A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász - középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62468
típus K
Vezető kutató Császár Géza
magyar cím A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász - középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján
Angol cím Palaeogeographic connections of the Mecsek and Villány-Bihar Zones based on multilateral analyses and studies of the Upper Triassic - Middle Cretaceous formations
magyar kulcsszavak Mecseki-zóna , Villány-Bihari-zóna, felső-triasz, jura, kréta, szedimentológia, rétegtan, litológia, őslénytan, fáciesviszonyok, tektonika, paleogeográfia
angol kulcsszavak Upper Triassic, Jurassic, Cretaceous, sedimentology, stratigraphy, palaeontology, facies connections, tectonic, palaeogeography
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Balla Zoltán
Görög Ágnes
Hámorné dr. Vidó Mária
Harangi Szabolcs
Konrád Gyula
Nagy Géza
Nédli Zsuzsanna Tünde
Péró Csaba
Piros Olga
Rálisch Erzsébet
Raucsik Béla
Rostási Ágnes
Szente István
Szinger Balázs
Viczián István
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.354
FTE (kutatóév egyenérték) 1.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt alapvető célja a Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna felső-triász–középső-kréta rétegsoraiban mutatkozó fácies-sokszínűség feltárása és az ősföldrajzi viszonyok rekontrukciója. Ennek elkészíthetősége az alábbi részcélok elérését feltételezi:
A felső-triász – legalsó-jura durvatörmelék származási helyének meghatározása (kettősforrású modell).
Egy modell szerint a Mecseki-zóna alföldi részének jura aljzatában déli irányban a mélyvízi (kovás-pelites) környezetet sekélyebbvízi, növekvő karbonáttartalmú üledékgyűjtő váltotta fel. Fúrómagok és karotázsszelvények elemzése alapján a modell pontosítandó vagy módosítandó.
A Mecseki- és Villány-Bihari zóna között a jurától fennálló fácieskülönbség arculatának feltárása, az átmeneti terület mindkét övétől eltérő jellegű és mértékű üledékhézagosságának körvonalazása.
A Mecseki-zónabeli (koralltörmelékes) jura kavics- és breccsaanyagának kőzettani (őslénytani, szöveti) feldolgozása, fauna-kommunitások elkülönítése, a forrásterületek meghatározása.
Összetett célú mikro- és makrofauna és palinomorfavizsgálatok.
A Mezőtúr-3 fúrás zátony jellegű felsőjura képződményének minősítése.
A mecseki típusú atolloknak az Alföld területén való kimutatása fúrómagok alapján.
A kora-kréta crinoideás hátság északi és déli irányú kapcsolatának feltárása.
A „szigetvári felső-jura” és alsó-kréta rétegsor és a villányi-zónabeli rétegsor hasonlósága, egykori kapcsolatuk körülményei.
A két zóna közötti kompresszíós és transzpressziós mozgások mértékének meghatározása.
A mecseki- és villány-bihari zónabeli mezozoos vulkáni termékek források szerinti elkülönítése és a szerkezetfejlődési eseményekkel való összekapcsolása.
angol összefoglaló
The main aims of the project are the exploration of facies varieties of the Upper Triassic – Middle Cretaceous sequences within the Mecsek and Villány-Bihar Zones and palaeogeographic reconstruction of this time interval. The realization of these aims requires to achievements of the following partial aims:
Localization of source areas of the Upper Triassic–Lower Jurassic pebbles and breccias (dobble source model).
According to a model the Jurassic deep water (siliceous-pelitic) sedimentary environment of the Mecsek Zone is shallowing continuously southwads while carbonate content is increasing. This model needs control and specification based on studies of drilling cores and carottage logs.
Mapping of the facies varieties developed within the transitional area between the Mecsek and Villány-Bihar Zones from the Jurassic onwards; determination of the character and time interval of diasthem of the transitional zone different from both neighbouring zones above.
Distinguishing fossil communities, localization of source areas via palaeontological, textural and sedimentological studies within Jurassic gravel and breccia of the Mecsek Zone.
Multifunctional studies of micro and macro fossils icl. palynomorphs.
Classification of the Upper Jurassic rift body known in the Mezőtúr-3 well.
Attempt to identify the Mecsek-type atolls in the basement of the Alföld using drilling cores.
Discovering connections between the Early Cretaceous submarine ridge built up of crinoideal limestone and its neighbouring zones.
Similarity of the Upper Jurassic and Middle Cretaceous successions of the Villány Zone and the Szigetvár occurrence; their one time connection.
