Comparative examination of some mammal pathogens of the Family Pasteurellaceae  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62663
Type K
Principal investigator Fodor, László
Title in Hungarian A Pasteurellaceae család egyes emlőspatogén fajainak összehasonlító vizsgálata
Title in English Comparative examination of some mammal pathogens of the Family Pasteurellaceae
Keywords in Hungarian Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Actinobacillus pleuropneumoniae, PFGE, PCR ujjlenyomat
Keywords in English Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Actinobacillus pleuropneumoniae, PFGE, PCR fingerprinting
Discipline
Veterinary sciences (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Dept. of Microbiology and Infectious Deseases (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Farkas, Tibor
Kardos, Gábor
Kiss, István
Makrai, László
Varga, János
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 14.500
FTE (full time equivalent) 2.05
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás

A Pasteurellaceae családba számos humán- és állatpatogén baktérium tartozik, közülük három, állategészségügyi szempontból fontos baktérium, a Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, a Histophilus somni, és az Actinobacillus pleuropneumoniae metabolikus és genetikai vizsgálatát kívánjuk elvégezni. Terveink szerint mindhárom faj 100 törzsének szénforrás-hasznosításon alapuló anyagcsere-ujjlenyomatát határozzuk meg, valamint elvégezzük azok molekuláris tipizálását a teljes genom makrorestrikciós mintázatát vizsgáló pulzáló mezejű gélelektroforézissel és egy, a repetitív elemek genomi elhelyezkedésének változatosságát felhasználó PCR alapú módszerrel. A vizsgálatok célja, hogy megállapítsuk
1. Kimutatható-e közelebbi genetikai rokonság a kórfolyamatokból származó törzseken belül, mint a kórfolyamatokból izolált és a normál flórából származó izolátumok között?
2. A H. somni és a M. haemolytica esetén léteznek-e különböző gazdafajokhoz adaptálódott törzsek, létezik-e a törzsek között okozott kórkép szerinti specializáció?
3. Megállapítható-e terjedésre utaló genetikai rokonság különböző állományokból származó törzsek között?
A tervezett munka a vizsgálatban szereplő baktériumok okozta betegségek járványtanának és kórfejlődésének jobb megismerését teszi lehetővé, és megalapozza a diagnosztikai munka fejlesztését.
Summary
Several bacterial species of human and veterinary importance are members of the Family Pasteurellaceae. Examination of the metabolic and genetic characteristics of three veterinary pathogens, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Histophilus somni and Actinobacillus pleuropneumoniae is scheduled. Metabolic fingerprinting using carbon source utilisation of 100 strains of each three species will be examined. Pulsed field gel electrophoresis will be used to the examination of the macrorestriction pattern together with a PCR based analysis of the diversity of repetative genomic elements. The aim of the examination is to see whether
1. Is the genetic relatedness of the pathogens isolated from lesions higher than among strains from lesions and normal flora?
2. Is there host adaptation of the different strains of H. somni and M. haemolytica, is there any correlation between strains and diseases?
3. Is it possible to detect genetic relatedness of strains from different herds proving the spread of the agent?

The project makes the understanding of epidemiology, pathogenesis of diseases caused by the selected bacteria and it can provide a solid basis to the development of diagnostic work.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Mannheimia haemolytica, a Histophilus somni és az Actinobacillus pleuropneumoniae az összehasonlító vizsgálatát végeztük el szénforrás-hasznosításon alapuló anyagcsere-ujjlenyomat meghatározása és pulzáló mezejű gélelektroforézis (PFGE) segítségével. Összesen 100 H. somni, 56 M. haemolytica és 73 A. pleuropneumoniae törzs szénforrás-hasznosítását vizsgáltuk. Valamennyi H. somni törzs hasznosítani tudott 2, M. haemolytica 5 és A. pleuropneumoniae törzs 20 szénforrást, míg a törzsek legalább 90%-a felhasznált további 5, 13 illetve 11 szénforrást. Ennek alapján a különböző állatfajokból és kórformákból származó H. somni törzseket meg lehetett különböztetni, míg a M. haemolytica és az A. pleuropneumoniae törzsek egységesebbek voltak. A PFGE vizsgálatok során a különböző állatfajból származó H. somni törzsek jól elkülönültek egymástól. A genitális kommenzális törzsek nagyobb genetikai diverzitást mutattak, mint az invazív fertőzésből izolált törzsek. Az A. pleuropneumoniae 2-es biocsoporton belül a genetikai különbség sokkal kisebb volt, mint az 1-es biocsoportba tartozó törzsek között. Az 1-es biotípuson belül 7 genetikai csoportot különböztettünk meg. Ezekbe a csoportokba általában egyazon szerotípusba sorolható törzsek tartoztak. A M. haemolytica a különböző szerotípusba tartozó izolátumai általában elkülönültek. A PFGE módszer alkalmas az egyazon szerotípusba tartozó törzsek megkülönböztetésére. Egy állományon belül a genetikai diverzitás nem jellemző a M. haemolytica-ra.
Results in English
Comparative examination of three species of veterinary importance of the Family Pasteurellaceae, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni and Actinobacillus pleuropneumonia was carried out using a metabolic fingerprinting method based on carbon source utilisation and pulsed field gel electrophoresis (PFGE). Carbon source utilisation of 100 H. somni, 56 M. haemolytica and 73 A. pleuropneumoniae strains was examined. All H. somni strains could utilise 2, M. haemolytica 5 and A. pleuropneumoniae strains 20 carbon sources, while further 5, 13 and 11 carbon sources respectively were metabolised by at least 90% of the strains. H. somni strains from different species and diseases could be differentiated on the basis of metabolic fingerprinting, while M. haemolytica and A. pleuropneumoniae strains proved to be more uniform. The H. somni strains isolated from different species could be differentiated using PFGE. Higher genetic diversity was evident among commensals of the genitals than among strains isolated from invasive diseases. The genetic differences within biotype 2 of A. pleuropneumoniae was much lower than biotype 1. Seven genetic groups could be differentiated within biotype 1 of A. pleuropneumoniae. The same serotypes belonged to the same genetic group. Serotypes of M. haemolytica formed different clusters, differentiation of the strains within the same serotype could be done with PFGE. The genetic diversity of M. haemolytica within a herd was not common.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62663
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jánosi Katalin, Makrai László, Hajtós István, Varga János, Tirián Attila, Fodor László: Comparative study of the metabolic fingerprint of Histophilus somni strains isolated from farm animals, Proceedings of the Congress of the Hungarian Society of Microbiology, 2007
Jánosi, K., Makrai, L., Hajtós, I., Gyuranecz, M, Varga, J., Tirián, A.E. and Fodor, L: Comparative study of carbon source utilisation of 100 Histophilus somni strains isolated from farm animals., Magyar Mikrobiológiai Társaság Nagygyűlése. Absztraktfüzet, 2008
Jánosi; K., Hajtós, I., Makrai, L., Gyuranecz, M., Varga, J. and Fodor, L.: First isolation of Histophilus somni from goats., Vet. Microbiol., 2009. 133: 383-386., 2009
Back »