Late Copper Age Cemetery at Budakalász-Luppa csárda  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
62689
Type K
Principal investigator Bondár, Mária
Title in Hungarian Késő rézkori temető Budakalász-Luppa csárda lelőhelyen
Title in English Late Copper Age Cemetery at Budakalász-Luppa csárda
Keywords in Hungarian késő rézkor, badeni kultúra, temető
Keywords in English Late Copper Age, Baden Culture, cemetery
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2006-02-01
Closing date 2008-01-31
Funding (in million HUF) 5.829
FTE (full time equivalent) 0.45
state closed project
Summary in Hungarian
A késő rézkori budakalászi temető jelenleg a Kárpát-medence legnagyobb temetője. Sajnos, feldolgozása mindmáig nem történt meg.
Jelen pályázatban a 2005-ben záruló OTKA pályázatomban elkészült kézirat fordítására (650.000 karakter), a végleges, számítógépes illusztrációk (200 kép) elkészítésére és a komplex feldolgozáshoz elengedhetetlenül szükséges természettudományi vizsgálatokra (embertani anyagból C14, csiga és kagylóékszerek anyagvizsgálata, származási helyének geológiai meghatározása stb.) kérek támogatást.
Summary
The Late Copper Age cemetery at Budakalász is the largest in the Carpathian Basin at this time. Unfortunately it has been published up to this very day.
In this projekt I would like to ask for beneficial support to cover the expenses of the translation of the monography (I made in my OTKA projekt clousing in 2005), final computer illustrations (200 figures) and naturel science examinations (antropological materials C14, material examinations and geological determination of origin of the snail and mollusc jewellery).

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat eredményeként, a témavezető munkájaként illetve szervezésében elkészült a Budakalász-Luppa csárda késő rézkori temetőt feldolgozó monográfia végleges kéziratának 90 %-a (katalógus, illusztrációk, értékelő fejezetek, természettudományos vizsgálatok cikkei). Katalógus (sír- és leletleírások): 516.505 karakter, azaz 413 szabvány oldal, 173 tábla. Értékelő fejezetek (temetkezések típusai: csontvázas, hamvasztásos, jelképes; mellékletek: edények, egyéb kerámialeletek, viseleti tárgyak, munkaeszközök, különböző táblázatok, grafikonok): 303.054 karakter, azaz 242 szabvány oldal. Természettudományos fejezetek (antropológia, genetika, kőeszközök, állatcsontok, kagyló- és gyöngyvizsgálat, stabilizotóp vizsgálat eredményei) 386.127 karakter, azaz 309 szabvány oldal. Összesen: 1.205.686 karakter azaz 964 oldal, 173 tábla A feldolgozásból hiányzó 10 % (a tavaly év végén megkapott 14C AMS eredmények kiértékelése, kronológiai, szerológiai elemzések) írása jelenleg folyik, várható befejezése: 2008. május, ehhez pályázati támogatás már nem szükséges.
Results in English
Results of the project: the principal investigator wrote and organised the following. 90 % of the manuscipt of the catalogue: the late Copper Age cemetery of Budakalász-Luppa csárda (catalogue, illustrations, evaluation chapters, the articles of natural scientific surveys) Catalogue (descriptions of the graves and the grave-goods) 516.505 characters, equals 413 standard pages and 173 tables. Analitycal chapters (types of the burials: inhumation, cremation, symbolic grave; grave-goods: pots, other ceramics, costume decorations, instruments, different tables and diagrams): 303.054 characters, equals 242 standard pages Chapters of natural scientific investigations (anthropology, genetics, stone intsruments, animal bones, shells and beads, stabilisotop) 386.127 characters, equals 309 standard pages Summary: 1.205.686 characters, equals 964 standard pages and 173 tables The missing 10 % (the evaulation of the 14C AMS results received in the end of last year, chronological and serological analisations) is in process, estimated finish: May, 2008. No further project support needed.
Full text http://real.mtak.hu/2063/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bondár, Mária: Le chariot en Europe au Chalcolithique récent. In: Premiers chariots, premiers ararires. La diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires, Paris (Collection de Recherches Archéologiques. Monographies 29. CNRS Editions), 2006
Back »