Specification of compressional and transpressional degrees of movements between the two zones.
Separation of Mesozoic volcanic products of the Mecsek and Villány-Bihar Zones according to their sources and connect them to the events of tectonic development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az irodalmi előkészítéssel kiválasztott felső-triász – alsó-kréta előfordulások rajzos és fényképi dokumentálása, anyagvizsgálati mintázása alapján kezdődtek meg a csiszolatos szöveti és mikrofácies vizsgálatok. Ezzel egyidőben folyt a nagy számú fúrási rétegsor áttekintő, ill., részletes értékelése. Újravizsgáltuk több tucat fúrás raktári maganyagát. Az anyagvizsgálati keret jelentős része önálló alcím alatt az MTA GKL-ben, más része a MÁFI-ban, ill., több kutatóhelyen került felhasználásra különböző szakirányokban. Néhány konkrétum A Villányi-hegység szerkezetföldtani felmérése során 6 szerkezeti fázis elkülönítésére került sor. A hegység arculatát alapvetően a transzpressziós tenzortér szabta meg. A komlói szénkutatási területen elkészült az alsó-jura formációk vastagsági és kavics (breccsa) tartalmú rétegeinek fajlagos vastagsági térképe. A vastagsági maximumok egybeesése jelzi, hogy a medencén belül hosszú ideig léteztek gyorsabban, illetve lassabban süllyedő területek. Az ásványkőzettani és paleontológiai adatok alapján meghatározásra került a nagy szervesanyagtartalmú toarci rétegek képződési ideje és a rétegsor rövid ciklusú változékonysága. Hasonló alapokon klimaváltozási ciklusokat állapítottak meg a kora-jurától a középső-juráig terjedően. Modell szinten alapvetően átértékeltük a Tiszai-egység fejlődéstörténetét. E szerint a leszakadási folyamat a középső-triász végén kezdődött el, konszolidációja a kora-kréta végén a takaróképződés megindulásával vette kezdetét.
kutatási eredmények (angolul)
Figures, photographs and rock sampling of Upper Triassic to Lower Cretaceous surface outcrops were the base for starting textural and microfacies studies of surveying character. Documentation of many wells and boreholes were revised in varied details. It is followed by studies of cores of dozens of boreholes. A significant part of the mount for lab studies were dedicated for MTA GKL in a contract, the rest was used by MÁFI and other research places for varied scientific directions. Major achievements: Based on microtectonic studies Villány Hills 6 tectonic phases were distinguished in the Villány Hills. The character of the Villány Range is determined by transpressional stress fields. Thickness maps of the Lower Jurassic formations and their pebble–bearing beds of the Komló coalfield have been prepared. The coincidences of the maximum thicknesses of the map sets gave evidences for the long existence of both the quickly and the slowly sinking areas of the basin. The formation time and the short-cyclic variability of the organic-rich Toarcian beds were established on recently gained data set. In a similar way cycles of climatic changes were appointed for the Early Jurassic epochs. Using basic geological data the model of the palaeogeographic history of the Tisza unit is reassessed fundamentally. According to this the process of separation started at the end of the Middle Triassic and the consolidation begun with the formation of nappe system at the end of the Early Cretaceous.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62468
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bujtor, L.: The Early Valanginian ammonite, brachiopod and crustacean fauna of the Mecsek Mts and its relationship with the embryonic shallow water hydrothermal vetn at Zengővárkony (Mecsek Mts, South Hungary),, Cretaceous Research Special Issue (in press), 2010
NÉDLI, ZS., M. TÓTH, T., DOWNES, H., CSÁSZÁR, G., BEARD, A., & SZABÓ, CS.: Petrology and geodynamical interpretation of mantle xenoliths from Late Cretaceous lamprophyres, Villány Mts (S Hungary)., Tectonophysics 489, 43-54,, 2010
Petrik A: Microtectonic measurements and interpretation on the Mesozoic formations in the Villány Hills and Görcsöny-Máriakéménd ridge ése. — Interpretation of the results of microtectonic measurements performed with respect to Mesozoic formations of the Villány Hills, Hungary., Central European Geology. (in press), 2010
