Polimer, elasztomer, kerámia és kompozit szerkezeti elemek súrlódási viselkedése és tönkremeneteli mechanizmusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
62729
típus NI
Vezető kutató Váradi Károly
magyar cím Polimer, elasztomer, kerámia és kompozit szerkezeti elemek súrlódási viselkedése és tönkremeneteli mechanizmusai
Angol cím FRICTION BEHAVIOUR AND FAILURE MECHANISMS OF POLYMER, ELASTOMER, CERAMIC AND COMPOSITE STRUCTURAL COMPONENTS
magyar kulcsszavak polimer, elasztomer, kerámia, kompozit, súrlódás, kopás
angol kulcsszavak POLYMER, ELASTOMER, CERAMIC, COMPOSITE, FRICTION, WEAR
megadott besorolás
Gépszerkezettan (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Gép- és Terméktervezés Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Czifra Árpád
Czigány Tibor
Kalácska Gábor
Keresztes Róbert
Kozma Mihály
Lestyán Zoltán
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-04-30
aktuális összeg (MFt) 24.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az Iskolapályázat célja három egyetemi tanszéken működő tudományos iskola együttműködése a címben szereplő kutatási területeken, annak érdekében, hogy a különféle korszerű anyagpárosítások súrlódási és kopási viselkedése kedvezőbb legyen és így azok tönkrementelének gyakorisága csökkenjen.
A három tanszék együttműködését szakmai oldalról az indokolja, hogy a súrlódási és kopási viselkedés tanulmányozása számos kísérlet elvégzését indokolja, a tribológiai folyamatok igényesebb megismeréséhez újabb numerikus modellezési eljárások szükségesek, valamint a feszültségi, alakváltozási, csúszási, súrlódási, hőfejlődési stb. elemzésekhez az anyagi viselkedés (időben változó és hőmérsékletfüggő) jellemzőinek meghatározható adatai szükségesek. Ezt követően leszünk képesek olyan szerkezeti párok (csapágyak, siklóvezetékek, görgők, tömítések, fogaskerekek stb.) megtervezésére, amelyek piacképes termékek lesznek a következő években is.
A kutatómunka egy része nemzetközi együttműködés keretében kerül kivitelezésre a Kaiserslauterni Műszaki Egyetem Gépelemek és Hajtások Tanszékével, a Kaiserslauterni Erősített Anyagok Intézetével, a Karlsruhei Egyetem Gépelemek Tanszékével illetve a Genti Egyetemmel közös munka során.
angol összefoglaló
The School Proposal is intended for the co-operation of PhD schools at three university departments in the research areas indicated in the title, in order to make the friction and wear behaviour of various modern material pairs more favourable and therefore to reduce they failure of different engineering components.
From the professional point of view, co-operation of the three departments is justified by the fact that studies of friction and wear behaviour require a number of tests to be conducted; that new numerical modelling procedures are necessary for exploring tribological processes at higher standards; and that specifiable data of material behaviour characteristics (changing in time and depending on temperature) are required for the analysis of stresses, deformation, creep, friction, heat generation, etc. Afterwards, it will be possible to design structural pairs (bearings, sliding conduits, rollers, sealings, cogwheels, etc.) based on the mentioned material combination that will continue to be marketable products in the years to come.
Some of the research work is completed by international cooperation with the Institute for Composite Materials and the Department of Drive Technology of Kaiserslautern University, as well as with the Institute for Machine Design of Karlsruhe University and the University of Gent.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A PhD képzés keretében folyó kutatómunkát kívántuk integráltabbá tenni és összehangolni 3 egyetemi tanszéken az alábbiak szerint: - BME Polimertechnika Tanszék: A korszerű kutatási mérő- és eszközrendszer elsősorban a polimer anyagok viselkedésének és mechanikai anyagjellemzőinek megismerését szolgálta. A tanszéken felhalmozott ismeret megalapozott hátteret biztosított a polimer anyagok és szerkezeti elemek kiválasztására és alkalmazására. - Szent István Egyetem Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék: A tanszék tribológiai kísérleti berendezéseivel elsősorban a csúszóérintkezés súrlódási és kopási viselkedésének meghatározásához biztosította a feltételeket. - BME Gép- és Terméktervezés Tanszék (korábban Gépszerkezettani Intézet): A tanszék a numerikus modellezés eszközeivel szolgálta az integrált megközelítést, valamint az érdes felületek elemzési módszerei és a kopásszimuláció alkalmazásával. Az együttműködés eredményeit 5 PhD fokozat és 1 Dr.-Ing fokozat (honosítása folyamatban) fémjelzi. Ezen túlmenően 3 esetben a doktori cselekmény elindítására már sor került, ami a megfelelő előrehaladást jelenti; végül 11 esetben, nagy valószínűséggel, 1-2 éven belül várható PhD fokozat megvédése. A mellékelt felsorolás (4.pont) 20 volt doktorandusz esetében mutatja pályázatunk eredményességét. (Az eredeti pályázatban 10-12 doktorandusz kutatási programjának közvetlen támogatására vállalkoztunk.) A 20 doktorandusz (és témavezetőik) 141 publikációt készítettek.
