Diszkrét matematika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62321
típus NK
Vezető kutató Katona Gyula
magyar cím Diszkrét matematika
Angol cím Discrete mathematics
magyar kulcsszavak gráf, hipergráf, kombinatorika
angol kulcsszavak graph, hypergraph, combinatorics
megadott besorolás
Matematika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
résztvevők Ádám András
Bárány Imre
Elek Gábor
Erdos Péter
Füredi Zoltán
Gerbner Dániel
Gyori Ervin
Miklós Dezso
Pyber László
Sali Attila
Simonovits Miklós
Simonyi Gábor
Szemerédi Endre
T. Sós Vera
Tardos Gábor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 39.000
FTE (kutatóév egyenérték) 9.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Folytatni kívánjuk az utóbbi évek munkáját, tartva
a tradíciókat, és alkalmazkodva a nemzetközi trendekhez is.
A pályaázat 4 nagyobb részre oszlik.

Gráfelmélet. Régi, megoldatlan extremális problémákat fogunk
megtámadni a Szemerédi-lemma segítségével. Különféle
színezési problémákat fogunk vizsgálni. Tanulmányozzuk a véletlen
és a kvázi-véletlen gráfokat. A gráfentrópiát szeretnénk használni
gráftételek bizonyítására.

A Kombinatorika Más Területei. Különféle feltételek melletti,
véges halmazrendszerekre (hipergráfokra) vonatkozó extremális
problémákat szeretnénk megoldani, továbbá bizonyos kizárt konfigurációkat
nem tartalmazó mátrixok extrém problémáit. Véletlen politopok statisztikai
tulajdonságait fogjuk tanulmányozni.

Algebrai Kapcsolatok. Különféle fontos csoportok pontos részcsoportnövekedési
indexét szándékozunk meghatározni. Bizonyos ,,szép'' algebrákat fogjuk
közelíteni véges mátrixgyűrűkkel.

A Kombinatorika Alkalmazásai.
Kriptológia. A digitális vízjelek egy pontosabb elméletét fogjuk kidolgozni
a véges halmazok árnyéktételei segítségével. Az ujjlenyomatkódokra
vonatkozó korlátokat akarjuk javítani.

Adatbázisok Elmélete. Folytatni kívánjuk adott függőségek minimális
Armstrong-realizációinak kutatását. A véletlen adatbázisokat is
tanulmányozzuk. Eredményeinket szeretnénk kiaknázni az adatbányászatban.

Bioinformatika. A genetikus sorozatok részsorozataiból való rekonstrukciójára
szolgáló módszereket és algoritmusokat tanulmányozunk.
angol összefoglaló
We are planning to continue our work done in the past few years,
keeping the traditions and picking up new directions of the international trends.
Our grant proposal below is divided into 4 major parts.

Graph Theory. Old extremal conjectures will be attacked
by Szemeredi's regularity lemma. Problems concerning different general colorings
will be considered. Random and quasi-random graphs will be studied.
We try to exploit the graph entropy to prove graph theorems.

Other Areas of Combinatorics. We will solve extremal problems for
families of subsets (hypergraphs) under several conditions, extremal problems
for matrices with excluding certain configurations.
Statistical properties of random polytops will be studied.

Algebraic Connections. We intend to determine the precise subgroup
growth of various important groups. Certain ``nice'' algebras will be approximated
by finite matrix rings.

Applications of Combinatorics. Cryptology. We will develope a better theory
for the digital watermark using the shadow theory of finite sets.
We intend to improve the bounds for the fingerprint codes.

Database Theory. We want to continue the study of minimal Armstrong-instances
of dependencies in databases. Random databases will be studied. We will exploit our results
in data mining.

