Konfliktuskezelési módok tükröződése a Közös Rorschach Vizsgálatban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62667
típus K
Vezető kutató Bagdy Emőke
magyar cím Konfliktuskezelési módok tükröződése a Közös Rorschach Vizsgálatban
Angol cím Conflict handling as reflected by the Consensus Rorschach method
magyar kulcsszavak személyközi kapcsolatok, megküzdés, párkapcsolati dinamika, munkacsoport kommunikáció, konfliktuskezelés
angol kulcsszavak interpersonal relations, coping, couple dynamics, team communication, conflict handling,
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Heincz Orsolya
Máth János
Mirnics Zsuzsanna
Szentimrey Orsolya
Szili Ilona
Vargha András
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 10.159
FTE (kutatóév egyenérték) 4.35
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatási tervünkben a hatékony konfliktuskezelést meghatározó személyiségtényezők, megküzdési formák és kommunikációs mintázatok szerepét vizsgáljuk sine morbo párkapcsolatokban, valamint a vezető-beosztott viszonyban és együtt dolgozó munkacsoportoknál. A kommunikációs stílusjegyek és konfliktuskezelési formák feltárását a Közös Rorschach Vizsgálat útján végezzük, a személyiségtényezők és coping stratégiák szerepét a Big Five paradigmához tartozó személyiségtesztekkel és Oláh Pszichológiai Immunrendszer Skálájával mérjük; vizsgáljuk a kapcsolati elégedettséget. Tartalomelemzés útján feltárjuk a kommunikációban működő, a szocializációból származó alapvető konfliktusmodellek interperszonális szerepét, valamint kísérleti úton kutatjuk a stresszhelyzetben megfigyelhető, megváltozott kommunikációs mintázatokat. Várható eredményeink lehetőséget adnak a párkapcsolati és munkakapcsolati konfliktusmegoldás hátterének és interperszonális folyamatának megismerésére, és jól hasznosíthatók a gyakorlati pszichológia és a mentálhigiéné területén.
angol összefoglaló
The present study focuses on effective conflict handling in couple relationships and in work settings (leader-follower and intergroup relations). Content and sequence analysis of communication patterns is performed, and significant factors of effective interpersonal problem solving are studied. Big Five personality traits, and coping potential dimensions (Oláh - PIS Inventory) are related to communicative behavior. Using Luborsky's CCRT method, we describe intrapersonal conflict models and their effects on the interpersonal context. An experimental setting is designed to study changes of conflict handling patterns under circumstances of severe stress. Findings can be applied in a number of areas like couple counselling, coaching, corporate training and community health education.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás keretében komplex tesztbattériát alkalmaztunk, amely a kommunikációs viselkedést személyiség- megküzdési, kötődési, valamint párkapcsolatműködési jegyekkel együttesen mérte. Vizsgálati mintánkba 300 sine morbo pár, valamint 70 munkacsoport került. A kommunikációs viselkedés szoros kapcsolatban állt a személyiségjegyekkel, ezt az összefüggést befolyásolta a kapcsolati elégedettség is. A párdinamikai viszonyokat meghatározta a két partner kötődése, mind tudatos, mind pedig tudattelőttes személyiségrétegek tekintetében. A párkapcsolati elégedettséget és a megküzdési képességet számottevően befolyásolták a spirituális orientáció hatásai. A munkahelyi kommunikációt szintén alakitotta a személyiség, ennél azonban lényegesebb hatással volt a munkahelyen betöltött szerep. Megkezdődött a Közös Rorschach Vizsgálat terápiás alkalmazása.
kutatási eredmények (angolul)
Complex test battery was administered to 300 couples, that included measures of interpersonal communication (Consensus Rorschach), measures of attachment, coping, as well as family functioning and family satisfaction. Communicative behavior was closely related to personality characteristics, however effects were moderated by family satisfaction. Couple dynamics were also influenced by attachment style, as if both partners were unsecurely attached, interpersonal communication was characterized by intense rivalry, hostility and tension. Relationship satisfaction and coping both were influenced by spiritual orientation, with most significant when both partners were strongly committed to spiritual practice. Interpersonal communication at work was influenced by personality and role requirements both, with emphasis on the latter. Consensus Rorschach has been applied with great efficancy as a diagnostic method in family therapy setting.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62667
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bagdy E.: A párkapcsolat megtanulásától a játszmákig, In:Mindennapi játszmáink. Az emberi kapcsolatok pszichológiája, Jaffa Kiadó, Budapest, 100-147., 2009
Mirnics Zs., Császár N., Vargha A., Bagdy E., Varga P.P.: Adjustment, interpersonal relations and coping in patients with chronic pain syndrome, Pain in Europe VI., 6th congress of the european federation of IASP chapters (EFIC), Lisbon, Portugal, September 9-12., 2009
Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs.: Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, digitális tankönyv, HEFOP-Bölcsész Konzorcium, 2006
Mirnics Zs.: Kodependencia a párkapcsolatokban, Szex-Tett és Pár-Kapcsolat hallgatói konferencia, KRE, Budapest, 2009. március 27., 2009
Mirnics Zs., Bagdy E., Szili I.: Szimbólumtartalmak elemzése a Közös Rorschch Vizsgálatban, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Absztrakt kötet 270. old., 2006
