Coorrespondence, documents and psalter of Albert Molnár  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62388
Type K
Principal investigator Szabó, András
Title in Hungarian Szenci Molnár Albert levelezése, iratai és Zsoltárkönyve
Title in English Coorrespondence, documents and psalter of Albert Molnár
Keywords in Hungarian Szenci Molnár Albert, levelezés, zsoltárkönyv
Keywords in English Albert Molnár, correspondence, psalter
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Panel Literature
Department or equivalent Régi Magyar Irodalom Tanszék (Károli Gáspár University)
Participants Bódiss, Tamás
Kecskés, András
P. Vásárhelyi, Judit
Petrőczi, Éva
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 2.893
FTE (full time equivalent) 2.23
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat az OTKA T O38368 számú, 2005. december 31-én lejáró kutatási pályázat folytatásaként két fő irányban folytatja az elkezdett munkát. Az egyik irány Szenci Molnár Albert levelezései és iratai kritikai kiadásának előkészítése, a szövegek másolatainak beszerzése, átírása és kommentárjainak elkészítése. A másik irány (tekintettel 1607-es megjelenésének 400. évfordulójára) a Zsoltárkönyv verstani és zenei vizsgálata, közelebbről a strófafajták és versformák feltérképezése, valamint a zsoltárok dallamai körüli vitás kérdések vizsgálata, s a zenei feldolgozások összegyűjtése. A pályázat részét képezi a genfi zsoltárkönyv fordításáról az évforduló évében rendezendő nemzetközi konferencia megrendezése is.
Summary
The research project T 038368 of the OTKA the fall of which is due on Dec. 31rd 2005 will be continued in two different ways. One of its sequels will be the preparation of a critical edition of Albert Szenci Molnár's correspondence and his documents. The other following step will be (according the 400th anniversary of Molnár's Psalter) the accurate prosodic and musical analysis of this treasury of Hungarian church-music. An international conference, also dedicated to the translation of the Geneva Psalter, will be an important part of our activities.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során közel került a befejezéshez Szenci Molnár Albert (1574-1634) levelezésének új kritikai kiadása. Beszereztük a levelek másolatát, majd elkészültek a levélszövegek, s a kommentároknak az a része, amely a korabeli európai (elsősorban németországi) viszonyokra vonatkozik. Ennek elvégzéséhez két alkalommal külföldi ösztöndíjon volt a kutatás vezetője, Szabó András és Petrőczi Éva. 2008 júliusában Wolfenbüttelben az MTA Irodalomtudományi Intézetének csereösztöndíjával, 2009 júliusában és 2010 januárjában pedig Heidelbergben a DAAD ösztöndíjával. 2007 május 24. és 27. között a két megnevezett kutató egy nemzetközi régi magyar irodalmi konferenciát rendezett Csurgón (ezen Bódiss Tamás és P. Vásárhelyi Judit is részt vett), "A zsoltár a régi magyar irodalomban" címmel. A konferencia anyagát megszerkesztettük, kiadására egyedül pénz hiányában nem került idáig sor. Szabó Andrásnak a kutatás és az előző OTKA pályázat során megjelentetett tanulmányai felhasználásával elérhető közelségbe került egy Szenci Molnár Albertről szóló monográfia megjelentetése is.
