Folytonosság és megszakítottság a debreceni pedagógiai iskola képző tevékenységében, működésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62593
típus K
Vezető kutató Brezsnyánszky László
magyar cím Folytonosság és megszakítottság a debreceni pedagógiai iskola képző tevékenységében, működésében
Angol cím Continuity and Turning Points in the Activity of the Educational School of The University of Debrecen
magyar kulcsszavak Intézménytörténet, Neveléstudományi iskola, Tanárképzés
angol kulcsszavak History of Education, Teacher's Training, Educational School
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bajusz Bernadett
Balogh László
Dr. Fekete Károly
Fenyő Imre
Holik Ildikó
Kiss Endre
Kozma Tamás
Orosz Gábor János
Tóth-Rébay Magdolna Éva
Vincze Tamás András
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A debreceni pedagógiai iskola a tudományegyetemek 20. századi sajátosságaiból adódóan háromféle képző funkciót, tevékenységet látott el, jórészt párhuzamosan:

• Gondoskodott saját szakterületén a tudományos utánpótlás neveléséről, a mindenkori egyetemi jogosítványoknak megfelelően tudományosan kvalifikálta (doktoráltatta, habiláltatta, aspiráns témavezetést biztosított) az arra alkalmasnak ítélt jelölteket.

• Szakos képzést folytatott a saját szaktudományában, illetve pedagógiai tárgyú kollégiumokat hirdetett a hallgatóság érdeklődő köre számára. A neveléstudományi szervezeti és diszciplináris alapból vált ki fokozatosan a pedagógia, a népművelő, majd később a pszichológia szakos képzés.

• A tanárképzés mindenkori rendjének megfelelően ellátta a tanárképzés elméleti pedagógiai kollégiumainak oktatási feladatait. A korszakonként erősen változó tanárképzési feladatmegoszlásban ennél tágabb és a gyakorlati képzéshez közelebb álló oktatási, szervezési, ellenőrzési feladatok is hárultak a neveléstudomány egyetemi egységeire.
Kutatásunk, amely szerves folytatója kíván lenni a az OTKA által támogatott és ebben a naptári évben záródó „debreceni iskola” (OTKA T043016 ) sz. pályázatnak, arra vállalkozik, hogy írott és szóbeli források kutatása alapján feltárja a Debreceni Egyetem működésének 1912-1970-es időszakára és az alapítást megelőző Református Kollégiumi előzményekre vonatkozóan a tudós-, tanár- és szakos képzés szervezeti, tartalmi jellemzőit és megvizsgálja a tanítványi kör sajátosságait.

Az intézményi folytonosság tényéből kiindulva keressük a valóságos szakmai kontinuitás és a kényszerű vagy a szellemi műhely összetételéből adódó megszakítottság(ok) tényszerű adatait, megjelenési formáit.
Vizsgálni kívánjuk az említett három képzési feladat mentén a debreceni pedagógiai iskola előzményeire és a négy professzori korszakra vonatkozóan a működést és a szellemiséget érintő egyetempolitikai feltételek, változásait, a pedagógiai tanszék szervezeti formációit, feladatait, profiljának módosulásait.

Igyekszünk feltárni a pedagógia oktatásának változó tartalmát, a tanrendekből, a rendszerbe illesztett tankönyvekből, kéziratokból és hallgatói írásbeli munkákból, feljegyzésekből kiolvasható szakmaiság jellemzőit. Kutató- és publikációs tevékenység tartalmi jellemzőit, a felhasznált források és hivatkozások összetételét, az ezekből kiolvasható kutatási, érdeklődési, aktualitási trendeket.
angol összefoglaló
The study examines the educational theory and educational experience of the so called „Debrecen School of Educational Tought” in the frame of some social, historical and regional investigations.