kutatási eredmények (angolul)
It is intended to integrate and harmonize research work in the framework of PhD training at 3 university departments as follows: - BUTE Department of Polymer Technology: The state-of-the-art research measurement and equipment system primarily served for exploring the behavior and mechanical properties of polymers. The knowledge accumulated at the Department provided a well-established background for selecting and applying polymer materials and structural elements. - Szent István University, Department of Mechanical Engineering Technology and Maintenance of Machinery: The Department primarily provided the conditions for determining the friction and wear behavior of sliding contact by its tribology test equipment. - BUTE Department of Machine and Product Design (formerly: Institute of Machine Design): The Department catered for an integrated approach by means of numerical modelling, as well as by the application of rough surface application methods and wear simulation. The results of cooperation are hallmarked by 5 PhD degrees and 1 Dr-Ing degree (naturalization in progress). In addition, doctoral process have been initiated in 3 cases, representing proper progress; finally, in 11 cases PhD degrees are expected to be vindicated most probably within 1-2 years. The list enclosed (section 4) shows the success of our proposal in the case of 20 former PhD students. (The original proposal undertook to directly support the research programme of 10-12 PhD students.) The 20 PhD students (and their consultants) produced 141 publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=62729
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pálfi László, Váradi Károly: A hiszterézis okozta súrlódás modellezése acélgolyó és elasztomer lap között, Gép, 57. évf. 2006 8-9. pp. 134-137., 2006
Felhős Dávid, Váradi Károly, P Tsotra, Klaus Fiedrich: Compression of homogeneous and graded SiC/EP rings: experimental results and FE modelling, J.Mater SCI Vol. 41 (2006), pp. 3349-3355, 2006
Felhős Dávid, Váradi Károly, Klaus Fiedrich: Wear Analysis of Functionally Gradient Composite Materials by FE Modelling of Microhardness Measurements and Wear Tests, Materials Science, Testing and Informatics III, Materials Science Forum, 2006 Volume 537 until 538, editors: J. Gyulai and P.J. Szabó, pp. 519, 2006
Morlin B., Czigány T.: Adhéziómérő berendezés fejlesztése és alkalamzása, GÉP 62 (2006), 118-121, 2006
Izer A., Bárány T.: Környezetbarát polipropilén kompozitok, GÉP 62 (2006), 8-12, 2006
Bárány Tamás, Földes Enikő, Czigány Tibor: Effect of thermal and hygrothermal aging ont he plane stress fracture toughness of poly(ethylene terephtalate) sheets,, eXPRESS Polymer Letters 1, 180-187 (2007), 2007
Ronkay F., Czigány T.: Cavity formation and stress-oscillation during the tensile test of injection molded specimens made of PET., Polymer Bulletin 57 (2006), 989-998, (ISSN 0170-0839), 2006
Ronkay F., Czigány T.: Development of composites with recycled PET matrix, Polymers for Advanced Technologies, 17 (2006), 830-834, 2006
Ronkay F., Czigány T.: Polimer anyagok tulajdonságainak periódikus változása az állandó sebességgel történő húzás során, MTA Anyagtudományi Nap, 2006. május.12, 2006
Morlin B., Czigány T.: Adhéziómérő berendezés fejlesztése és alkalmazása, Géptervezők és Termékfejlesztők XXII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 2006. november 9-10, 2006
Ronkay F., Czigány T.: PET palackok fizikai újrahasznosítása, Újrahasznosított műanyagok feldolgozása és méréstechnikája konferencia BME, 2006. jún.14, 2006
Mészáros L., Czigány T., Czvikovszky T.: Investigation of mechanical properties of polymer matrix nanocomposites, Gépészet 2006, 2006
Morlin B., Czigány T.: Development of a measuring method for determination of interfacial adhesion with acoustic emission, Gépésszet 2006, 2006
Izer A., Bárány T.: Environment-friendly polypropylene composites, Gépésszet 2006, 2006
Czvikovszky T., Mészáros L.: Polyamide-6 nanocomposites with elctron-beam treated clay, 11th Tihany Symposium on radiation chemistry. Eger, 2006. aug. 26-31., 2006
Ronkay F., Bárány T.: Development of self-reinforced polyester composites, Gépészet 2006, 2006
