Magyar-Mongol Nyelvjárás és Népi Műveltség Kutató Expedíció (folytatás)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62501
típus K
Vezető kutató Birtalan Ágnes
magyar cím Magyar-Mongol Nyelvjárás és Népi Műveltség Kutató Expedíció (folytatás)
Angol cím Hungarian-Mongolian Fieldwork Researches for Mongolian Dialects and Folk Culture (continued)
magyar kulcsszavak nemzetközi közös kutatások, intediszciplináris kutatások, nyelvek és kultúrák, a kutatás és az oktatás kapcsolata, mongol népcsoportok kulturális örökségének megóvása, mongol szóbeli műveltség
angol kulcsszavak international joint research, interdisciplinary researches, languages and cultures, connection between the researches and the education, documentaion of Mongolian oral culture
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Távol-keleti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bethlenfalvy Géza
Sárközi Alice
Szilágyi Zsolt
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.638
FTE (kutatóév egyenérték) 1.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A program célja, hogy rendszeres terepmunka során pontosan feltárja és dokumentálja az Észak- és Nyugat-Mongóliában élő népcsoportok nyelvjárásait, hagyományos műveltségük élő elemeit, anyagi és szellemi kultúrájukat, vallási hiedelmeiket, szokásaikat, s hogy e már több éve megkezdett tudományos munkába (OTKA T021174, OTKA T034689) bevonja a szakma kiemelkedő kutatóit és az utánpótlást jelentő tehetséges graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatókat. Az expedíció gyűjtései, valamint azok feldolgozásának eredményei beépülnek az egyetemi oktatásba, élővé és naprakésszé téve ezzel a tananyagot. A kutatás eredményeit nem csak a szakmai közönség ismerheti meg, hanem a szélesebb kört képviselő laikus érdeklődők számára is hozzáférhetővé válik. Ez egyrészt a tudományos igényű, de ismeretterjesztésre is alkalmas kiadványokon keresztül valósul meg, másrészt népszerűsítő cikkek megjelentetése, valamint alőadások és fotókiállítások rendezése segíti elő. Folytatni kívánjuk az expedíció eredményeit bemutató Őseink nyomán Belső-Ázsiában c. tudományos tanulmánykötet-sorozatot (korábbi részei 1996. 1998. 2004). A nyelvjárási gyűjtések eredményeit a németországi Lincom Kiadónál tervezzük megjelentetni. Az eddigi OTKA pályázatok és a jelenlegi projekt fotó és videóanyagait bőséges, tudományos igényű magyaraázattal ellátva egy CD-n adnánk ki, melnynek témája a hagyományos mongol műveltség.
angol összefoglaló
The Hungarian Mongolian Joint Expedition researching different aspects of popular culture and dialects of Mongolian ethnic groups in Western- and Northern-Mongolia has now almost 15 years long history. Present project is the continuation of the previous OTKA-projects on this topic. In the 4 years period we plan to visit the same territories of Oirad and Darkhad groups, we visited before and we aim to collect further material on the belief system, folklore, traditional customs and habits of the above mentioned Mongolian populations. The narratives and other folklore materials we use for further linguistic researches. The results of the previous project period has been published abroad in series of articles in academic publications and also in the series of the Expedition written in Hungarian (the title of the series: On the traces of the ancestors 1996, 1998, 2004). The next project period we plan to continue our series and also to publish articles in proceedings of conferences and if it is possible to publish also separate books on current materials of shamanism, linguistic issues on the Mongolian dialects (Licom Publishing House, Germany) and to publish the picture materials on a CD “Traditional Mongolian Culture”. The participants of the expedition are the researchers of the Research Group for Altaic Studies of the HAS, the professors and students of the Department of Inner Asian Studies and the researches of the Institute for Linguistics and Literature of the MAS.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat egy 1991 óta zajló, az OTKA és más alapítványok, úgy mint a STEIN (British Academy), a Chiang Ching-kuo (Taiwan) és a UNESCO által már többször támogatott projekt folyatatása, melynek célja a mongol népcsoportok szellemi és anyagi műveltségének sokoldalú feltárása. A kutatás nemzetközi együttműködésben folyik, elsődleges partnerünk a Mongol TA Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete. A terepmunka és a gyűjtött anyagok feldolgozása egyfajta „leletmentés” mely segít megőrizni a nemzetközi tudományosság számára a nomadizáló közösségek hagyományait, különös tekintettel a vallási nézetekre és a népköltésre vonatkozó szóbeliségre, a lassan visszaszorulóban lévő nyelvjárásokra, valamint az egyes népcsoportokra vonatkozó archívumi forrásokra. A kutatás eredményei a következőkben összegezhetők: 1. Nemzetközileg is egyedülálló hangzó- és képanyag adatbázis, mely a jövőben újabb, több tudományág bevonásával vizsgálható. 2. Konferenciakötetekben, önálló gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban közzétett, elsősorban angol és magyar nyelvű tanulmányok, melyek nemcsak anyagközlést tartalmaznak, hanem a terepanyagok feldolgozásának új megközelítési módjait, módszertanát is. 3. A gyűjtött hangzó- és képanyag természeténél fogva megkívánja, hogy felhasználjuk a számítógépes technikai lehetőségeket, és a hagyományos módú megjelentetés mellett – vagy helyett – a DVD, vagy CD mellékletes könyv formátumban jelenjenek meg tanulmányaink, utat nyitva ezzel egy újfajta közlésmódnak.
