Study of inhibitor sensitivity of Acetolactate Synthase(ALS) enzyme in Sonchus arvensis populations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62462
Type K
Principal investigator Solymosi, Péter
Title in Hungarian Acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim inhibitor érzékenységének vizsgálata Sonchus arvensis populációkban
Title in English Study of inhibitor sensitivity of Acetolactate Synthase(ALS) enzyme in Sonchus arvensis populations
Keywords in Hungarian ALS, szulfonil-karbamidok, herbicidrezisztencia
Keywords in English ALS, szulfonylcarbamids, herbicide resistance
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)34 %
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Crop Production Department (Centre for Agricultural Research)
Participants Bónis, Péter
Starting date 2006-02-01
Closing date 2008-01-31
Funding (in million HUF) 2.000
FTE (full time equivalent) 2.28
state closed project
Summary in Hungarian
A korábbi években Oroszországban és Magyarországon a gyakorlati szakemberek arra figyeltek fel, hogy azokon a területeken, ahol az őszi búzas gyomirtására éveken át folyamatosan szulfonil-karbamid hatóanyagú készítményeket alkalmaztak, csökkent a Sonchusarvensis szerérzékenysége. Az általunk kiválasztott S. arvensisnek eddig még sehol sem mutatták ki szulfonil-karbamid rezisztens biotípusát.

Az S. arvensis szerérzékenységének csökkenése jelen pályázat keretében vizsgálható, korábban a Cirsium arvense szulfonil-karbamid rezisztenciájának tanulmányozása során alkalmazott módszerrel (Solymosi és Nagy 1996).Az ALS (acetoin) aktivitás mérések alapján érzékenységi fokozatok állapíthatók meg a vizsgált növényminták között, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a S. arvensis mintákban kimutatható-e a szulfonil-karbamid rezisztenca. és arra, hogy az ellenálló biotípusnak milyen mértékű a rezisztenciája.
Summary
The farmers (in Russia and in Hungary) in earlier years observed that in Sonchus arvensis populations in winter wheat crops decreased the sensitivity against to Acetolactate-Synthase (ALS) inhibitor herbicides, So far come to nothing demonstrate the sulphonyl-carbamid resistant biotypes of S. arvensis.
In the present competition we should like study the ALS sensitivity of S. arvensis by the method used earlier in case of Cirsium arvense (Solymosi and Nagy 1996). In our opinion with ALS (acetoine) activity measurements find out difference in ALS sensitivity will be sure resistant individuals. Furthermore will be our task fixing the statement of resistance degree.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az oroszországi S.arvensis mintáknál tapasztalt szenzitivitás csökkenés nyomán megvizsgáltunk magyarországi termőhelyről származó magvakból nevelt növényeket, és bár kisebb mértékben, de ezeknél is igazolódott az érzékenység csökkenés klórszulfuron és tribenuron-metil hatóanyagokkal szemben. Az érzékenység csökkenése a klórszulfuronnal szemben erősebb. Ez az érték az előbbi esetben 8-9-szeres az útóbbi esetben 10-12-szeres volt. Ez gyakorlati szempontból annyit jelent, hogy a tribenuron-metil hatóanyagú készítmények szántóföldi körülmények között jelenleg még hatékonyak.
Results in English
In Sonchus arvensis originated from winter-wheat crops of Russia were shown a decided decrease of ALS-insensitivity by authors. The decrease of sensitivity in two populatiopns (Barnaul and Krasznodar) to chlorsulfuron was 10 and 12-fold, it can be qualified as total resistance. The same populations have shown a decrease of sensitivity to tribenuron-methyl from 8 and 9-fold. The other populations have shown to both above metioned herbicides consoderable smaller decrease of ALS-insensitivity (3 to 8 and 2 to 5-fold) that refer to moderate resistance. The author detected reduced ALS-sensitivity in two taxa in Hungary, too.
Full text http://real.mtak.hu/2062/
Decision
No

 

List of publications

 
Solyímosi, P., Bónis, P. és Takács, I.: In vitro ALS-érzékenység-csökkenés a mezei csorbóka (Socnhus arvensis L.) vizsgált populációiban., Növényvédelem, 42 (11) 609-613., 2006
Solyímosi, P.: A mezei csorbóka (Sonchus arvensis L.) magyarországi populációiból vett növényminták in vitro acetolktát-szintetáz (ALS) érzékenységének vizsgálata, Növényvédelem, 43 (12) 579-582., 2007
Back »