Bioinformatics. Methods, algorithms for the genetic string reconstruction problem
(from the substrings) will be studied.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat résztvevői igen aktívak voltak a 2006-2008 években. Nemcsak sok eredményt értek el, miket több mint 150 cikkben publikáltak, eredményesen népszerűsítették azokat. Több mint 100 konferencián vettek részt és adtak elő, felerészben meghívott, vagy plenáris előadóként. Hagyományos gráfelmélet Több extremális gráfproblémát oldottunk meg. Új eredményeket kaptunk Ramsey számokról, globális és lokális kromatikus számokról, Hamiltonkörök létezéséséről. a crossig numberről, gráf kapacitásokról és kizárt részgráfokról. Véletlen gráfok, nagy gráfok, regularitási lemma Nagy gráfok "hasonlóságait" vizsgáltuk. Különféle metrikák ekvivalensek. Űj eredeményeink: Hereditary Property Testing, Inverse Counting Lemma and the Uniqueness of Hypergraph Limit. Hipergráfok, egyéb kombinatorika Új Sperner tipusú tételekte kaptunk, aszimptotikusan meghatározva a halmazok max számát bizonyos kizárt struktőrák esetén. Több esetre megoldottuk a kizárt hipergráf problémát is. Elméleti számítástudomány Új ujjlenyomat kódokat és bioinformatikai eredményeket kaptunk.
kutatási eredmények (angolul)
The participants of the project were scientifically very active during the years 2006-2008. They did not only obtain many results, which are contained in their more than 150 papers appeared in strong journals, but effectively disseminated them in the scientific community. They participated and gave lectures in more than 100 conferences (with multiplicity), half of them were plenary or invited talks. Traditional graph theory Several extremal problems for graphs were solved. We obtained new results for certain Ramsey numbers, (local and global) chromatic numbers, existence of Hamiltonian cycles crossing numbers, graph capacities, and excluded subgraphs. Random graphs, large graphs, regularity lemma The "similarities" of large graphs were studied. We show that several different definitions of the metrics (and convergence) are equivalent. Several new results like the Hereditary Property Testing, Inverse Counting Lemma and the Uniqueness of Hypergraph Limit were proved Hypergraphs, other combinatorics New Sperner type theorems were obtained, asymptotically determining the maximum number of sets in a family of subsets with certain excluded configurations. Several cases of the excluded hypergraph problem were solved. Theoretical computer science New fingerprint codes and results in bioinformatics were found.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62321
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
N. Alon, I. Newman, A. Shen, G. Tardos, N.Vereshagin: Partitioning multidimensional sets in a small number of "uniform" parts, accepted to European Journal of Combinatorics, 2009
A. Gyárfás, M. Ruszinkó, G.N. Sárközy, E. Szemerédi: An improved bound for the monochromatic cycle partition number;, JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B; 96/6(2006), 855-873., 2006
V.T.Sós, Ch.Borgs, J.Chayes, L. Lovasz, K. Vesztergombi: Counting graph homomorphisms, Topics in discrete mathematics, 315-371, Algorithms Combin, 36, Springer, Berlin, 2006
J. Cooper, B. Doerr, J. Spencer, G. Tardos: Deterministic random walks, Proceedings of the Third Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO'06), 185-197, 2006
I. Barany, M. Prodromou: On maximal convex lattice polygons inscribed in a plane convex set, Israel J. Math. 154 (2006), 337--360, 2006