As far as the educational school at the University of Debrecen has three traditional function

- the education of the next generation of the scholars,
- the education of the students of the Department of Education,
- taking pert int he teacher training,

this functions are the focus points of our research

The study is specified by the activity of the ancient professors of the Institute of Education of the University of Debrecen.
Our focus points in general:
• Educational theories of the Protestant College of Debrecen. The foundation of the University of Debrecen. The protestant teacher education.
• The teacher-education education and the University. The age of Professor Gyula Mitrovics.
• The teacher’s training school. The Age of Professor Sándor Karácsony.
• Professor Árpád Kiss and the „Debrecen School of Education”.
• Professor Béla Jausz and the teacher’s training.
• The age of Professor László Kelemen – psychology and education.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a debreceni pedagógiai iskola tevékenységében megmutatkozó sajátosságok feltárására vállalkozott, szervesen folytatva A „debreceni iskola” OTKA T043016 c. pályázatot. Pályázatunkban a debreceni pedagógiai iskolát úgy határoztuk meg, mint amely – a tudományegyetemek 20. századi sajátosságaiból adódóan – háromféle képző funkciót látott el, jórészt párhuzamosan: • Gondoskodott saját szakterületén a tudományos utánpótlás neveléséről, a mindenkori egyetemi jogosítványoknak megfelelően tudományosan kvalifikálta az alkalmasnak ítélt jelölteket • Szakos képzést folytatott saját szaktudományában, illetve pedagógiai kollégiumokat hirdetett a hallgatóság érdeklődő köre számára • A tanárképzés mindenkori rendjének megfelelően ellátta a tanárképzés elméleti pedagógiai kollégiumainak oktatási feladatait. A koronként erősen változó tanárképzési feladatmegoszlásban ennél tágabb és a gyakorlati képzéshez közelebb álló feladatok is hárultak a neveléstudomány egyetemi egységeire Feldolgoztuk az egyetem képzésre vonatkozó, ebből a szempontból viszont még fel nem tárt rektori és kari dokumentumait, a Tanárképző Intézet és a Gyakorlógimnázium hozzáférhető iratanyagát. Jelen kutatás során mindenekelőtt azt a területet igyekeztünk vizsgálni, ahol leginkább megfigyelhetőek voltak markáns folyamatossági összefüggések és határt-kijelölő szakadások a debreceni pedagógiai iskola életében: a tanárképző funkciót, különös tekintettel a tanárképzés gyakorlati összefüggéseire.
kutatási eredmények (angolul)
The study examines the educational theory and educational experience of the so called „Debrecen School of Educational Thought” continuing the “Debrecen School” research (OTKA T043016). The outcome of our investigation is the statement that the work of the professors of education of the so called „Debrecen School” form good shaped and continuous educational paradigms. As far as the educational school at the University of Debrecen has three traditional function - the education of the next generation of the scholars, - the education of the students of the Department of Education, - taking part in the teacher’s training, this functions are the focus points of our research. Analyzing the documents of the Debrecen University, the Faculty of Arts and the Institute of Teacher’s training we can find several elements of continuity (mainly at the first two aspects or functions), but some certain points of discontinuity also. Mainly at the third aspect, where you can see period marking gaps in the function, the organization and the activity of the Institute of Teacher’s training.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62593
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Brezsnyánszky László - Fekete Károly (szerk.): A "Debreceni iskola" Neveléstudomány történeti vázlata, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Brezsnyánszky László - Fenyő Imre (szerk.): GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49., DE NI, Debrecen, 2009
Kiss Endre: Kiss Árpád a negyvenes években, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Orosz Gábor: Jausz Béla rektorsága és egyeteme, Tanul a társadalom (VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalói – Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2006), 2006
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula egyetemi környezete, Tanul a társadalom (VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalói – Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2006), 2006
Fenyő Imre: Karácsony Sándor egyetemi szerepvállalása, Tanul a társadalom (VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalói – Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2006), 2006
Balogh László: Kelemen László szerepvállalása a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Tanul a társadalom (VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalói – Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2006), 2006
Fekete Károly: Adalékok a debreceni egyetem „református jellegének” megragadásához, Konferencia Előadás, 2006
