Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink helyesírása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62286
típus K
Vezető kutató Kocsis Mihály
magyar cím Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink helyesírása
Angol cím Orthography of ukrainian church manuscripts in the 16th century
magyar kulcsszavak szlavisztika, ukrán nyelv, nyelvtörténet, helyesírás
angol kulcsszavak slavic studies, ucrainian language, history of languages, orthography
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Szláv Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 0.808
FTE (kutatóév egyenérték) 0.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, hogy megteremtse a feltételeit annak a kutatásnak, mely a Magyarországon őrzött 16. századi ukrán egyházi kéziratok helyesírásáról szóló monográfiával zárul. E témában már eddig is folytattam kutatásokat, több tanulmányt jelentettem meg. Ugyanakkor nem tudtam még megismerni a Nyíregyházán és a Debrecenben található anyagot. Ezért több alkalommal el kell mindkét városba látogatnom, s a helyszínen kell kijelölönöm azt az anyagmennyiséget, melynek digitális rögzítése és CD–kre történő írása után a kutatásokat otthon is folytatni tudom. (A részemre másolandó anyag nagysága függ az egyes kéziratok homogeneitásától, mind a scriptorok, mind a protográfok tekintetében.)
A három éven keresztül történő folyamatos publikálásokat egy monográfia összeállítása zárja, mely az eddigi és az ezután megjelenő közleményeket fogja össze és általános értékelést is tartalmaz. Ez a munka előfeltétele azoknak a további kutatásoknak, melyek tárgya már a kérdéses kéziratok nyelvének tanulmányozása lesz.
angol összefoglaló
The purpose of the present project is to provide the necessary conditions of a research that will end with a monograph on the orthography of 16th century Ukrainian church manuscripts kept in Hungary. I have already done some research and published several studies on this topic. However, up to now I have not been able to get acquainted with the material kept in Nyíregyháza and Debrecen. Therefore, I must go to both cities several times in order to select the material that should be digitally recorded on compact disks. This will enable me to continue my research at home. (The volume of the material to be recorded depends on its homogeneity considering both the scribes and the protographs.)
My publications during this three-year-period will end with creating a monograph that will summarize all the studies written so far and in the future and will also include a comprehensive analysis. This is the preliminary condition for further research that is aimed at examining the language of the manuscripts in question.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat fő célja az volt, hogy elkészüljön a Magyarországon őrzött XVI. századi ukrán egyházi kéziratok leírását és helyesírását tartalmazó monográfia. A kutatás előzményeként a szerző már korábban feldolgozta azokat a kódexeket, melyek budapesti és szegedi könyvtárakban találhatók. A 2006–2008 közötti időszakban tehát a debreceni és nyíregyházi kéziratokat kellett megismerni, paleográfiai és helyesírási szempontból bemutatni. Ennek a feltáró munkának az eredményeként 11 publikáció jelent meg. A kutatások összegzését jelentő könyvnek azonban csak az első része foglalkozik a nyelvemlékek leírásával. A második rész a XVI. századi egyházi kéziratok helyesírási rendszereinek általános és egyedi kérdéseit tekinti át. Ezzel lehetővé válik, hogy a kor kódexeit kutató szakemberek el tudják választani a szövegben előforduló helyesírási vonásokat a nyelvi jelentőségűektől.
kutatási eredmények (angolul)
The main objective of the present project was to complete a detailed monograph on 16th century Ukrainian church manuscripts kept in Hungary. As preliminary investigation, the author had previously elaborated all the codexes that could be searched for in the libraries of two cities, Budapest and Szeged. Consequently, during the period between 2006 and 2008 the author’s task was to get acquainted with the manuscripts in Debrecen and Nyíregyháza, and describe them from the point of view of paleography and orthography. As the result of this research 11 publications were issued. The book gives the synthesis of the researches, however, only the first part deals with the presentation of the remains of the language. The second part of the monograph considers the general and specific orthographic phenomena of the codexes in question. Thus, the specialists examining the manuscripts of this historical period will be able to separate the orthographic characteristics of the texts from the linguistic ones.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62286
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kocsis Mihály: Способы обозначения звукосочетания j+i в украинских рукописях XVI века. Studia Slavica Savariensia 2007/1–2. VIII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok: 232–236., Szombathely, 2007
Kocsis Mihály: «Евфимиевская» правописная реформа как создание нормализированного для всех православных славян литургического языка. Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii "Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komuniácie": 63–67, Banská Bystrica, 2007
Kocsis Mihály: Изменение в значении формы написания: от способа отражения языкового явления до характерной черты правописания. Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej II. [Rozprawy Komisji Językowej LII.]: 83–90., Łódź, 2007
Kocsis Mihály: Употребление омеги в украинских рукописях XVI века. Studia Slavica Hung. 52/1–2: 235-240., Budapest, 2007
Kocsis Mihály: К изучению двух рукописей XVI века из библиотеки Дебреценского университета. Studia Hungaro-Bulgarica I: 179-183., Szeged-Sumen, 2007
Kocsis Mihály: A Nagylétai Apostol. Rövid leírás és helyesírási elemzés. A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok. [Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica.]: 13–24., Budapest, 2007
Kocsis Mihály: Наблюдения над правописанием Марияповчанского кодекса. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica XXVII: 85–91., Szeged, 2007
Kocsis Mihály: A Sárospataki Evangélium helyesírásáról. Hungaro-Ruthenica IV: 103–109., Szeged, 2008
Kocsis Mihály: К определению места возникновения украинских рукописей. Studia Hungaro-Bulgarica II: 201–206., Sumen–Szeged, 2008
Kocsis Mihály: Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. [Bibliotheca Slavica Savariensis. Tomus X. Redigit: Károly Gadányi.] pp. 336, Szombathely, 2008
vissza »