Talajaink klímaérzékenysége  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62436
típus K
Vezető kutató Máté Ferenc
magyar cím Talajaink klímaérzékenysége
Angol cím Climate-sensitivity of the soils
magyar kulcsszavak klímaváltozás; anyag- és energiaforgalom; talajpusztulás
angol kulcsszavak climate change; mass and energy cycle; soil degradation
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Makó András Szabolcs
Sisák István
Szász Gábor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-07-31
aktuális összeg (MFt) 13.200
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Meteorológiai-, és talaj-monitoring adatokra, továbbá a téma keretében folytatandó saját mérési program adataira támaszkodva összefüggéseket kívánunk megállapítani az időjárási jelenségek és a talajfolyamatok között. A talajok anyag-, és energiaforgalmában (víz-, só-, tápanyagforgalom, hőgazdálkodás) kimutatható időjárás-eredetű változások egyben a talajok klíma-érzékenységének mutatói és segítséget nyújthatnak a valószínűsíthető klímaváltozásoknak a talajra – mint a természeti környezet elemére és mint a mezőgazdaság termelőeszközére – várható hatásáról a talajtakaró tarkaságának megfelelő mintázatban.

Az éghajlatnak az utóbbi néhány évtizedben megfigyelhető változása nagyrészt az időjárási szélsőségek gyakoriságának fokozódása útján valósult meg, és várhatóan ez az irányzat folytatódik esetleg fokozódik az évtizedes léptékű jövőben is. A csapadék eróziós potenciáljának növekedése már eddig is gyakorolt esetenként akár katasztrofális méretű talajpusztulást és kapcsolódó települési közlekedési és egyéb károkat, és ezek fokozódása a jövőre nézve valószínűsíthető. Kutatási programunk keretében a prognosztizálható klíma-változások ilyen irányú hatásaira, az adandó válaszokra kívánunk megalapozott következtetéseket levonni.
angol összefoglaló
The objective of the project is to obtain relationships between weather phenomena and soil processes by using meteorological and soil-monitoring data and own investigations. The changes in material and energy flow (water, salts, nutrients, heat) caused by the changing weather are indicators for the climate-sensitivity of soils and they give information about how the probable climate change effect soil that is crucial element of the environment and the vital resource of the agriculture, and how these effects vary with soil pattern?

The climate change has been manifested in more frequent extreme events for the last decade and they can be stronger in the future. The increased erosion potential of rainfall has caused catastrophic mud flows and damages in houses and roads so far and these events may occur more often. Our research has the goal to assess effects of the possible climate change on soils and plan appropriate responses in order to prevent harmful consequences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajok klímaérzékenységének megítélésénél fontos tényező az erózióval szemben mutatott viselkedésük. Különböző időtartalmú és gyakoriságú meteorológiai adatokra számítottuk a csapadék eróziós potenciálját és az erózió mért értékét a Balaton-vízgyűjtő és az egész ország vonatkozásában. A klímaváltozás során növekedik az eróziós potenciál és talajonként eltérő mértékben fokozódik az erózió. A Balaton vízgyűjtőjén létesített eróziós mérőállomásokon szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tartjuk ilyen mérőhelyek hálózatának kialakítását és bekapcsolását a vízminőségi monitoringba. Gazdasági növények egyéb tényezőktől függetlenített sokéves termés adatsorait egybe vetettük a klímaváltozás adataival talajosztályozási kategóriánként, így az egyes talajféleségek klímaérzékenységére viszonyszámokat nyertünk. Ilyen mérőszámok segíthetnek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai elleni talajspecifikus védekezési módszerek kialakításához. Hazánk talajtakarójának mintázata tükrözi az időjárás szezonális dinamikájának hatásait. Az elmúlt évszázadban a csapadék- és hőmérsékleti viszonyokban kialakult irányzatok valójában az atlanti-, mediterrán-, illetve kontinentális dinamikával jellemezhető évek gyakoriságának megváltozása útján valósultak meg. A kialakult irányzatok folytatódása előrevetíti a mezőségi talajképződési folyamatok visszaszorulását, a barna erdőtalajok képződésének részben fokozódását, míg a Dél-Dunántúli területeken a mediterrán száraz erdők irányában való elmozdulását.