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula „műhelye” a debreceni egyetemen, Konferencia Előadás, 2006
Fenyő Imre: Karácsony Sándor „műhelye” a debreceni egyetemen, Konferencia Előadás, 2006
Orosz Gábor: Az egyetemi pedagógia tanszékek átszervezése az 1950-es években, Konferencia Előadás, 2006
Takács Tamara: A „debreceni iskola" helyszínei és professzorai fényképeken, Konferencia Előadás, 2006
Vargáné Nagy Anikó: Jausz Béla professzor a tanítványok emlékeiben, Konferencia Előadás, 2006
Bicsák Zsanett Ágnes: Pedagógiai reflexió az ember lényegéről Kiss Árpád olvasata alapján, Új Pedagógiai Szemle, 2008, 2. szám, 3- 11. p., 2008
Brezsnyánszky László: Változó formák, végigvitt funkciók, Konferencia Előadás, 2006
Fekete Károly: Makkai Sándor Pedagógiai és valláspedagógiai munkássága, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Fekete Károly: Arcképvázlatok: Csikesz Sándor, Kiss Ferenc, Benigny Gyula, Bessenyei Lajos, Karai Sándor, Péter Zoltán, Péterffy László, Szele Miklós, Varga Zoltán, Zsigmond Ferenc, Kis, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Fekete Károly: Karácsony Sándor a teológus szemével, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Fekete Károly: Adalékok a Debreceni Egyetem “református” jellegének megragadásához, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Vincze Tamás: A ’Debreceni Iskola’ és a Protestáns Tanügyi Szemle, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Fenyő Imre: Karácsony Sándor ’műhelye’ a debreceni egyetemen, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Fenyő Imre: Karácsony Sándor egyetemen kívüli tevékenysége, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Orosz Gábor: A Középiskolai Tanárképző Intézet megszüntetése a Debreceni Egyetemen, A ’Debreceni Iskola’ neveléstudomány-történeti vázlata (megjelenés alatt), 2006
Németh András: A pedagógia tudománytörténeti kutatás néhány újabb nemzetközi irányzata és eredménye, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fekete Károly: A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fekete Károly: A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula egyetemi professzor, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula „műhelye” a debreceni egyetemen, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula és egyetemen kívüli szerepvállalása, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Holik Ildikó: A Tanárképző Intézet megalapítása és az első önálló gyakorló gimnázium Debrecenben, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Komlósi Sándor: Karácsony Sándor a debreceni katedrán, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fenyő Imre: Karácsony Sándor egyetemen kívüli tevékenysége, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Brezsnyánszky László: A debreceni iskola műhelyeit feltáró kutatás programja, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fekete Károly: Karácsony Sándor a teológus szemével, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Holik Ildikó: Karácsony Sándor recenziói, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Kiss Endre: Kiss Árpád a negyvenes években, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Orosz Gábor – Nyilas Bernadett: A neveléstudomány helyzete a debreceni egyetemen 1950-57 között, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Orosz Gábor: A Tanárképző Intézet sorsa a Jausz-korszakban, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Balogh László – Szirmai Hajnalka: Kelemen László és tanítványi köre, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Orosz Gábor: Kelemen László kutatásai az 1956-os balatonfüredi tanácskozáson, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Bajusz Bernadett: A pedagógusképzés korszrűsítését célzó kutatások, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Kiss Endre: Kísérlet Kiss Árpád szellemi arculatának meghatározására, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fekete Károly: Adalékok a Debreceni Egyetem “református” jellegének megragadásához, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Brezsnyánszky László: A neveléstudományi kvalifikáció és tudósutánpótlás a debreceni iskolában, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Kozma Tamás: Hasonlóságok és különbségek a debreceni iskola pedagógiájában, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Fenyő Imre: A történeti kutatás lehetséges hermeneutikai megközelítéseiről (Zygmunt Bauman elemzései nyomán), Konferencia előadás, 2007
Orosz Gábor: A másodlagos források szerepe a közelmúlt magyar neveléstörténetének kutatásában, Konferencia előadás, 2007
Takács Tamara: Az interjús kutatási módszer sajátosságai, Konferencia előadás, 2007
Vargáné Nagy Anikó: Az oral-history források jelentősége, Konferencia előadás, 2007
Fenyő Imre: Tankó Béla vezetői szerepvállalása a Debreceni Egyetemen, Konferencia előadás, 2007
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula a Debreceni Egyetem élén, Konferencia előadás, 2007
Orosz Gábor: Jausz Béla rektorsága és egyeteme, Konferencia előadás, 2007