A. Khalfalah, E. Szemerédi: On the number of monochromatic solutions of x+y=z2;, COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING; 15/1-2(2006), 213-227, 2006
I. Barany, J. Matousek: Berge's theorem, fractional Helly, and art galleries, European J. Comb. 306 (2006), 2303--2313, 2006
I. Barany, B. Doerr: Balanced partitions of vector sequences, Lin. Alg. Appl. 414 (2006), 464--469, 2006
I. Barany: Convex bodies, random polytopes, and approximation, Chapter in Stochastic Geometry, ed. W. Weil, Springer, 2006
I. Barany, G. Rote: Strictly convex drawings of planar graphs, to appear in Manuscripta Math, 2009
I. Barany, Van H Vu: Central limit theorems for Gaussian polytopes, Annals of Prob. 35. 1593-1621, 2007
I. Barany, J. Matousek: Quadratic lower bound for the number of colourful simplices, SIAM J. Discrete Math. 21. 191-198., 2007
I. Barany, A Hubard, J.J. Castro,: Slicing convex sets and measures by a hyperplane, in Discrete and Comp. Geometry 2007, 2009
G Elek: The Strong Approximation Conjecture holds for amenable groups, Journal of Functional Analysis, 2006 Volume 239 (1) 345-355, 2006
H. Aydinian, P.L. Erdős: All maximum size 2-part Sperner systems - in short, Comb. Prob. Comp. 16. (4) , 553--555, 2006
P.L. Erdős, P. Ligeti - P. Sziklai - D.C. Torney: Subwords in reverse complement order, Annals of Combinatorics 10 415-430., 2006
E Győri: Triangle-free hypergraphs, Comb. Prob. Comp. 15(2006) 185-191, 2006
P.Balister, E.Győri, J. Lehel, R.Schelp: Connected graphs with no long paths, to appear Disc. Math, 2009
P.Balister, E.Győri, J. Lehel, R.Schelp: Adjacent vertex distinguishing, to appear, 2009
J. Demetrovics, Gyula O.H. Katona, D. Miklós,: On the security of individual data, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 46(2006) 98-113, 2006
Gyula O.H. Katona, K. Tichler: Some contributions to the Minimum Representation Problem of Key Sytems, Foundations of Information and Knowledge Systems, Springer, LNCS 3861, 2006, pp. 240-257, 2006
Annalisa De Bonis, Gyula O.H. Katona: Largest families without an r-fork, Order, 24. 181-191., 2007
M.W.Liebeck, L.Pyber, A.Shalev: On a conjecture of G.E.Wall, J.Algebra 317, 184-197., 2007
A. Sali, K.-D. Schewe: Counter-Free Keys and Functional Dependencies in Higher-Order Datamodels, Fundamenta Informaticae 70 (2006) 277-301, 2006
R. Anstee, B. Fleming, Z. Füredi, A. Sali: Color critical hypergraphs and forbidden configurations, Discrete Math. and Theoretical Comput. Sci Proceedings, http://www.dmtcs.org/dmtcs-ojs/index.php/proceedings/issue/archive, 2009
A. Sali, K.-D. Schewe: Keys and Armstrong Databases in Trees with restructuring, to appear in Acta Cyb., 2008
A. Sali, K.-D. Schewe: Weak Functional Dependencies on Trees with Restructuring, submitted, 2009
V.T.Sós, L.Lovász: Generalised quasirandom graphs, JCT B, 2006
V.T.Sós, M. Mubay: Explicit constructions of triple systems for Ramsey-Turan problems, Journal of Graph Theory 52 (2006)no. 3,211-216, 2006
Haxell, P. E.(3-WTRL-B); Luczak, T.(PL-POZN-DM); Peng, Y.(1-INS); Rödl, V.(1-EMRY-CS); Rucinski, A.(PL-POZN-DM); Simonovits, M.(H-AOS); Skokan, J.(1-IL): The Ramsey number of hypergraph cycles. I. (English summary), J. Combin. Theory Ser. A 113 (2006), no. 1, 67--83, 2006
V.T.Sós, Ch.Borgs, J.Chayes, L. Lovasz, K. Vesztergombi: Graph limits and parameter testing, STOC 2006, p.261-270, 2006
G. Simonyi: Asymptotic values of the Hall-ratio for graph powers, Discrete Math., Volume 306, Issues 19--20, 2006, 2593--2601, 2006
G. Simonyi, G. Tardos: Local chromatic number, Ky Fan's theorem, and circular colorings, Combinatorica, Vol. 26, No. 5, 2006, 587--626., 2006
