A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62478
típus K
Vezető kutató Müller Pál Mihály
magyar cím A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében
Angol cím The effect of the wind on the late Neogene and Quaternary sedimentation and morphological evolution of the Hungarian Central Range and of its foreland
magyar kulcsszavak defláció, szél, késő-neogén, negyedidőszak, üledékképződés, felszínalakulás, kormeghatározás, Magyar-középhegység
angol kulcsszavak wind erosion, wind, late Neogene, Quaternary, sedimentation, morphological evolution, dating of events, Hungarian Central Range
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Albert Gáspár
Csillag Gábor
Horányi András
Horváth Erzsébet
Radics Kornélia
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia
Sebe Krisztina
Thamóné dr. Bozsó Edit
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.353
FTE (kutatóév egyenérték) 5.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A szél hatása a Pannon-medence, különösen a Dunántúl kialakulására már egy évszázada vita tárgya a hazai földtani–geomorfológiai szakirodalomban.
Pályázatunk célja a kérdés több irányú megközelítésével hozzájárulni a vitatott kérdések eldöntéséhez.
A késő-neogén–negyedidőszaki képződmények szedimentológiai vizsgálatával és a kormeghatározási módszerek felhasználásával az eolikus üledékek elterjedését, keletkezési korát értékeljük. Az AMS (mágneses szuszceptibilitás anizotrópiája) módszer lehetőséget nyújthat a paleo-szélirányok kimérésére.
A terepi geomorfológiai módszerek alkalmazása mellett morfometriai feldolgozást készítünk a megfigyelt domborzati elemekről. A rendelkezésre álló terepmodell feldolgozásával a felszínformák és a völgyhálózat számszerű vizsgálata lehetőséget ad jelenlegi deflációs területekkel történő aktuálgeológiai/geomorfológiai összehasonlításra.
A meteorológiai széladatbázis lehetőséget nyújt a mai szélirányok, erősség, stb. térképi ábrázolásához, a szélirányok, az üledékekben megállapítható szállítási irányok és a domborzat irányítottságának összehasonlításához. A WAsP (Wind Atlas Analysis and Application) alkalmazásával elvégezhető az eltérő felszínborítottságú terepek összehasonlítása, ami lehetőséget nyújt a különböző paleoklímájú időszakok felszínalakulásának modellezésére.
angol összefoglaló
The effects of the late Tertiary-Quaternary winds on the morphological evolution of the Pannonian basin gave rise to intensive debates already a century ago in the Hungarian geological and geomorphological literature.
The aim of our tender is to help solving the problems by mulitidisciplinary methods.
By sedimentological methods and datings we try to determine the distribution and age of the late Tertiary-Quaternary aeolian formations. The AMS (anisotrpy of magnetic susceptibility) method offers a possibility for the determination of palaeo-wind directions. Besides field geomorphological studies morphometric analysis of the morphology is planned. An available relief model and a numerical analysis of morphological elements and valley systems gives a possibility of an actualgeological comparison of Transdanubian surfaces with actual deflational forms abroad.
Values of the meteorological wind database (wind direction, velocity, etc.) may be compared with sedimetological-morphological data relative to paleowind parameters. This way periods with various climate may be modelled, using the WAsP (Wind Atlas Analysis and Application).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Legfontosabb kutatási eredményeink: az eolikus üledékek és felszínek elterjedésének és korának meghatározása, megayardangok és plató helyzetű eolikus képződmények leírása, valamint a defláció meghatározó szerepének kimutatása a Dunántúl mai domborzatának, így a zalai és somogyi ún. meridionális völgyrendszer kialakításában is. A szélmarta kőzetfelszínek kozmogén 10Be izotópos korát a mélységprofilok menti mintavételezési módszer alkalmazásával sikerült meghatároznunk. Ezt a módszert korábban szélcsiszolta kőzetfelszíneken még nem alkalmazták; elsőként sikerült 1,5 millió éves szélcsiszolta sziklafelszínt datálnunk Európában. A Tapolcai- és Káli-medencék negyedidőszaki deflációs alacsonyodási rátája 40-75 m/My volt, ugyanakkor a kipreparálódó kvarcittömbök csupán 2-4 m-t pusztulnak évmilliónként. A különböző korú szélmarta felszíneken mért szélkarc irányok megfeleltek a mai ÉNy-ias széliránynak. Ezzel igazoltuk az állandónak tekinthető uralkodó szélirányt a negyedidőszak során. Az OSL kormeghatározással 8-80 ezer éves üledékeket sikerült datálnunk a Vértes környezetében. Az üledékanyag szemcséit a betemetődés előtt nem érte elegendő fény ahhoz, hogy a lumineszcens szignál teljesen lenullázódjon. Ezt valószínűleg a rövid szállítási távolság okozhatta. Ezzel magyarázható, hogy a vizsgált üledékek esetében a geomorfológia és a korábbi koradatok tükrében többnyire a centrális OSL kor adja meg a betemetődés korát.
