The changes in 20th century rural architecture, interior furnishings and way of life  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62412
Type K
Principal investigator Cseri, Miklós
Title in Hungarian A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai
Title in English The changes in 20th century rural architecture, interior furnishings and way of life
Keywords in Hungarian néprajz, muzeológia, építészet, társadalom, életmód, 20. század
Keywords in English ethnography, museology, architecture, society, way of life, 20th century
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Culture
Department or equivalent Hungarian Open Air Museum
Participants Sári, Zsolt
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 13.192
FTE (full time equivalent) 0.57
state closed project
Summary in Hungarian
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum projektje “A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrújának és életmódjának változásai”, a 20. századi falusi épületegyüttesének szakmai - néprajzi, építészeti és muzeológiai – előkészítését tűzi célul maga elé.
A kutatás során néprajzi, építészeti és muzeológiai eszközökkel kívánjuk dokumentálni a 20. századi falu építészetét, lakáskultúráját és életmódját. A legfontosabb témáink: a lakáskultúra, a gazdálkodás, az életmód, az urabanizáció, az infrastruktúra, elvándorlás, migráció, kétlakiság, és a mentalitás, ezek kulturális és változási folyamatai.
A kutatás fázisai: épületfelmérések, néprajzi alapkutatás, műtárgy-gyűjtés, telepítési koncepció készítése. A gyűjtési eredményeket, forrásokat és feldolgozásokat digitális formában tárolunk és tárjuk a nyilvánosság elé.
Célkitűzésünk a közelmúlt és a jelenkor változásainak dokumentálása, a források közzététele, a múzeumi gyűjteményfejlesztés, a múzeumi bemutatás (E-Skanzen – internetes adatbázis, virtuális múzeum, kiállítások). A projekt hasznosításának formái: kiállítások, tanulmánykötet, digitális archívum, oktatási segédanyag, a helyi társadalmi hasznosítás segítése.
Summary
The project of the Hungarian Open Air Museum sets the professional, more precisely the ethnographical, architectural and museological preparation of the 20th century rural building complex as an aim. The title of the project is „The transformation of the architecture, interior and way of life in the 20th century village”. During the research, we plan to document the architecture, the way of life and the interior with ethnographical, museological and architectural means. The major topics are the following: the process of change from a cultural point of view concerning the interior, agriculture, the way of life, urbanisation, infrastructure, emigration, migration, diocious lifestyle and mentality.
The stages of the research work consist of the structural survey of the buildings, the ethnographical basic research, followed by the collection of works of art and then the construction of the settlement design.
The results of the research, the sources and the processing are stored and made public in digital format.
Our aim is to document the changes of the recent past and the present, to develop the museum’s collection, to publish the results and sources and to present the results (E –Skansen, database on the Internet, virtual museum and exhibitions). The forms of utilization concerning the project are exhibitions, books, digital archives, educational auxiliary material and the assistance of the local utilizational plans.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A program alapvető célja, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 20. századi épületegyüttesének létrehozásához megfelelő mennyiségű, helyszíni kutatásokon alapuló adat álljon rendelkezésre, sikerrel járt. Az újabb adatfelvételek, gyűjtések nemcsak a mai múzeumban őrzött anyag kiegészítését szolgálták, hanem hozzásegítettek a jelenkori népi építészeti és életmódbeli változások megfelelő mélységű felméréséhez is, hozzájárultak a modernizáció előrehaladásának dokumentálásához, s lehetőséget teremtenek hagyományos formák továbbélési törvényszerűségeinek megértéséhez. A kutatási program újszerűségét nemzetközi viszonylatban az adja, hogy nem egy-egy példát kíván bemutatni, hanem épületegyüttes formájában egy korszak legfontosabb, emblematikus épületeit, az ezekhez köthető lakáskultúrát, valamint életmódváltozásokat, életmód- és életvilág modelleket kíván egy "tájegységben" bemutatni. A kutatómunkában közvetlenül vettek részt a Debreceni-, Pécsi Egyetem és az ELTE néprajzi tanszékeinek hallgatói. A projekt lehetővé tette, hogy a néprajz szakos hallgatók, és a PhD képzés résztvevői az eddigieknél jóval nagyobb időtartamban, változatosabb tematikával és hatékonyabban vehessenek részt terepmunkában, ezen alapuló néprajzi kutatásokban. A kutatás eredményei, több száz gyűjtési nap interjúi , az épületfelmérések, és a fotódokumentáció a múzeum adattárában került elhelyezésre. A legfontosabb eredmények a „Vidéki életmódváltozások a 20. században” című tanulmánygyűjteményben jenetek meg.