G. Simonyi, G. Tardos: Colorful subgraphs in Kneser-like graphs, European J. Combin, 28, 2188-2200, 2007
T. Szabó, G. Tardos: Extremal problems for transversals in graphs with bounded degree, Combinatorica 26 (2006) (3), 333-351., 2006
J. Pach, R. Radoicic, G. Tardos, G. Tóth: Improving the crossing lemma by finding more crossings in sparse graphs, Discrete and Computational Geometry 36 (2006), 527-552., 2006
A. Marcus, G. Tardos: Intersection reverse sequences and geometric applications, Journal of Combinatorial Theory Ser. A 113 (2006) (4), 675-691., 2006
I. Benjamini, G. Kozma, L. Lovász, D. Romik, G. Tardos: Waiting for a bat to fly by (in polynomial time), Combinatorics, Probability and Computing 15 (2006) (5), 673-683., 2006
J. Pach, G. Tardos: Forbidden paths and cycles in ordered graphs and matrices, Israel Journal of Mathematics 155 (2006), 359-372., 2006
V. Rödl, A. Rucinski, E. Szemerédi: A dirac-type theorem for 3-uniform hypergraphs, COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING; 15/1-2(2006), 229-251, 2006
E. Szemerédi, V. Vu: Long arithmetic progressions in sumsets, thresholds and bounds, JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY; 19/1(2006), 119-169., 2006
J. Polcyn, V. Rödl, A. Rucinski, E. Szemerédi: Short paths in quasi-random triple systems with sparse underlying graphs;, JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B; 96/4(2006), 584-607., 2006
V. Rödl, A. Rucinski, E. Szemerédi: Perfect matchings in uniform hypergraphs with large minimum degree, EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS; 27/8(2006), 1333-1349, 2006
E. Szemerédi, V. Vu: Finite and infinite arithmetic progressionsin sumsets, ANNALS OF MATHEMATICS; 163/2(2006), 1-35., 2006
I. Barany: The probability that a convex body is lattice point free: a relative of Buffon's needle problem, Random Structures and Alg., 30. 414-426., 2007
I. Barany, J. Matousek: Packing cones and their negatives in space,, Discrete Comp. Geom. 38. 177 -187, 2007
I. Barany, M. Reitzner: The central limit theorem for random polytopes in a convex polytope, to appear 2007, 2009
I. Barany,: Lattice points and random points in convex bodies: a survey, to appear in Bull. AMS 2007, 2009
G. Elek,: The combinatorial cost (l'Enseignement Mathematique), to appear 2007., 2009
G. Elek,: Weak convergence of finite graphs, integrated density of states, to appear in Journal of Combinatorial Theory, B 2007, 2009
G. Elek: L2-spectral invariants and convergent sequences of finite graphs,, benyújtva 2007, 2009
G. Elek: A Regularity Lemma for Bounded Degree Graphs and its Applications: Parameter Testing and Infinite Volume Limits,, benyújtva 2007, 2009
G. Elek, B. Szegedy: Limits of Hypergraphs, Removal and Regularity Lemmas. A Non-standard Approach, benyújtva 2007, 2009
A. Apostolico - P.L. Erdős - M. Lewenstein: Parameterized Matching with Mismatches,, J. Discrete Algorithms 5., 135--140., 2007
P.L. Erdős - L. Soukup: Quasi-kernels in infinite graphs, submitted 2008, 2009
N. Eaton, Z. Füredi, A. Kostochka, and J. Skokan: Tree representations of graphs, European Journal of Combinatorics, 28, 1087-1098., 2007
D. Danev, Z. Furedi, and M. Ruszinko:: Multiple access Euclidean channel,, Multiple Access Channels - Theory and Practice, NATO Security through Science Series, D: Information and Communication Security, Volume 10, 54--72., 2007
Z. Furedi: Covering a triangle with triangles and their reflections, Discrete and Computational Geometry, 38, 273--288., 2007
J. Balogh, B. Bollobás, and M. Simonovits,: The typical structure of graphs without given excluded subgraphs,, submitted 2008, 2009