Results in English
Due to our intensive research work the new critical edition of the correspondence of Albert Szenci Molnár(1574.1634) is well-prepared. We got the copies of the missing letters, the majority of the texts themselves (and their commentaries, first of all those which are referring to German settlements and characters)) had already been edited, the Latin ones translated etc. The leader of the study-group got two bursaries to Germany: one to the Herzog August Bibliothek, Wofenbüttel, together with co-worker Éva Petrőczi in July 2008, with the exchange-grant of the Institute of Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences and another one, July 2009 and January 2010, to Heidelberg, through the DAAD. The above mentioned two scholars organized an international psaltery conference in Csurgó (24th-27th May, 2007), entitled „The Psalm in Old Hungarian Literature”) with the active contribution of Judith P. Vásárhelyi and Tamás Bódiss. The written material of the conference had already been prepared and edited, only the lack of money caused some delay in its being printed. Finally, the publishing of a monograph by András Szabó, written on Albert Szenci Molnár, is also a fruit and a nearing reality of all these studies abroad and also of the two OTKA-periods dedicated to this topic.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62388
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó András: Szótárak és lexikonok Strassburgban illetve Herbornban, pp. 142-152. In: Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára, OSZK - Osiris Kiadó, Bp. 2007., 2007
Szabó András, szerk.: Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert Szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris Kiadó, Bp. 2007. 296 p., 2007
P. Vásárhelyi Judit: Adalék Szenci Molnár Albert Lexiconának (1621) függelékéhez, pp. 94-108. In: Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára, OSZK - Osiris Kiadó, Bp. 2007., 2007
Szabó András: A szenci molnár fia, Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok, 7), 286-287., 2007
P. Vásárhelyi Judit - Szabó András: Georg Rem ismeretlen levele Szenci Molnár Alberthez, Irodalomtörténeti Közlemények 111, 219-224., 2007
Szabó András: Szenci Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben, Humanizmus, religio, identitástudat, szerk. BITSKEY István, FAZAKAS Gergely, Studia Litteraria XLV, 144-154., 2007
Szabó András: Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert naplójában, Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. szerk. BALÁZS Mihály és GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, (Egyetemi Füzetek, 3), 393-400., 2007
Szabó András: A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban, Collegium Doctorum IV, 102-107., 2008
Szabó András: Haza, bujdosás és európai respublica litteraria a magyarországi protestáns késő humanizmusban - Szenci Molnár Albert példája, A nemzeti tudományok historikuma. Tudományos tanácskozás. Budapest, 2005. november 24-25., szerk. KULIN Ferenc és SALLAI Éva, Kölcsey Intézet, Budapest, 295-306., 2008
Szabó András: Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása, Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról, szerk. FAZAKAS Sándor, Kálvin János kiadó, Bp. 243-264, 2009
Szabó András: A bekecsi református templom Szenci Molnár Albert ’Consecratio templi novi’ című műve alapján, Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában, szerk. BÉKÉSI Sándor, Bp,, Kálvin János Kiadó, 141-154., 2009
Szabó András: Szenci Molnár Albert Kálvin-fordítása. Egy különleges címlap, SZENCI MOLNÁR Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, Hanovia 1624, (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya) Balassi Kiadó, Bp., 31-51., 2009
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert Institutio-fordítása., SZENCI MOLNÁR Albert, Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, Hanovia 1624, (hasonmás kiadás kísérőtanulmánya) Balassi Kiadó, Bp., 5-29., 2009
P. Vásárhelyi Judit: Oppenheimi nyomtatványok Szenci Molnár Albert esküvőjére., Summa. Tanulmányok a 60 éves Szelestei N. László tiszteletére. Piliscsaba (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok, 7) 336-340, 2007
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai: előzmények és fogadtatás., Universitas Könyvkiadó, Budapest, (Historia Litteraria 21) 245 l., 2006
P. Vásárhelyi Judit: A „bújdosó” zsoltárfordító, Collegium Doctorum, IV .évfolyam 1. szám, 107-113., 2008
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert születésnapi köszöntőverse 1606-ból, „Nem sűlyed az emberiség!” … Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, Budapest, 321-322., 2007
P. Vásárhelyi Judit: Faust in der ungarischen Literatur, Fortunatus, Melisine, Genovefa. Internatione Erzählstoffe in der dt. und ung. Literatur der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Dieter Breuer und Gábor Tüskés. Bern, Lang, 419-436., 2010
Petrőczi Éva: Szenci Molnár Albert és a Biblia - Szenci Molnár Albert bibliái, Puritánia. Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Universitas, Bp., 52-59., 2006
Petrőczi Éva: Szenci Molnár Albert és az angol puritán művek magyarországi "honosítása", Puritánia. Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Universitas, Bp., 60-68., 2006
Back »