Mészáros L., Czvikovszky T.: The impact of electron treatment on the strength properties of PA 6 matrix nanocomposites, European Conference on Composite Materials 12, Franciaország, 2006 aug. 29-szept. 1., 2006
Mészáros L., Kostaková E., Pokorny P., Romhány G.: Nanotubes separation by means of ultrasound for nanocomposite materials production, 13th International Conference Structure and Structural Mechanics of Textiles, TU Liberec, Czech Republic, 27th and 29th November 2006, 2006
Novák O., Mészáros L., Kipielová P.: Usage of DMA device for accelerated tests of bed mattress, 13th International Conference Structure and Structural Mechanics of Textiles, TU Liberec, Czech Republic, 27th and 29th November 2006, 2006
Marosfalvi J., Grőb P: Rapid Tooling Technologies for RIM Moulds, 7th International Multidisciplinary Conference, 2007
Kalácska- Keresztes- Kozma- Zsidai: Műszaki polimerek és kompozitok a gépészmérnöki gyakorlatban, 3C-Grafika Kiadói Kft. 2006, Gödöllő. ISBN-10: 963-06-1566-5, ISBN-13: 978-963-06-1566-2. p. 1 – 394., 2007
Kalácska- Deák- Sárosi- Andó: Öntött poliamid 6 alapú nano- és mikro kompozitok fejlesztése különleges gépészeti alkalmazásokhoz, MTA Agrárműszaki Bizottság, Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007 január. CD kiadvány. p. 1- 5, 2007
Lefánti R., Keresztes R., Kalácska G.: Plastic machine elements of small airplane: examination of the landing-gear leg support of Cessna 172, International Multidisciplinary Conference, Románia, Baia Mare 2007. 2nd Volume p.389-395, ISSN-1224-3264, 2007
Samyn P., Keresztes R., Lefánti R., Zsidai L., Kalácska G.: A szinterezhető és a termoplasztikus poliimidek súrlódási tulajdonságainak összehasonlítása, Műanyag és gumi 2007. 08. p.327-329. HU ISSN 0027-2914, 2007
Samyn- Kalacska- Keresztes- - Zsidai- De Baets: Design of a tribotester for evaluation of polymer components under static and dynamic sliding conditions. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J, Journal of Engineering Tribology. Vol. 221 No. 6 (2007), p. 661-674, 2007
N. Békési, A . Eleõd: Numerical simulation of the appearance of surface damage of rubbers under dry friction condition, Workshop on Tribology and surface engineering : theory , experiment , technologies , Berlin 28-30 March 2007, 2007
Békési N ., Váradi K.: Elasztomer felületi károsodásának végeselemes szimulációja száraz súrlódás esetén, Géptervezõk és Termékfejlesztõk XXIII. Országos Szemináriuma, Miskolc, 2007. november 15, 2007
J. Karger-Kocsis , A . Mousa , Z. Major, N. Békési: Dry friction and sliding wear of EPDM rubbers against steel as a function of carbon black content, Wear 264 (2008) 359–367, 2007
Pálfi László: FE modelling of Oscillating sliding friction between a steel ball and EPDM plate, German-Russian Workshop, Tribology and surface engineering: theory, experiment, technologies Technische Universität Berlin, March 28 - 30, 2007, 2007
Pálfi László: Dugattyúrúd tömítés végeselemes modellezése (Finite element modelling of a rod seal), OGÉT 2007, Nemzetközi Gépész Találkozó XV. Nemzetközi Gépész Találkozó, OGÉT 2007 április 26-29., Kolozsvár, 38/2007, ISSN 1454-0746, 2007
Pálfi László, Felhős Dávid, Goda Tibor: Parameter identification for the generalized Maxwell-model on the basis of DMTA and stress relaxation measurements, Országos Anyagtudományi Konferencia, 2007 október 14-16. Siófok, 2007
Pálfi László, Czifra Árpád: A felületi érdesség és a hiszterézis gumi-fém csúszópárok esetén, Nemzetközi gépész és biztonságtechnikai szimpózium, 2007. november 14., 2007
Bárány Tamás, Izer András, Czigány Tibor: High Performance Self-Reinforced Polypropylene Composites, Materials Science Forum, 537-538, 121-128 (2007), 2007
Czigány Tibor, Izer András, Tábi Tamás: Polimer kompozitok – áttekintés, Műanyag és Gumi, 44, 185-191 (2007), 2007
Czigány Tibor, Morlin Bálint, Mezey Zoltán: Interfacial adhesion in fully and partially biodegradable polymer composites examined with microdroplet test and acoustic emission, Composite Interfaces, 14, 869-878 (2007), 2007
Izer András, Bárány Tamás: Hot consolidated All-PP composites from textile fabrics composed of PP filaments with different stretching, 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers, 2007.06.11.-15. Budapest, Hungary (2007), 2007