Y. Kohayakawa, M. Simonovits, J. Skokan:: The 3-colored Ramsey number of odd cycles., Proceedings of GRACO2005, 397--402 (electronic), Electron. Notes Discrete Math., 19, Elsevier, Amsterdam, 2007
J.Kempe, L.Pyber, A.Shalev: Permutation groups,minimal degrees and quantum computing, Groups,Geometry and Dynamics 1, 553-584., 2007
J. Demetrovics and A Sali: Relational database design Algorithms of Informatics, vol II., A. Iványi ed., Mondat Kiadó, Budapest, 849-881., 2007
J. Demetrovics and A Sali: Query rewriting in relational databases in Algorithms of Informatics, vol II., A. Iványi ed., Mondat Kiadó, Budapest, 882-930., 2007
R. Anstee, F. Barekat, and A. Sali: Small Forbidden Configurations V: Exact bounds for 4×2 cases, submitted 2008, 2009
R. Anstee and A. Sali: Latin Squares and Low Discrepancy Allocation of Two-Dimensional Data, Europ. J. Combin 28 2115-2124., 2007
G. Simonyi, G. Tardos, S. Vrecica: Local chromatic number and distinguishing the strength of topological obstructions, Trans. Amer. Math. Soc., közlésre elfogadva, 2008
J. Körner, G. Simonyi, B. Sinaimeri: On types of growth for graph-different permutations, benyújtva 2008, 2009
J. Balogh, J.Bollobas, V.T. Sós: The unlabelled speed of a hereditary graph property, submitted 2008, 2009
Ádám András: On some properties of Automaton Mappongs, Automata, Formal Languages, and Related Topics, 2009
I. Bárány, J. Matousek: Quadratically many colorful simplices, SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS, 2007
I. Bárány, S. Vempala, A. Vetta: Nash equilibria in random games, RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS; 31/4(2007), 391-405, 2007
I. Bárány, J. Pach (eds):: Special issue of Disrete & Computational Geometry dedicated to the memory of László Fejes Tóth, Disrete & Computational Geometry, 38/2; Springer, New York; 2007; 276., 2007
I. Bárány: On the power of linear dependencies, Building Bridges, In: Bolyai Society Mathematical Studies, 19; M. Grötschel, G.O.H. Katona; János Bolyai Mathematical Society and Springer-Verlag, Budapest; 2008; 31-45., 2008
I. Bárány, V. Vu: Correction: Central limit theorems for Gaussian polytopes, ANNALS OF PROBABILITY; 36/5(2008), 1998-1998., 2008
I. Bárány, A. Pór, P. Valtr: Paths with no small angles, Latin 2008: Theoretical Informatics (Proceedings of the 8th Latin American Symposium on Theoretical Informatics (Buzios, Brazil, 2008), In: Lecture Notes in Computer Scie, 2008
I. Bárány, N. Simányi: A note on the size of the largest ball inside a convex polytope, PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, to appear, 2009
T. Ceccherini-Silberstein, G. Elek: Minimal topological actions do not determine the measurable orbit equivalence class, GROUPS GEOMETRY AND DYNAMICS; 2/2(2008), 139-163., 2008
G. Elek: Graphings and graph sequences, preprint, 2006
Shiri Artstein-Avidan, Aviezri S. Fraenkel, Vera T.Sós: A two parameter family of an extension of Beatty sequences, Discrete Math.308 (2008)no 20.4578-4588, 2008
C. Borgs, J. Chayes, L. Lovasz, Vera T.Sós, K. Vesztergombi: Counting graph homomorphisms. Topics in discrete mathematics,, Algorithms Combin, 36, Springer, Berlin (2008) 315-371, 2008
C. Borgs, J. Chayes, L. Lovasz, Vera T.Sós, K. Vesztergombi: Graph limits and parameter testing,, STOC 2006, p.261-270, 2006
M. Mubay, Vera T.Sós,: Explicit constructions of triple systems for Ramsey-Turan problems, Journal of Graph Theory 52 (2006)no. 3,211-216, 2006
C. Borgs, J.Chayes, L. Lovas, Vera T.Sós,K. Vesztergombi: Convergent sequences of dense graphs II H-colorings, Statistical Phisics and Quotients, submitted, 2009
