eastern regions of the countries involved (Hungary, Slovakia, Poland) and the in the neighbouring Romanian and Ukrainian regions. In addition to this, we shall determine the – special – situation and tasks of the studied regions within the country. Our previous researches proved that from the eighties the status of these regions worsened in the rapidly changing spatial structure of their own countries. The socio-economic backwardness of the studied regions changed in the past 10-15 years. Our research results demonstrated that instead of getting closer to the core regions, the peripheral regions got further away from them. The new situation must be studied and the results should be made available for the self-governments and the public. The socio-economic rise of the border areas of the studied regions may be only expected from intensive cross-border co-operations, the diminishment of the isolating and dividing role of state borders and the obtainment of the INTERREG resources.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az európai határon átívelő együttmûködéseket és az európai egységesülést a múltból örökölt területi-etnikai problémák nehezítették, illetve nehezítik még napjainkban is. Az egyesülés legproblematikusabb akadályai azok a határszakaszok, ahol rendezetlen etnikai-társadalmi-gazdasági kérdések halmozódtak fel. Megítélésem szerint a Kárpátok Régió olyan területet fed le (a magyar-román, illetve a magyar-ukrán, magyar-szlovák, ukrán-román, ukrán-lengyel határvidékeket), olyan határszakaszokat, amelyek rendezetlen viszonyai veszélyeztetik a jövõ Európáját. A Kárpátok Eurorégióba bevont régiók esetében a határmegvonás a XX. században történt, s ez azt jelentette, hogy e beavatkozás a történelem során egybefüggõ, egymásra utalt térségeket vágott szét. Kutatómunkánk során igyekeztünk rámutatni a politikai államhatár társadalmi-gazdasági fejlõdést akadályozó szerepére, s fejlesztési terveket dolgoztunk ki a határok elválasztó szerepének csökkentésére, a jobb megértés elérésére, a szorosabb és sikeresebb együttmûködés megindítására a Kárpát-medence határmenti térségeiben. Fontos kutatási feladatnak tekintettük Ukrajna euroatlanti közeledésének és a kárpát-medencei magyar kisebbségek autonómia-törekvésének tudományos megalapozását.
kutatási eredmények (angolul)
The cross-border co-operations in Europe and the European unification have been bothered by spatial and ethnic problems from the past and these problems are currently observed. The most problematic barriers in the unification are those borders where the unsettled ethnic-social-economic issues are accumulated. In my opinion, the Carpathian Region covers such areas (the Hungarian-Romanian, Hungarian-Ukrainian, Hungarian-Slovakian, Ukrainian-Romanian, Ukrainian-Polish border regions) and more concretely such border segments which endanger the future of Europe due to their unsettled conditions. In the case of the regions involved in the Carpathian Euroregion, the drawing of the borders happened in the twentieth century and this meant that as a consequence of this intervention such areas had been cut into pieces which were formerly contiguous and interdependent. We tried to demonstrate during our research that the political state borders impede the socio-economic development in the region. We elaborated development concepts for the diminishment of the dividing role of the borders for the initiation of better understanding and a closer and more successful co-operation between the border regions of the Carpathian Basin. The scientific background for the Euroatlantic approach of Ukraine and the autonomy ambitions of the Hungarian minority in the Carpathian Basin have been considered as important research objectives.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62277
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Süli-Zakar István - Czimre Klára: A határon átnyúló kapcsolatok Magyarország körül, Debreceni Szemle. XV. évf. 1. szám. pp.27-51, 2007
István Süli-Zakar: Regions for the United Europe, Eurolimes. Oradea-Debrecen, Volume I. Oradea University Press, Oradea. pp. 16-33., 2006
Ioan Horga – Süli-Zakar István: Challenges and Perspectives. – Regional and Euroregional Issues in the New Europe, Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, Metropolis Srl. Oradea. pp.5-12., 2006
Süli-Zakar István: Kísérlet az államhatárok által szétdarabolt tiszai vízgyűjtőterület újraegyesítésére, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 37-50., 2007
Süli-Zakar István: Euroregional Contact Region – Where Three Borders Meet, Development int he Romanian-Hungarian Cross-Border Space – from National to European Perspective. (Eds. I. Süli-Zakar–I. Horga). – DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen p, 2007
Czimre Klára: Cross-border co-operation in Europe: Scientific research most enviromental problems have a cross-border impact, Role and Impact of the FLAPP Projekt in the cross-border water management of the Upper Tisza valley (Ed. Süli-Zakar I.) Debrecen, pp 23-38, 2007
Bujdosó Zoltán - Radics Zsolt: Víztározók idegenforgalmi jelentősége néhány észak-magyarországi példa alapján, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 93-100, 2007
Koi Róbert: A légi közlekedés az új kihívásokkal szemben, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 135-140, 2007
Tömöri Mihály: A debreceni bevásárlóközpontok és hipermarketek közlekedésföldrajzi elemzése, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 149-156, 2007