Izer András, Bárány Tamás, Karger-Kocsis József: Development of Self-reinforced Poly(propylene) Composites: Woven Fabric Reinforcement, 6th Hungarian Materials Science Conference, Siófok, Hungary (2007), 2007
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: PA6 anyagú elektromos csatlakozó ultrahangos hegesztésének optimalizálása, Műanyagipari Szemle, 4, 71-79 (2007), 2007
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: Polimerek hegesztése és hegeszthetősége, Anyagvizsgálók Lapja, 17, 98-102 (2007), 2007
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: Kavaró dörzshegesztés alkalmazása polimer szerkezeti anyagokra, Mechanoplast XV. Műanyagok műszaki alkalmazása és feldolgozás-technológiája konferencia, Gyula (2007), 2007
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: Production and examination of butt seams made by friction stir welding on polypropylene sheets, 6th Hungarian Materials Science Conference, Siófok, Hungary (2007), 2007
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: Automatizált hegesztőpad építése polimerek kavaró dörzshegesztéséhez, Gép, 58, 59-62 (2007), 2007
Mészáros László Czvikovszky Tibor: Polyamide-6 nanocomposites with electron-beam treated clay, Radiation Physics and Chemistry, 76, 1329-1332 (2007), 2007
Mészáros László, Ronkay Ferenc, Oláh László: Influence of the extrusion temperature on dynamic-mechanical properties of polyamide 6/MMT nanocomposites., 3rd China-Europe Symposium on Processing and Properties of Reinforced Polymers,, 2007
Romhány Gábor, Bárány Tamás, Czigány Tibor, Karger-Kocsis József: Fracture and failure behavior of fabric-reinforced all-poly(polypropylene) composite (Curv®), Polymers for Advanced Technologies 18, 90-96 (2007), 2007
Ronkay Ferenc, Czigány Tibor: Reciklált PET bazalt és üvegszálas erősítése., Mechanoplast 2007 XV. Műanyagok műszaki alkalmazása és feldolgozás-technológiája konferencia, Gyula, 2007, p. 27, 2007
Szebényi Gábor, Mészáros László, Romhány Gábor: Többfalú szén nanocsővel erősített epoxi mátrixú nanokompozit előállítása, mechanikai tulajdonságainak elemzése, Anyagvizsgálók Lapja 17, 20-26 (2007), 2007
Vad János, Morlin Bálint: Fluid mechanical model for formation of mineral wool fibers applied in polymer composites, Materials Science Forum, 537-538, 269-276 (2007), 2007
Vas László Mihály, Pölöskei Kornél, Felhős Dávid, Deák Tamás, Czigány Tibor: Theoretical and experimental study of the effect or fiber heads on the mechanical properties of non-continuous basalt fiber reinforced composites, eXPRESS Polymer Letters 1, 109-121 (2007), 2007
Békési Nándor, Goda Tibor: A hiszterézis végeselemes vizsgálata gumi és merev érdes ellenfelület csúszó súrlódása során, Gép, LVII. évf. 2006 8-9. 1.köt. pp.22-25., 2006
Lestyán, Z., Váradi, K., Albers, A.:: Contact and thermal analysis of an alumina-steel dry sliding friction pair considering the surface roughness, Tribology International, Vol.40 pp. 982-994, 2007
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: Műszaki műanyag kompozitok fejlesztése, XIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület 1-4 p, 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: DEVELOPMENT OF TECHNICAL POLYMER COMPOSITES FOR AGRICULTURAL ENGINEERING APPLICATION, Gépészet 2008, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2008 G-2008-K-07 1-7p., 2008
Keresztes Róbert, Zsidai László, Kalácska Gábor, Kozma Mihály, Andó Mátyás: FRICTION OF POLYMER/STEEL GEAR PAIRS, Gépészet 2008, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2008 G-2008-B-11 1-10p., 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: Öntött poliamid 6 mátrixú nanokompozit fejlesztése, Erősített Műanyagok 2008 Nemzetközi BALATON Konferencia, Keszhely 2008. p.1-9, 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: CAST POLYAMIDE 6 Polymer Composites for Special Application, 14th „Building Services, Mechanical and Building Industry days” International Conference, 30-31 October 2008, Debrecen, Hungary, 2008
Lefánti R.: Dízelmotoros kisrepülőgép karbantartása, XIII. Fiatal műszakiak tudományos ülésszaka. Kolozsvár, 2008. március 14-15. p.159-162. ISBN 978-973-8231-75-7, 2008