kutatási eredmények (angolul)
Present project is the part of an ongoing research that started in 1991 and has been supported several times by the OTKA and other international Funds, as the STEIN-grant (Great Britain), the Chiang Ching-kuo (Taiwan) or the UNESCO. The project is carried on in an international cooperation, first of all in collaboration with the Institute of Linguistics and Literature-Studies of the Mongolian Academy of Sciences. The main aim of the project can be summarised in the followings: 1. Preserving the traditions of Mongolian nomadic ethnic groups, first of all religious conceptions and folklore. 2. Documentation of the endangered dialects. 3. Collecting archival documents, sources. The main results of the present project: 1. Establishment of a unique sound- and photo archive that could be the starting point for further interdisciplinary researches. 2. Publishing articles (offering not only the newly collected materials, but also opening new approaches, methods for analysing oral and written texts) in various Hungarian and international proceedings and journals 3. Opening a new way of publishing of field work data on DVD or CD.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62501
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Birtalan Ágnes: Material Culture (Traditional Mongolian Culture I.). Materielle Kultur. (Traditionelle mongolische Kultur I.). A mongol nomádok anyagi műveltsége. (Hagyományos mongol műveltség I.). Ulam¤lalt mongol soyol., Szerk./Ed./Hrsg. Ágnes Birtalan. Wien – Budapest, IVA-ICRA Verlag – ELTE, Belső-ázsiai Tanszék 2008. (DVD), 2008
Birtalan Ágnes: Mongol játékok és versenyek., (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 27.). Budapest, Akadémiai Kiadó pp. 24-73, 2006
Birtalan Ágnes: A csigacsont szakrális szerepe és a csigacsontjátékok. In: Mongol játékok és versenyek., (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 27.). Budapest, Akadémiai Kiadó pp. 24-73, 2006
Birtalan Ágnes: Initiation of Shaman-Type Mediators. Brief Survey of the Cases of Korean Mudang, Mongolian Böö and Hungarian Táltos. In: Hungary, Central and Eastern Europe and Korea, In: Hungary, Central and Eastern Europe and Korea Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea, 2006
Birtalan Ágnes: Dūdlaga. A Genre of Mongolian Shamanic Tradition. In: Florilegia Altaistica. Studies in Honour of Denis Sinor on the Occasion of His 90th Birthday., Ed. by Elena V. Boikova – Giovanni Stary. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden pp. 21-39, 2006
Birtalan Ágnes: Kürlää, a mongol sárga sámán időjárás-varázsló tevékenysége., In: Sámánok és kultúrák. Szerkesztette Hoppál Mihály – Szathmári Botond – Takács András. Gondolat Kiadó, Budapest pp. 208-222, 2006
Birtalan Ágnes: Systematization of the Concept of Demonic and Evil in Mongolian Folk Religion., In: Christian Demonology and Popular Mythology. Gábor Klaniczay – Éva Pócs - Eszter Csonka-Takács. (Demons, Spirits, Witches II.) CEU, Bp. - Nem York pp. 250-264, 2006
Birtalan Ágnes: The Shaman(ess) – the Performer. Examples of the Activities and Life Stories of Darkhad Mongolian Shamanesses., Shaman Vol. 15:1–2 (Spring/Autumn) pp. 69–86., 2007
Birtalan Ágnes: Borjúfiú a mongol asztrális mítoszokban., Fehérlófia. Szerk. Hoppál Mihály. Budapest, Európai Folklór Intézet – MTA Néprajzi Kutatóintézete – L’ Harmattan Kiadó pp. 115–118., 2007