kutatási eredmények (angolul)
In assessing climate sensitivity of soils, their tolerance against erosion is a crucial point to consider. Variably aggregated (yearly, monthly, daily and hourly) precipitation data were used to calculate erosion potential of rainfall and they were compared with the measured erosion for the watershed of Lake Balaton and nationwide. The erosion potential has been increasing due to the climate change and it increases soil loss at variable rates for different soils. Based on the results obtained with the erosion monitoring network in the watershed of Lake Balaton, it seems to be necessary to include such a monitoring in the water quality monitoring. Long-term yield data of major crops and climate data were correlated for main soil types and rations for climate sensitivity of soils were calculated. These ratios may help to design measures to alleviate adverse effects of climate change. The soil cover of Hungary reflects the aerial and seasonal differences between meteorological regions in Hungary. The changes in rainfall and temperature in the last centauries can be best described by the changing numbers and ratios between years with Atlantic, continental and Mediterranean climate dynamics. By projecting recent changes into the future, Chernozem like soil formation processes may be expected to retreat, formation of Luvisols may increase and, in the southern part of Hungary, the area of Mediterranean hardleaf forests may expand.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62436
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Máté Ferenc – Makó András – Sisák István – Szász Gábor: A magyarországi talajzónák és a klímaváltozás., „KLÍMA-21” Füzetek 56. p. 36-42., 2009
Hernádi Hilda – Farkas Csilla – Makó András – Hagyó Andrea - Máté Ferenc: Climate sensitivity of soil water regime of different Hungarian Chernozem soil subtypes., Biologia. 64. p. 496-501., 2009
Makó, András – Máté, Ferenc – Sisák, István – Hernádi, Hilda: Climate sensitivity of the main Hungarian soil types., Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April 2 May, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Cereal Research Communications. Volume 36, Supplement CD, 2008
Makó András - Máté Ferenc - Szász Gábor - Tóth Gergely -Sisák István - Hernádi Hilda: A talajok klímaérzékenységének vizsgálata a kukorica termésreakciói alapján., „KLÍMA-21” Füzetek 56. p. 18-35., 2009
Sisák, István – Máté, Ferenc – Szűcs, Péter: Effect of climate change on soil erosion from a small catchment., Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April 2 May, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Cereal Research Communications. Volume 36, Supplement CD, 2008
Sisák, István –Máté, Ferenc –Makó, András –Hausner, Csaba: Climatic determination of long-term yield variability of major crops in Hungary., Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April 2 May, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Cereal Research Communications. Volume 36, Supplement CD, 2008
Sisák István – Máté Ferenc – Makó András – Szász Gábor – Hausner Csaba: A talajok klímaérzékenysége., „KLÍMA-21” Füzetek 57. p. 31-42., 2009
Makó András – Marth Péter – Farkas Csilla: MARTHA: MAgyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
Dunai Attila – Makó András – Hernádi Hilda: A talajok légáteresztő képességének és szerves folyadék vezető képességének összehasonlító vizsgálata., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
Hernádi Hilda – Makó András – Kucsera Sándor – Szabóné Kele Gabriella: A talajok mechanikai összetételének vizsgálata lézeres szemcseanalizátorral., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
Hernádi Hilda – Makó András – Kucsera Sándor – Szabóné Kele Gabriella- Sisák István: Különböző mechanikai összetétel meghatározási módszerek összehasonlítása., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
Makó András - Marth Péter - Farkas Csilla - Tóth Brigitta: MARTHA: az első országos talajfizikai adatbázis., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
Sisák István - Máté Ferenc - Bámer Balázs - Szász Gábor: A csapadék eróziós potenciáljának becslése a Balaton vízgyűjtőjén és lehetséges változása a globális felmelegedés következtében., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
Farkas Csilla - Hagyó Andrea - Horváth Eszter - Várallyay György: A Chernozem soil water regime response to predicted climate change scenarios., Soil and Water Research, 3. (Special Issue 1) p. S58-S67., 2008
Lukács András - Pártay Géza - Németh Tamás - Csorba Sz - Farkas Csilla: Drought stress tolerance of two wheat genotypes., Soil and Water Research, 3. (Special Issue 1) p. S95-S104., 2008
Szűcs Péter-Sisák István-Máté Ferenc-Jakab Gergely: Az erózió léptékfüggése., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét, 2007. augusztus 27-28. II. kötet 889-892., 2007
Sisák, István - Máté, Ferenc – Szűcs, Péter: Sediment and phosphorus loads from three small catchments in the watershd of Lake Balaton., Proceedings of the COST 634 International Conference on Off-site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport. Prague, Czech Republic, 1-3 October 2007. p.54., 2007