R.Lefánti, G.Kalácska, J.József: Small Airplane Landing-Gear Leg Examination and Modelling of a Malfunction Tribology, GÉPÉSZET 2008 Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. ISBN 978-963-420-947-8, 2008
Lefánti R.: A távkarbantartás mezőgazdasági lehetőségei, VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr, 2008. október 16-17. ISBN 978-963-87874-1-5, ISBN 978-963-87874-2-2, 2008
R.Lefánti, G.Kalácska, J.József: Falire study and reconstruction with polymers of landing gear of small airplane, 4th „Building Services, Mechanical and Building Industry days” International Conference, 30-31 October 2008, Debrecen, Hungary. p.246- 250. ISBN 978-963-473-124-5, 2008
Lefánti R., Janik J.: Távkarbantartási rendszermodell, Gép, LIX. Évfolyam 2008/12 p.25-29. ISSN 0016-8572, 2008
R. Keresztes, L. Zsidai, G. Kalácska, M. Andó, R. Lefánti: Friction of polimer/steel gear pairs, Mechanical Engineering Letters, 2008. Szent István University Gödöllő, Hungary, p.97-106. HU ISSN 2060-3789, 2008
Keresztes- Lefánti- Kalácska- Kozma: Dinamikus tribológiai rendszerek: Polimer fogaskerék felületek súrlódási sajátosságai, MTA Agrárműszaki Bizottság, XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január. CD kiadvány. p. 1- 5, 2008
Zsidai- Keresztes- Lefánti- Kalácska- Kozma: Műszaki megbízhatóság és tribológiai modellezés az üzemfenntartásban, OKAMBIK 2007, Pécs. Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia és Szakkiállítás. CD Kiadvány. p. 1 - 20., 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: Öntött poliamid 6 kompozitok vizsgálata és anyagfejleszése., MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2008. 1. kötet 251-255 p., 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor, Sárosi Gyula: Öntött poliamid 6 kompozitok vizsgálata és anyagfejlesztése mezőgazdasági gép alkalmazásokhoz, Magyar Karbantartási Konferencia 2008, Dunaújváros 2008 p.1-9 (megjelenés alatt), 2008
Andó Mátyás, Kalácska Gábor, Czigány Tibor: Cast Polyamide 6 Polymer Composites for Agricultural MACHINE Applications., Hungarian Agricultural Engineering (megjelenés alatt), 2008
Andó Mátyás: Öntött poliamid 6 nanokompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása, Műanyagipari Szemle 3 (1), Quattroplast Kft. Budapest 85-92, 2006
Andó Mátyás: Mechanical and Triboligical Research of Cast Polyamide 6 Nano-Composite Material, Recent Advances in Agricukture, Food Processing and Waste Policy, Slovak University of Agliculture in Nitra, Nitra 2006, 2006
Andó Mátyás: Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása, Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia Előadásainak Összefoglalói, Gödöllő 2006, 2006
Andó Mátyás: Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Summary, Széchenyi István Egyetem, Győr 2007, 2007
Kalácska Gábor, Andó Mátyás, Deák Ferenc, Sárosi Gyula: Öntött poliamid 6 alapú nano- és mikro kompozitok fejlesztése különleges gépészeti alkalmazásokhoz, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar – FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2007. 3. kötet 195-199 p, 2007
Lefánti R.: Kockázat alapú gépfenntartás jelentősége és helye a gépfenntartási filozófiák tükrében, OKAMBIK GTE, Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia Nyíregyháza, 2006. CD kiadvány., 2006
Lefánti R.: Üzemeltetési tapasztalatok a személygépkocsis személyszállítás területén, MTA Agrárműszaki Bizottság XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január III. kötet p.158-162., 2007
Keresztes R., Kalácska G., Lefánti R.: Polimer fogaskerék felületek súrlódási sajátosságai, MTA Agrárműszaki Bizottság XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január III. kötet p.177-180., 2007
Lefánti R., Keresztes R.: Kisrepülőgép karbantartása, műanyag gépelemeinek tribológiai vizsgálata, OKAMBIK GTE, Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia Pécs, 2007. CD kiadvány., 2007
Zsidai L., Keresztes R., Lefánti R., Kalácska G., Kozma M.: Műszaki megbízhatóság és a tribológiai modellezés az üzemfenntartásban I, Gépgyártás, XLVII.éf., 2007. 5. p.11-17. HU ISSN 0016-8580, 2007
Zsidai L., Keresztes R., Lefánti R., Kalácska G., Kozma M.: Műszaki megbízhatóság és a tribológiai modellezés az üzemfenntartásban II, Gépgyártás, XLVII.éf., 2007. 6. p.20-25. HU ISSN 0016-8580, 2007