Birtalan Ágnes: “El ganado es la base de oro de nuestra vida”, Un Día en Mongolia. Ed. Claudius Müller. Barcelona, Obra Social Fundación “la Caixa” pp. 100–123., 2007
Birtalan Ágnes: Los tres juegos de los mongoles : el Naadam., Un Día en Mongolia. Ed. Claudius Müller. Barcelona, Obra Social Fundación “la Caixa” pp. 124-135., 2007
Birtalan Ágnes: A mongol sámánok szakrális tárgyi világa., Vallástudományi Szemle 2007/2 pp. 157–171., 2007
Birtalan Ágnes: Non-Verbal Communication with Spirits – As it Occurs in Rituals and as it is Reflected in the Texts of the Darkhad-Mongol Shamans., In: Shamans Unbound. Ed. Mihály Hoppál – Zsuzsanna Simonkay in cooperation: Kornélia Buday – Dávid Somfai Kara. Budapest, Akadémiai Kiadó 2008. pp. 153–163., 2008
Birtalan Ágnes: Dsakhchin (West-Mongolian) Folksongs with Buddhist Content., AOH 61. pp. 415-429, 2008
Birtalan Ágnes: A Magyar-mongol nyelvjárás- és népi műveltségkutató expedíció tevékenysége., Vallástudományi Szemle 2008/2. pp. 197–206, 2008
Birtalan Ágnes: Nyugat-mongol (dzahcsin) buddhista népdalok. A Magyar-mongol nyelvjárás- és népi műveltségkutató expedíció 1991-es gyűjtéséből, Keréknyomok. Orientalisztikai és Buddhológiai Folyóirat 2008 tél pp. 25–36., 2008
Birtalan Ágnes: Kínai eredetű díszítőelemek (xē ugalj) a mongóliai nomádok tárgyi világában (A Magyar-mongol nyelvjárás- és népi műveltségkutató expedíció anyagai alapján 1991–2008)., In: Távol-Keleti Tanulmányok 1. (2009) pp. 71–97., 2009
Birtalan Ágnes: A Survey of the Activity of the Hungarian–Mongolian Joint Expedition (1991–)., In: Mongolian Studies in Europe. Proceedings of the Conference held on 24–25, November in Budapest. Ed. Birtalan Á. Budapest, Dept. of Inner Asian Studies pp. 25-37., 2010
Sárközi Alice: Conquering the World. The Linguistic Legerdemain of the Mongols, Florilegia Altaistica. Studies in Honour of Denis Sinor On the Occasion of His 90th Birthday. Ed. Elena Boikova and Giovanni Stary. Harrassowitz, Wiesbaden pp. 193-208, 2006
Sárközi Alice: Goddess With the White Parasol! Protect Us!, The Role of Women in the Altaic World., ed. by Veronika Veit. Asiatische Forschungen 152, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden pp. 231-246., 2007
Sárközi Alice: Прародитель монголских шаманов Даян Дэгэрэки., Цэндийн Дамдинсурэн к 100- летиюсодня, Составитель: А. Д. Цэндина. Москва, Восточная Литература РАМ рр.75-88., 2008
Sárközi Alice: Translating the Buddhist Scriptures., In: Mongolian Studies in Europe. Proceedings of the Conference held on 24–25, November in Budapest. Ed. Birtalan Á. Budapest, Dept. of Inner Asian Studies pp. 101-109., 2010
Szilágyi zsolt: The Status and Political Role of Mongolian Buddhism after the Political Transformation, In: Mongolian Studies in Europe. Proceedings of the Conference held on 24–25, November in Budapest. Ed. Birtalan Á. Budapest, Dept. of Inner Asian Studies pp. 117-127., 2010
Balogh Mátyás: Opening up New Territories for Fieldwork in North-China, In: Mongolian Studies in Europe. Proceedings of the Conference held on 24–25, November in Budapest. Ed. Birtalan Á. Budapest, Dept. of Inner Asian Studies. pp. 21-23., 2010
Balogh Mátyás: Shamanic Traditions, Rites and Songs Among the Mongolian Buriads: Meeting a Shamaness and Her Assistant, Shaman Vol. 15. No. 1-2 Spring-Autumn pp. 88-116., 2007
vissza »