Császár G: The Apuseni Mountains as part of the Tisza unit, pp 56-58 in VII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy 2006. április 6-9. Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság, Sepsiszentgyörgy, 2006
Szinger B: Kora-kréta foraminiferák a mecseki atoll környezetéből (Márévári-vöégy, Mecsek-hegység), Ifjú Szakemberek Ankétja, Balatonkenese, 2006
Császár G: Facies disharmony among Mesozoic successions of the main tectonic zones of the Tisza unit, pp. 90-93 in Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia National Committee of the CBGA, Belgrad, 2006
Császár G: Tisia (Tisza) or Tisza-Dacia Unit, pp. 87-89 in Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia National Committee of the CBGA, Belgrad, 2006
Császár G., Görög Á., Gyuricza Gy., Sieglné Farkas Á., Szente I., Szinger B.: A Vasasi Márga földtani, paleontológiai és szedimentológiai jellegei a Zsibrik és Ófalu közötti területen., Földtani Közlöny 137/2, 193-226, 2007
RAUCSIK, B. & VARGA, A.: Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian–Bajocian successions of the Mecsek Mountains, Hungary: an evidence for extreme continental weathering, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 265/1-2, 1-13, 2008
RAUCSIK, B. & VARGA, A.:: Az alsó-toarci fekete pala réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése (óbányai Aleurolit Formáció, Mecsek-hegység): őséghajlattani következtetések, Földtani Közlöny 138/2, 133-146, 2008
Nédli, Zs., Princivalle, F., Lenaz, D. & M.Tóth, T.: Crystal chemistry of clinopyroxene and spinel from mantle xenoliths hosted in Late Mesozooic lamprophyres (Villány Mts, S. Hungary), Neues Jahrbuch Miner. Abhandlungen 185, 1-10, 2008
BUJTOR, L.: A unique Valanginian palaeoenvironment at an iron-ore deposit near Zengővárkony (Mecsek Mts., South Hungary) and a possible genetic model, Central European Geology Vol. 50/3, 183-198, 2007
B. Szinger: Early Cretaceous foraminifera from atoll environment (Márévár Valley, Mecsek Mountains, Hungary, Hantkeniana 6, 127-143, 2008
VARGA A., Mikes T. & RAUCSIK, B.: A mecseki toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének előzetes petrográfiai és nehézásvány-vizsgálati eredményei, Földtani Közlöny 139/1, pp. 33-54., 2009
VARGA A. & RAUCSIK B.: Gyors klíma- és őskörnyezeti változások a kora-jura óceáni anoxikus esemény példáján, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága IX. Konferenciája, Kaposvár október 2-4, pp. 17–21., 2009
Petrik A.: A Villányi-hegység mikrotektonikai elemzése, paleo-feszültségtereinek meghatározása, Pécsi Egyetem Természetföldrajzi Tanszék, 2009
Bujtor, L.: The Early Valanginian ammonite, brachiopod and crustacean fauna of the Mecsek Mts and its relationship with the embryonic shallow water hydrothermal vetn at Zengővárkony (Mecsek Mts, South Hungary),, In: HART, M. (Ed.), 8th International Symposium on Cretaceous System, Abstract Volume, University of Plymouth. 17–21. pp. 132-133, 2009
Nagy E., Bagolyné Árgyelán G., Rálischné Felgenhauer E. & Sieglné Farkas Á: A Mecsek hegység felső-triász képződményei. The Upper Triassic Formations of the Mecsek Mountains., A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2008, pp. 87–103., 2008
Petrik A: A villányi-hegységi mezozoos képződmények mikrotektonikai méréseinek értelmezése. — Interpretation of the results of microtectonic measurements performed with respect to Mesozoic formations of the Villány Hills, Hungary., Földtani Közlöny 139/3, 217-237, 2009
Császár, G., Szinger, B., Piros, O. & Görög Á.,: Relation between the Jurassic successions of Mecsek and Villány Zones, MFT Vándorgyűlés absztrakt kötet, Pécs, 2009
Szinger B: A felső-jura–alsó-kréta Márévári mészkő Formáció őslénytani és szedimentológiai vizsgálata (Keleti-Mecsek), Magyar Őslénytani Vándorgyűlés absztrakt kötet, Csákvár, 2010
BUCUR I. I., COCIUBA, I., CSASZAR, G., KOCH, R., NOWAK, M. & SĂSĂRAN, E.: Development of Lower Cretaceous deposits from Bihor-Pădurea Craiului unit (Apuseni Mountains, Romania). Comparisons with Villany region in Hungary. vizsgálata (Keleti-Mecsek), CBGA Congress, Thessaloniki 2010 September 23-26, Abstract volume, 2010
Balla Z. & Mártonné Szalai E.: A Keleti-Mecsek és a Mórágyi-rög alkálibazalt teléreinek földtani koráról, MÁFI Évi Jel. inpress, 2010
vissza »