Lefánti R.: Kisrepülőgép futószár-terhelésének vizsgálata, MTA Agrárműszaki Bizottság XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2008. január III. kötet p.170-174, 2008
Lefánti R.: Távkarbantartási modell, MTA Agrárműszaki Bizottság XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2008. január III. kötet p.175-179, 2008
Keresztes R., Kalácska G., Kozma M., Lefánti R.: Polimer/acél fogaskerekek súrlódása, MTA Agrárműszaki Bizottság XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2008. január I. kötet p.246-250, 2008
G. Kalacska, R. Keresztes, M. Kozma: Research of friction properties on polymer/steel gears, Hungarian Agricultural Engineering N.19/2006, Hungarian Academy of Sciences. p. 12-15., 2006
Samyn- De Baets- Keresztes- Zsidai- Kalacska- Kozma: Influence of cylinder-on-plate or block-on-ring sliding configurations on friction and wear of pure and filled engineering polimers, Tribotest 2007. Volume 13. Issue 2, p. 82-100., 2007
Róbert Keresztes, László Zsidai, Gábor Kalácska, Mátyás Andó, Rajmund Lefánti: Friction of polymer / Steel gear pairs, R & D Mechanical Engineering letters 2008. p. 97 – 106, 2008
Dr. Kalácska Gábor, Keresztes Róbert, Kozma Mihály, Ost Wouter: Dinamikus tribológiai rendszerek III. A polimer-acél fogaskerekek súrlódásának további kutatási eredményei., Műanyag és Gumi 2006. 43. évf. 11. szám. p. 449-452. ISSN 0027–2914, 2006
Samyn- Keresztes- Lefánti- Zsidai- Kalácska: A szinterezhető és termoplasztikus poliimidek súrlódási tulajdonságainak összehasonlítása, Műanyag és Gumi. 2007. 44. évfolyam, 8.szám. p. 327-332. ISSN 0027–2914, 2007
Keresztes Róbert, dr. Kalácska Gábor: Polimer/acél fogaskerekek súrlódása, Műanyag és Gumi. 2008. 45. évfolyam, 6. szám. p. 236-241. ISSN 0027–2914, 2008
Keresztes Róbert, Dr. Kalácska Gábor: Polimer/acél fogaskerekek kapcsolódásának súrlódási sajátosságai, Gép, 2008/12. p. 17-20. ISSN 0016–8572, 2008
Kalácska G.- Keresztes R.- Zsidai L.- DeBaets P.: Friction research of polymer gears. Scientific Bulletin., The international conference of the carpathian euro-region specialists in industrial systems. 6th edition. Baia Mare, 2006. p. 180 – 187, 2006
Kalácska G. – Keresztes R. – Kozma M. – Zsidai L. DeBaets P.: Friction research of polymer gears, Intertribo 2006. IX.th International Symopsium. Stara Lesna. 2006. p. 24 – 28., 2006
Kalácska- Zsidai- Keresztes- Eberst- Pop: Abrasive wear of polymer/steel gear pairs in different soil types, International Multidisciplinary Conference of the Carpathian euro-Region specialists in Industrial Systems. Scientific bulletin. North University of Baia mare. 2008.05.22, 2008
Kalácska- Keresztes- Eberst: Abrasive wear testing of engineering polymers, "Gépészet 2008”. International conference, Budapest, BME 2008.05.28-29, 2008
R. Keresztes – G. Kalácska – L. Zsidai – O. Eberst: Abrasive wear of polymer-based agricultural machine elements in different soil types, Cereal Research Communications. 2008. vol. 36. p. 903 – 907., 2008
G. Kalácska: Laboratory modelling of abrasive wear effects of soils., Cereal Research Communications. 2008. vol. 36. p. 907 – 911., 2008
Kalácska - Keresztes - Zsidai - Eberst – Pop: Abrasive wear of polymer-based agricultural machine elements in different soil types, VII. Alps-Adria Scientific Workshop. Stara Lesna, Slovakia, 2008, 2008
Kalácska- Keresztes- Eberst- Pop- DeBaets: Újabb kutatások a műszaki műanyagok abráziós kopásának területén, MTA Agrárműszaki Bizottság, XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január. CD kiadvány. p. 1- 5., 2007
Keresztes- Lefánti- Kalácska- Kozma: Dinamikus tribológiai rendszerek: Polimer fogaskerék felületek súrlódási sajátosságai, MTA Agrárműszaki Bizottság, XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, 2007. január. CD kiadvány. p. 1- 5., 2007
Zsidai- Keresztes- Lefánti- Kalácska- Kozma: Műszaki megbízhatóság és tribológiai modellezés az üzemfenntartásban., OKAMBIK 2007, Pécs. Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia és Szakkiállítás. CD Kiadvány. p. 1 - 20., 2007
Lefánti R., Kalácska G., Janik J.: Kisrepülőgépek karbantartási, informatikai rendszerének fejlesztése, a futómű rekonstrukciós vizsgálata, GÉP. LX évfolyam. 2009/4-5. p.49-57, 2009
