Dante filozófiája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62377
típus K
Vezető kutató Kelemen János
magyar cím Dante filozófiája
Angol cím Dante's Philosophy
magyar kulcsszavak Dante, nyelvfilozófia, történelem filozófia, politikai filozófia, allegória
angol kulcsszavak Dante, philosophy of language, philosophy of history, political philosophy, allegory
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kaposi Márton
Mátyus Norbert
Nagy József
Szabó Tibor
Takács József
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-07-31
aktuális összeg (MFt) 5.427
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatómunka célkitűzése a Dante filozófiai műveihez készítendő magyar kommentár előkészítése. A terv része annak a vállalkozásnak, melynek eredményeként 2021-re, a következő Dante-centenáriumra megvalósítható Dante összes műveinek első magyar kommentárja, valamint a hazai Dante-fordítások kritikai feldolgozása és közzététele. Dante filozófiai munkásságának hazai recepciójára és interpretálására irányuló tudományos tevékenység az utóbbi években komoly lendületet kapott, s mindez - egy jól működő tanszékközi és interdiszciplináris együttműködés révén - lehetőséget biztosít egy nemzetközi színvonalú magyar Dante-kommentár elkészítéséhez. Jelen kutatás témavezetője az elmúlt években a Tudományos iskolák pályázat támogatásával maga is bekapcsolódott ebbe a munkába, s Dante filozófiájáról publikált egy magyar nyelvű monográfiát és több olasz, angol és német nyelvű tanulmányt. Jelen pályázat időhatárain belül a hosszú távú célkitűzés alábbi részfeladatai valósítandók meg. 1. Lectura Dantis formájában bevezető tanulmányok és magyarázó jegyzetek készítése az Isteni színjáték filozófiai tartalmú énekeihez. 2. A Dante filozófiájával foglalkozó nemzetközi szakirodalom legújabb eredményeit tükröző reprezentatív tanulmánykötet összeállítása, fordítása és publikálása a fő irányokat elemző bevezető tanulmány kíséretében. 3. Dante politikai filozófiájának elemzése. A De Monarchia kommentálása. 4. Dante metafizikája és morálfilozófiája a Vendégségben. Kommentárok készítése a Vendégséghez. 5. Dante nyelvfilozófiájának elemzése. Kommentár készítése a De vulgari eloquenzia-hoz.
angol összefoglaló
The research aims at preparing the Hungarian commentary on Dante's philosophical work. This plan is part of a broader initiative: completing, by the next Dante-centenary in 2021, the first Hungarian commentary on the complete works of Dante, which will also bring together, critically assess, and publish Hungarian translations of Dante's work. Recently, Hungary has seen a great deal of development in research on Dante’s philosophy as well as in the Dante reception; and this opens the possibility towards preparing a Hungarian Dante-commentary of international quality, through the extensive interdepartmental and interdisciplinary cooperation that is now in place. For several years, the principal investigator of the present research has been participating in this broad initiative through support from the Academic Fund for Scientific Researches [Tudományos iskolák pályázat] and has published a Hungarian-language monograph about Dante’s philosophy as well as several essays in Italian, English, and German. Within the scope of the time frame for the present proposal, the following subtasks of the long term objective can be realized:
1. Preparing introductory essays and explanatory notes in the form of Lectura Dantis, to accompany those cantos of the Divine Comedy that have philosophical themes.
2. Compiling and publishing a representative collection of essays and translations, along with an introduction analyzing the main directions of research and interpretation.