Májas Anikó: A Debreceni Egyetem és a romániai magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények képzési struktúrájának összehasonlítása, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 323-328, 2007
Pénzes János: A jövedelmek és a megyeszékhelyek elérhetőségének összefüggései az Észak-alföldi Régióban, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 421-428, 2007
Molnár Ernő: Az Észak-alföldi Régió ipara a rendszerváltás után, Tanár úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. (Szerk.: Süli-Zakar I.). DE Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen pp. 429-438, 2007
Koi Róbert: Határmenti együttműködések folytonosságának biztosítása kormányzati felelősségvállalás segítségével Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye viszonylatában, A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 125-136, 2007
Teperics Károly: A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete, A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 165-176, 2007
Májas Anikó: Felsőoktatási együttműködések a Kárpát-medence északkeleti részében, A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 177-186, 2007
Klára Czimre: Cross-border co-operations with the participation of Hajdú-Bihar County, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 23-32, 2007
Zsolt Radics: The change of external economic contacts in Central Europe between 1989 and 2003 in the respect of studying the CEFTA, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 137-142, 2007
Károly Teperics: Roots of the joint human resource development in Debrecen and Oradea, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 149-158, 2007
Gábor Kozma: changes in the income conditions in the border area of the North Great Plain Region, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 307-316, 2007
János Pénzes: Relations between personal incomes and distances from the state borders in the North Great Plain Region, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 337-344, 2007
Ernő Molnár: The territorial differences of the relative concentration of the processing industry in the middle-sized and small towns in the North Great Plain Region, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 345-354, 2007
Gergely Csákberényi-Nagy: Energy producer background of the renewable energy spreading in the Northern Great Plain, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 361-368, 2007
Csaba Ruszkai: The co-operation of rural areas in the LEADER+ program, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 393-396, 2007
Ioan Horga - István Süli-Zakar: Challenges and Perspectives in the Regional and Euroregional Issues in the New Europe (First Conference of IERS), Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 411-417, 2007
István Süli-Zakar - Ioan Horga: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective ( Second Conference of IERS), Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 418-420, 2007
Mahara-Süli-Zakar-Ambrus: L’impact des caracteristiques climatiques de l’ete 2007sur l’etat de sante de la population de l’Euroregion Bihor–Hajdu-Bihar, XXIéme Colloque de l’Association Internationale deClimatologie: Climats et risques climatiques,Actes du colloque deMontpellier,Uni.Paul-Valéry–MontpellierIII.pp419-424, 2008
I. Süli-Zakar- B.M. Laszló: „Living Tisza” project of the Carpathian Euroregion. – Neihhbours and Partners: on the two sides of the border., Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. pp. 219-226., 2008
Szerk.: Ioan Horga – Süli-Zakar István: Challenges and Perspectives. – Regional and Euroregional Issues in the New, Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, Metropolis Srl. Oradea. 198 p., 2006
István Süli-Zakar: A Euroregional Contact Region - where three borders meet, Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 77-90, 2007
István Süli-Zakar - Ioan Horga (Edts.): Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspective, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, 420 p., 2007
Kozma Gábor: A határmenti önkormányzatok gazdálkodásának legfontosabb jellemzői, A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 63-70, 2007
Molnár Ernő - Pénzes János: Határmenti települések gazdasági potenciálja Bihor és Hajdú-Bihar megyében, A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. - Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, pp. 99-106, 2007
Süli-Zakar István: The Living Tisza, Role and Impact of the FLAPP Projekt in the cross-border water management of the Upper Tisza valley (Ed. Süli-Zakar I.) Debrecen, pp 39-46, 2007
Süli-Zakar István (Szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Debrecen, 417 p., 2007
I. Süli-Zakar: Neihhbours and Partners: on the two sides of the border, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen 402 p, 2008
I.Horga-G.Silasi-I.Süli-Zakar-S.Sagan: The European parliament, Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy, Institute for Euroregional Studies "Jean Monnet" European Centre of Excellence, University of Oradea Press, 278 p, 2008
Süli-Zakar István: Kárpátok Eurorégió 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért (Carpatian Euroregion: 15 yerars for development of cross-border co-operation, ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ - 15 РОКІВ ЗА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ ВІДНОСИН), Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen 502 p., 2008
vissza »