Andó M., Kalácska G., Czigány T., Sárosi Gy.: Öntött poliamid 6 kompozitok vizsgálata és anyagfejlesztése mezőgazdasági gép alkalmazásokhoz, GÉP. LX évfolyam. 2009/4-5. p.79-84., 2009
Békési N., Váradi K.: EPDM kopásának végeselemes modellezése acélon történő csúszás esetén, Műszaki Szemle Különszám (2008) 46-50. ISSN 1454-0746, 2008
Békési N., Váradi K.: Hysteretic friction of elastomer on steel considering regular surface topography, Proceedings of Gépészet 2008 29-30. May 2008, Budapest, ISBN 978-963-420-947-8, 2008
Békési N., Váradi K.: Elasztomer-acél csúszópár hiszterézis súrlódása szabályos topográfia esetén, Gép LIX. (2008/4) 11-14. ISSN 0016-8572, 2008
Békési N., Váradi K.: Modelling sliding wear of EPDM on steel by FEA, Proceedings of the International Scientific Conference "Material Science and Manufacturing Technology" 26-27. June 2008 Prague (2008) 17-22. ISBN 978-80-213-1792-5, 2008
Pálfi L., Goda T., Czifra Á.: Súrlódási tényező hiszterézis komponensének végeselemes vizsgálata gumi/fém csúszópárok esetén, OGÉT 2008 XVI. Nemzetközi Gépész Találkozó, május 1-4., Brassó, MŰSZAKI SZEMLE (1454-0746) különszám: pp. 305-309. (2008), 2008
Pálfi L.; Fernández B., Váradi K.: FE modelling of oscillating sliding friction between a steel ball and an EPDM plate, Gépészet 2008, May 29-30, 2008 Budapest, Proceedings, ISBN 978-963-420-947-8, 2008
Pálfi L., Felhös D., Goda T., Váradi K.: Finite Element Modelling of DMTA and Micro Hardness test of an EPDM 45 Rubber, MITEC 2008, Prague 2008 June 26-27, Proceedings, ISBN 978-80-213-1792-5, 2008
Tibor Goda, László Pálfi, Károly Váradi, Enrique Garbayo, J.M. Bielsa: FE prediction of the hysteretic component of rubber friction: importance of the Maxwell parameters, 8th Fall Rubber Colloquium Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V. Hannover, November 26-28, 2008 (poster), 2008
Pálfi L., Goda T., Váradi K.: Súrlódási erő hiszterézis komponensének becslése, OGÉT 2009 XVII. Nemzetközi Gépész Találkozó, április 24-25., Gyergyószentmiklós, MŰSZAKI SZEMLE (1454-0746) különszám: pp. 295-298. (2009), 2009
L. Pálfi, T. Goda, K. Váradi: Numerical modelling of hysteretic friction in ball on plate configuration, Közlésre elfogadva az eXPRESS Polymer Letters –be (2009), (Ref. number: EPL-0001107), 2009
L. Pálfi, N. Békési, Dr. A. Czifra, Dr. T. Goda, Dr. K. Váradi: Fe modelling of the hysteresis friction considering the surface topography, Közlésre elfogadva a Periodica Polytechnica –ba (A cikk várhatóan a 2008/2 számban jelenik meg.), 2009
Molnár L., Váradi K., Horváth B., Oroszváry L., Molnár Cs.: Feszültségkoncentráció csökkentése teherviselő hegesztési varratok esetén, Géptervezők és Termékfejlesztők XXIV. Országos Szemináriumára. Miskolc, 2008. november 6 – 7., 2008
Molnár L., Váradi K., Horváth B., Oroszváry L., Molnár Cs.: Feszültségkoncentráció csökkentése fékpanel teherviselő hegesztési varrataiban., Gép. 2008/10-11. p. 99-102., 2008
Fekete G., Váradi K., Leali M., Bottarelli F.: Pneumetikus munkahenger végeselemes hőtani analízise, GÉP, LIX. évf. 4.sz. 2008. pp.15-19., 2008
Molnár L., Váradi K., Czél B., Oroszváry L., Molnár Cs.: Hegesztett kötések méretezése - Az igénybevételi állapot meghatározására, GÉP, LIX. évf. 4.sz. 2008. pp.4-10., 2008
L. Molnár, K. Váradi, B. Czél, L. Oroszváry, Cs. Molnár: Design of Welded Joints – Determining Stress state, Design, Fabrication and Economy of Welded Structures, International Conference Proceedings (2008) Miskolc, 24-26 April, pp.419-426., 2008
N. Békési, K. Váradi: FE simulation of crack formation on rubber surface in dry sliding friction, Tools and Methods of Competitive Engineering Vol 2. Proceedings of TMCE 2008 Symposium April 21-25. (2008) Izmir, ISBN 978-90-5155-044-3., p.1427., 2008
Ronkay F., Czigány T.: Eredeti és reciklált polietilén-tereftalát tulajdonságváltozásának összehasonlítása mesterséges öregítés során, Anyagvizsgálók Lapja 18(3), 79-85 (2008), 2008
Morlin B., Czigány T.: A csepplehúzó mérési módszer továbbfejlesztése szál-mátrix határfelületi adhézió esetén, Műanyag és Gumi 45(12), 478-482 (2008), 2008