kutatási eredmények (angolul)
Our most important results are: determination of the distribution and age of aeolian landforms and sediments and description of megayardangs and aeolian formations in plateau position. We demonstrated that deflation played a definitive role in the formation of the topography of Transdanubia and in the development of the radial valley system of Zala and Somogy countries. Age and denudation rate of the wind-abraded rock surfaces was determined using in situ produced 10Be depth profiles. This was the first application of this method on wind-polished rock surfaces, and the first time when a 1.5 million years old wind-abraded surface was dated in Europe. Quaternary deflational surface lowering of the Tapolca and Kál Basins was 40-75 m/My, while denudation rate of the cemented quartzite rock surfaces was only 2-4 m/My. We proved long term stability of north-westerly winds by the measurement of the direction of wind striations rock surfaces of different age. OSL ages of aeolian sediments in the Vértes foreland were 8-80 ky old. The sediments were not exposed to sunlight for enough time to anneal completely the luminescence signal, most probably because of the short distance of transportation. This is the reason why the central OSL ages provide the age of sedimentation, considering the geomorphology and previous age data as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62478
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
B. Bradák, E. Thamó-Bozsó, J. Kovács, E. Márton, G. Csillag, E. Horváth: Characteristics of Pleistocene climate cycles identified in Cérna Valley loess-paleosol section (Vértesacsa, Hungary), Quaternary International 234,86-97, 2011
Edit Thamó-Bozsó, Árpád Magyari, Gábor Csillag, László Fodor, Attila Nagy: New luminescence age data of Late-Pleistocene sediments in the border areas of the Great Hungarian Plain, 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011) abstract kötet, 2011
THAMÓ-BOZSÓ, E., CSILLAG, G., FODOR, L.I., MÜLLER, P.M., NAGY A.: OSL-dating the Quaternary landscape evolution in the Vértes Hills forelands (Hungary)., Quaternary Geochronology 5 (2010) 120–124, 2010
Gábor Kereszturi, Károly Németh, Gábor Csillag, Kadosa Balogh, János Kovács: The role of external environmental factors in changing eruption styles of monogenetic volcanoes in a Mio/Pleistocene continental volcanic field in western Hungary, Journal of Volcanology and Geothermal Research xxx (2010) xxx–xxx, 2010
CSILLAG G., FODOR L., SEBE K., MÜLLER P., RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., THAMÓNÉ BOZSÓ E., BADA G.: A szélerózió szerepe a Dunántúl negyedidőszaki felszínfejlődésében, Földtani Közlöny 140/3, 455–462, 2010
Gábor Kereszturi, Gábor Csillag, Károly Németh, Krisztina Sebe, Kadosa Balogh, Viktor Jáger: Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolution of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony–Balaton Highland Volcanic Field, Hungary, Cent. Eur. J. Geosci. • 2(3) • 2010 • 362-384, 2010
BRADÁK, B., MÁRTON, E., HORVÁTH, E., CSILLAG, G.: Pleistocene climate and environment reconstruction by the paleomagnetic study of a loess-paleosol sequence (Cérna Valley, Vértesacsa, Hungary), Central European Geology, 52/1, 31–42, DOI: 10.1556/CEuGeol.52.2009.1.2., 2010
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Negyedidőszaki eolikus felszínformák kormeghatározása helyben keletkező kozmogén 10Be izotóppal., Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok és OTKA PD Ösztöndíjasok Találkozója, 2010. nov. 18-19. Miskolc, pp. 19-23., 2010
CSILLAG, G., SEBE, K. and NÉMETH, K.: Geomorphic environment of the maar volcanism in the Balaton Highland, NÉMETH, K. ed. 2010: New Advances in Maar-Diatreme Research in Hungary, Germany and New Zealand. Results and Perspectives International Maar Workshop Tapolca, Hungary, 13, 2010
THAMÓ-BOZSÓ, E., CSILLAG, G., FODOR, L., MÜLLER, P. M., NAGY, A.: OSL dating on quartz in the north-eastern Transdanubian Central Range (Hungary), 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology", Gliwice (Poland), 22–25 April, 2010, Abstracts and Programme, p. 126, 2010
RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., BRAUCHER R., CSILLAG G. and FODOR L.: Cosmogenic 10Be dating of Danube terraces in Hungary, Geologica Balkanica 39/1–2, XIX CONGRESS OF THE CARPATHIAN-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010 ABSTRACTS VOLUME, 343–344, 2010
THAMÓ-BOZSÓ, E., CSILLAG, G., KÁKAY-SZABÓ, O.,KÓNYA, P. & MÜLLER, P.: A study of wind-polished rock surfaces in the Transdanubian Range (Hungary)., ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA, ABSTRACT SERIES, p.333., 2010
KERESZTURI G., CSILLAG G., NÉMETH K., SEBE K., KADOSA B. and JÁGER V.: Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolution of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony–Balaton Highland Volcanic Field, Hungary, Geologica Balkanica 39/1–2, XIX CONGRESS OF THE CARPATHIAN-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010 ABSTRACTS VOLUME, p. 83, 2010
KERESZTURI, G., CSILLAG , G., NÉMETH, K.: Breaching of Degradated Scoria Cone of Western Hungary: Syn- or Post-Eruptive Origin?, Cities on Volcanoes 6th Tenerife 2010, Abstract Volume, Puerto de la Cruz, Tenerife Canary Islands, Spain, May 31 – June 4, 2010, p. 22., 2010
CSILLAG G., RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., BRAUCHER R., FODOR L., DUNAI T.J., BADA G., BOURLÉS D. and MÜLLER P.: Dating aeolian landforms using cosmogenic 10Be in Hungary, Central Europe, Geologica Balkanica 39/1–2, XIX CONGRESS OF THE CARPATHIAN-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010 ABSTRACTS VOLUME, p. 83, 2010
Zsófia Ruszkiczay-Rüdiger, László Fodor, Erzsébet Horváth, Tamás Telbisz: Discrimination of fluvial, eolian and neotectonic features in a low hilly landscape: A DEM-based morphotectonic analysis in the Central Pannonian Basin, Hungary, Geomorphology 104 (2009) 203–217, 2009
SEBE K., LACZIK D.: Jelentős pleisztocén defláció nyomai a Mecsekalján, Fábián Sz. Á., Görcs N. L. (szerk.): 100 éves a jégkorszak. A jégkorszaki klímaváltozások kutatása Penck-Brücknertől napjainkig (1909-2009). Pécs, 2009. okt. 1-3. Absztra, 2009
CSILLAG, G., L. FODOR, Z. RUSZKICZAI-RUDIGER, K. SEBE, PM. MULLER, E. THAMO-BOZSO: Aeolian landform processes in the Western Pannonian Basin, Hungary., Ancient Landscapes - Modern Perspectives, 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG) Melbourne, Australia, 6 - 11 July, 2009, CD, 2009
CSILLAG,, G. L. FODOR, G. JORDAN: Morphotectonic characterisation of planation surfaces: a digital terrain analysis approach (Vertes Hills, Hungary)., Ancient Landscapes - Modern Perspectives, 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG) Melbourne, Australia, 6 - 11 July, 2009, CD, 2009
BUDAI T,, CSÁSZÁR G., CSILLAG G., FODOR L., GÁL N., KERCSMÁR ZS., KORDAS L., PÁLFALVI S., SELMECZI I.: A Vértes földtana. Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez. (Geology of the Vértes Hills. Explanatory booklet to the Geological Map of the Vértes Hills.), Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest., 2008
Radics K. és Bartholy J.: Estimating and modelling the wind resource of Hungary., RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Volume: 12 Issue: 3 Pages: 874-882, 2008
CSILLAG G., FODOR L., SEBE K., MÜLLER P. M., RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., THAMÓNÉ BOZSÓ E., BADA G.: Deflációs formák és folyamatok a Dunántúl hegységi területein és környezetükben., 4. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, 2008. november 14–15., 84–90., 2008
BRADÁK B., CSILLAG G., HORVÁTH E.: Pleisztocén felszínalakító folyamatok és klímaciklusok tükröződése a löszök mágneses szövetében (cérna-völgyi feltárás, Vértes), 4. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, 2008. november 14–15., 78–83., 2008
FODOR L., CSILLAG G., LANTOS Z., BUDAI T., KERCSMÁR ZS, SELMECZI I.: A Vértes hegység földtani térképe. 1:50 000 (Geological Map of the Vértes Hills. 1:50 000), Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest., 2008
RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS., DUNAI, T., CSILLAG, G., FODOR, L., BADA, G., MÜLLER, P.: Quaternary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary – landforms dated using in situ produced cosmogenic 10Be., Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04665 (Vienna, Austria), 2008
RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS., FODOR, L., BADA, G., DUNAI, T., CSILLAG, G., BRAUCHER, R., MÜLLER, P.: Cosmogenic 10Be ages support long lasting Quaternary deflation as a possible origin of the linear valley network in the Western Pannonian Basin, 6th meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Upholav, Slovakia, April 23-26., 2008
THAMÓ-BOZSÓ, E., CSILLAG, G., FODOR, L., MÜLLER, P.M., NAGY, A.: OSL age data to Quaternary landscape evolution in the forelands of Vértes Hills (Hungary)., 12th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2008), Peking University, Beijing, China, 18-22 September 2008, Program and Abstract, 2008
FODOR, L., CSILLAG, G., LANTOS, Z., THAMÓ-BOZSÓ, E., KISZELY, M., TOKARSKI, A., RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS.: Quaternary deformation and landscape evolution in the Vértes and forelands: inferences from geological mapping, 6 th meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Upholav, Slovakia, April 23-26., 2008
CSILLAG G., MAGYAR I., HABLY L., SELMECZI I., LANTOS Z., MÜLLER P., SZTANÓ O.: Késő-miocén flora és fauna Alcsútdoboz környékén, 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Szögliget, 2008. május 22–24., Program, előadáskivonatok, kirándulás-vezető, p. 7, 2008
RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS., FODOR, L., HORVÁTH, E.: Neotectonics and Quaternary landscape evolution of the Gödöllő Hills, Central Pannonian Basin, Hungary, Global and Planetary Change 58 (2007) 181–196, 2007
RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., FODOR L., Horváth E. Telbisz T: Folyóvízi, eolikus és neotektonikai hatások szerepe a Gödöllői-dombság felszínfejlődésében., Földrajzi Közlemények131/4 319-342, 2007
Horváth E., Bradák B., Novothny Á., Frechen, M.: A löszök paleotalajainak rétegtani és környezetrekonstrukciós jelentősége., Földrajzi Közlemények131/4 389-406., 2007
Radics Kornélia, Bartholy Judit: Természetes felszínek áramlásmódosító hatásának becslése, HUNDEM 2006 Konferencia közleményei, Miskolc, 2007, ISBN 978-963-661-765-3, 2007
RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., BADA G., CSILLAG G., DUNAI T., FODOR L: Landforms and timing of Quatrenary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary, using in situ produced cosmogenic 10Be., Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs, Hungary, 24th–28th October 2007, Institute of Geography, University of Pécs, Book of Abstrasct , p. 57., 2007
CSILLAG G., FODOR L. & JORDAN G.: Morphotectonic interpretation of denudation surfaces by means of digital terrain modelling in the Vértes Mts., Hungary., Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs, Hungary, 24th–28th October 2007, Institute of Geography, University of Pécs, Book of Abstrasct , p. 14., 2007
FODOR, L., CSILLAG, G., LANTOS, Z., KISZELY, M., TOKARSKY, A.: Late Miocene to Quaternary deformation and landscape evolution in the Vértes and forelands: inferences from geological mapping., HUNTEK Workshop, Sopron, 2007. szeptember 20–22., 37–38., 2007
Radics K.: Magyarország szélklímájának becslése, modellezése., Az MH Meteorológiai Szolgálat belső kiadványa, 2006
Radics K. és Bartholy J.: Seasonal and spatial variation of basic wind characteristics in Hungary., New Challenges in the Field of Military Sciences,, 2006
Radics K. és Bartholy J.: A domborzat áramlásmódosító hatásainak becslése, modellezése., 3. Magyar Földrajzi Konferencia,, 2006
CSILLAG G., FODOR L., SELMECZI I.: A Vértes és környéke neogén geomorfológiai fejlődéstörténete., III. Magyar Földrajzi Konferencia, MTA, Budapest, 2006. szeptember 6–7., Absztraktkötet, p. 63., 2006
CSILLAG G., FODOR L., KONRÁD GY.: Szerkezetmorfológiai elemek a Dunántúl domborzatában, III. Magyar Földrajzi Konferencia, MTA, Budapest, 2006. szeptember 6–7., Absztraktkötet, p. 62., 2006

 

Projekt eseményei

 
2010-06-18 10:32:53
Résztvevők változása
vissza »