Sisák István - Máté Ferenc - Szász Gábor - Hausner Csaba: Lehetőségek a csapadék eróziós potenciáljának meghatározására különböző részletességű adatbázisok alapján., Talajtani Vándorgyűlés. Nyíregyháza, 2008. május 28–29. Talajvédelem különszám p 155-162., 2008
Herádi Hilda - Makó András - Kucsera Sándor - Szabóné Kele Gabriella - Sisák István: A talaj mechanikai összetételének meghatározása különböző módszerekkel., Talajtani Vándorgyűlés. Nyíregyháza, 2008. május 28–29. Talajvédelem különszám p 105-114., 2008
Máté Ferenc - Makó András - Sisák István - Szász Gábor: Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások., Talajtani Vándorgyűlés. Nyíregyháza, 2008. május 28–29. Talajvédelem különszám p 141-146., 2008
Debreczeni Béláné – Makó András: A csapadékviszonyok és a terméseredmények összefüggésének vizsgálata az Országos Műtrágyázási Tartamkísérleti helyeken., Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 63-72., 2008
Hernádi Hilda - Farkas Csilla - Makó András - Máté Ferenc: Hazai csernozjom talajok vízforgalmának klímaérzékenységi vizsgálata a MARTHA adatbázis és a SWAP szimulációs modell felhasználásával., Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 95-104., 2008
Farkas Csilla – Hernádi Hilda – Makó András – Máté Ferenc: Mészlepedékes csernozjom talajaink egyes talajváltozatainak klímaérzékenysége., “Klíma-21” Füzetek. 57. p. 15-30., 2009
Makó András - Hernádi Hilda - Sisák István: A hazai talajok klímaérzékenysége., Agro napló. XIII. 4. p. 42., 2009
Hernádi Hilda – Farkas Csilla – Makó András – Máté Ferenc: Investigation of the climate sensitivity of Hungarian Chernozem soils’ water regime using the MARTHA database and the SWAP simulation model., 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day. 13th November 2008. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. p. 182-188., 2008
Koós, Sándor – Ristolainen, Antti – Tóth, Tibor – Németh, Tamás – Farkas, Csilla: Evaluating the effect of abiotiv mechanical stress on spatial distribution of soil hydraulic properties., VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, Neum, Bosnia-Herzegovina, 2009, Cereal Research Communications Vol. 37, 2009, Suppl., 2009
Hernádi Hilda - Makó András - Debreczeni Béláné - Máté Ferenc: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek talajainak klímaérzékenysége, „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
Máté Ferenc - Sisák István - Makó András: A klímaváltozás és a Balaton vízgyűjtő anyagforgalma., 3. Pannon Tudományos Nap. Nagykanizsa, 2007. október 10., 2007
Sisák István- Bámer Balázs: Egy Internetes talajtani adatbázis szolgáltatás koncepciója., Georgikon Napok. Keszthely, 2007. 2007. szeptember 20–21., 2007
Sisák, István: Identifying areas prone to rill erosion in the watershed of Lake Balaton, Final COST 634 International Conference. On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion. 30 June-4 July 2008. Aveiro, Portugal. Abstract book p. 80., 2008
Sisák, István - Hausner, Csaba: Parameterization and sensitivity analysis of a physically based plot-scale erosion model to predict rill initiation., European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009, 2009
Sisák, István - Szűcs, Péter – Hausner, Csaba: Predicting soil erodibility for a research model., International Conference on Land and Water Degradation Processes and Management 6-9 September 2009 Magdeburg, Germany, 2009
Hausner, Csaba - Sisák, István: Predicting risk of rill initiation in a sub-catchment of Lake Balaton, Hungary., European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009, 2009
Pőcze, Tamás – Sisák, István: Spatial and temporal distribution of highly erosive rainfalls in the watershed of Lake Balaton, Hungary., European Geosciences Union, General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 – 24 April 2009, 2009
Hasuner, Csaba – Sisák, István: Susceptibility of soils to rill erosion in the watershed of Lake Balaton, Hungary., Bridging the Centuries: 1909 – 2009. International Conference to the 100th Anniversary of the 1st International Agrogeological Congress. 16-18 September 2009 Budapest-Göd, 2009
Sisák István - Máté Ferenc - Hausner Csaba - Pőcze Tamás: Erozív csapadékok gyakorisága a Balaton vízgyűjtőjén., LI. Georgikon Napok Nemzetközi Konferencia. Pannon Egyetem Georgikon Kar 2009. október 1-2. Keszthely, 2009
Hausner, Csaba – Sisák, István: A rétegerózió és a barázdás erózió átmenetét leíró modell kalibrálása., LI. Georgikon Napok Nemzetközi Konferencia. Pannon Egyetem Georgikon Kar 2009. október 1-2. Keszthely, 2009
Máté Ferenc: Klíma - klímaváltozás - talaj, MAE Talajtani Társaság. Előadás a „Talaj Napja” alkalmából. Gödöllő. 2006. 12. 05., 2006
Tóth Brigitta -Makó András -Rajkai Kálmán: Vízgazdálkodás és termékenység összefüggésének vizsgálata hazai talajtani adatbázisokon, MAE Talajtani Társaság Talajtani Vándorgyűlés. Sopron, 2005. augusztus 23-25., 2006
Tóth Brigitta – Makó András – Rajkai Kálmán – Szabóné Kele Gabriella – Hermann Tamás: Vízgazdálkodási tulajdonságok számítása Magyarország talajaira térképi információk alapján, 3. Magyar Földrajzi Konferencia. 2006. szeptember 6-7. Budapest. MTA., 2006
vissza »