L.Babai,N.Nikolov,L.Pyber: Product growth and mixing in finite groups (Extended abstract), In Proc 19th Ann.Symp. on Discrete Algorithms (SODA'08), ACM-SIAM 2008, 248-257, 2008
Z. Furedi and M. Ruszinko: Large convex cones in hypercubes,, General Theory of Information Transfer and Combinatorics, a special issue of Discrete Applied Mathematics. Discrete Applied Mathematics 156 (2008), 1536-1541., 2008
Z. Furedi, A. Gyarfas, G. N. Sarkozy, and S. Selkow: Inequalities for the First-fit chromatic number,, Journal of Graph Theory 59 (2008), 75-88., 2008
Z. Furedi and J-H. Kang: Covering the n-space by convex bodies and its chromatic number, Discrete Mathematics 308 (2008), 4495-4500., 2008
Z. Furedi, D. Mubayi and O. Pikhurko: Quadruple systems with independent neighborhoods, Journal of Combinatorial Theory, Ser. A 115 (2008), 1552-1560., 2008
Z. Furedi and L. Ozkahya: On 14-cycle-free subgraphs of the hypercube, Combinatorics, Computing and Probability -közlésre elfogadva, 2009
G. Elek,: L2-spectral invariants and convergent sequences of finite graphs, Journal of Functional Analysis, 2008 (254) 10 2667-2689., 2008
X. Chen, J. Pach, M. Szegedy, G. Tardos: Delaunay graphs of point sets in the plane with respect to axis-parallel rectangles, Random Structures and Algorithms, to appear. Preliminary version appeared in Proceedings of the 19th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA 2008), 94--10, 2009
J. Pach, J. Solymosi, G. Tardos: Crossing numbers of imbalanced graphs, Journal of Graph Theory, to appear., 2009
E. Amiri, G. Tardos: High rate fingerprinting codes and the fingerprinting capacity,, in Proceedings of the 20th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA 2009)., 2009
J. Körner, C. Malvenuto, G. Simonyi: Graph-different permutations,, SIAM J. Discrete Math., 22 (2008), 489-499., 2008
G. Simonyi: Necklace bisection with one cut less than needed,, Electron. J. Combin., 15 (2008), no. 1, Note 16., 2008
G. Simonyi, G. Tardos, S. Vrécica: Local chromatic number and distinguishing the strength of topological obstructions, Trans. Amer. Math. Soc., 361 (2009), no. 2, 889--908., 2009
J. Körner, G. Simonyi, B. Sinaimeri: On types of growth for graph-different permutations, J. Combin. Theory Ser. A, 116 (2009), 713--723., 2009
Balister, P. N.; Gyõri, E.; Lehel, J.; Schelp, R. H.: Connected graphs without long paths, Discrete Math. 308 (2008), no. 19, 4487--4494., 2008
Elek, Gábor: Weak convergence of finite graphs, integrated density of states and a Cheeger type inequality, J. Combin. Theory Ser. B 98 (2008), no. 1, 62--68., 2008
Füredi, Zoltán; Mubayi, Dhruv; Pikhurko, Oleg: Quadruple systems with independent neighborhoods., J. Combin. Theory Ser. A 115 (2008), no. 8, 1552--1560. 05B30, 2008
Füredi, Zoltán; Gyõri, Ervin; Pach, János; Sali, Attila: Guest editors' foreword [Special issue: Simonovits '06]., Discrete Math. 308 (2008), no. 19, 4305. 05-06, 2008
Füredi, Z.; Kang, J.-H.: Covering the $n$-space by convex bodies and its chromatic number, Discrete Math. 308 (2008), no. 19, 4495--4500., 2008
Füredi, Zoltán; Ruszinkó, Miklós: Large convex cones in hypercubes, Discrete Appl. Math. 156 (2008), no. 9, 1536--1541., 2008
Gyõri, Ervin; Horák, Mirko; Palmer, Cory; Wozniak, Mariusz: General neighbour-distinguishing index of a graph, Discrete Math. 308 (2008), no. 5-6, 827--831., 2008
Borgs, C.; Chayes, J. T.; Lovász, L.; Sós, V. T.; Vesztergombi, K.:: Convergent sequences of dense graphs. I. Subgraph frequencies, metric properties and testing, Adv. Math. 219 (2008), no. 6, 1801--1851., 2008