Vas L.M., Ronkay F., Czigany T.: Modelling tensile force oscillation during the tensile test of PET specimens, Express Polymer Letters 3(2), 63-69 (2009), 2009
Ronkay Ferenc, Hajas Gergely: Műanyaghulladék hasznosítási lehetõség az építőiparban, MŰANYAG ÉS GUMI (0027-2914) 45:(8) pp. 321-323. (2008), 2008
Lukács P , Ronkay F: A gépjármű-recycling aktuális feladatai a szerves hulladékok hasznosítása vonatkozásában, MŰANYAG ÉS GUMI (0027-2914) 46:(2) pp. 70-73. (2009), 2009
Szájli B., Mészáros L., Bárány T.: Reciklált gumiőrlemény és LDPE alapú hőre lágyuló elasztomerek fejlesztése, MŰANYAG ÉS GUMI 45: pp. 484-487. (2008), 2008
S Garas, Gy Marosi, Sz Matkó, P Anna, T Bárány, L Mészáros, F Zubonyai, S Bálint: Újrahasznosított műanyag hulladék és gumiőrlemény alapú, nagy műszaki értékű termékek kifejlesztése (III.), MŰANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV 6: pp. 49-55. (2008), 2008
L Mészáros, T Tábi, J G Kovács, T Bárány: The effect of EVA content on the processing parameters and the mechanical properties of LDPE/ground tyre rubber blends, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 48:(5) pp. 868-874. (2008), 2008
L Mészáros, F Ronkay, L Oláh: Influence of extrusion temperature on thermal properties of polyamide 6/MMT nanocomposites, PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES 37: pp. 219-222. (2008), 2008
Kolos Molnár, Eva Košt’áková, László Mészáros: Electrospinning of PVA/carbon nanotube composite nanofibers: the effect of processing parameters, MATERIALS SCIENCE FORUM 589: pp. 221-226. (2008), 2008
Kátai Béla, Mészáros László, Bárány Tamás: Polietilén társítása újrahasznosított gumiőrleménnyel és rétegszilikáttal, ÉPÍTŐANYAG 60:(1) pp. 8-11. (2008), 2008
K Molnár, L Mészáros, L M Vas: Processing of Oriented Nanofibers by Electrospinning Method, Gépészet 2008 Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapest, Magyarország, 2008.05.29-2008.05.30. Budapest: pp. 1-7. Paper G-2008-J-17, 2008
G Balogh, T Deák, L Mészáros: Production and Examination of Montmorillonite and Basaltfibre Reinforced Hybridcomposite, Gépészet 2008 Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. Budapest, Magyarország, 2008.05.29-2008.05.30. Budapest: Paper G-2008-J-02., 2008
Oroszlány Ákos, Nagy Péter: Absorbable, Orthopaedic implants and thei polymeric materials, GÉPÉSZET 2008, May 28-29, 2008. Proceedings (CD – p.12) (konferencia előadás), 2008
Oroszlány Ákos, Nagy Péter, Kovács József Gábor: Ijection Molding Simulation of Bioabsorbable Interference Screw, PPS-25 2009, India - Goa, March 1-5, Proceedings (CD - Abstract) (konferencia előadás), 2009
Á. Oroszlány, P. Nagy, J.G. Kovács, N.K. Kovács: Gyors prototípus szerszámgyártás orvostechnikai alkalmazása, Jubileumi Mechanoplast 2009 Konferencia, Balatonvilágos (2009) (konferencia előadás), 2009
Kiss Zoltán, Czigány Tibor: Invested energy needed for friction stir welding., Gépészet 2008. VI. Országos Gépészet Konferencia, Budapest (2008), CD proceedings, p.4. (2008), 2008
Izer András, Kmetty Ákos, Bárány Tamás: Környezetbarát önerősítéses polimer kompozitok, Műanyag és Gumi, 45 (2008) 463-467, 2008
Izer András, Kmetty Ákos, Bárány Tamás: Impact resistance of all-polypropylene composites composed of alpha and beta modifications, Polymer Testing 28 (2009) 176-182, 2009
Izer A., Bárány T., Alagirusamy R.: Developement and investigation of PP fabrics reinforced PP composites,, Gépészet 2008 (2008.05.29-30.) Budapest (konferencia előadás), 2008
Bárány T., Izer A., Karger-Kocsis J: Impact resistance of all-polypropylene composites composed of alpha and beta modifications, ECCM 13. (2008.06.02-05.) Stockholm (konferencia előadás), 2008
Kiss Zoltán: Weldability of fiber reinforced thermoplastic polymers., International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, 2008. november 11-13., Delhi, India (konferencia előadás), 2008
T. Deak, G. Balogh, T. Czigány, M. Marsalková, V. Kovacic, J. Militky: Thermomechanical properties of basalt fibers reinforced polyamide composites, conference proceeding, 'Strutex International Conference', Liberec, 2008., 33 - 40, 2008
Izer A., Alagirusamy R., Das A., Bárány T.:: Woven fabric reinforced all-polypropylene composites, ICTN 2008 (2008.11.11-13.) New Delhi (konferencia előadás9, 2008
vissza »