Results in English
The main purpose of the program - to have sufficient data to the establishment of buildings from the 20th century in the Hungarian Open Air Museum on the basis of local researches – has been successful. The new research and the additional collection of information and objects serve not only the completion of the material, preserved in the museum but help in surveying the changes taking place in present-day architecture and way of life, contribute to the documentation of the development of modernisation and make it possible to understand the laws of survival concerning traditional forms. In an international setting the novelty of our research program is provided by the fact that it does not want to represent one example, but in the form of a building complex it tries to display the most important and emblematic buildings of an age and the interiors, ways of life, connected to these edifices in a “regional unit”. Students from the different universities participated directly in the research work. The project made it possible for them to take part in the fieldworks, in the etnographical researches for longer time, in more varied topics and much more sufficiently. The results of the researches, the interviews of more hundred collection days, building surveys, photo documentations have been placed (preserved) in the Archives of our museum. The most important results have been published in our conference-book of „The rural lifestyle in the 20th century”
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62412
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Cseri Miklós: A 20. SZÁZAD BEMUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI SZABADTÉRI MÚZEUMOKBAN, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Sári Zsolt: Típusterves építkezések és az életmód átalakulásának kapcsolata, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Sári Zsolt: Gazdálkodói mentalitás és polgárosodás. Jelenkori változásvizsgálatok Muraszemenyén, Ethnographia 118. évf. 2007/1. 71-83p., 2007
Cseri Miklós: A 20. századi épületegyüttes lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Konferencia előadás. Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. Pécs, 2006
Sári Zsolt: A Hangya Szövetkezet mintafaluja - Tordas, Ház és Ember 18. (2005) 261-274., 2006
Vass Erika: Houses with Sunbeam-motive – archaic symbol on new houses, Konferencia előadás. Finn-magyar szimpozium. Jyväskylä, 2006
Sári Zsolt: Cultural heritage and sustainable development in Hungary, Konferencia előadás. Cult-Rural workshop. Stockholm, 2006
Vass Erika - Valkony Károly: Napsugaras házak a Dél-Alföldön, Ház és Ember 18. (2005) 53-80., 2006
T. Bereczki Ibolya: A falusi táplálkozáskultúra változásai a 20. század utolsó harmadában, Konferencia előadás. Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. Pécs, 2006
Sári Zsolt: Adalékok az egri káptalan szihalmi birtoka és a falu gazdasági kapcsolatához, Agria. XLIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve. 463-476., 2007
Sári Zsolt: Életmódváltozások, túlélési stratégiák Muraszemenyén, Zalai Múzeum 16., 2007
Kovács Zsuzsanna: Egy ház és a benne lakók története, Zalai Múzeum 16., 2007
Sári Zsolt: Inspiration, innovation and technology: the rural perspective and the global pressure. Examples from Hungray, Konferenciaelőadás, Szentendre, 2007. május 29., 2007
Cseri Miklós: Herausforderungen und Resultate im Ungarischen Freilichtmuseum in Szentendre, Freilichtmuseum und Sachkultur − Festschrift für Stefan Baumeier zum 60. Geburstag. 267−277., 2007
Cseri Miklós: Foreword, Sten Rentzhog: Open Air Museums. The history and future of a visionary idea, 2007
Sári Zsolt: A tisztálkodás tárgyai, MaDok füzetek 5., 2007
Sári Zsolt: Szappantörténetek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjteményéből, Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. (szerk: Juhász katalin) Budapest, 2009
Sári Zsolt: Rurális örökség és fenntartható fejlődés. Egy kiskunsági tanya túlélési stratégiája (Esettanulmány), Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. 291-297. Szolnok, 2009
Gyura Sándor: Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap házépítési tevékenysége Cegléden, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Neichl Noémi: A tipikustól az egyediig. FAGI -házak Ebesen, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Szőke Judit: Konyhai modernizáció - A gáztűzhely megjelenése és elterjedése a falusi háztartásokban a 20. század második felében, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Hortoványi Piroska: Neked volt gyerekszobád? A falusi gyermek státuszának változása a XX. század második felében, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Kovács Zsuzsa: Ahol most az olajosok területe van, mind a mi határunkhoz tartozott”, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Legeza Borbála: Olaj és TSz a faluban. Szocialista megélhetési stratégiák Magyarország két sarkában., Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Mazug Zsolt: Modernizáció hatásai a mindennapokban. Higiéniai viszonyok és tisztálkodási szokások változásai Gellénházán a 20. század második felében, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Vajda Sándor: A sport szerepe két, szocializmusban virágzó település életében, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Svidrán Éva: Az ’Ebesi Rózsadomb’. Társadalmi rétegződés vizsgálata, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Varga Andrea: „KULTÚRRENDSZERVÁLTÁS” AZ ÖNREPREZENTÁCIÓ ESZKÖZEI ÉS ATTITŰDJEI KÉT ZALAI FALU KULTURÁLIS ÉLETÉBEN A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Égő Áron: KÉRDÉSFELVETÉSEK A LOKÁLIS IDENTITÁS ALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A 20. SZÁZADI FALUBAN., Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Kiri Edit: Füstölt hús a fagyasztóban. Hőelvonásos tartósítási eljárások egy hegyaljai faluban, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Halák Emese: A kerítések nyelvén. Avagy változó típusok és jelentéstartalmak Erdőhorváti rejtett jelrendszerében, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Magyari Márta: Tanyaközpontból szocialista falu. Ebes a helyi sajtóban, Cseri Miklós - Sári Zsolt (szerk.): Vidéki életmódváltozások a 20. században, Szentendre, 2009
Back »