Bagdy E.: A Közös Rorschach módszer fejlesztése, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Absztrakt kötet 66. old, 2006
Bende Zs., Habis M., Radnai T., Mirnics Zs.: Anya-gyermek interakciók két korcsoportnál a Közös Rorschach Vizsgálatban, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Bagdy E., Vashegyi A., Pászthy B., Kellner A., Martsa Zs.: Interakciódiagnosztika Közös Rorschach Vizsgálattal. Evészavarok: a modern civilizációs betegségek prototípusai, I. Magyar Evészavar Kongresszus absztrakt kötete, 2006
Bagdy E., Pászthy B., Kellner A., Martsa Zs.: Interakciós sajátosságok anorexia nervosa-ban szenvedő ikerpárok és családjuk kommunikációjában, I. Magyar Evészavar Kongresszus absztrakt kötete, 2006
Bagdy E., Kiss D., Csákvári Zs., Vetier A.: Anorexia nervosában szenvedő lány és anyja kapcsolata processzometriai elemzés tükrében, I. Magyar Evészavar Kongresszus absztrakt kötete, 2006
Bagdy E., Erdélyi H., Mező-Mészáros I., Pászthy B.: A Luborsky-féle központi kapcsolati konfliktustémák módszerének bemutatása, I. Magyar Evészavar Kongresszus absztrakt kötete, 2006
Bagdy E.: Pár és családi kapcsolatok vizsgálata (A digitális tankönyv bemutatása), HEFOP konferencia, Budapest, 2006
Mirnics Zs.: A válás metaforái, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, Absztrakt kötet, 2006
Bagdy E.: Processzometria: Interakciós folyamatelemző eljárás a Közös Rorschach Vizsgálatban, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Absztrakt kötet 83. old, 2006
Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz., Nick Sz.: Kötődési stílus és párkapcsolati interakciók, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Kósáné Koppányi É., Mirnics Zs.: Az anya–gyermek kötődés és kommunikáció transzgenerációs vizsgálata, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Darnyik A., Márián R., Szabó B., Mirnics Zs.: Nemi szerepek vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi helyzetben, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Beretvás A., Mirnics Zs. és Máth J.: Férfiak és nők manifeszt és látens önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Erdélyi-Szabó H, Mező-Mészáros I., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs.: Az anorexia nervosa családi dinamikájának alakulása esetismertetés tükrében, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K., Lukács M.: A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása: kvalitatív vizsgálat, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Kisgyörgyné Pongrácz D., Bagdy E., Mirnics Zs.: A spirituális orientáció hatásai a családi funkcionalitásra és a megküzdésre, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Bagdy E., Mirnics Zs., Vetier A, Sztankovjánszky Sz.: Felnőtt kötődési minták és interakciós lehetőségek összefüggése a párkapcsolati elégedettséggel, Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlése, január 24., 2008
Erdélyi H., Bagdy E., Mező-Mészáros I., Pászthy B.:: Az anorexia nervosa hátterében rejlő családdinamikai tényezők, Magyar Pszichiátriai Társaság Soproni Vándorgyülése, január 25., 2008
Bagdy E.: Interakciódinamikai jellegzetességek sine morbo pároknál, Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyülése, január 25., 2008
Bagdy E., Csákvári Zs., Vetier A., Kiss D.:: Inter- és intrapszichikus dinamikai elemzés processzometriával, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Konferenciája. Nyíregyháza, május 22., 2008
Csákvári Zs., Bagdy E., Vargha A.: Személyiség és párkapcsolati interakciós jellegzetességek összefüggései, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Bagdy E.: Kapcsolatdinamikai elemzés processzometriával sine morbo és klinikai esetekben, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Vetier A., Vargha A.: A felnőtt kötődési stílus és a kommunikációs mintázat összefüggése, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Kiss D., Bagdy E., Vargha A.: Kolluzív viszonyminták és kapcsolati folyamatdinamika feltárása Közös Rorschach Vizsgálattal, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Tauzin T. M., Csík A., Bagdy E.: Mosoly és nevetés típusok, valamint ezek szerepe a személyközi interakcióban, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Csík A., Tauzin T. M., Bagdy E.: A mosoly és a nevetés átfogó vizsgálata páros és csoportos helyzetben, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Tóth Melinda, Vargha András: Családtípus és a házastársak személyisége, In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk): Egyén-pár-család, Animula, Budapest., 2008
Mirnics Zs., Szili I., Szabó L.: Krónikus fájdalom és családdinamika, Magyar Fájdalom Társaság konferenciája, november 8., Budapest, 2009
Erdélyi I., Földesi G.: Interkulturális identitás és párkapcsolati egyensúly, Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, 2009
Bagdy E., Bubori K.: Spirituális orientáció és a párkapcsolati elégedettség összefüggései, Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, 2009
Mirnics Zs., Bagdy E.: A családi kommunikáció változásai pszichés zavaroknál, Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlése, Sopron, 2008
Mirnics Zs., Bagdy E., Szabó K.: Kommunikáció a "szkizofrén családokban", Magyar Pszichiátriai Társaság konferenciája, Budapest, 2007
Mirnics Zs., Tóth J.: Influence of personality traits on interpersonal communication, PR Trend nemzetközi konferencia, Kolozsvár, 2007
vissza »