Artstein-Avidan, Shiri; Fraenkel, Aviezri S.; Sós, Vera T.: A two-parameter family of an extension of Beatty sequences, Discrete Math. 308 (2008), no. 20, 4578--4588., 2008
Gyárfás, András; Sárközy, Gábor N.; Szemerédi, Endre: The Ramsey number of diamond-matchings and loose cycles in hypergraphs, Electron. J. Combin. 15 (2008), no. 1,, 2008
Nguyen, Hoi H.; Szemerédi, Endre.; Vu, Van H.:: Subset sums modulo a prime, Acta Arith. 131 (2008), no. 4, 303--316. 11B75 (11B13), 2008
J. Balogh, B. Bollobás, M. Saks and V. T. Sós: The unlabelled speed of a hereditary graph property, J Combin Theory B - közlésre elfogadva, 2009
T. H. Chan, E. Gyõri and A. Sárkozy: On a problem of Erdõs on integers no one divides the product of $k$ others,, közlésre elfogadva, 2009
Ian Levitt, Gábor Sárközy and E. Szemerédi: How to avoid the Regularity Lemma: Pósa's conjecture revisited, Discrete Math. - közlésre elfogadva, 2009
A. Kostochka, M. Myplarz, H. Kierstead and Enrde Szemerédi: A fast algorithm for equitable colouring, Combinatorica - közlésre elfogadva, 2009
V. Rödl, A. Rucinski, M. Schacht, E. Szemerédi: A note on perfect matchings in a uniform hypergraph, with large minimum codegree, Comment. Carolinae - közlésre elfogadva, 2009
G. Elek: $L^2$-spectral invariants and convergent sequences of finite graphs, Journal of Functional Analysis - leadva, 2009
G.O.H. Katona, A. Sali and K.-D. Schewe: Codes that attain minimum distance in every possible direction, Central European J. of Math., 6(1) 2008, 1-11., 2008
R. Anstee, F. Barekat, and A. Sali: Small Forbidden Configurations V: Exact bounds for $4\times 2$ cases, submitted, 2009
A. Sali and L. Székely: On the Existence of Armstrong Instances with Bounded Domains, FOIKS 2008, eds: S. Hartmann et. al.,Lecture Notes in Computer Science, 4932 (2008) 151-157, 2008
Attila Sali, Klaus-Dieter Schewe: A Characterisation of Coincidence Ideals for Complex Values, Journal of Universal Computer Science 15 (2009), 304-354., 2009
A. Sali and K.-D. Schewe: Weak Functional Dependencies on Trees with Restructuring, submitted., 2009
Z. Füredi and A. Sali: Partition critical hypergraphs, in preparation., 2009
Gyula O.H. Katona: Forbidden inclusion patterns in the families of subsets (introducing a method), in: Horizons of Combinatorics (Ervin Győri, Gyula OH Katona, László Lovász Eds.) Bolyai Society Mathematical Studies, 17, Bolyai Jáanos Mathematical, 2008
Teena Carroll and Gyula O.H. Katona: No three distinct subsets satisfying $A\cup B\subset C, A\not\subset B$, Order 25 (2008) 229-236., 2008
Gyula O.H. Katona and Leonid Makar-Limanov: A problem for Abelian groups, Asian-European Journal of Mathematics 1(2008) 237-241., 2008
Galina Bogdanova, Gyula O.H. Katona: All $q$-ary equidistant 3-codes, Journal of Combinatorics, Information and System Sciences, Combinatorics, a Special Issue Dedicated to Ray-Chaudhury for his 75th birthday, 2009
Gyula O.H. Katona: Forbidden Intersection Patterns in the Families of Subsets, Proc. ICDM 2006 (Conference in Bangalore), pp. 165-174., 2006
H. Aydinian - P.L. Erdős: All maximum size 2-part Sperner systems - in short, Comb. Prob. Comp. 16 (4) (2007), 553--555., 2007
P.L. Erdős - L. Soukup: How to split antichains in infinite posets, Combinatorica 27 (2) (2007), 147—161, 2007
D. Duffus - P.L. Erdős - J. Nésetril - L. Soukup: Splitting property in the graph homomorphism poset,, Comment Math Univ Carolinae 48 (4) (2007), 571--583., 2007
P.L. Erdős - L. Soukup: Antichains and duality pairs in the digraph-poset -- extended abstract, Proc. Int. Conf. on Relations, Orders and Graphs: Interaction with Computer Science, ROGICS '08 May 12-17, Mahdia-Tunisia (Ed. Y. Boudabbous, N. Zaguia) ISBN: 978-0-9809, 2008