Bajusz Bernadett: Kelemen László egyetemi vezetői szerepben, Konferencia előadás, 2007
Fenyő Imre: Karácsony Sándor „műhelye” a debreceni egyetemen, A „Debreceni Iskola” Neveléstudomány-történet vázlata (Gondolat,2007), 2007
Nyilas Ildikó: Kiss Árpád nevelésetikája, konferencia előadás, 2008
Bajusz Bernadett: Kelemen László, konferencia előadás, 2008
Vargáné Nagy Anikó: Jausz Béla, konferencia előadás, 2008
Brezsnyánszky László: A sikeres iskola kutatásának dimenziói, konferencia előadás, 2008
Bicsák Zsanett Ágnes: Sikeres diákok iskolája, konferencia előadás, 2008
Vargáné Nagy Anikó: A Jausz Béla vezette iskola szakmai kapcsolatai, konferencia előadás, 2008
Fenyő Imre: Tudós tanárok a tantestületben, konferencia előadás, 2008
Bajusz Bernadett-Nyilas Ildikó: Próbatanítások értékelésének forgatókönyve, konferencia előadás, 2008
Vincze Tamás: A jubileumi emlékkönyv mint neveléstörténeti forrás, konferencia előadás, 2008
Nyilas Ildikó: A DE Gyakorló Gimnáziumának szellemisége, morális alapja és pedagógiai kultúrája, konferencia előadás, 2008
Bajusz Bernadett: A gyakorló iskolai funkció teljesítése, konferencia előadás, 2008
Bicsák Zsanett Ágnes: Diákok és sikeres tanítványok, konferencia előadás, 2008
Dr. Orosz Gábor- Vargáné Nagy Anikó: Jausz Béla vezetői tevékenysége, konferencia előadás, 2008
Fenyő Imre: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának tanári kara, konferencia előadás, 2008
Bicsák Zsanett Ágnes: A tanárképző funkció intézményesülése és szellemisége, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság (Pannon Egyetem Veszprém, 2009), 2009
Fenyő Imre: A Tanárképző Intézet képe a Debreceni Egyetemdokumentumaiban, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság (Pannon Egyetem Veszprém, 2009), 2009
Erdeiné Nyilas Ildikó: A Tanárvizsgáló bizottság, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság (Pannon Egyetem Veszprém, 2009), 2009
Vargáné Nagy Anikó: Tanárkép a két világháború közti szaksajtóban, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság (Pannon Egyetem Veszprém, 2009), 2009
Bajusz Bernadett: A tanárképzési rektorhelyettes és tanácsadó testületei, Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság (Pannon Egyetem Veszprém, 2009), 2009
Bajusz Bernadett, Bicsák Zsanett Ágnes, Brezsnyánszky László, Fenyő Imre, Erdeiné Nyilas Ildikó, Vargáné Nagy Anikó: A Debreceni Egyetem Tanárképző Intézetének egykori sikeres iskolája, Új kutatások a neveléstudományokban Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István Kiadja MTA Ped. Biz. 2009, 2009
Bajusz Bernadett: Tanárjelöltek a Debreceni Magyar kir. Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló Gimnáziumában, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Bicsák Zsanett Ágnes: „A mi iskolánk”, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Brezsnyánszky László: Műhely vagy kirakat? A debreceni egyetem egykori gyakorló gimnáziumának esete, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Fenyő Imre: A debreceni egyetem egykori gyakorló gimnáziumának tanárai, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Holik Ildikó: A gyakorlati tanárképzés pedagógiai műhelyei a XX. század első_ felében, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Vargáné Nagy Anikó: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló Gimnáziumának működési feltételei, INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA, TANÁROK, ÉRTELMISÉGIEK VI. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Kiadja a DE NI és a Kiss árpád Archívum Könyvtára, 2009
Brezsnyánszky László: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Gyenes Tünde: A Stégmüller – villa, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Grunda János: A Gyakorlógimnázium indulásának éve, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Fenyő Imre: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának tanári kara, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Vargáné Nagy Anikó: Jausz Béla, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Bajusz Bernadett – Erdeiné Nyilas Ildikó: A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának funkciója, szellemisége, pedagógiai kultúrája, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Bicsák Zsanett Ágnes: Eredményes diákok, sikeres tanítványok, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Holik Ildikó: Gyakorlóiskolák Magyarországon a XX. század első évtizedeiben, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Aranyi Imre: Tanárjelöltek a Fazekasban, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Erdős István: Katolikus iskola a kálvinista Rómában A Svetits Intézet gimnáziuma a két világháború közötti évek debreceni társadalmában és oktatásügyében, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
Ablonczy Béla: A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, a Debreceni Református Leánynevelő Intézet, GYAKORLÓGIMNÁZIUM A SIMONYI ÚTON - A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 1936-49. (SZERK.: BREZSNYÁNSZKY - FENYŐ / Debrecen, 2009, 2009
vissza »