3. Analyzing Dante’s political philosophy; preparing a commentary on De Monarchia.
4. Dante’s metaphysics and moral philosophy in Convivio; preparing commentaries to the Convivio.
5. Preparing an analysis of Dante’s philosophy of language; preparing a commentary to De vulgari eloquentia.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja Dante filozófiai műveihez készítendő magyar kommentár előkészítése volt. A terv részét képezte azon vállalkozásnak, melynek a 2021-es Dante-centenáriumra megvalósítható Dante összes műveinek első magyar kommentárja. A pályázat résztvevői – az általuk alapított Magyar Dantisztikai Társulat támogatásával és szakmai felügyeletével – az elmúlt év folyamán az OTKA támogatásból Dante füzetek címmel folyóiratot alapítottak, melynek célja a magyarországi Dante-kutatások összefogása és koordinálása. 2006-ban jelent meg a periodika első száma: tanulmányai jelen pályázati célok elérését segítetik, s azóta évi rendszerességgel jelenik meg, így immár a folyóirat negyedik száma is elkészült és publikálásra került. E folyóiratszámok révén a pályázat főbb pontjai teljesültek, hiszen a közölt tanulmányok a Dante-életmű filozófiai vonatkozású passzusait elemezték. Szintén az MDT keretein belül havi rendszerességgel szerveztünk előadásokat, melyeken az egyes részfeladatok felelősei ismertették eredményeiket a szélesebb szakmával. A pályázat kutatási tervében szereplő, Dante filozófiájával foglalkozó nemzetközi szakirodalom eredményeit tükröző tanulmánykötet publikálása is megvalósult a támogatásból. A résztvevők továbbá a pályázat célkitűzéseivel összhangban lévő több könyvvel és tanulmánnyal gazdagították a magyar és nemzetközi Dante-irodalmat. Összességében tehát sikeresnek és az eredeti célokat beváltó együttműködésnek bizonyult a pályázati támogatás időszaka.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was the preparation of the Hungarian commentary for the philosophical works of Dante. The project was part of an enterprise, which’s aim is the elaboration of the first Hungarian commentary for the complete works of Dante, for the Centenary of 2021. The participants of this initiative – by the help and the professional control of the Hungarian Dante Society, formed by themselves – in 2006 have founded a review, Quaderni Danteschi, with the financial support of OTKA, to coordinate the results of the researches on Dante in Hungary. The studies published in it contribute significantly to reach the above mentioned aims. By the publication of these review-issues many points of our research-program have been fulfilled. The participants had monthly sessions, organized by the Hungarian Dante Society: in these the researchers of the specific areas expounded the results of their researches to the academic community. A volume on the philosophy of Dante (as part of our research-program), in which are presented and used some relevant results of international Dante-studies, was also published with the financial support of OTKA. Moreover the participants have enriched the Hungarian and the international literature on Dante with a number of high quality books. As a conclusion, we can say that the period of this research program was successful and – from the point of view of the collaboration between the participants – efficient.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62377
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kelemen János: Dante, Petrarca, Vico, Budapest, Áron Kiadó, 2007
Mátyus Norbert: Babits kiadatlan Verlaine-fordítása, Parnasszus, 2007/1, 68-81., 2007
(Szerk. Hoffmann Béla, Antonio Sciacovelli, Mátyus Norbert): Dante füzetek / Quaderni Danteschi. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata, 2007/1. N. 2., 2007
Kelemen János: „Irodalmi adalékok a személyes azonosság problémájához”, (Szerk. Bárány Tibor, Rónai András), a Világosság „Irodalom és filozófia” c. tematikus száma , 2007/6. 27-32., 2007
Kelemen János: „Dante a harmadik évezred elején – filológia, költéssszet, filozófia”, In: A modern filológiai Társaság Értesítője, XXIV. Évfolyam, 1. sz. 2007/március, 7-12., 2007
Kelemen János: The Purgatorio’s Canto XII., In: Quaderni Danteschi, 1/2007. N 2. 61-75., 2007
Kelemen János: Eco visszhang, Budapest: Világosság Könyvek, 2007
Kelemen János: „Dante in Ungheria” (una conferenza presentata alla Scuola Estiva Internazionale in Studi Danteschi, 29 agosto), Ravenna, 2007
Kelemen János: „La metafora della nave in Dante” (Una relazione presentata al Convegno “Ulisse, l'avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana nel Novecento”, 18, ottobre 2007), Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2007
Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában, Budapest, Hungarovox, 2007
Takács József: Előszó, Dante füzetek, 2006/1. III-VIII., 2006
Nagy József: Dante és Marsilius: a transzcendnciától az immanenciáig, Dante füzetek, 2006/1. 79-137., 2006
Kelemen János: Cibo e metafore del cibo in Dante, (Szerk. Dante Marianacci, Antonio Sciacovelli), Il cibo e le feste nella letteratura italiana, IICB, Budapest, 2006, 43-52., 2006
Kelemen János: „Mêmeté” et „ipséité” dans "La Divine Comédie", Előadás az Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.) « Le même et l’autre. Identité et différence'' c. kongresszusán, 2006
Szabó Tibor,: A sokszólamú Dante, Budapest, Hungarovox, 2006
Kaposi Márton: Élő középkor, hallhatatlan reneszánsz, Budapest, 2006
(Szerk. Hoffmann Béla, Antonio Sciacovelli, Mátyus Norbert): Dante füzetek / Quaderni Danteschi. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata, 2006/1. N. 1., 2006
Takács József: Nascita e attività della Società Dantesca Ungherese, Dante füzetek, 2007/1. N. 2., 2007
Kaposi Márton: La dantistica ungherese nel secondo millenio, Dante füzetek, 2007/1. N. 2. 107-143., 2007
Hoffmann Béla: A "Pokol" V. éneke (értelmezés, parafrázis, kommentár), Dante füzetek, 2007/1. N. 2. 75-107., 2007
Szerk. Mátyus Norbert: Dante a középkorban, Budapest, Balassi Kiadó, 2009
vissza »