P.L. Erdős - L. Soukup: No finite-infinite antichain duality in the homomorphism poset ${\bf D}$, to appear in Order (2009), 1--11., 2009
P.L. Erdős - L. Soukup: Quasi-kernels and quasi-sinks in infinite graphs, Discrete Mathematics 309 (2009), 3040--3048.", 2009
Hyunju Kim - Z. Toroczkai - I. Miklós - P.L. Erdős - L.A. Székely: Degree-based graph construction, Journal of Physics A (2009), 1--12.", 2009
I. Bárány, M. Reitzner: The central limit theorem for random polytopes in a convex polytope, 2008 submitted, 2009
I. Bárány, A. Hubard, J. Jeronimo: Slicing convex sets and measures by a hyperplane, Discrete Comp. Geom., 39 (2008), 67--75, 2008
I. Bárány,: Extremal problems for convex lattice polytopes: a survey,, in: Contemporary Mathematics 453, Surveys on Discrete and Comp. Geometry, Ed.: J. E. Gooodman et al. AMS, Providence, RI (2008), 87-103, 2008
G. Ambrus, I. Bárány,: Longest convex chains, Random Structures and Alg. 32 (2009), to appear,, 2009
I. Bárány, A Por, P Valtr: Paths with no small angle, SIAM J. Discrete Math., 21 (2009) to appear, 2009
J. Arocha, I. Bárány, X. Bracho, R. Fabilla, L. Montajano: Very Colourful theorems, Discrete Comp. Geom.,42 (2009) to appear, 2009
I. Bárány, A. Por: Infinite paths with no small angle, Mathematika, to appear (2009), 2009
P. Balgojevic, I. Bárány, A. Szucs: Equipartitions with convex 3-fans, submitted (2009), 2009
I. Bárány, J-I, Ito, A. Vilcu, T. Zamfirescu: Every points is critical, submitted (2009), 2009
Attila Bernáth, Dániel Gerbner: Chain intersecting set families, Graphs and Combinatorics, 23(2007) 353-366, 2007
Dániel Gerbner, Balázs Patkós: $\ell$-chain profile vectors, SIAM J. Discrete Math. 22(2008) 185-193, 2008
Dániel Gerbner, Balázs Patkós: Profile vectors in the lattice of subspaces, Discrete Math. 309(2009) 2861-2869., 2009
Dániel Gerbner, Balázs Patkós, Dömötör Pálvölgyi, Gábor Wiener: Finding the maximum and minimum elements with one lie, Discrete Applied Math. elfogadva, 2009
Dániel Gerbner, Balázs Keszegh, Nathan Lemons, Balázs Patkós, Cory Palmer: Polychromatics colorings of arbitrary rectangular partitions, Discrete Math. elfogadva, 2009
I. Bárány,: Random points and lattice points in convex bodies, Bulletin of them AMS, 45 (2008), 339-365, 2008
Bollobás, Béla; Gyõri, Ervin: Pentagons vs. triangles, Discrete Math. 308 (2008), no. 19, 4332--4336., 2008
Ceccherini-Silberstein, Tullio; Elek, Gábor: Minimal topological actions do not determine the measurable orbit equivalence class., Groups Geom. Dyn. 2 (2008), no. 2, 139--163., 2008
Füredi, Zoltán; Gyárfás, András; Sárközy, Gábor N. Selkow, Stanley.: Inequalities for the first-fit chromatic number, J. Graph Theory 59 (2008), no. 1, 75--88., 2008
Jerrold R. Griggs, Gyula O.H. Katona: No four subsets forming an N, J. Combin. Theory Ser A 115 (2008) 677-685., 2008
N. Linial, J. Matousek, O. Sheffet, G. Tardos: Graph colouring with no large monochromatic components, Combinatorics, Probability and Computing 17 (2008), 577--589., 2008
Luczak, Tomasz; Simonovits, Miklós: On the minimum degree forcing $F$-free graphs to be (nearly) bipartite, Discrete Math. 308 (2008), no. 17, 3998--4002., 2008
Lovász, László; Sós, Vera T.: Generalized quasirandom graphs, J. Combin. Theory Ser. B 98 (2008), no. 1, 146--163., 2008
Martin, Ryan; Szemerédi, Endre: Quadripartite version of the Hajnal-Szemerédi theorem, Discrete Math. 308 (2008), no. 19, 4337--4360., 2008
Rödl, Vojtìch; Ruciñski, Andrzej; Szemerédi, Endre: An approximate Dirac-type theorem for $k$-uniform hypergraphs, Combinatorica 28 (2008), no. 2, 229--260., 2008
vissza »